Forsvarschefs svar på anklager om nepotisme: “Hvad skal jeg undersøge?”

0
General Bjørn Bisserup vil som forsvarschef ikke iværksætte en undersøgelse af beskyldninger om nepotisme i Hærstaben, fordi oplysningerne kommer fra anonyme kilder. Arkivfoto: Ernstved

INTERVIEW: Forsvarschef Bjørn Bisserup vil ikke iværksætte en undersøgelse af anklager om nepotisme i Hærstaben på baggrund af anonyme kilder. Han mener, at næsten alt er foregået lige efter bogen, og han har fuld tillid til hærchef Hans-Christian Mathiesen. Men forsvarschefen vil se på, hvordan man fremadrettet agerer i forhold til inhabilitet.

General og forsvarschef Bjørn Bisserup ser ingen anledning til at indlede en undersøgelse af de påstande om nepotisme i Hærstaben, som fredag blev fremført af en lang række kilder i en længere artikel på OLFI. Han har nemlig allerede undersøgt sagen, og der er ifølge ham ikke meget at komme efter.

Ifølge OLFIs kilder skulle den nuværende hærchef Hans-Christian Mathiesen i perioden fra 2014-2016 have hjulpet sin kæreste ind på to eftertragtede uddannelser, som andre var bedre kvalificerede til, ligesom han skulle have fået hende ansat i en stilling under sig med udnævnelse til major. Et forhold, der var med til at øge kærestens og hærchefens fælles husstandsindkomst med over 88.000 kr. om året.

»Når jeg kigger ned i den dokumentation, der ligger på optagelserne til MMS og OFU, så kan jeg ikke se, at der er noget, der tyder på, at man ikke har overholdt spillereglerne. Det siger du i artiklen, men jeg kan ikke se det nogen steder,« siger Bjørn Bisserup.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER HC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

Vil du undersøge det?
»Skulle jeg, hver gang at der er en anonym kilde, udsætte medarbejderne for den ene eller den anden undersøgelse? Det kan jeg jo ikke. Jeg har sat mig grundigt ind i den sag og set på alt, hvad der ligger af dokumentation, og der er ikke noget, der stikker ud,« siger Bjørn Bisserup.

Vil ikke undersøge alvorlige anklager

Det er der så nogle kilder, der påstår. Får det dig slet ikke til at overveje at undersøge sagen yderligere?
»Hvad er det, som jeg skal undersøge?«

Det er ret alvorlige anklager mod en hærchef, som ifølge mine kilder har rodet med en prioriteringsliste til optagelse på nogle eftertragtede uddannelser, som er helt afgørende for den videre karriere. Hvis kilderne taler sandt, er Hans-Christian Mathiesens kæreste blevet prioriteret op på listerne og har fået nogle uddannelser, som andre var mere kvalificerede til …
»Hvordan skal jeg afgøre, om kilderne taler sandt? Jeg kender ikke kilderne. Hvor skal jeg gå hen?«

Man kunne jo undersøge, hvem som havde været involveret i prioriteringen af de lister, som lå til grund for optagelsen på de respektive uddannelser?
»Det kan man jo se i sagen. Man kan se, hvad der er kommet fra personalestyrelsen, hvad der er kommet fra Hærstaben, og man kan se, hvad optagelsesnævnene er kommet frem til.«

Stoler mere på eget materiale end anonyme kilder

Og så siger jeg, at det er ret tydeligt, at der er andre personer, som har en helt anden opfattelse af, hvad de officielle papirer siger. Og på den baggrund spørger jeg dig, om du overvejer at undersøge sagen ved at tale med de folk, som har været involveret?
»Jeg har undersøgt sagen, så godt jeg kan. Jeg kan ikke vide, hvad der er sket for to-tre år siden. Jeg kender ikke de anonyme kilder, og jeg ved ikke, hvem de er. Men det er sket før min tid, så jeg ved ikke, hvad jeg ikke ved – om jeg så må sige. Jeg må forholde mig til, hvad jeg får oplyst. Så ærgrer det mig, at de anonyme kilder ikke er kommet til mig eller deres nærmeste chef eller fagforening, hvis tingene er som beskrevet i artiklen,« siger Bjørn Bisserup.

Så du vil ikke undersøge sagen yderligere?
»Nej, jeg synes, at jeg har sat mig grundigt ind sagen i forhold til det materiale, som mig bekendt er til rådighed.«

Det lyder på dig som om, at du siger, at du ikke kan stole på kilderne i min artikel. I stedet stoler du på det materiale, som du har set. Det har du undersøgt, og der er ikke noget at komme efter?

»Jeg vil ikke iværksætte en undersøgelse på baggrund af anonyme kilder,« siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Hærstaben løser sine opgaver til UG med kryds og slange

Forsvarschefen har tillige svært ved at forstå påstandene om dårlig stemning i Hærstaben på grund af Hans-Christian Mathiesens ledelsesstil og parrets ringe evne til at skjule deres private relation i stort set alle faglige forhold.

»Jeg kan ikke genkende billedet af, at Hæren og Hærstaben er ved at gå i opløsning. Hæren løser sine opgaver hver eneste dag, og det gør den til UG med kryds og slange, og det gør Hærstaben også. Der er heller ikke noget i de medarbejdertilfredshedsmålinger og arbejdspladsvurderinger, som er lavet den seneste tid i Hærstaben, der underbygger det modsatte,« siger han fredag eftermiddag på telefon fra udlandet, hvor han holder ferie.

Hans-Christian Mathiesen blev i foråret gift med sin kæreste, som dengang stadig arbejdede under ham i Hærstaben. Men det gør hun ikke mere, og det skyldes forsvarschefens handlekraft.

»Det er åbenlyst, at sagen har givet anledning til spekulationer. Af den grund tog jeg initiativ til at flytte hende over i en stilling uden for Hærstaben, så man kunne undgå yderligere spekulationer.

Må undersøge juraprofessor påtaler

Et forhold erkender forsvarschefen dog, at han er nødt til at undersøge. Det er, hvordan man erklærer sin inhabilitet, og hvem der skal underrette om denne. I sagen om Hans-Christian Mathiesen viser en række aktindsigter, at generalmajoren aldrig underrettede opad i systemet, at han var inhabil. Han trak sig ifølge juraprofessor Sten Bønsing tillige for sent og var for involveret i alle sagerne. Derved har han ifølge juraprofessoren handlet i strid med forvaltningslovens § 3 og § 6.

»Jeg hæfter mig ved, at en juraprofessor siger, at Hans-Christian Mathiesen burde have erklæret sin inhabilitet til Forsvarets ledelse dengang. Det ved jeg ikke, om han har. Der ligger ingen dokumenter, der tyder på, at han har skrevet det. Det bliver jeg nødt til at undersøge, hvordan det skal gøres, og om det er noget, vi skal være opmærksomme på fremadrettet, siger forsvarschefen og fortsætter:

»Men jeg hæfter mig ved, at både ved optagelsesnævnene til uddannelserne og ved ansættelsesnævnet, hvor man træffer beslutningerne, der var Hans-Christian Mathiesen ikke den, der sad for bordenden. Han havde sådan set trukket sig eller var blevet trukket af andre.«

Har du fuld tillid til Hans-Christian Mathiesen som hærchef?

»Det har jeg ingen grund til ikke at have. Hvis jeg ikke havde det, skulle han jo ikke være chef for Hærstaben.«

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer