spot_img

Værdigrundlag

Spillene er af messing om bord på både “Thyra” og her på “Svanen”. Foto: Ernstved

OLFI er et nichemedie, som bedriver journalistik med nyheder, baggrund, analyser og debat om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. OLFI er underlagt medieansvarsloven og tilmeldt Pressenævnet. OLFI er uafhængigt af økonomiske og partipolitiske interesser, men erkender sig til et klart ståsted, som er formuleret i dette værdigrundlag.

  • OLFIs værdier bygger på et demokratisk grundsyn og troen på, at et troværdigt forsvar og beredskab funderet på internationale alliancer er den bedste garanti for fred og sikkerhed.
  • OLFI forsvarer de demokratiske frihedsrettigheder og kæmper for offentligt ansattes ret til at ytre sig frit – i uniform såvel som uden uniform.
  • OLFI mener, at demokratiske principper som åbenhed og transparens er under pres i den offentlige sektor og agter at bekæmpe lukkethed ved at stille spørgsmål, undersøge, afsløre og oplyse – også når det ikke er opportunt for de ansvarlige.
  • OLFI ønsker at udbrede kendskabet til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i den brede befolkning og skabe grobund for en fri, åben og livlig debat.
  • OLFI ønsker at bedrive kritisk journalistik ud fra idealer om fairness, troværdighed og integritet.
Østerbro, 19. september 2017

20190801 EDITOR Ernstved05 BYLINE