spot_img

Betingelser

Disse abonnements- og betalingsbetingelser (vilkår) gælder for abonnement på OLFI. Fuld adgang til OLFI har krævet abonnement siden april 2018, og betingelserne er opdateret i marts 2024.

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med OLFI ApS (CVR-nr. 39947471). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

2. Abonnement

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

Privatabonnenter skal oplyse en privat adresse, ligesom det er muligt at oprette en betalingsaftale ved brug af et privat Dankort/kreditkort eller MobilePay.

Businesskunder skal oplyse en virksomhedsadresse og vil modtage en faktura i virksomhedens navn. Abonnenter, som køber et privatabonnement, men oplyser en virksomhedsadresse, vil automatisk blive flyttet over på et erhvervsabonnement.

3. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Tilbudsperioder kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår af olfi.dk under “Abonnement”. Alle oplyste priser er i danske kroner (DKK), og de er fritaget for moms (nulmoms) per 1. juli 2019.

4. Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges skriftligt via e-mail til abonnement@olfi.dk eller via selvbetjeningen. Opsigelse skal altid ske frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Hvis abonnementet ikke er opsagt inden abonnementsperiodens udløb, vil abonnementet automatisk fortsætte i en ny periode af tilsvarende længde.

5. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang indgår aftale om abonnement. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for abonnementet frem til tidspunktet for fortrydelse.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt via abonnement@olfi.dk eller telefonisk på 31 36 20 60. Husk at opgive dit abonnementsnummer, som står på din bekræftelse fremsendt ved køb af abonnementet. Med mindre du oplyser andet, refunderes betalingen til samme konto eller betalingsmiddel, hvorfra den oprindelige betaling blev modtaget.

6. Behandling af persondata

OLFI registrerer og behandler alle abonnentoplysninger fortroligt. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og giver adgang til tjenester og ydelser. Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnementer opbevares og behandles fortroligt til eventuelt senere brug i overensstemmelse med lovgivningen om GDPR.

Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af abonnementsydelser, men kan også benyttes internt med henblik på forbedring af OLFIs produkter, ydelser og services. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig ved at kontakte vores abonnementsservice på abonnement@olfi.dk.

7. Ophavsret

Alt indhold på OLFI er til personligt brug. Indholdet er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives uden OLFIs samtykke. Print må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med OLFI. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra OLFI.

Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt. Referater og resuméer af artikler og andet indhold på OLFI er ikke tilladt, med mindre disse udgør egentligt selvstændigt udformede værker. I øvrigt henvises til, at der kun må citeres i henhold til ophavsretsloven.

8. Ansvarsfraskrivelse

OLFI påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden vis. OLFI fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Aftalen er omfattet af købelovens mangelregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

9. Ændring af abonnementsvilkårene

OLFI har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. Ændringer vil blive varslet mindst én måned i forvejen i overensstemmelse med gældende lovgivning. De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på olfi.dk/betingelser.

10. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

11. Faktura

Det er muligt for virksomheder at betale via faktura, såfremt virksomheden har et aktivt CVR-nummer. Faktura fremsendes per e-mail efter modtagelse af bestillingen. Der forbeholdes ret til at afvise betaling via faktura, såfremt en kreditvurdering giver anledning til dette. Vær opmærksom på, at abonnementer med faktura-ordning betragtes som erhvervsabonnementer. Abonnementets indhold er det samme som et privatabonnement, men prisen er højere end et privatabonnement.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

12. Kreditkort

Du kan vælge at betale med betalings- og kreditkort (Dankort, VISA og MasterCard). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt oplysningerne ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto eller et andet betalingskort. Din adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når dit abonnement fornyes, vil du blive gjort opmærksom på dette via e-mail. Det er ikke muligt at betale via Maestro, ligesom der med betaling via VISA Electron kan være tilfælde, hvor den udstedende bank ikke tillader abonnementsbetaling med tilbagevendende betalinger. Betaling trækkes med det samme, hvis der anvendes betalings- eller kreditkort, og der fremsendes samtidig faktura med teksten “er betalt”.

OLFI anvender et sikkert betalingssystem. Alle kortbetalinger via olfi.dk foregår i samarbejde med QuickPay, og kortinformationerne sendes med Secure Socket Layer (SSL-kryptering). OLFI gemmer ikke selv dine kortoplysninger, men formidler dem direkte videre til QuickPay, som sørger for, at det aftalte beløb kan trækkes fra din konto. Uvedkommende har ingen mulighed for at opsnappe dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til olfi.dk og videre til QuickPay.

13. Øvrige vilkår

a) For at købe og benytte abonnement på OLFI, skal du være tilsluttet internettet, da abonnementet alene kan tilgås online. OLFI understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke for at kunne understøtte alle browsere og styresystemer samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjeparts sites. Manglende adgang godtgøres ikke i tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnementet, men OLFI forlænger adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

b) Adgang til OLFI er personlig og giver adgang for én bruger. Adgangen må ikke benyttes af flere brugere samtidigt. OLFI forholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere abonnementet ved misligholdelse af disse vilkår. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser fra OLFI. OLFI  forbeholder sig ret til at kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt og ikke bliver gjort tilgængeligt for andre.

c) Som bruger af OLFI er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger, informationer eller holdninger, som du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil, i kommentarer eller debatindlæg må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. OLFI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnement.

d) En profil kan endvidere, uden forudgående meddelelse spærres, såfremt OLFI finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. OLFI kræver, at du holder OLFI skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår. Abonnenter, der ikke allerede er tilmeldt OLFIs nyhedsbrev, vil blive tilmeldt nyhedsbrev med den mailadresse, der opgives til login for abonnement. Nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges ved at framelde dette i link nederst i nyhedsbrevet.

14. Henvendelse til Abonnementsservice

Al henvendelse kan ske via abonnement@olfi.dk eller på telefon 31 36 20 60. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt.

15. Nulmoms

OLFI er omfattet af den såkaldte nulmoms og opkræver derfor ikke moms for sine abonnementer.