»NAVN er meget egnet og svær at argumentere udenom ved opslag«

0
Kontreadmiral Torben Mikkelsen er ikke længere chef for Søværnskommandoen. Fra 1. juni står han i spidsen for Forsvarets Skibsprogam. Arkivfoto: Ernstved

Chefen for Marinestaben vidste, at der i august var en bedre kandidat end kommandør Anders Friis til stillingen som chef for 2. Eskadre. Derfor anbefalede han en beordring frem for opslag, så Anders Friis kunne få stillingen. Kammeradvokatens notat om personaledirektør Laila Reenberg ruller hele forløbet ud.

Kommandør Anders Friis var ikke den bedst egnede til stillingen som chef for 2. Eskadre. Det afslører kontreadmiral Torben Mikkelsen i det notat om personaledirektør Laila Reenberg, som Forsvarsministeriet torsdag offentliggjorde. Kammeradvokaten “frikender” som statens advokat Laila Reenberg for mistanken om brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet, da hendes ægtefælle i form af Anders Friis i august blev beordret i den eftertragtede stilling som chef for Søværnets fregatter og støtteskibe.

Sagen har vakt en del postyr, da det faldt mange for brystet, at stillingen ikke blev slået op. Efter OLFIs afdækning af, at Laila Reenberg ikke – som forvaltningsloven foreskriver – havde underrettet foresatte myndighed, besluttede Forsvarsministeriet at lade Kammeradvokaten undersøge sagen. I Kammeradvokatens notat kan man læse en udførlig gennemgang af forløbet, der førte til Anders Friis beordring i stillingen.

Læs også: General og admiral forsvarer beordring af direktørs kommandør-ægtefælle

Torben Mikkelsen er chef for Marinestaben, og han skrev den 23. juli kl. 14.10 en mail til Pernille Reuter Eriksen, som på daværende tidspunkt var afdelingschef for Forsvarsministeriets Koncern HR og Service:

»Som vi talte om, så anbefaler jeg IKKE, at den slås op, hvis Anders skal have den. Jeg er allerede blevet kontaktet af NAVN, som har hørt, at Carsten (Fjord-Larsen, red.) skal afgå, og han vil meget gerne have stillingen og den medfølgende COM SNMG1 (chef for Nato Maritime Group 1, red.) periode ind til udgangen af 2018. NAVN er meget egnet til begge ting og vil være svær at argumentere udenom ved et opslag/ansættelse.«

OLFI har fredag kl. 08.00 kontaktet Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) for at få en kommentar fra Torben Mikkelsen, men ingen fra VFK er i dag vendt tilbage på OLFIs henvendelse.

Havde fået afslag på en række stillinger

Det fremgår videre af notatet fra Kammeradvokaten, at Anders Friis havde søgt en række stillinger i løbet af 2018, som han ikke havde fået. Det drejede sig om stillingerne som chef for ledelsessekretariatet i Værnsfælles Forsvarskommando, forsvarsattaché i Washington, chef for Specialoperationskommandoen og jagtkaptajn på kongeskibet “Dannebrog”, som alle var gået til anden side.

Der herskede dog ikke tvivl om, at Anders Friis var en egnet kandidat til stillingen som chef for 2. Eskadre – og på længere sigt også som admiral. Det fremgår bl.a. af en redegørelse til Kammeradvokaten fra fungerende kontorchef Nicolai Christoffersen i Forsvarsministeriets Koncernstrategisk HR.

Artiklen fortsætter under billedet …

20180913 TEASER FPS
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om ledelseseksperternes kontante råd til Anders Friis og Laila Reenberg …

»Efter at have siddet med i ansættelsesudvalgets drøftelser var det min samlede vurdering, at Anders Friis har et forholdsvis stort potentiale til stillinger på tværs af Forsvarsministeriets koncern, herunder vurderede jeg, at han på sigt kunne være en mulig kandidat til udnævnelse, men henset til den tidligere mindre rosende personelbedømmelse burde han prøves af i en krævende stilling.«

Også Torben Mikkelsen anså Anders Friis som meget kompetent til at løse opgaven som chef for 2. Eskadre:

»Min vurdering af Anders var ligeledes, at han var en stærk kandidat. Det skyldtes særligt (…) At mit valg faldt på Anders – ud over ovennævnte kvaliteter – hovedsaligt en helhedsvurdering af anvendelsen og fordelingen af Søværnets stærkeste kommandør-profiler.«

I august blev Anders Friis beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre, og han forlod derfor Grønland et halvt år før, at hans tidsbegrænsede stilling udløb som vicechef ved Arktisk Kommando.

Havde fået afslag på en række stillinger

Peter Viggo Jakobsen er lektor ved Forsvarsakademiet, og han har tidligere i OLFIs spalter kritiseret bemandingssystemet for ikke at fungere. De nye oplysninger i sagen om Anders Friis’ beordring understreger ifølge ham bare, hvad han tidligere har sagt.

»Sagen viser, at der er en grund til, at folk ikke har den store tillid til systemet længere. Det er samtidig meget sigende, at den anden kandidat ringer direkte Torben Mikkelsen og siger, at han gerne vil have stillingen. Kandidaten må have haft en antagelse om, at man bare skal ringe og sige det, så får man den. Det illustrerer udmærket, at ansøgnings- og bemandingssystemet ikke fungerer efter hensigten, og at det heller ikke er forventningen blandt de ansatte,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Læs også: Mistilliden til Forsvarsministeriet og forsvarsministeren vokser dag for dag

Han lægger derfor heller ikke skjul på, at afdækningen af alle problemerne med bemandingssystemet bør føre til ændringer.

»Hvis man skal have tillid til systemet, skal alle stillinger slås op. Ellers skal man erkende, at systemet ikke er hensigtsmæssigt inden for Forsvaret – og så gå væk fra det. Men man må erkende, at status quo ikke er velegnet til at genoprette tilliden til det eksisterende system,« siger Peter Viggo Jakobsen.

OLFI har forsøgt at få et interview med direktør Laila Reenberg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, men hun ønsker ikke at stille op til interview.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer