spot_img

Om OLFI

En dansk C130-J Herkules transportfly passerer Storebæltsbroen på vej fra Roskilde til Flyvestation Skrydstrup under Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus i september 2011. Foto: Ernstved

OLFI er et webbaseret nyhedsmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det sker gennem nyheder, baggrundsartikler, analyser, debat, interview med – og portrætter af – aktuelle personer i den danske sikkerhedspolitiske debat. OLFI bedriver klassisk journalistik og er uafhængigt af såvel partipolitiske som økonomiske interesser.

OLFI er etableret i januar 2016 af journalist Peter Ernstved Rasmussen med det formål at nuancere den danske forsvars- og sikkerhedspolitiske debat og øge læsernes viden om og interesse for dette emne.

Indholdet på OLFI er delvist gratis og delvist gemt bag en betalingsmur. Du kan finde de forskellige priser for henholdsvis privatabonnementer her og for erhvervsabonnementer her.

OLFIs primære indtægtskilde er abonnementer, men det er også muligt at annonce på OLFI. Ønsker du at høre om de forskellige muligheder, kan du kontakte redaktøren via kontaktformularen eller telefonisk på 31 36 20 60.