AE underrettede ikke sin foresatte myndighed, da hun som finansdirektør i december 2017 gav sin vicechef og hemmelige kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. Kort efter blev hun gravid med parrets fælles barn, hvorefter kærestens karriere fortsatte bemærkelsesværdigt opad, uden at han behøvede at bekymre sig om at skrive ansøgninger eller gå til jobsamtaler.

Spørgsmålene står i kø, når Auditørkorpset i disse måneder efterforsker en mistanke om inhabilitet, pligtforsømmelse og muligt tjenestemisbrug i det daværende Værnsfælles Forsvarskommandos økonomidivision i Karup. Den nyligt genoprettede forsvarskommandos finansdirektør bærer initialerne AE. Hun er i øjeblikket på barsel med en søn, som hun i slutningen af 2018 fik med sin kæreste, som hun selv forfremmede til sin vicechef og mest betroede medarbejder.

Få måneder inden, at de to i marts 2018 valgte at adskille kærlighed og arbejde, gav AE sin dengang hemmelige kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. Det fremgår af en aktindsigt, som OLFI har søgt i Forsvarsministeriet. Hun underrettede imidlertid ikke Forsvarsministeriets Departement som sin foresatte myndighed om sin mulige inhabilitet.

»Ministeriet ses ikke at være i besiddelse af sådanne dokumenter,« skriver Forsvarsministeriet som svar på OLFIs aktindsigt i AEs eventuelle underretninger om inhabilitet.

Blev nærmeste samarbejdspartner med Hans-Christian Mathiesen

AE blev i juni 2014 ansat som chef for Økonomiafdelingen i Hærens Operative Kommando, hvor Hans-Christian Mathiesen dengang var oberst og stabschef (næstkommanderende). I en større reorganisering af Forsvaret blev Hærens Operative Kommando den 1. oktober 2014 nedlagt og erstattet af det, der kom til at hedde Hærstaben. I den forbindelse blev Hans-Christian Mathiesen udnævnt til generalmajor og chef for den nye hærstab – ansat på en fireårig åremålskontrakt.

I samme reorganisering blev økonomiafdelingerne fra Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando lagt sammen til en fælles økonomifunktion i den nyoprettede Værnsfælles Forsvarskommando, og her blev AE ansat som finansdirektør. Tjenestestedet var Karup, og hendes nærmeste samarbejdspartnere var de tre værns stabschefer.

Indledningsvis fik AE til opgave at implementere Forsvarsministeriets Økonomipartnerelementet, som først var fuldt operativt i februar 2015. Den opgave løste AE så overbevisende, at hun i april 2015 fik udbetalt et engangsvederlag på 40.000 kr.

Fire måneder senere ansatte hun en major fra Hæren, som aldrig før havde beskæftiget sig med økonomi, men som alligevel fik stillingen som chef for planlægning og analyse i den nyoprettede økonomidivision. Kort efter sin ansættelse blev han udnævnt til oberstløjtnant. Hærofficeren kunne finansdirektøren godt lide, og han gjorde hurtigt sine hoser grønne under AE. I december 2015 – bare et halvt år efter sin tiltrædelse – tildelte AE således den gode oberstløjtnant et engangsvederlag på 70.000 kr. Selv fik hun i samme måned sit andet engangsvederlag det år – denne gang på 90.000 kr.

Oberstløjtnanten fra Hæren kunne noget, som finansdirektøren satte pris på. I september 2016 forfremmede AE ham således til stabschef – eller med en mere civil betegnelse – vicechef i Økonomidivisionen som sin mest betroede medarbejder. Fem dage før jul i 2016 gav hun ham en julegave i form af et engangsvederlag på 60.000 kr., mens finansdirektøren selv kunne glæde sig over at modtage 80.000 kr. i engangsvederlag.

Auditørkorpset efterforsker starttidspunkt for den hemmelige affære

Et halvt års tid senere – i maj 2017 – fik AEs militære vicechef endnu mere ansvar, da han blev udnævnt til chef for Økonomifunktionen ved Forsvarets Niveau III-myndigheder dækkende over regimenter, brigader, eskadrer, operative logistiske støttecentre, wings og skoler. Sammen tog finansdirektøren og vicechefen ifølge OLFIs oplysninger både på tjenesterejser – og på rejser, hvor tjenesterne havde en mindre faglig karakter.

Præcis hvornår, AE indledte et hemmeligt forhold til sin vicechef, efterforsker Auditørkorpset i øjeblikket. Det er vigtigt at afklare, fordi det er afgørende for, om AE var inhabil i forbindelse med udnævnelser og tildeling af løn og vederlag til den mand, som siden skulle blive far til hendes egen søn. Det ligger dog fast, at Statsforvaltningen den 17. oktober 2017 bevilgede skilsmisse mellem AE og hendes daværende mand.

»Ingen af ægtefællerne betaler bidrag til den andens underhold,« fremgår det af Tinglysningsbogen.

To måneder senere modtog AE 60.000 kr. i engangsvederlag, og samtidig gav hun sin kæreste og vicechef præcis det samme beløb i et tilsvarende engangsvederlag. På dette tidspunkt var forholdet mellem finansdirektøren og hendes vicechef internt i Økonomidivisionen omtrent lige så hemmeligt som datoen for dronningens nytårstale. Det tog parret konsekvensen af, og vicechefen søgte derfor væk fra Økonomidivisionen. Eller det vil sige, at det gjorde han ikke. Han blev snarere skudt af sted – for nu at blive i de militære termer.

Hvorfor ansøge, når man har en kæreste? En hærchef? Eller en personaledirektør?

Det fremgår af Forsvarsministeriets HR-strategi, at »alle militære og civile stillinger i Forsvaret besættes som udgangspunkt ved opslag både internt og eksternt«. Finansdirektørens vicechef behøvede dog hverken at bekymre sig om at skrive ansøgninger eller gå til jobsamtaler. Det klarede … ja, hvem klarede egentlig at få hans karriere lagt i overhalingsbanen på den jyske motorvej?

Var det AE? Eller den nu tjenestefritagne hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen, som var en af AEs vigtigste og nærmeste samarbejdspartnere både fagligt og geografisk? Eller måske direktør Laila Reenberg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som er øverst ansvarlige for hele det bemandingssystem, der siden OLFIs afsløringer af udbredt nepotisme i efteråret er ved at gå op i limningen?

Vi ved det ikke, for i Forsvarsministeriet ønsker ingen at svare på spørgsmål om den sag. Men vi ved, at AE den 9. februar 2018 kunne skrive en mail til sine medarbejdere med en forudsigelse, der rakte næsten et år ud i fremtiden for hendes kæreste og vicechef – og som i hvert fald handlede om en yderst eftertragtet stilling som bataljonschef ved Jyske Dragonregiment, der aldrig blev slået op.

»Det er med stor glæde (og en lige så stor portion vemod), at jeg skriver denne mail. Oberstløjtnant NAVN skifter per 1. marts 2018 stilling og fratræder således som vicechef i Økonomidivisionen. NAVN er blevet tilbudt en spændende stilling i Hærstaben, hvor han skal arbejde med forligsimplementering, for så senere at tiltræde en stilling som bataljonschef.«

Den stilling tiltrådte han den 1. januar – dog uden at medvirke i dronningens kur for Forsvarets officerer den 4. januar. Her holdt dronningen en kort tale, hvor hun ifølge OLFIs kilder fandt det nødvendigt at gentage hovedbudskabet fra sin nytårstale:

»Med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat. Det gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad bliver der så af almindelig anstændighed? Man skal kende forskel på dit og mit, på rigtigt og forkert. Det burde ikke være så svært.«

Rettelse 17.01.2019 kl. 16:03: I første udgave af artiklen fremgik det, at AE udnævnte sin senere kæreste til oberstløjtnant i september 2016. Det er ikke korrekt. Han blev udnævnt med jobbet kort efter sin ansættelse i Økonomidivisionen i sommeren 2015 og trådte dermed ind i Forsvarets chefgruppe. OLFI beklager fejlen.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer