Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt gennemfører i disse uger en række såkaldte Veteran Match-arrangementer i samarbejde med ishockey- og fodboldklubber over hele landet. Torsdag satte fynske veteraner og virksomheder hinanden stævne på Odense Stadion, og arrangementet overraskede særdeles positivt, fortæller veteran. | lås

»Jeg ville rigtigt gerne have været en del af en flådestyrke«

REPORTAGE: Søndag den 24. oktober stævner fregatten ”Esbern Snare” ud på en ren dansk, national mission i Guineabugten ud for Afrikas vestkyst. OLFI har besøgt skibet ved kaj i Frederikshavn og talt med kommandørkaptajn og skibschef Lars Povl Jensen om den forestående antipirateri-mission, som på nogle helt afgørende områder adskiller sig væsentligt fra missionerne ud for Somalia og Afrikas Horn. | lås

Mogens Jensen træder ud af det politiske mørke som ny forsvarsordfører...

INTERVIEW: Han måtte gå af som minister efter skandalen om den ulovlige nedlukning af minkerhvervet. Siden har han befundet sig i et politisk mørkekammer, men med det nye folketingsårs begyndelse træder Mogens Jensen frem i lyset og skal fremover forsvare sin noget pressede forsvarsminister og samtidig præsentere og forklare Socialdemokratiets forsvarspolitik. | lås

Venstre støtter regeringens afvisning af russisk forslag om militær hotline

Udenrigsminister Jeppe Kofod og regeringen har gjort klogt i at insistere på, at al militær kontakt mellem Rusland og Danmark går gennem Nato. Det siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, der får opbakning fra militæranalytiker Anders Puck Nielsen.

Rusland rækker hånden frem og ønsker et forhold med »kærlighed og...

INTERVIEW: Forholdet mellem Danmark og Rusland forbliver iskoldt trods en fremstrakt russisk hånd. Sådan udlægger Vladimir Barbin som Ruslands ambassadør i Danmark forholdet mellem de to lande. Han er frustreret over den danske regerings manglende vilje til dialog. Mange små skærmydsler og uenigheder kunne ellers løses langt tidligere gennem mere regelmæssig kontakt, mener han. | lås
I et interview med OLFI tirsdag foreslår Vladimir Barbin som Ruslands ambassadør i Danmark, at Rusland og Danmark etablerer en direkte dialog mellem landenes militære styrker for at deeskalere spændingerne i og omkring Østersøen. Svaret fra den danske udenrigsminister er en blank afvisning. | lås

Kampen mod cyberkriminalitet kræver en afmilitarisering af internettet

DEBAT: Bekæmpelse af cyberkriminalitet bør ikke varetages af FE og det militære etablissement, men gennem en langt bredere og mere samfundsforankret indsats, hvor der trækkes på civile kompetencer, mener cybersikkerhedsekspert John Foley. Han agiterer i dette indlæg for, at Danmark lader sig inspirere at velfungerende civile løsninger i udlandet.

Det står godt nok skidt til med Forsvarets ansattes lovfæstede ret...

DEBAT: Når generalmajor Gunner Arpe Nielsen som chef for Hæren kan kalde Forsvarets whistleblowerordning for en "stikkerlinje", er der noget helt galt med kulturen i Forsvarets øverste ledelse. Det kræver kolossalt mod at stå frem som whistleblower, og det har intet med forbandet stikkervirksomhed at gøre! 

Holger K. Nielsen kalder dansk solomission i Guineabugten for »hasarderet«

Den forestående danske solomission i Guineabugten giver anledning til både optimisme og panderynker hos centrale aktører i Søværnet og en tidligere udenrigsminister. Søværnets chef, kontreadmiral Torben Mikkelsen, er fortrøstningsfuld trods udfordringerne og mener, at opgaven nok skal blive løst.

Databrud i personalestyrelsen blev opdaget ved en tilfældighed

Det var en anden styrelse, der ved et tilfælde opdagede det databrud hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som i alt 34.000 nuværende og tidligere medarbejdere i Forsvaret i sidste uge blev informeret om. Personalestyrelsen kalder databruddet begrænset, men iværksætter nu forebyggende tiltag for at undgå gentagelser. | lås
Generalmajor Gunner Arpe Nielsen lægger sig fladt ned og beklager, at han i et interview med DR Nyheder kaldte Forsvarets whistleblowerordning for en stikkerlinje. Det er en »vanvittigt uheldig formulering«, som ikke er i overensstemmelse med opfattelsen af whistleblowerordningen i Forsvaret, bedyrer han. | lås

Danmark sender fregat til Guineabugten på national mission uden alliancepartnere

Oprindeligt var det tanken at udsende en dansk fregat i regi af det europæiske EI2 samarbejde, men ingen lande har ønsket at deltage i en piraterimission med Danmark i Guineabugten. Om et par uger sejler ”Esbern Snare” derfor alene mod Afrika. Danmark håber at lande en aftale om at kunne bruge en havn i Ghana som logistisk støttepunkt for fregatten. Hans Engell undrer sig, og militæranalytiker frygter en mission uden noget aftryk. | lås

Personalestyrelsen indrømmer internt datalæk af personfølsomme oplysninger

Mange nuværende og tidligere medarbejdere i Forsvaret har fået lækket deres cpr-numre og flere andre personlige oplysninger i et større internt datalæk i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det skriver styrelsen i en mail til de berørte og på sin hjemmeside. Flere af de berørte udtrykker bekymring over sagen. | lås

»Historisk spændetrøje« hæmmer Tysklands muligheder på forsvarsområdet

Der venter den tiltrædende tyske regering flere udfordringer på forsvarsområdet de kommende år, spår eksperter. Dels skal Tyskland forholde sig til alvorlige materieludfordringer og pres fra Nato, men samtidig hersker der også en udbredt folkelig modstand mod, at landet optræder som konventionel militærmagt.

Broberg er frataget sit udenrigspolitiske ansvar, men hans ideer lever videre

Pele Broberg er fortid som ansvarlig for udenrigsanliggender i Grønland, og fremover vil landsstyreformand Múte B. Egede selv stå for udenrigsområdet. Men selvom retorikken formentlig bliver mildere, vil Grønlands mål og ambitioner være de samme, lyder vurderingen fra grønlandsekspert Ulrik Pram Gad. | lås

Forsvarsministeriets politiske pres mod forskere har allerede gjort ubodelig skade

ANALYSE: En udtalelse fra Forsvarsakademiets chef lørdag på Facebook kunne have lagt sagen om Peter Viggo Jakobsen død. I stedet lader den til at... | lås

Færøsk minister for udenrigsanliggender værdsætter respekt fra Danmarks side  

Færøernes minister for udenrigsanliggender ser optimistisk på mulighederne for at nå til enighed med den danske regering om opstillingen af en radar på Færøerne....

Arbejdstilsynet: Chefsergent på flyvestation mobber og krænker ansatte

Arbejdstilsynet kritiserer arbejdsmiljøet på Flyvestation Skrydstrup, hvor en chefsergent og leder af Bevogtningen har mobbet og krænket ansatte med flere sygemeldinger til følge. Det...

»Det er dybt, dybt kritisk med en kile mellem Frankrig og Storbritannien«

BAGGRUND: Det kan vise sig problematisk for det transatlantiske samarbejde og europæisk sikkerhed i bredere forstand, at USA og Storbritannien "snigløb" Frankrig og indgik... | lås

Militære ledere bør uddelegere mere ansvar til førerne på slagmarken

BLOG: Militære ledere har i dag mulighed for at dirigere enheder over store afstande baseret på omfangsrige rapporter og informationer leveret i real time....

Det forvirrer mere end gavner, når vi bliver ved med at kalde Grønland for...

BLOG: Vi går galt af hinanden, når vi konsekvent kalder Grønland for Arktis. Samtidig vil det kun øge de militære spændinger, hvis USA og...

OLFI INFORMERER

OLFI omsatte for 1 mio. kr. i 2020, lander lille overskud...

Det går stille og roligt fremad for OLFI, som i 2020 landede et lille overskud på 58.000 kr. stort set udelukkende på produktion af journalistik. Med afleveringen af årsregnskabet skiftede OLFI selskabsform fra iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS.). Fremtiden tegner lys, og nu vil kulturministeren også give små nichemedier mulighed for at få adgang til mediestøtte.

OLFI dropper Disqus og inviterer til debat under artikler gennem Facebook

Løbende problemer og frustrationer med kommentarer har fået OLFI til at droppe kommentarmodulet Disqus og erstatte det med et kommentar-modul fra Facebook. Det skulle gøre kommenteringen under artiklerne meget nemmere, ligesom gamle kommentarer fra Disqus ikke forsvinder.

OLFI ANBEFALER

Rusland får kold skulder til forslag om øget dialog på det...

I et interview med OLFI tirsdag foreslår Vladimir Barbin som Ruslands ambassadør i Danmark, at Rusland og Danmark etablerer en direkte dialog mellem landenes militære styrker for at deeskalere spændingerne i og omkring Østersøen. Svaret fra den danske udenrigsminister er en blank afvisning. | lås

Danmark sender fregat til Guineabugten på national mission uden alliancepartnere

Oprindeligt var det tanken at udsende en dansk fregat i regi af det europæiske EI2 samarbejde, men ingen lande har ønsket at deltage i en piraterimission med Danmark i Guineabugten. Om et par uger sejler ”Esbern Snare” derfor alene mod Afrika. Danmark håber at lande en aftale om at kunne bruge en havn i Ghana som logistisk støttepunkt for fregatten. Hans Engell undrer sig, og militæranalytiker frygter en mission uden noget aftryk. | lås

Forsvarsministeriets politiske pres mod forskere har allerede gjort ubodelig skade

ANALYSE: En udtalelse fra Forsvarsakademiets chef lørdag på Facebook kunne have lagt sagen om Peter Viggo Jakobsen død. I stedet lader den til at bekræfte, at forskeren har været udsat for politisk pression. Flere forskere ved Forsvarsakademiet udtrykker overfor OLFI voksende frygt for at udtale sig i pressen. Den alarmerende konsekvens er, at Forsvarsakademiets uafhængighed og troværdighed er i frit fald. | lås

Forsvarsakademiet skulle bekræfte, at Peter Viggo udtalte sig som privatperson

I oktober 2019 skrev Forsvarsministeriet til Forsvarskommandoen og bad om en bekræftelse på, at forsker Peter Viggo Jakobsen havde udtalt sig som privatperson til en journaliststuderende. Det afviste Forsvarsakademiet og svarede, at den civiltansatte lektor udtalte sig som forsker på Forsvarsakademiet. Forsvarets øverste ledelse blev også inddraget. | lås

OLFI PÅ SOCIALE MEDIER

298FølgereFølg
1,154FølgereFølg

TEMA: VENSKABSKORPSET

Her sidder stripper på skødet af Frømandskorpsets chef

Siden 2012 har striptease været forbudt på Forsvarets tjenestesteder. Men i 2018 gik chefen for Frømandskorpset forrest i et stripshow, da Specialoperationskommandoen afviklede sin sommerfest på Marinestation Kongsøre. Korpset er præget af dårligt arbejdsmiljø, og siden november har auditørkorpset haft en endnu igangværende efterforskning rettet mod Frømandskorpsets chef. | lås

Forsvarschefens hemmelige loge

Kronprins Frederik er omdrejningspunktet i et hidtil hemmeligholdt loge-lignende netværk, der med forsvarschefen som uofficiel leder løbende orienterer Danmarks kommende konge om interne forhold i Forsvaret. Medlemmerne selv kalder netværket privat og uproblematisk. Andre mener, at netværket bryder med grundlæggende principper i det danske demokrati. Professorer retter sønderlemmende kritik af såvel forsvarschefen som kronprinsens hofchef. | lås

»Frømandskorpset er blevet et cirkus med gak og gøgl for VIP’er...

Vennetjenester, fis og ballade, helikoptere i luften, udlån af Frømandskorpsets uniformer til private og royale fester, gratis koncerter og gaver i form af rom, koncertbilletter og t-shirts. Chefen for Frømandskorpset festede med kendte venner og åbnede til gengæld dørene til Danmarks maritime specialenhed. Her er historien om et specialkorps, hvor medarbejderne ikke længere kan kende kulturen og retter en sønderlemmende kritik af ledelsen. | lås

OLFI siger tak for gode råd til Jeppe Handwerk og Copenhagen...

KOMMENTAR: Jeppe Handwerk og Copenhagen Global bruger sin advokat til at yde medierådgivning til OLFI senest gennem et tredje brev til dette medie. Det er den pæne version. I den mindre pæne version forsøger kronprinsens nære ven at true, presse og intimidere et frit og uafhængigt medie til at indstille sin undersøgelse af sin virksomhed. Kan kongehuset leve med det?

Hvem lækkede oplysninger til Jeppe Handwerk om hemmelig handel?

I 2018 købte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) militære jetski til Frømandskorpset på et såkaldt »hemmeligt notat«. Aftalen blev forhandlet i dybeste fortrolighed med en britisk leverandør, men aldrig underskrevet. Ved mållinjen brød Copenhagen Global ind og krævede at overtage handelen, og sådan gik det. Lækage om den hemmelige handel bekymrer ikke vicechef i FMI. | lås

Frømandskorpset præget af dårligt arbejdsmiljø, mistrivsel og mistillid

Medarbejderne i Frømandskorpset retter en voldsom kritik af chefen for at gå mere op i egen karriere end at sikre den rette uddannelse af medarbejderne. På bare to år har omkring 25 pct. af medarbejderne forladt korpset, og flere medarbejdere er gået ned med stress. En arbejdspladsvurdering fra 2019 afslører personforfølgelser, mistrivsel og udbredt mistillid til ledelsen. Men i Specialoperationskommandoen kan chefen ikke genkende billedet af et specialkorps i mere eller mindre forfald. | lås

Jægerkorpset lavede opvisning med formationsspring til privat konfirmation

En privat konfirmation på Birkelse Gods i Nordjylland gav i 2018 Jægerkorpset en unik chance for at øve en »kompleks indsættelse« med faldskærm »i et stressende miljø foran publikum«. Således stillede Flyvevåbnet en redningshelikopter på beredskab til rådighed, og Jægerkorpset betalte løn til springerne til gavn og glæde for konfirmanden og det private selskab. | lås

Kronprinsens ven og prins Christians gudfar truer OLFI med bål og...

I et brev til OLFI onsdag aften lægger advokaten til kronprins Frederiks gode ven - Jeppe Handwerk - ikke fingrene i mellem. Hvis OLFI så meget som insinuerer kritik af klienten, kan OLFI imødese injuriesag med henvisninger til både straffeloven, injurielovgivningen og privatlivsbeskyttelsen. Læs advokatens brev i fuld længde her.  | lås

Frømandskorpsets medarbejdere tager til genmæle i sag om strip

Det var en frømand, som på eget initiativ bestilte en stripper og overrumplede chefen til Specialoperations­kommandoens sommerfest i 2018. Det skriver frømændene selv i en åben skrivelse til DR efter et stormøde på Marinestation Kongsøre tirsdag.

SOKOM beder Frømandskorpset om at undersøge egen medarbejder

Specialoperationskommandoen har det overordnede ansvar for den undersøgelse, som forsvarsministeren har iværksat efter OLFIs artikel om salg af militære jetski til Frømandskorpset. Undersøgelsen koncentrerer sig om en oversergent af reserven, som i foråret 2018 var udsendt med Frømandskorpset til Afrika og civilt har en lederstilling i virksomheden Copenhagen Global.

Jægerkorpset er ramt af intern splid, opsigelser og mandskabsmangel

Fem navngivne jægersoldater er uofficielt smidt ud af korpset for at forbryde sig mod det interne kodeks. Sagen har splittet korpset, som er delt i to. Samtidig slås Jægerkorpset med vigende optag, uforudsete opsigelser og ubesatte stillinger.

Professor kalder chefens vennetjenester i Frømandskorpset for magtmisbrug

I september inviterede Jens Birkebæk Bach som chef for Frømandskorpset sin private ven, kapelmester Claes Antonsen, og medlemmer af hans Antonelli Orchestra til et adrenalinfyldt oplevelsesdøgn på Marinestation Kongsøre. Tjenestegørende medarbejdere hjalp til i arbejdstiden. Professor tvivler ikke på, at der er tale om magtmisbrug. Se OLFIs interview med chefen. | lås

BLOGS PÅ OLFI

Kampen mod cyberkriminalitet kræver en afmilitarisering af internettet

DEBAT: Bekæmpelse af cyberkriminalitet bør ikke varetages af FE og det militære etablissement, men gennem en langt bredere og mere samfundsforankret indsats, hvor der trækkes på civile kompetencer, mener cybersikkerhedsekspert John Foley. Han agiterer i dette indlæg for, at Danmark lader sig inspirere at velfungerende civile løsninger i udlandet.

Det forvirrer mere end gavner, når vi bliver ved med at...

BLOG: Vi går galt af hinanden, når vi konsekvent kalder Grønland for Arktis. Samtidig vil det kun øge de militære spændinger, hvis USA og ikke Danmark skulle have ansvaret for Grønlands sikkerhed. For både Rusland og USA lægger det en dæmper på spændingerne, at det militære ansvar for Grønland påhviler Danmark, skriver Anders Puck Nielsen i dette blogindlæg.

Til forsvar for Trine Bramsen

BLOG: Forsvarsminister Trine Bramsen tager prisen som den minister, der har gjort mest unødig skade på Forsvaret i nyere tid. Men hun talte ikke usandt om tolkene i Afghanistan og har efter alt at dømme handlet inden for de rammer, som et politisk flertal har sat. | lås

Ligestillet værnepligt vil styrke Forsvaret 

DEBAT: Politikerne bør sætte handling bag ambitionerne om flere kvinder i Forsvaret ved at indføre en ligestillet værnepligt. Det mener kaptajnløjtnant Johan Fritzen, der i dette debatindlæg peger på en række fordele ved et opgør med den nuværende indretning - for Forsvaret og ikke mindst kvinderne selv.

Den islandske model duer ikke for Grønland

BLOG: Den nyvalgte grønlandske regering drømmer om afmilitarisering og amerikansk beskyttelse efter islandsk forbillede. Ideen om en islandsk model er dog misforstået, for forslaget giver hverken mening for Danmark eller USA og er heller ikke nogen fordel for Grønland selv, skriver militæranalytiker Anders Puck Nielsen.

Forsvaret skal passe på Danmark – ikke på klokkefrøer og spidsmus

DEBAT: Forsvaret er i forvejen klemt på alle parametre, så det bliver med soldaterne som forsøgspersoner, hvis man gennemfører en omkalfatring af Forsvaret i klimaets navn. Man bør i stedet fokusere på, hvad Forsvaret først og fremmest er sat i verden for, skriver i Klaus Kroll i denne replik til Martin Lidegaard og Stinus Lindgreen.

VIDEO

Et gidsel i en postsæk og en torpedo mod “USS Dwight D. Eisenhower”

I 1990 holdt Saddam Hussein omkring 100 danskere som gidsler i Bagdad. Det lykkedes at...
video

Lars Chr. Lilleholt: “Ny departementschef vil være god til at rydde op”

Forsvarsminister Trine Bramsen har ansat Morten Bæk som ny departementschef i Forsvarsministeriet. Han kommer fra...
video

Vi kan lige så godt vænne os til den græske kystvagts hårdhændede metoder

BLOG: Den moraliserede debat om grækernes håndtering af migranter i Middelhavet risikerer at føre til...
video

Bag farcen om Trump gemmer sig et alvorligt budskab til Danmark

ANALYSE: Præsident Trump har set sig sur på Danmark. Hans aparte udskydelse af et besøg... | lås
video

Australsk forsvarschef beder minister om at holde topofficerer ude af politik

Den australske forsvarschef afbrød midt i en udendørs pressekonference med journalister i Canberra for små...