En kommandørkaptajn med økonomiansvar i Specialoperationskommandoen (SOKOM) har i strid med reglerne konsekvent godkendt egne rejsebilag for anselige beløb. Samtidig viser aktindsigt en række fejl og uregelmæssigheder ved brug af firmaudleverede betalingskort i SOKOM. Efter OLFIs interesse har Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) undersøgt sagen, som nu er overdraget til Auditørkorpset.

Han har ry for at være personificeringen af nutidens pernittengryn. Hans initialer er BMR, og han er ud over at være kommandørkaptajn økonomiansvarlig i Specialoperationskommandoen (SOKOM) på Flyvestation Aalborg, som bl.a. administrerer rejser for de operative specialstyrker i henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset. En person, der ikke bare kræver Forsvarets rejsebestemmelser overholdt, men tillige har indført sine egne skærpede retningslinjer.

Ifølge OLFIs kilder optræder BMR blottet for konduite og leder i stedet sit eget økonomi-regime med en nidkærhed, hvor rigets special­operations­soldater konsekvent og uden skelen til forlænget rejse- og transporttider bliver tvunget til altid at vælge den billigste løsning og samtidig får afvist eksempelvis udgifter til en kop kaffe under tjenestemæssig transport.

BMR tiltrådte den 1. oktober 2014 en stilling som chef for Projektgruppe Specialoperationskommandoen, som blev oprettet med det formål at udarbejde et implementeringsgrundlag og iværksætte etableringen af Specialoperationskommandoen. Siden har BMR skiftet job flere gange, og han bestrider ifølge OLFIs oplysninger i dag jobbet som stabschef ved SOKOM. Men ifølge SOKOM er projektgruppen på trods af oprettelsen for snart fem år siden stadig aktiv med BMR som chef, men den er dog planlagt nedlagt den 30. september i år, når BMR går på pension. Kommandørkaptajn BMR har i hele perioden haft fast tjenestested i København og er derfor befalet til midlertidig tjeneste på Flyvestation Aalborg, forklarer Forsvarskommandoen i en mail til OLFI.

»Specialoperationskommandoen har i den forbindelse godkendt udgifter til nedsatte time-/dagpenge, parkering i Københavns Lufthavn, flybilletter samt indkvartering. Tjenesten i Aalborg gennemføres inden for rammerne af Forsvarsministeriets Personalestyrelses bestemmelse om tjenesterejser.«

Undgår toget og bruger i stedet sin private bil

Det er ikke unormalt, at militært ansatte får dækket rejseudgifter af Forsvaret, når de bliver beordret i tjeneste fjernt fra deres bolig. Alligevel skiller Specialoperationskommandoens aftale med den økonomiansvarlige BMR sig formentlig ud i mere end en forstand. På baggrund af et tip søgte OLFI i december aktindsigt i BMR’s rejseudgifter til og fra henholdsvis hjemmet og tjenestestedet hos SOKOM i Aalborg. Af den fremgik det, at BMR ikke anvender samme sparsommelige tilgang til egne rejseudgifter, som han har pålagt sine medarbejdere i SOKOM, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Kommandørkaptajnen bor på en sidevej til Rungsted Strandvej ca. 200 meter fra Øresunds kyst. Herfra er der 1,8 km til Rungsted Kyst Station, hvorfra der går direkte tog til Københavns Hovedbanegård og videre til Nordjylland. En enkeltbillet fra Rungsted til Aalborg koster med DSB 441 kr., og rejsen varer ifølge Rejseplanen seks timer og ti minutter. Anderledes hurtigt er det at flyve fra Københavns Lufthavn, men det koster også lidt mere. Eller en del mere i BMR’s tilfælde. Fra Rungsted Kyst tager turen med Kystbanen til Københavns Lufthavn 45 minutter og koster 84 kr. for en enkeltbillet med DSB, og togene kører hvert 20. minut. Det er dog ikke en transportform, som kommandørkaptajnen benytter.

Læs også: SOKOMs forsikringscirkus skyggede for en ellers smuk begravelse

BMR sætter sig i stedet konsekvent i sin bil og kører de ret præcist 50 km til lufthavnen, som ifølge Rejseplanen tager 37 minutter, hvor han mandag morgen parkerer i lufthavnens parkeringshus P6, P8 eller P12. Derefter hopper han på et rutefly til Aalborg, som er betalt med et turpas købt med et Dinerskort gennem Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse hos Carlson Waggonlit Travel. Gennem 2018 har kommandørkaptajnen rejst på henholdsvis et 40-turs og et 60-turs Travel-Pass med SAS til en pris per billet svarende til mellem 833 og 863 kr. – eller groft sagt ca. dobbelt så meget som en togbillet med DSB. Når BMR returnerer til København, betaler han sin parkering i lufthavnen med sin af Forsvaret udleverede BroBizz.

Parkerede i lufthavnen for 43.430 kr. alene i 2018

Af den månedlige afregning kan man læse, at Sund & Bælt på BMR’s udleverede BroBizz i april trak 6.080 kr., i september 5.120 kr. og i november 6.400 kr. for BMR’s parkering i Københavns Lufthavn, som over hele 2018 løb op i 43.430 kr. Havde BMR hver mandag og fredag gennem hele 2018 i stedet valgt at rejse med DSB til og fra hjemmet og lufthavnen, ville den samlede udgift for Forsvaret have været 8.736 kr. eller en besparelse på 34.694 kr. Lægger man oven i parkeringsudgifterne også flybilletterne med SAS, har BMRs rejser til og fra arbejde alene i 2018 kostet det danske forsvar og de danske skatteydere 127.992,50 kr. Videre kan man læse, at BMR selv har bestilt sine rejser og godkendt alle sine egne bilag og fakturaer.

Artiklen fortsætter under billedet …

20190427 Waggonlit 1
I december 2017 købte BMR et 40-turs Travel Pass med SAS til strækningen København-Aalborg T/R for sammenlagt 34.536,50 kr. I juli købte han et nyt 60-turs Travel Pass til 50.026,50 kr.

OLFI ville gerne have talt med BMR om hans rejsevaner og godkendelsespraksis – og have fotograferet ham i sin bil i parkeringshuset i Københavns Lufthavn. Men kommandørkaptajnen ønsker hverken at stille op til interview eller at lade sig fotografere i lufthavnen.

Det fremgik imidlertid af det skriftlige svar, at SOKOM har godkendt købet af BMRs flybilletter og parkering i Københavns Lufthavn. På den baggrund har OLFI søgt aktindsigt i aftalen mellem BMR og SOKOM, og Forsvarskommandoen har da også foretaget en søgning i det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem med anvendelse af navn og medarbejdernummer. Men …

»Forsvarskommandoen har på baggrund heraf ikke identificeret nogen dokumenter omfattet af anmodningen. Forsvarskommandoen kan i den forbindelse oplyse, at der ikke er indgået en skriftlig aftale mellem kommandørkaptajn BMR vedr. dækning af udgifter til transport med fly (turpas) og parkering i Københavns Lufthavn.«

Økonomiansvarlig er fortsat en projektstilling efter 4,5 år

På baggrund af de indledende svar fra Forsvarskommandoen har OLFI stillet en række spørgsmål til Forsvarskommandoen angående forholdene i SOKOM. Bl.a. ville OLFI gerne vide, hvem der har indgået aftalen med BMR. Det ønsker Forsvaret ikke at svare på. OLFI ville også gerne vide, hvor vidt det er normalt at være på ”midlertidig tjeneste” i fem år, som BMR kan se frem til. Til det svarer Forsvarskommandoen:

»Ved midlertidig tjeneste forstås tidsbegrænset varetagelse af en opgave eller stilling. Om et arbejdssted er midlertidigt afgøres på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte medarbejders ansættelses- og arbejdsforhold. Der er som udgangspunkt ikke en øvre statslig grænse for, hvor lang tid en medarbejder kan være på midlertidig tjeneste. Forsvarsministeriets koncern arbejder dog som udgangspunkt med, at midlertidig tjeneste er op til to år ad gangen. Det følger dog af forvaltningspraksis, at der kan være tilfælde, hvor en medarbejder beordres til midlertidig tjeneste for en længere tidsperiode – herunder i forbindelse med gennemførelse af projekter.«

Det fremgår dog ikke af svaret fra Forsvarskommandoen, hvordan BMR fortsat kan være projektansat med midlertidig tjeneste i en projektgruppe, som ifølge OLFIs kilder i specialoperationsmiljøet for længst er nedlagt, hvorfor BMR da også i dag har titel af stabschef.

OLFI har tillige spurgt i Forsvarskommandoen, hvem som har givet BMR autorisation til at godkende egne fakturaer og bilag vedrørende parkering i Københavns Lufthavn.

»Der er ikke givet særskilt autorisation til, at omtalte medarbejder kan godkende egne fakturaer vedrørende parkering i Københavns Lufthavn,« svarer Forsvarskommandoen.

Ifølge Forsvaret har SOKOMs elektroniske sagsbehandlersystem (DeMars) indtil 1. januar 2019 været sat op på en måde, hvor alle fakturaer, som ikke var godkendt på et lavere niveau, blev godkendt af BMR. Han var ifølge Forsvaret sat som stedfortræder for chefen.

»Der er tale om et betydeligt antal fakturaer, herunder bl.a. fakturaer vedrørende anvendelse af BroBizz til færge, bro og parkering. Godkendelserne har til formål at sikre, at der disponeres i overensstemmelse med bestemmelserne og foretages de nødvendige justeringer, såfremt dette ikke er tilfældet. Da den omtalte parkering i Københavns Lufthavn var hjemlet, var opmærksomheden desværre ikke rettet mod det faktum, at den ikke måtte godkendes af brugeren, hvilket var en fejl. For at rette op herpå er fakturaer, der omfatter omtalte medarbejder, nu videresendt til godkendelse ved vicechefen for Specialoperationskommandoen,« skriver Forsvarskommandoen.

Forsvarets Interne Revision har bedt Auditørkorpset undersøge sagen

At sagen bliver taget ganske alvorligt, fremgik allerede af et svar fra Forsvarskommandoen til OLFI den 11. januar.

»Til orientering skal det endvidere oplyses, at Forsvarskommandoen på baggrund af en gennemgang af sagen d.d. har anmodet Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) om at revidere anvendelse af kreditkort ved Special­operations­kom­mandoen samt underliggende myndigheder.«

Den revision er nu afsluttet, og konklusionen er ganske klar. Det oplyser generalmajor Peter Boysen som chef for Specialoperationskommandoen fredag i et skriftligt svar til OLFI. Om sagen på den baggrund får et retsligt efterspil, står endnu hen i det uvisse. Men de første skridt er taget.

»Forsvarsministeriets Interne Revision har udarbejdet en rapport, der påviser en række fejl og uregelmæssigheder vedrørende brugen af firmaudleverede betalingskort ved Specialoperationskommandoen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Reglerne skal overholdes. Derfor er det besluttet at bede Auditørkorpset om en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at gennemføre en egentlig efterforskning. Revisionsrapporten fra FIR peger i øvrigt også på, at regelgrundlaget på nogle områder ikke fremstår klart og entydigt. Det er naturligvis vigtigt, at reglerne er klare. Der bliver derfor iværksat et arbejde med at sikre dette,« skriver Peter Boysen.

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer