Om OLFI

En dansk C130-J Herkules transportfly passerer Storebæltsbroen på vej fra Roskilde til Flyvestation Skrydstrup under Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus i september 2011. Foto: Ernstved

Olfi er et webbaseret nyhedsmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det sker gennem nyheder, baggrundsartikler, analyser, debat, interview med – og portrætter af – aktuelle personer i den danske sikkerhedspolitiske debat. Olfi bedriver klassisk journalistik og er uafhængigt af såvel partipolitiske som økonomiske interesser.

Olfi er etableret i januar 2016 af journalist Peter Ernstved Rasmussen med det formål at nuancere den danske forsvars- og sikkerhedspolitiske debat og øge læsernes viden om og interesse for dette emne.

Indholdet på Olfi vil indledningsvis være gratis for brugerne og finansieret af annoncekroner og eksterne bidragydere. På længere sigt er det planen at tage betaling for indholdet i form af abonnementer.

Olfi lever af at sælge journalistik til eksterne medier om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og modtager udelukkende økonomisk støtte fra bidragydere og annoncører, som accepterer Olfis uafhængighedserklæring – et journalistisk frihedsbrev, der sikrer en fri og uafhængig journalistik.


OLFI er en del af Ernstved Media.
CVR (Ernstved Media): 26 47 76 46
Nykredit Bank
Konto: 5479-0003756286
IBAN-kontonummer: DK9754790003756286