Mistænkt finansdirektør fratræder sin stilling med udgangen af juli

1
AE bliver i øjeblikket efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi og sagde i juli sin stilling som finansdirektør i Forsvarskommandoen op. Foto: Linkedin

Finansdirektør AE vender ikke tilbage til sit topjob i Forsvarskommandoen, når hendes barselsperiode er overstået. Hun bliver fortsat efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi mistænkt for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet og fratræder sin stilling den 31. juli. Det bekræfter Forsvarsministeriet.

Der foreligger endnu ikke nogen juridisk afklaring, men sagen mod Forsvarskommandoens finansdirektør får nu konsekvenser. Hun hedder AE, og Forsvarsministeriet bekræfter over for OLFI, at hun selv har opsagt sin stilling og fratræder sit job den 31. juli.

Læs også: Ministerium undersøger finansdirektør for nepotisme

Baggrunden er ganske speget. AE blev i juni 2014 ansat som chef for Økonomiafdelingen i Hærens Operative Kommando. I en større reorganisering samme år blev økonomiafdelingerne fra Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando lagt sammen til en fælles økonomifunktion i den nyoprettede Værnsfælles Forsvarskommando, hvor AE fik titel af finansdirektør. Tjenestestedet var Karup, og hendes nærmeste samarbejdspartnere var de tre værns stabschefer.

Artiklen fortsætter under billedet …

20190116 TEASER Skilsmisse
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om finansdirektør AE, som tildelte sin kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. uden at orientere foresatte myndighed om sin inhabilitet …

I sommeren 2015 ansatte hun en major fra Hæren, som aldrig før havde beskæftiget sig med økonomi, men som alligevel fik stillingen som chef for planlægning og analyse i den nyoprettede økonomidivision. Kort efter sin ansættelse udnævnte hun ham til oberstløjtnant. Hærofficeren gjorde det åbenbart godt. Han avancerede hurtigt under AE, og allerede i september 2016 forfremmede hun ham til stabschef – eller med en mere civil betegnelse – vicechef i Økonomidivisionen som sin mest betroede medarbejder.

Læs også: Derfor overdrager Auditørkorpset sagen om finansdirektøren til politiet

AE nærede dog også andre følelser for hærofficeren end de rent faglige, og de var åbenbart gengældt. I hvert fald indledte direktør og vicechef et kærlighedsforhold, som kulminerede med en graviditet i begyndelsen af 2018. Derfor er finansdirektøren i øjeblikket på barsel med parrets fælles barn.

Udbetalte engangsvederlag på 60.000 kr. til kæresten

Nu er kærlighed mellem kolleger ikke ulovligt. Det er til gengæld omgåelse af reglerne om inhabilitet, og da OLFI i efteråret begyndte at skrive om nepotisme i Forsvarets øverste ledelse, fik Forsvarsministeriet pludselig travlt med også at undersøge sagen om AE og hendes kæreste. Den blev overdraget til Auditørkorpset, som afsluttede sin efterforskning i marts.

Auditørkorpset kan alene efterforske sager mod militært ansat personel, og efterforskningen rettede sig derfor mod den militært ansatte kæreste. Her fandt Auditørkorpset ikke belæg for at rejse hverken sigtelse eller tiltale, men sagen afdækkede imidlertid en række detaljer om finansdirektørens embedsførelse. De betød, at Auditørkorpset overdrog sagen til Midt- og Vestjyllands Politi, som stadig er i gang med efterforskningen.

Læs også: Finansdirektør kendte til kærestes forfremmelse 11 måneder i forvejen

Blandt andet udbetalte AE et engangsvederlag til sin kæreste på 60.000 kr. i december 2017. Han havde samtidig forhandlet sine øvrige økonomiske forhold på plads med sin kæreste, som han ifølge OLFIs oplysninger også deler bolig med i Ry ved Silkeborgsøerne. På intet tidspunkt har han eller AE erklæret sig inhabile og orienteret deres egne chefer om det problematiske i forholdet. Men hvornår indledte parret reelt set sit kæresteforhold? Det er sagens kerne.

Kæresten er i dag bataljonschef i Holstebro

Da parret i begyndelsen af 2018 blev enige om at skille arbejde og privatliv, gjorde hærofficeren et bemærkelsesværdigt karrierespring. I en mail til medarbejderne i Økonomidivisionen kunne AE allerede den 9. februar 2018 fortælle, at vicechefen (kæresten) skulle være bataljonschef 11 måneder senere i en stilling, som aldrig blev slået op. Manden er i dag bataljonschef ved Jyske Dragonregiment.

Hvordan den aftale kom i stand, er også en del af efterforskningen. For hvem kunne placere ham der uden at slå stillingen op? På daværende tidspunkt var generalmajor Hans-Christian Mathiesen chef for Hærstaben, og AE var en af hans allernærmeste samarbejdspartnere. Men om den nu suspenderede hærchef hjalp sin økonomiske højre hånd med at få kæresten placeret i en af Hærens mest eftertragtede stillinger, står stadig hen i det uvisse.

Både generalmajor Hans-Christian Mathiesen og finansdirektør venter på, at henholdsvis Auditørkorpset og Midt- og Vestjyllands Politi beslutter sig for, om der skal rejses tiltale i de to sager. Med AEs fratrædelse fra sin stilling inden barslens udgang har Forsvarsministeriet fejet et ubehageligt problem af vejen, inden det for alvor risikerer at vokse ved en retssag.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer