BLOG: Forsvarsministeriets fiflen med tallene og ambition om at pumpe forsvarsbudgettet kunstigt op ved at lade ikke-militære udgifter indgå i budgettet giver hverken flere soldater eller mere materiel. I stedet kunne ministeren udfase excelark og begynde at kigge på virkeligheden. Det ville give mere mening.

Forældelsesfrister spøger hos auditør i efterforskningen af H.-C. Mathiesen

Forsvarsministeriets Auditørkorps er gået i gang med afhøring af vidner i efterforskningen af hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen. Han er endnu ikke blevet hverken afhørt eller sigtet, men det skal ske snart, hvis ikke sagen skal falde for forældelsesfristen. Første forhold har deadline om nogle uger. | lås

Statsministeriet fralægger sig ansvar i sag om Thomas Ahrenkiel

Departementschefen i Forsvarsministeriet fortalte ikke den fulde historie, da han i september 2016 havde en samtale med departementschefen i Statsministeriet om sit hemmelige forhold til kommunikationschefen i Forsvarsministeriet. Statsministeriet sanktionerede således ikke at dække over inhabilitet, skriver Politiken torsdag. | lås

Gardere fik ordre om at lukke Kastellet af i forbindelse med...

Som det tidligere har været fremme, nægtede værnepligtigt vagtpersonel demonstranter adgang til Kastellet, da den daværende kinesiske præsident Hu Jintao i 2012 besøgte København. Tidligere har Forsvaret ikke kunnet forklare hvorfor, men af en vagtplan og to instrukser, som Politiken har fået aktindsigt i, fremgår det, at der forelå en direkte ordre.

Forsvarets Efterretningstjeneste: Rusland kan påvirke folketingsvalget

Det kan ikke udelukkes, at Rusland vil forsøgte at påvirke det danske folketingsvalg, som de har gjort det i USA og Frankrig. Det er en af konklusionerne FEs årlige risikovurdering, der også peger på cyberangreb og islamistisk terror som trusler mod Danmark. | lås
Forsvarschefen ville ikke iværksætte en undersøgelse af hærchef H.-C. Mathiesens påståede magtmisbrug, fordi anklagerne fremført i OLFI bl.a. kom fra anonyme kilder. I det nye nummer af Forsvarsvisen opfordrer forsvarschefen nu medarbejderne til anonymt at fortælle om kritisable forhold. | lås

Lyver nøglepersoner i notat fra Kammeradvokaten om Laila Reenberg?

Kammeradvokatens notat om Laila Reenberg indeholder både accept af en fejlagtig underretning, brud på notatpligten og påstande, som Forsvarsministeriet ikke kan dokumentere. Samtidig forekommer vicedirektørs rolle problematisk, mener juraprofessor. Han tror, at Folketingets Ombudsmand ville rette kritik i stedet for som Kammeradvokaten at erklære alt i orden. | lås

Det kan da godt være, at der var fejl i Kammeradvokatens...

Forsvarsministeriet ser ingen problemer i, at der var en dokumenteret fejl i Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup. Konklusionen i notatet er på trods af fejlen den samme, skriver Forsvarsministeriet, som hverken beklager eller stiller op til interview. Ifølge juraprofessor Sten Bønsing optræder Forsvarsministeriet i strid med ombudsmandens anbefalinger. | lås

Forsvaret forbereder sig på fremtidens krig ved stort anlagt konference

”Vi er nødt til at forberede os på ting, man ikke kan forberede sig på,” lød det fra kryptisk fra admiral Henrik Ryberg, da han i går bød velkommen til Forsvarsakademiets signaturkonference på Svanemøllen Kaserne. Her gav en række akademikere fra ind- og udland deres bud på, hvordan krig kan se ud i fremtiden – og hvordan man bør forberede sig på den. | lås

Modernisering af kampvogne bliver 800 millioner kroner dyrere end forventet

Det bliver en bekostelig affære for Forsvaret at modernisere de 44 kampvogne af typen Leopard 2A5. Faktisk bliver det mere end dobbelt så dyrt, som man anslog, da beslutningen blev truffet i 2016, og den endelige regning forventes nu at nærme sig halvanden milliard kroner. Det skriver DR Nyheder i dag.
Ukraine indfører 30 dages militær undtagelsestilstand efter søndagens hændelse syd for Kertjstrædet ved Krim, hvor russiske flådestyrker åbnede ild mod og siden beslaglagde tre ukrainske flådefartøjer og tog besætningerne til fange. | lås

Meget alvorligt, hvis ministerium har leveret usande oplysninger

OLFI har i dag afdækket fejl i Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup. Juraprofessor kalder det meget alvorligt, hvis Forsvarsministeriet har leveret forkerte oplysninger. I så fald har ministeriet handlet i strid med sandhedspligten. Forsvarsministeriet er ikke vendt tilbage på henvendelser. | lås

Denne mand dokumenterer fejl i Kammeradvokatens notat om Bisserup

I Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup kan man læse, at alle aspiranter til Hærens Officersskole i 2010, som var lovet en plads, også blev optaget på Hold Anker i september samme år. Det er ikke korrekt, og det kan Thomas Bøkman Jacobsen føre bevis for. Hvordan hænger tallene i Kammeradvokatens notat så sammen? | lås

Vicedirektør tilbød chefens ægtefælle stilling, inden departementet sagde ok

Personaledirektør Laila Reenbergs mest fortrolige medarbejder i form af vicedirektør og oberst Peter Wass tilbød Laila Reenbergs ægtefælle stillingen som chef for 2. Eskadre, inden Forsvarsministeriets departement havde godkendt beslutningen. Helt i orden, mener Kammeradvokaten, som ”frikender” både direktøren og vicedirektøren for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet. | lås

»NAVN er meget egnet og svær at argumentere udenom ved opslag«

Chefen for Marinestaben vidste, at der i august var en bedre kandidat end kommandør Anders Friis til stillingen som chef for 2. Eskadre. Derfor anbefalede han en beordring frem for opslag, så Anders Friis kunne få stillingen. Kammeradvokatens notat om personaledirektør Laila Reenberg ruller hele forløbet ud.  | lås

Kammeradvokaten frikender Laila Reenberg for brud på forvaltningsloven

Kammeradvokaten frikender personaledirektør Laila Reenberg, som har været under mistanke for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet i forbindelse med sin ægtefælles beordring i...

Danmark ønsker observatørstatus i europæisk forsvarsagentur

I denne uge orienterede forsvarsministeren og udenrigsministeren deres europæiske kollegaer om, at Danmark ønsker at følge arbejdet i Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) tættere. Det...

Mistilliden til Forsvarsministeriet og forsvarsministeren vokser dag for dag

ANALYSE: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen står overfor en gigantisk opgave med at genskabe tilliden til sig selv, til sin departementschef, til personaledirektøren, til finansdirektøren... | lås

Komikere udstiller forsvarsledelsen til hån, spot og latterliggørelse på DR2

Sagerne om nepotisme og brud på reglerne om inhabilitet i Forsvaret og Forsvarsministeriet nåede søndag ud til seerne i DR2's ugentlige satiriske magasin "Tæt...

Forsvarsminister kalder topchefers brud på forvaltningsloven for bagateller

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fralægger sig ansvaret for selv at tage stilling til sagerne om forsvarschefens og departementschefens brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet.... | lås

Regeringen: EU-forsvarsforbeholdet er ikke i Danmarks interesse

Det militære samarbejde i regi af både Nato og EU er essentielt for Danmarks sikkerhed, og derfor skal vi på sigt tage et opgør... | lås

OLFI INFORMERER

OLFI åbner for adgang til nøgleartikel om generalmajor H.-C. Mathiesen

KOMMENTAR: Artiklen om generalmajor Hans-Christian Mathiesens påståede nepotisme har fået en mindre lavine til at rulle. Hærchefen er fritaget for tjeneste, Auditørkorpset er gået ind i sagen, forsvarschefen skal aflevere en redegørelse, og Folketingets politikere venter på svar. Artiklen har så stor samfundsmæssig betydning, at jeg har besluttet at åbne den for alle. Læs den her. 

OLFI bliver selvstændig, har fået et Advisory Board og hæver priserne

Efter to et halvt år har OLFI revet sig fri af Ernstved Media og er nu registreret hos Erhvervsstyrelsen som et iværksætterselskab (IVS). OLFI har fået sit eget Advisory Board, som rådgiver om udviklingen af virksomheden. Fra årsskiftet stiger abonnementspriserne.

OLFI ANBEFALER

Denne mand dokumenterer fejl i Kammeradvokatens notat om Bisserup

I Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup kan man læse, at alle aspiranter til Hærens Officersskole i 2010, som var lovet en plads, også blev optaget på Hold Anker i september samme år. Det er ikke korrekt, og det kan Thomas Bøkman Jacobsen føre bevis for. Hvordan hænger tallene i Kammeradvokatens notat så sammen? | lås

Vicedirektør tilbød chefens ægtefælle stilling, inden departementet sagde ok

Personaledirektør Laila Reenbergs mest fortrolige medarbejder i form af vicedirektør og oberst Peter Wass tilbød Laila Reenbergs ægtefælle stillingen som chef for 2. Eskadre, inden Forsvarsministeriets departement havde godkendt beslutningen. Helt i orden, mener Kammeradvokaten, som ”frikender” både direktøren og vicedirektøren for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet. | lås

Mistilliden til Forsvarsministeriet og forsvarsministeren vokser dag for dag

ANALYSE: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen står overfor en gigantisk opgave med at genskabe tilliden til sig selv, til sin departementschef, til personaledirektøren, til finansdirektøren og til Forsvarsministeriet i almindelighed. Hans bagatellisering af lovbrud gør kun ondt værre. Spørgsmålet er, om han selv tror på, at han og topledelsen magter opgaven? Medarbejderne gør ikke. | lås

Forsvarschefen burde skamme sig

KOMMENTAR: Forsvarschef Bjørn Bisserup udstiller en manglende respekt for dansk lovgivning ved at underkende værdien af anonyme kilder. Han beskylder OLFI for ”anklager” og beskriver sig selv som et offer. Der er grund til at kridte banen op for rigets mægtigste militære embedsmand.

OLFI PÅ SOCIALE MEDIER

298FølgereFølg
946FølgereFølg

TEMA: NEPOTISME I FORSVARET OG FORSVARSMINISTERIET

Kommandør Anders Friis beordret som ny chef for 2. Eskadre i...

Kommandør Anders Friis bliver ny chef for 2. Eskadre i Korsør. Han er beordret i stillingen, som dermed ikke bliver slået op. Anders Friis er til dagligt gift med direktøren i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som erklærer sig helt uden indflydelse på beslutningen.  | lås

Personalestyrelsen kalder ny chef for 2. Eskadre den rette mand på...

Bl.a. på grund af tidspres bliver stillingen som chef for 2. Eskadre ikke slået op, oplyser Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Peter Wass er oberst og vicedirektør og manden, som indstiller til Forsvarsministeriets departement, når direktøren er inhabil som i tilfældet med kommandør Anders Friis. | lås

Alvorlig mistanke om nepotisme skader Forsvarets omdømme

ANALYSE: Beordringen af en kommandør i stillingen som chef for 2. Eskadre vækker mistanke om nepotisme på grund af kommandørens ægteskab med direktøren for Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Problemet vil kun vokse, til den dag en af dem træder ned fra karrierestigen og i yderste konsekvens forlader Forsvaret.

General og admiral forsvarer beordring af direktørs kommandør-ægtefælle

Det har vakt en del opsigt, at kommandør Anders Friis er beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre. Men chefen for Marinestaben forsvarer beordringen, som han selv foreslog, og forsvarschefen nikkede god til idéen. Ingen af dem vil forholde sig til spørgsmål, som de begge kalder hypotetisk. | lås

Ledelseseksperternes kontante råd: En af disse to ledere burde sige op

BAGGRUND: Forsvarschefen udøver dårlig ledelse. Chefen for Marinestaben optræder nærmest overnaturligt ved at hæve sig over Forsvarets egne regler og principper, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse er med til at undergrave tilliden til sin egen ledelse. Ledelseseksperter revser Forsvaret i sagen om beordring af kommandør Anders Friis i stillingen som chef for 2. Eskadre. Forsvarsministeriet har ingen kommentarer. | lås

Peter Viggo Jakobsen: Det nye ansøgningssystem virker ikke

Sagen om kommandør Anders Friis' beordring i stillingen som chef for 2. Eskadre illustrerer, at det nye ansøgningssystem ikke virker efter hensigten. Det mener Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Laila Reenberg ønsker som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke at kommentere sagen yderligere. | lås

Kan reden blive mere ildelugtende?

DEBAT: Sagen om beordringen af kommandør Anders Friis i stillingen som chef for 2. Eskadre indikerer en stigende tilbøjelighed til, at chefer beordres og udnævnes ud fra andet end faglige kvalifikationer og saglige hensyn - og med henblik på at fremme andre formål end at vælge de dygtigste chefer.

H.-C. Mathiesen gik på isen

LONG READ: Hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens kæresteforhold og nu ægteskab med en yngre kvindelig officer har martret Hærstaben og Hæren gennem flere år. Kilder anklager hærchefen for magtmisbrug og nepotisme, men efter OLFIs intense research har han nu fjernet hustruen fra Hæren og er ikke længere chef for hendes chefer. Juraprofessor mener, at generalmajoren har brudt forvaltningsloven gentagne gange, og en professor i offentlig ledelse taler om en »syg ledelseskultur i Forsvaret«.

Læs og lyt til hele interviewet med generalmajor Hans-Christian Mathiesen

INTERVIEW: Efter mere end 14 måneders ventetid stillede hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen fredag den 5. oktober op til interview med OLFI omhandlende hans private forhold til sin kæreste og nu hustru - en kvindelig major i Hæren. Men han afbrød det, inden det var færdigt, og han ønsker ikke at stille op til yderligere spørgsmål. Her kan du læse udskriften og høre hele interviewet. | lås

Anklager om nepotisme og magtmisbrug mod generalmajor

Hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens kæresteforhold og nu ægteskab med en yngre, kvindelig officer har skabt oprørsstemning i Hæren. Generalen anklages for både magtmisbrug og nepotisme, og to professorer fælder en hård dom over chefen for landstyrkerne.

Forsvarschefs svar på anklager om nepotisme: “Hvad skal jeg undersøge?”

INTERVIEW: Forsvarschef Bjørn Bisserup vil ikke iværksætte en undersøgelse af anklager om nepotisme i Hærstaben på baggrund af anonyme kilder. Han mener, at næsten alt er foregået lige efter bogen, og han har fuld tillid til hærchef Hans-Christian Mathiesen. Men han vil se på, hvordan man fremadrettet agerer i forhold til inhabilitet. | lås

DF vil have auditører til at undersøge mistanke om nepotisme i...

Politisk pres på forsvarsministeren for at sætte Forsvarsministeriets Auditørkorps til at undersøge mistanken om omfattende nepotisme begået af hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen. DF vil rejse sagen onsdag i forsvarsudvalget, men forsvarsministeren har ingen kommentarer. | lås

BLOGS PÅ OLFI

Historien om Nordisk Fjer om igen

BLOG: Forsvarsministeriets fiflen med tallene og ambition om at pumpe forsvarsbudgettet kunstigt op ved at lade ikke-militære udgifter indgå i budgettet giver hverken flere soldater eller mere materiel. I stedet kunne ministeren udfase excelark og begynde at kigge på virkeligheden. Det ville give mere mening.

Nej, chefen skal ikke sætte holdet

BLOG: Hvis Forsvarets bemandingssystem skal komme til at virke, kræver det et opgør med tanken om, at chefen alene sætter holdet. Vi har brug for procedurer, hvor ansættelsesbeslutningen løftes over i et ansættelsesudvalg, og hvor chefernes indflydelse holdes i skak. Vi skal have strategien tilbage i HR.
video

Peace in our time – Fred i vor tid

BLOG: For 80 år siden underskrev Frankrig og Storbritannien München-aftalen med Adolf Hitler og troede dermed at have afværget krig i Europa. Det er en dag som i dag, at det er værd at huske på kriges begyndelser frem for deres afslutninger. For hvordan kunne det gå så galt?

Regnearkets Waterloo

BLOG: Rigsrevisionen dokumenterer, at kritikerne havde ret, når det kommer til Forsvarets reelle evne til at løse sine opgaver. Forsvarsministeriet og Forsvarets ledelse pynter på virkeligheden og fortæller ikke de ansvarlige politikere sandheden. Efter valget skal forsvarsforliget genåbnes, og så skal der skiftes ud i forsvarstoppen.

Kamp om pladserne – eller kamp om spillerne?

BLOG: Et kendetegn for ethvert elitehold er, at der er kamp om pladserne. Talenter står i kø, hvad enten det er for at blive udfordret, at få del i holdets prestige, at opnå en attraktiv løn, at styrke senere karrieremuligheder - eller alt dette på én gang. Spørgsmålet er, om Forsvaret er et elitehold?

Mikkel Vedby Rasmussen tager fejl – forsvarsbudgettet er løbende udhulet

BLOG: Siden Den Kolde Krig har vi i Danmark sparet og skåret på Forsvaret inden for rammerne af et budget, som løbende blev udhulet. Så når professor Mikkel Vedby Rasmussen påstår, at Forsvaret har omlagt og effektiviseret inden for rammerne af et konstant budget, så er det ganske enkelt forkert. 

VIDEO

Ukraine indfører undtagelsestilstand efter konfrontation med Rusland

Ukraine indfører 30 dages militær undtagelsestilstand efter søndagens hændelse syd for Kertjstrædet ved Krim, hvor... | lås
video

Peace in our time – Fred i vor tid

BLOG: For 80 år siden underskrev Frankrig og Storbritannien München-aftalen med Adolf Hitler og troede...
video

Facebook gør Forsvaret tilgængeligt for danskerne

Forsvarets sociale medier bugner med videoer, billeder og egne historier, der lykkes i at engagere... | lås

Afgående ambassadør råber vagt i gevær – Europa må styrke sit forsvar

INTERVIEW: Det bliver hans sidste opgave som ambassadør at tage imod den franske præsident Emmanuel... | lås
video

Hvad nu, hvis præsident Trump rent faktisk har ret?

ANALYSE: Umiddelbart virker Donald Trumps beslutning om at forlade Iran-aftalen som destabiliserende for Mellemøsten. Men...