spot_img

Finansdirektør kendte til kærestes forfremmelse 11 måneder i forvejen

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Hvordan kunne Værnsfælles Forsvarskommandos civilt ansatte direktør i februar vide, at hendes kæreste og vicedirektør 11 måneder senere skulle være bataljonschef? Det og mange andre spørgsmål blæser i vinden efter afsløringen af finansdirektørens mulige brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet.

I 2014 indførte Forsvarsministeriet en ny HR-strategi. I den kan man på side 8 læse, at alle militære og civile stillinger i Forsvaret “som udgangspunkt” besættes “ved opslag både internt og eksternt”. Den strategi lader dog til at være sat noget ud af system, når det gælder Forsvarsministeriets top i form af direktører, generaler og disses kærester og ægtefæller.

Læs også i Djøfbladet: Håndterer budget på 10 milliarder 

Ikke mindst når det kommer til Værnsfælles Forsvarskommandos finansdirektør, AE, som forvalter et budget på 10 mia. kr. Hun ansatte i 2015 en major, som hun udviklede et kærlighedsforhold til. Han blev siden udnævnt til oberstløjtnant og avancerede til vicechef under sin kæreste. I vinter besluttede parret at adskille privatliv og arbejdsliv, og oberstløjtnanten søgte derfor væk fra Økonomidivisionen i Karup.

Artiklen fortsætter under billedet …

På sin egen LinkedIn profil oplyser finansdirektør AEs kæreste – en oberstløjtnant fra Hæren – om sine meritter. Profilen er nu lukket. Screendump: LinkedIn

Eller det vil sige, at han ifølge en mail fra AE til medarbejderne blev tilbudt en attraktiv stilling, som ifølge OLFIs oplysninger aldrig var slået op i fri konkurrence. Det var som leder af projektkontoret til genoprettelse af Slesvigske Fodregiment, og denne stilling begyndte oberstløjtnanten i den 1. marts. Men allerede i august avancerede han til chef for studie og udvikling i Hæren, og den 1. januar skal oberstløjtnanten ifølge OLFIs oplysninger være bataljonschef i 2. Panserinfanteribataljon ved Jyske Dragonregiment i Holstebro.

Vil ikke svare på spørgsmål om brud på forvaltningsloven

Til trods for Forsvarsministeriets højt besungne HR-strategi vidste finansdirektør AE allerede i februar, at der var en stilling som bataljonschef i vente til kæresten. Det fremgår af mailen til medarbejderne, som AE sendte den 9. februar kl. 14.28.

“Det er med stor glæde (og en lige så stor portion vemod), at jeg skriver denne mail. Oberstløjtnant NAVN skifter per 1. marts 2018 stilling og fratræder således som vicechef i Økonomidivisionen. NAVN er blevet tilbudt en spændende stilling i Hærstaben, hvor han skal arbejde med forligsimplementering, for så senere at tiltræde en stilling som bataljonschef.”

Artiklen fortsætter under billedet …

I august 2017 optrådte Værnsfælles Forsvarskommandos finansdirektør, AE, i en stort opsat artikel i Djøfbladet. Artiklen var skrevet af Mads Matzon og billederne taget af fotograf Kåre Viemose. Screenshot: Djøfbladet

OLFI ville gerne have stillet en lang række spørgsmål til finansdirektør AE, men det er ikke lykkedes OLFI at få fat i hende. Bl.a. ville OLFI gerne have spurgt den civilt ansatte finansdirektør, hvordan hun allerede i begyndelsen af februar kunne kende sin militært ansatte underordnedes karrierestige næsten et år ud i fremtiden?

OLFI ville også gerne have spurgt AE, om hun anmodede Forsvarsministeriets departement om at blive erklæret inhabil i sagen, som forvaltningsloven foreskriver, når der er tale om så nær en relation? Tillige ville OLFI gerne have spurgt AE, om hærchef Hans-Christian Mathiesen og personaledirektør Laila Reenberg på nogen måde har været involveret i kærestens og oberstløjtnantens karriereplanlægning?

Laila Reenberg og Hans-Christian Mathiesen har begge ved tidligere lejligheder oplyst, at de ikke ønsker at svare på spørgsmål om nepotisme og inhabilitet.

Kolleger stod på sidelinjen og så måbende til

Jakob Rømer Barfod er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og har i mere end 10 år undervist officerer i ledelses- og organisationsudvikling. Han understreger, at han ikke kender den aktuelle sag og derfor udelukkende kan udtale sig i generelle termer. Men ifølge ham er den militære pyramide blevet mindre i løbet af de seneste år. Der er derfor færre stillinger i toppen, hvorfor kampen om særligt de operative chefstillinger er hård.

Hvad betyder det for tilliden til systemet, når man kan få sådan en stilling helt uden opslag og flere måneder før, at den overhovedet bliver oprettet?

”Tilsidesættes de gængse spilleregler, betyder det nok i yderste konsekvens, at nogle medarbejdere tager deres ansættelsesforhold op til overvejelse. Man bliver usikker, hvis karrierevejen ikke er transparent og gennemskuelig, som der er lagt op til i HR-strategien,” siger han.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om personaledirektør Laila Reenberg, der ifølge to juraprofessorer brød loven i forbindelse med beordringen af hendes ægtefælle i stillingen som chef for 2. Eskadre …

OLFI kunne for nogle uger siden fortælle, hvordan hærchef Hans-Christian Mathiesen øjensynligt lod sin kæreste optage på to yderst eftertragtede uddannelser, selv om hun aldrig havde været udsendt i en international mission, som uddannelserne ellers hidtil havde krævet.

Forekommer ikke kun i Forsvaret

Jakob Rømer Barfod mener ikke, at nepotisme afgrænser sig til Forsvaret og det militære system. Og ofte hænger fænomenet ifølge ham sammen med dårlig moral og mangel på integritet, hvilket man har set masser af eksempler på i den seneste tid i Danske Bank, Nordea og Socialstyrelsen. Alligevel er sagerne fra Forsvarsministeriets område ifølge ham af en helt særlig karakter, fordi Forsvaret løser risikofyldte opgaver både nationalt og internationalt.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

”Det kan være ekstreme vilkår, som vi opererer under. Derfor skal vi kunne have tillid til hinanden og det system, som vi arbejder i. Vi har i Forsvaret et risikofællesskab, og derfor har vi nok også en større forventning om høj moral og etik blandt vores kolleger og ledelse. Det kan godt blive et problem, hvis folk mister tilliden til systemet på grund af sådan nogle sager. Vores værdighed stritter imod, når vi oplever sådanne sager, for i det militære risikofællesskab snyder man ikke hinanden. Der er en høj grad af etisk ansvarlighed, og der er et tillidsbrud ikke godt,” siger Jakob Rømer Barfod.

Ud over sagerne om AE og generalmajor Hans-Christian Mathiesen har OLFI kunnet fortælle, hvordan direktør Laila Reenberg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse brød forvaltningsloven, da hendes egen ægtefælle – kommandør Anders Friis – blev beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre, uden at denne blev slået op i fri konkurrence. Den ansættelse godkendte forsvarschef Bjørn Bisserup, ligesom forsvarschefen normalt også godkender stillinger til oberstløjtnanter som AEs kæreste.

Indledningsvis så Bjørn Bisserup ingen anledning til at undersøge hærchefen, da OLFI fortalte historien med de mange anklager mod Hans-Christian Mathiesen. Den sag undersøger Forsvarsministeriets Auditørkorps nu, mens forsvarschef Bjørn Bisserup skal aflevere en redegørelse til Forsvarsministeriet om sagen. OLFI har ikke nået at få en kommentar fra Bjørn Bisserup til denne seneste sag om AE og hendes kæreste.

OLFI indledte sin research til artiklen om generalmajor Hans-Christian Mathiesen i sommeren 2017. Siden offentliggørelsen den 19. oktober 2018 er yderligere to sager om muligt brud på forvaltningsloven i Forsvarets top kommet frem.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarets genrejsning kræver en fordomsfri tilgang fra alle parter

DEBAT: Forsvaret står et sted, hvor den politiske og den militære sfæres indbyrdes relation er i fare for at stå i vejen for en historisk genopretning. For at den kan føres ud i livet, skal der derfor ikke kun ses på organiseringen af forsvarsområdet, men på kulturen, som man...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer