spot_img

Tryghed er en central forudsætning for en ærlig, åben og fordomsfri debatkultur

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT: Der er i høj grad brug for en ny debatkultur i Forsvaret, når de øverste chefer reagerer på saglige indspark med personrettede modangreb. Det har jeg selv oplevet, og det er ikke blot dårlig stil, men direkte skadeligt for enhver lyst til at give sit besyv med. Sådan skriver brigadegeneral Henrik Lyhne, som er næstkommanderende i Hærkommandoen i dette debatindlæg.    

Jeg har med interesse læst oberst Jacob Barfoeds seneste indlæg på OLFI, og det foranlediger mig til at reagere på en række af de anførte udsagn.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Jacob Barfoeds ønske om en ærlig, åben og fordomsfri debatkultur i Forsvaret. Det har da heller ikke skortet på opfordringer fra stort set alle kanter til at deltage i debatten uden frygt for repressalier, men hvorvidt disse opfordringer er udtryk for et reelt og dybfølt ønske eller blot udtrykker en tidsaktuel politisk korrekthed, er jeg seriøst i tvivl om.

Jeg har i hvert fald på egen krop oplevet, hvorledes et fagligt og – i egen optik – sagligt indlæg i den offentlige debat har afstedkommet ledelsens målrettede og personificerede respons i form af et decideret modangreb, hvor afsenderen åbenlyst gik efter manden (i.e. undertegnede) og ikke bolden.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Lad os styrke debatkulturen om Forsvaret – vi har et pænt stykke vej endnu

Det er ikke blot dårlig stil, det er også direkte skadeligt for enhver lyst til at give sit besyv med. Jeg forstår godt, hvorfor yngre kolleger med noget på spil tænker sig godt og grundigt om, inden de evt. kaster sig ind i debatten, hvilket så desværre heller ikke ret mange vælger at gøre. Den psykologiske og organisatoriske tryghed, der er en helt central forudsætning for en ærlig, åben og fordomsfri debatkultur er ganske enkelt ikke tilstede i tilstrækkelig grad i Forsvaret.

Jeg er også helt enig med Jacob Barfoed, når han efterlyser “militærfaglig forståelse for andet end ens eget værn.” Hvorvidt Jacob Barfoed her tænker på undertegnede, fordi jeg ved flere lejligheder har gjort mig til talsmand for den tunge brigade og har talt Hærens sag, kan jeg i sagens natur ikke vide.

Men som “back seater” i Kastelsprocessen 2.0 kan jeg blot konstatere, at den brede værnsfælles forståelse og indsigt bestemt ikke er allestedsnærværende i Forsvaret, heller ikke på chefniveau. Når man i den forligsforberedende proces på chefniveau mødes med udsagn som, “jeg forstår ikke Hærens måde at operere på”, og “hvis det er den godkendte Nato doktrin, så må I bare lave den om”, kan jeg godt være i tvivl om, hvorvidt den helt nødvendige værnsindsigt og brede værnsfælles  forståelse overhovedet eksisterer. There is considerable room for improvement.

Ikke længere en kolos på lerfødder

Sluttelig vil jeg gerne korrigere en misforståelse og bibringe Jacob Barfoed den rette forståelse af, hvorledes Hæren prioriterer sine personelressourcer, når vi taler om majorer og oberstløjtnanter. Det er i den forbindelse vigtig at forstå, at Hæren opfatter sig selv som en relevant og nødvendig krigsorganisation, hvor den operative beskæftigelse og opgaveløsning nødvendigvis og forhåbentlig ikke alt for overraskende fylder meget i vores selvforståelse og tankegang. Det er trods alt Hærens primære eksistensberettigelse at kunne kæmpe og vinde.

Det betyder dog ikke, at vi ikke kan få øje på andre vigtige områder og emner i Forsvaret. Hæren og Forsvaret har selvsagt ikke behov for ensporede og enøjede hærofficerer, der ikke kan se udover kanten på skyttehullet. Derfor gør Hæren også en dyd ud af at tilsikre, at hærofficerer får en relevant og varieret tjeneste, der helt naturligt også inkluderer tjeneste i de værnsfælles stabe og styrelser til gavn og glæde for såvel Hæren som Forsvaret. Her spiller netop Udviklings- og Planlægningsstaben en central rolle, ikke mindst efter, at udviklingsarbejdet i Forsvaret er blevet fjernet fra værnene og centraliseret på niveau I.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Forsvarschefen har diskvalifceret sig selv

Det ville være direkte tåbeligt og potentielt skadeligt for Hærens udvikling at negligere denne kendsgerning og undlade at agere i overensstemmelse hermed, blandt andet igennem målrettede bestræbelser på at besætte de for Hæren vigtige og styringsinteressante stillinger i blandt andet Udviklings- og Planlægningsstaben. Derfor er det også Hærens holdning, at et ensidigt tjenesteforløb hverken gavner den enkelte eller kommer Hæren og Forsvaret til gavn og glæde, tværtimod.

Afslutningsvis kan jeg ikke helt slippe den (mis)tanke, at Jacob Barfoed med sit alenlange indlæg forsøger at viske tavlen ren og dermed få sine tidligere fremsatte budskaber til nu at fremstå i et nyt lys, der i højere grad end tidligere er i overensstemmelse med regeringens seneste udspil. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg kan i hvert fald konstatere, at 1. Brigade tilsyneladende ikke længere opfattes og beskrives som en kolos på lerfødder, hvilket jeg naturligvis er meget enig i.

Brigadegeneral Henrik Lyhne har en fortid som chef for 1. Brigade gennem seks år. Foto: Forsvaret

Andre læste også

Bidens alderdom og talefejl overskyggede Nato-topmødet i Washington

Abonnement
ANALYSE: Nato-topmødet i Washington afslørede, at Nato nok står mere samlet og stærkere end i mange år. Men fremtiden afhænger helt af det amerikanske præsidentvalg i november, og derfor var alle øjne rettet mod den amerikanske præsident. Løfterne til Ukraine fra topmødet er massive. Men den økonomiske støtte er...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Jacob Barfoed
Læser
Jacob Barfoed
15. marts 2024 19:51

Kære Henrik
Denne gang er det ikke lykkes dig at skrive noget, jeg er uenig i

Mht. dine direkte eller indirekte spørgsmål, så var det IKKE dig jeg sigtede på mht forståelse for værnsfælles operationer og herigennem også de andre værns opgaver og kapaciteter.
Det var langt bredere – et generelt problem i Forsvaret, som blev forværret da vi nedlagde stabskursus og indførte MMS, samt nedlagde den 11 mdr lange VUT1.

Det er sigende, at vi i Danmark stopper med at uddanne i operationer efter major udnævnelse, mens de lande vi normalt sammenligner os med alle har War College som obligatorisk uddannelse på OL/OB niveauet. Til gengæld uddanner vi OL og OB i ledelse og styring.
Da jeg var på FAK IMO i 2013-17 og HH og jeg prøvede at få et chefkursus i joint operations på mil strategisk niveau igennem, så slig Kværnø den ihjel og sagde at det efterspørges ikke.

Mit debatindlæg var et par uger undervejs, så timing endte med at se lidt sjov ud mht regerings udspil.
Jeg regerede på Thøgers leder d. 1/3, og den første udgave var rødglødende. Som dagene gik og med gode indspil fra mit netværk fik jeg gjort den mindre følelsesladet og konstruktiv.
Men jeg skrev ikke noget om brigaden, jeg ikke har skrevet eller sagt tidligere.

Kolossen på lerfødder var – og er – en reference til masser af panser, men svag på kampstøtte og logistik 🙂
Lad os håbe de husker at sikre den doktrinære balance!

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
18. marts 2024 7:03

Altid en fornøjelse at læse Lyhne.
Hvis jeg sad i Lyhne eller Barfod’s forkontor, ville jeg sige Rolig nu jefe – Husk nu hvad det er for folk i er chefer for. Jeg har tilgode at møde en dragon for hvem “det er bøvlet på godt jysk” ikke er en solskinsdag på kontoret. Jeg har tilgode at møde en Husar for hvem “svært” ikke er dagligdag. Jeg har til gode at møde en livgarder for hvem “umuligt” ikke er det de spiser til morgenmad. Hvis man er i tvivl så se Musa qula og Amadillo. Jeg har til gode at se en enhed et eller andet sted i verden der kan lave samme nummer som SVN lavede i RECSYR (redde 27000 uden at brækken en fingernegl) og så tager vi lige FLV der gør GN Miley’s ord til skamme på det groveste samt Libyen, samt OTOT da man skulle have de sidste ud i AFGH.
Når man tænker på en tidligere ministers trusler om konsekvenser for Forsvarsakademiet, da en forsker fik sagt noget der ikke lige var i ministeriets smag (Grov Magtmisbrug) og henset til at vedkommende stadig er medlem af FT og vedkommendes valgkreds ikke har sendt vedkommende på græs, er vist rigeligt udtryk for den demokratiske holdning til Ytring og fundament er for nu at sige det rent ud pilrådden, Så giver Jeg selv politikeres, departementchefer og ombudsmand udtalelser angående ytringer i det offentlige den respekt det fortjener. Så er jeg så til gengæld ikke så overrasket over nepotisme, svindel og rod i regnskaber som andre er, hvis folk har lært på den hårde måde at holde kæft, så gør de det altså også når der svindles.
Jeg har også til gode at se en Auditør der allerede på 1 pirat mission havde lagt sig på sporet og sagt til Ministeriet – Sådan er Loven indrettet (pirater skal for en dommer) få fingrenud af tørklossettet eller jeg sigter samtlige uniformerede CH indvoldveret i det her! Så ville en eller anden kontorchef nok sige så finder vi en anden. Så er svaret helt fint med mig og ca 1 minut senere ligger notater + på en redaktørs skrivebord.
Når alt dette så er sagt så hvis jeg sad i FC eller i ministerens forkontor sige “Lyhne” Hvor lang tid skal en USMC BDE eller 101 bruge for at komme i gear og klar til at blive flyttet til AO?, det er den tid du skal holde dig under – men jeg har jo altid været en ambitiøs satan, men det har altsammen noget at gøre med OODA eller FJ “standselængde”. Mirakler Jefe der er kontortiden mellem 10 og 11 om mandagen, vi kan jo ligeså godt gøre dagen perfekt. Så ville jeg kigge på Barfoed og co sige – AO er hele NATO og ikke baltikum – kontortid mellem 10-11 om mandagen “umuligt” er et begreb jeg ikke er bekendt med henset til Dansk Forsvars nyere historie.
En BDE er langt mere værd end 4 DIv, hvis den kan være 1 respons og den bliver sin “tunge” vægt værd i politisk guld når den er brandslukker på ligefod med USMC og 101.