Få overblikket over alle sagerne om nepotisme og inhabilitet her

3
Historien om hærchef Hans-Christian Mathiesens mulige nepotisme til fordel for sin egen kæreste eksploderede i den forgangne uge, da Forsvarsministeriet fritog generalmajoren for tjeneste, og Auditørkorpset indledte en forundersøgelse af hærchefen. Collage: OLFI

Siden august 2018 har OLFI skrevet en lang række artikler om nepotisme og inhabilitet i Forsvarsministeriets og Forsvarets øverste ledelser. Personerne tæller bl.a. departementschefen, forsvarschefen, hærchefen, finansdirektøren, personaledirektøren, stabschefen i Specialoperationskommandoen og chefen for Frømandskorpset.

Gennem flere end 100 artikler og halvandet år har OLFI skrevet om en lang række af sager om nepotisme og inhabilitet i Forsvarsministeriet og Forsvaret. Du kan se en oversigt over de vigtigste begivenheder i sagerne her på siden, eller du kan gå til OLFIs tema om nepotisme og inhabilitet, hvis du vil have det fulde overblik og adgang til alle artikler.

21.08.2018
Direktør Laila Reenberg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) bekræfter over for OLFI, at hendes ægtefælle med rang af kommandør er blevet beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre, uden at stillingen har været slået op i fri konkurrence.

Læs også: Alvorlig mistanke om nepotisme skader Forsvaret omdømme

18.10.2018
Kilder i Forsvaret anklager i OLFI hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen for nepotisme ved at have hjulpet sin kæreste ind på uddannelserne Master i Militære Studier (MMS) og Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), uden at hun havde de nødvendige kvalifikationer. Han beskyldes samtidig for at have oprettet en projektstilling til kæresten under sig selv i Hærstaben, hvor kæresten var eneste ansøger. Ved ansættelsen blev kæresten udnævnt til major, hvorved parrets fælles husstandsindkomst voksede med små 90.000 kr. på årsbasis.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER HC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

20.10.2018
Forsvarschef Bjørn Bisserup afviser over for OLFI at indlede en undersøgelse af anklagerne mod hærchefen. Forsvarschefen har undersøgt sagen til bunds, og der er ikke noget at komme efter. Generalen forklarer, at han ikke kan lave en undersøgelse, hver gang anonyme kilder udtaler sig til pressen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20181021 BisserupQuotes
Forsvarschef Bjørn Bisserup kunne i oktober ikke se, hvad han kunne have gjort mere i sagen om påstået nepotisme i Hærstaben. Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen … Collage: OLFI

22.10.2018
Forsvarsministeriets Auditørkorps indleder på baggrund af OLFIs artikel om hærchef Hans-Christian Mathiesens embedsførelse en forundersøgelse af mistanken om brud på forvaltningslovens regler om habilitet i Hærstaben med henblik på evt. at indlede en regulær efterforskning.

24.10.2018
Forsvarsministeriet fritager hærchef Hans-Christian Mathiesen for tjeneste og beder samtidig forsvarschef Bjørn Bisserup om at udarbejde en redegørelse om sagen.

28.10.2018
Professorer fortæller til OLFI, at personaledirektør Laila Reenberg brød loven ved ikke skriftligt at underrette Forsvarsministeriets departement, da hendes ægtefælle blev beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre.

Artiklen fortsætter under billedet …

20190212 TEASER lailaReenberg
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om kritikken af direktør Laila Reenberg i Forsvarsministeriets Personalestyrelse …

31.10.2018
Forsvarsministeriets Auditørkorps indleder en strafferetlig efterforskning mod hærchef Hans-Christian Mathiesen med henblik på afdække, om der skal rejses sigtelse mod generalmajoren for pligtforsømmelse og tjenestemisbrug.

31.10.2018
Forsvarsministeriet beder på baggrund af en henvendelse fra OLFI Kammeradvokaten undersøge, om personaledirektør Laila Reenberg brød loven, da hendes ægtefælle blev beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre.

31.10.2018
Forsvarsministeriet beder auditørkorpset om at undersøge, om AE som finansdirektør i Værnsfælles Forsvarskommando har brudt forvaltningslovens regler om habilitet ved at have udviklet et kæresteforhold til sin vicechef i Økonomidivisionen i Karup og dermed have forhandlet løn, tillæg og engangsvederlag med sin hemmelige kæreste uden at erklære sin inhabilitet til foresatte myndighed.

Læs også: Finansdirektør kendte til kærestes forfremmelse 11 måneder i forvejen

13.11.2018
Thomas Ahrenkiel får som departementschef i Forsvarsministeriet kritik af Kammeradvokaten for at have siddet med i et møde i Forsvarsministeriets departement, hvor hans hemmelige kæreste i form af Forsvarsministeriets kommunikationschef fik tildelt en lønforhøjelse og et engangsvederlag på 75.000 kr.

13.11.2018
Forsvarschef Bjørn Bisserup får kritik af Kammeradvokaten for i sin tid som chef for Forsvarsstaben i 2010 at have afvist en besparelse på Hærens Officersskole, hvorved hans søn alligevel blev optaget samme år efter først at have fået afslag i stedet for at skulle vente et år på optag.

Artiklen fortsætter under billedet …

20181114 TEASER Bisserup2
Klik på billedet, hvis du vil læse interviewet med forsvarschef Bjørn Bisserup om de mange sager med nepotisme i Forsvaret. Foto: Ernstved

14.11.2018
Forsvarschef Bjørn Bisserup indrømmer i et interview med OLFI, at der slet ikke har været styr på reglerne om habilitet. Han vil derfor sammen med Forsvarsministeriet 1) iværksætte en oplysningskampagne om forvaltningslovens regler, 2) ændre det udskældte bemandingssystem for chefer og 3) styrke kulturen i Forsvaret så medarbejdere bedre tør sige fra, når de oplever ulovligheder.

Læs også: Forsvarschefen burde skamme sig

18.11.2018
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kalder i et interview med Radio24Syv departementschefens og forsvarschefens af Kammeradvokaten kritiserede foreteelser for »bagateller«.

22.11.2018
Kammeradvokaten frikender personaledirektør Laila Reenberg for at have brudt loven i forbindelse med beordringen af hendes egen ægtefælle i stillingen som chef for 2. Eskadre. Rapporten fra Kammeradvokaten afslører samtidig en forvaltningspraksis, som får professorer til at undre sig over samme ”frikendelse”.

23.11.2018
OLFI fortæller, at Kammeradvokatens rapport om personaledirektør Laila Reenberg afslører, at personaledirektørens ægtefælle blev beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre, fordi der var en bedre egnet kandidat, som det ville være »svært at argumentere uden om« ved opslag i konkurrence.

25.11.2018
OLFI fortæller, Kammeradvokatens rapport om personaledirektør Laila Reenberg afslører, at personaledirektørens vicedirektør ringede og tilbød direktørens ægtefælle en beordring i stillingen som chef for 2. Eskadre, inden at Forsvarsministeriets departement havde besluttet, om stillingen skulle slås på i fri konkurrence.

17.01.2019
OLFI afslører, at finansdirektør AE i december 2017 gav sin hemmelige kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. uden at orientere foresatte myndighed om sin egen inhabilitet.

Artiklen fortsætter under billedet …

20190116 TEASER Skilsmisse
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om finansdirektør AE, som tildelte sin kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. uden at orientere foresatte myndighed om sin inhabilitet …

31.01.2019
Forsvarsministeriets Auditørkorps rejser sigtelse mod hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen for pligtforsømmelse og tjenestemisbrug.

01.02.2019
Advokat Torben Koch erkender i et interview med Berlingske, at hans klient i form af hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen har deltaget i sagsbehandlingen af sin egen kæreste.

27.03.2019
Forsvarsministeriets Auditørkorps overdrager sagen mod finansdirektør AE til Midt- og Vestjyllands Politi med henblik på en eventuel civil straffesag.

04.04.2019
Forsvarsministeriets Personalestyrelse udgiver på baggrund af alle sagerne om nepotisme og inhabilitet en vejledning i forvaltningslovens regler og slår fast, at i Forsvaret kan chef og næstkommanderende godt være mand og kone.

27.04.2019
OLFI afslører, at den økonomiansvarlige stabschef i Specialoperationskommandoen gennem 2018 har rejst til at fra arbejde for over 128.000 kr. og samtidig har godkendt egne rejsebilag som parkering i Københavns Lufthavn for over 46.000 kr.

Artiklen fortsætter under billedet …

20190428 TEASER SOKOM
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan en kommandørkaptajn fra SOKOM alene i 2018 rejste til og fra arbejde i Aalborg for 128.000 kr. og fik det hele betalt af Forsvaret.

05.07.2019
OLFI fortæller, at finansdirektør AE midt i sin barsel og politiets efterforskning mod hende har sin stilling op og forlader Forsvarskommandoens økonomidivision i Karup med udgangen af juli 2019.

07.05.2019
I et interview med OLFI beskylder forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) OLFIs redaktør for “stalking” og “klapjagt” rettet mod personaledirektør Laila Reenberg. Ministeren mener, at OLFI har overskredet en presseetisk grænse.

Artiklen fortsætter under billedet …

201900508 TEASER Hjort

23.08.2019
Forsvarschef Bjørn Bisserup fjerner endegyldigt generalmajor Hans-Christian Mathiesen fra sin stilling og indsætter generalmajor Michael Lollesgaard som ny chef for Hærkommandoen.

01.11.2019
Forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef Bjørn Bisserup præsenterer et nyt bemandingssystem for chefer i Forsvaret, som blev iværksat efter OLFIs afdækning af en række sager om nepotisme og inhabilitet på chefniveau i Forsvaret.

04.11.2019
OLFI fortæller, at Midt- og Vestjyllands Politi har rejst sigtelse mod tidligere finansdirektør AE for brud på forvaltningslovens regler om habilitet.

11.11.2019
OLFI afslører, at kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach som chef for Frømandskorpset har betalt bandet Antonelli Orchestra med rom for at spille til en privat fest og efterfølgende inviteret bandet til et oplevelsesdøgn på Marinestation Kongsøre, hvor der blev brugt både mandskab og brændstof på at lege med musikanterne.

Artiklen fortsætter under billedet …

20191111 TEASER FKP Pusling
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om muligt magtmisbrug i Frømandskorpset …

11.11.2019
Forsvarskommandoen udsender en pressemeddelelse om, at auditørkorpset er sat til at afklare, om der er foregået embedsmisbrug i Frømandskorpset. Jens Birkebæk Bach er som chef under mistanke for at have udført vennetjenester og modtaget gaver, ligesom der er mistænkelige forhold ved valg af motorer til Frømandskorpsets nye både.

16.12.2019
OLFI afslører, at tidligere finansdirektør AE i december 2016 tog på privat skiferie i Østrig med sin vicechef fra Økonomidivisionen i Karup, som hun ni dage tidligere havde givet 60.000 kr. i engangsvederlag.

18.12.2019
Forsvarsministeriets Auditørkorps rejser tiltale mod generalmajor og tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen for tjenestemisbrug og pligtforsømmelse.

guest
3 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer