Personaledirektør Laila Reenbergs mest fortrolige medarbejder i form af vicedirektør og oberst Peter Wass tilbød Laila Reenbergs ægtefælle stillingen som chef for 2. Eskadre, inden Forsvarsministeriets departement havde godkendt beslutningen. Helt i orden, mener Kammeradvokaten, som ”frikender” både direktøren og vicedirektøren for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Det var ikke Forsvarsministeriets departement, som i august besluttede at tilbyde stillingen som chef for 2. Eskadre til kommandør Anders Friis. Det gjorde i stedet oberst Peter Wass, som er vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og dermed højre hånd for direktør Laila Reenberg, som er gift med Anders Friis. Oplysningen fremgår af Kammeradvokatens notat, som torsdag ”frikendte” både Laila Reenberg og vicedirektør Peter Wass for mistanken om brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Læs også: »NAVN er meget egnet og svær at argumentere udenom ved opslag«

Efter en overordnet dialog i slutningen af juli og begyndelsen af august mellem Torben Mikkelsen som chef for Marinestaben, afdelingschef Pernille Reuter Eriksen fra Forsvarsministeriets departements Koncern HR og oberst Peter Wass, kontaktede sidstnævnte på eget initiativ Anders Friis og tilbød ham stillingen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20171129 LailaReenberg 7
Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her står hun i øvelsesterrænet over for Høvelte Kaserne i Nordsjælland. Foto: Ernstved

Oplysningen fremgår af Laila Reenbergs redegørelse til Kammeradvokaten. Ifølge den var hun i begyndelsen af august på sommerferie i Grønland for at besøge Anders Friis, og den 3. august blev hendes ægtefælle kontaktet af Peter Wass.

»Vi er samme dag kommet retur til Nuuk efter 10 dages vandretur, de fleste uden mobildækning. Min vicedirektør, Peter Wass, kontakter min ægtefælle, eller han kontakter Peter Wass på baggrund af en sms-anmodning, jeg kan ikke huske det præcist. Under denne samtale foreslår Peter Wass, at min ægtefælle beordres i stillingen som chef for 2. Eskadre, som bliver ledig med kort varsel.«

Havde allerede talt med Anders Friis to gange om stillingen

På dette tidspunkt har Forsvarsministeriets departement som personalestyrelsens foresatte myndighed endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt stillingen skal slås op, eller om Anders Friis skal beordres i stillingen. Det fremgår af Kammeradvokatens notat, at afdelingschef Pernille Reuter Eriksen fra Forsvarsministeriets departement den 6. august – tre dage efter, at Peter Wass har tilbudt sin chefs ægtefælle stillingen som chef for 2. Eskadre – videresender en mail fra Torben Mikkelsen til Peter Wass. Mailen indeholder en diskussion om, hvorvidt stillingen som chef for 2. Eskadre skal slås op, eller Anders Friis skal beordres i stillingen, hvilket Torben Mikkelsen foreslår.

»Kan vi lige vende denne?,« spørger Pernille Reuter Eriksen i mailen til Peter Wass.

Artiklen fortsætter under billedet …

20180905 TorbenMikkelsen2
Kontreadmiral Torben Mikkelsen gav i en mail til Forsvarsministeriet udtryk for, at stillingen som chef for 2. Eskadre ikke skulle slås op, hvis kommandør Anders Friis skulle have den. Billedet er taget uden for Holmens Kirke på flagdagen den 5. september 2018. Arkivfoto: Ernstved

Men på dette tidspunkt havde Anders Friis allerede tre dage tidligere takket ja til at blive beordret i stillingen. Den 7. august svarede Peter Wass til Pernille Reuter Eriksen i Forsvarsministeriets departement:

»Jeg prøvede at ringe i går og prøver igen senere i dag (…)  Jeg har siden Torbens mail til dig også talt med ham, ligesom jeg ad to omgange har talt med Anders Friis. Anders vil gerne være CH 2ESK (chef for 2. Eskadre, red.).«

Læs også: Kammeradvokaten frikender Laila Reenberg for brud på forvaltningsloven

To dage senere – og næsten en uge efter at Anders Friis havde takket ja til at blive beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre – skrev Pernille Reuter Eriksen den 9. august til Laila Reenbergs vicedirektør, Peter Wass:

»Har talt med Torben. Han er helt ok med at få Anders som chef for 2. Eskadre. Mon ikke vi burde beordre Anders dertil?«

Anders Friis var i tidsbegrænset stilling med udløb i februar 2019

Det var ifølge Forsvarsministeriets departement således stadig en mulighed at slå stillingen op, selv om Anders Friis allerede den 3. august havde takket ja til Peter Wass’ tilbud om at blive beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre. Samme dag – den 9. august – svarede Peter Wass med henvisning til, at Anders Friis som udstationeret vicechef i Arktisk Kommando på Grønland stod på listen over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger (LOMITS):

»Jeg tænker også, at en beordring vil være helt naturlig. Anders er jo på LOMITS og skal placeres senest, når han udløber i AKO til februar.«

Og sådan blev det. Den 21. august sendte OLFI en mail til Forsvarsministeriets Personalestyrelse for at få be- eller afkræftet et rygte om, at Anders Friis var blevet beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre. Kort efter bekræftede Laila Reenberg telefonisk, at hendes ægtefælle var beordret i stillingen, og at hun intet havde haft med beslutningen at gøre. Samme dag offentliggjorde OLFI nyheden om Anders Friis’ beordring i stillingen som chef for 2. Eskadre.

Artiklen fortsætter under billedet …

20180913 TEASER FPS
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om ledelseseksperternes kontante råd til Anders Friis og Laila Reenberg …

Det fremgår videre af notatet fra Kammeradvokaten, at Pernille Reuter Eriksen sammen med Torben Mikkelsen og Peter Wass hen over foråret 2018 havde drøftet, hvilke stillinger Anders Friis eventuelt kunne varetage, når han skulle hjem fra Grønland. Baggrunden var, at Anders Friis flere gange havde søgt stillinger, hvor han ikke var kommet i betragtning, fordi andre og bedre kvalificerede kandidater blev foretrukket.

I løbet af sommeren søgte Anders Friis stillingen som jagtkaptajn på Kongeskibet ”Dannebrog”, som imidlertid gik til anden side. Den 8. august udsendte Kongehuset en pressemeddelelse om, at Peter Schinkel Stamp havde fået stillingen, og at han i den forbindelse blev udnævnt til kommandør. Anders Friis’ udstationering som vicechef i Arktisk Kommando var tidsbestemt til to år og stod til at udløbe den 1. februar 2019, og dette hensyn betød ifølge Kammeradvokatens notat, at Anders Friis blev beordret i stillingen.

Hvordan kunne oberst Peter Wass undgå at være inhabil?

Kammeradvokaten skriver i sin afsluttende vurdering af sagen, at der kan rejses spørgsmål, om hvorvidt Laila Reenbergs underordnede herunder vicedirektør Peter Wass lovligt kunne medvirke ved sagens behandling, når deres chef var inhabil. Men det kunne de og vicedirektør Peter Wass godt, mener Kammeradvokaten.

»Henset til, at disses medvirken, som sagen er oplyst for Kammeradvokaten, primært skyldtes, at der var behov for de pågældendes faglige rådgivning samt koordination af procedurer mv., og at Forsvarsministeriets Personalestyrelse er en styrelse i det almindelige ministerielle hierarki med reference direkte til forsvarsministeren, var det ikke i strid med reglerne om (afledt) inhabilitet, at Laila Reenbergs medarbejdere medvirkede.«

Læs også: Mistilliden til Forsvarsministeriet og forsvarsministeren vokser dag for dag

Kammeradvokaten er et privat advokatfirma i form af Advokatfirmaet Poul Schmith, som gennem Finansministeriet har en aftale med staten om at levere advokatydelser til centraladministrationen. Aftalen dækker med få undtagelser statens behov for advokatbistand på alle retsområder. Kammeradvokaten har pligt til at føre sager og yde rådgivning til staten, og de statslige institutioner har – som udgangspunkt – også pligt til at søge deres behov for advokatbistand dækket hos Kammeradvokaten. En af disse former for rådgivning er kammeradvokatens udtalelser om juridiske forhold.

OLFI har til denne artikel forsøgt at få en kommentar fra Pernille Reuter Eriksen, som gennem Forsvarsministeriets kommunikationschef oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer. OLFI har tillige forsøgt at få en kommentar fra Laila Reenberg. Men direktøren i personalestyrelsen ønsker ikke at stille op til interview. OLFI har tillige bedt oberst Peter Wass om et interview, men han har ikke svaret på OLFIs henvendelse – hverken via sms eller gennem Forsvarsministeriets Personalestyrelses pressechef.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer