spot_img

OLFI B2B

I marts 2017 besøgte OLFI Skt. Thomas i Caribien og sejlede i den forbindelse med på Søværnets sejlkutter “Svanen”, hvor der også var besætningsmedlemmer fra “Det Blå Danmark” om bord. Foto: Ernstved

OLFI lancerer et nyt samarbejde med virksomheder, som gerne vil være med til at sikre udbredelsen af et større kendskab i befolkningen til dansk forsvars- og sikkerhedspolitk.

BRAVO-TWO-BRAVO er et samarbejde mellem OLFI og virksomheder inden for dansk erhvervsliv, som ønsker at engagere sig i forsvarssagen. Ved at deltage i BRAVO-TWO-BRAVO bidrager de involverede virksomheder til den demokratiske udvikling ved at støtte OLFIs mission om at skabe opmærksomhed og debat om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Samtidig forpligter OLFI sig over for hver enkelt virksomhed til at deltage som oplægsholder, ordstyrer eller paneldeltager i et årligt arrangement for medarbejdere eller samarbejdspartnere med dansk forsvars- og sikkerhedspolitik på dagsordenen. Alle virksomheder i samarbejdet BRAVO-TWO-BRAVO får – såfremt de ønsker det – deres logo på OLFI og kan desuden frit vælge, om de offentligt ønsker at oplyse om samarbejdet med OLFI.

OLFI ønsker at fremme offentlig debat om Forsvaret

Lanceringen af BRAVO-TWO-BRAVO har et tosidet formål. Først og fremmest handler det om rent økonomisk at sikre OLFIs fremtidige virke og udvikling med uafhængig journalistik om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Et medlemskab af BRAVO-TWO-BRAVO kan derfor ses som en økonomisk støtte til et nichemedies ønske om at bedrive undersøgende journalistik til gavn og glæde for det danske demokrati og samfund. Virksomheder i BRAVO-TWO-BRAVO skal dog acceptere OLFIs uafhængighedserklæring og kan således ikke købe sig til positiv omtale.

OLFI har som sin mission at udbrede kendskabet til og forståelsen for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i den brede befolkning. Samarbejdet i BRAVO-TWO-BRAVO har til formål at få virksomheder i Danmark til at forholde sig til den sikkerhedspolitiske situation og skabe større forståelse for Forsvarets virke blandt erhvervsaktive borgere på tværs af landsdele og brancher. Gennem møder med civile borgere og medarbejdere ved arrangementer rundt om i landets virksomheder håber OLFI at kunne være med til at sætte tanker i gang, skabe holdninger, rykke ved opfattelser og udfordre forestillinger om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og forhåbentlig motivere flere til at deltage i den offentlige debat.

Mener du, at din virksomhed skal være med i BRAVO-TWO-BRAVO, kan du kontakte redaktøren på 31 36 20 60 eller skrive en mail på info(a)olfi.dk.