Et møde backstage på Smukfest i 2018 mellem bandet Suspekt og kronprisen afstedkom med vennen Jeppe Handwerks indblanding, at Suspekt spillede gratis til en koncert i regi af Anders Lassen Fonden, hvor Jeppe Handwerk er formand og kronprinsen protektor. Siden fik Handwerk og kronprinsen chefen for Frømandskorpset til at invitere Suspekt på en spektakulær adventuredag med skarpskydning og watercast fra en helikopter.

Øllet flød. Musikken dundrede ud af højttalerne, og humøret var højt. Til Smukfest i august 2018 festede publikum under Skanderborgs bøgetræer, og over flere dage rockede kronprinsen med. Torsdag aften var han på scenen sammen med Simon Kvamm og Nephew til stor jubel foran bøgescenerne, og fredag aften lyttede han sammen med sine venner til rap-bandet Suspekt, som er kendt for sine grænseoverskridende tekster.

»Sædpletter på din pink sweater efter hede nætter / lad mig knep dig, for din skede spjætter«, »prøve det forbudt og beskidt / om bag en busk, så ka’ du sut på min pik«, og »uden mig ville du ik’ bare være på bissen / du ville ligge på alle fire på en ludervej i Thailand og skyde pile med fissen«.

Teksterne og musikken forarger nogle og begejstrer andre. Kronprins Frederik er blandt de sidste, og i forbindelse med Suspekts optræden ville kronprinsen og hans venner gerne møde de hårde drenge fra Albertslund backstage. Det ønske var gensidigt. Hvem der i det møde præcist sagde hvad, kan det være svært at udlede med sikkerhed. Men hvad der blev diskuteret, hersker der ikke så meget tvivl om.

Det fremgår af en række afhøringsrapporter fra Forsvarsministeriets Auditørkorps, som blev udarbejdet i forbindelse med efterforskningen af muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset, og som OLFI har fået lov til at gennemlæse hos auditørkorpset i Gentofte. Derudover har OLFI været i kontakt med flere af hinanden uafhængige kilder, som bekræfter et forløb, der er beskrevet i detaljer i afhøringsrapporterne, hvor kun navne er overstreget.

Artiklen fortsætter under billedet …

 

Vis dette opslag på Instagram

 

Et opslag delt af AndreasBaiDuelund (@bai_d)

Det fremgår af sagens akter, at »produktionschefen for Suspekts liveafdeling« er blevet afhørt. Der er formentlig tale om Jonas Friis Hjortshøj. Under sin afhøring fortæller produktionschefen om mødet efter koncerten ved Smukfest i Skanderborg:

»Efter koncerten ville XXXXXX gerne hilse på dem, hvilket var gensidigt. XXXXXXXX spurgte her, om de ville spille til et arrangement, som han havde, hvilket de gerne ville,« fortæller produktionschefen, som dog ikke selv var til stede, da ordene faldt.

Om mødet backstage i bøgeskoven siger et civilt medlem af bandet Suspekt:

»Det er klart, at når XXXXXXXX spørger, så siger man ja«.

At bandet var begejstret for mødet, kan man også forsikre sig om på det sociale medie Instagram, hvor bandmedlemmet Andreas Bai Duelund med kunsternavnet Bai-D efter mødet postede et billede af bandet sammen med kronprinsen og teksten:

»Sindssyg aften i bøgeskoven med @detdanskekongehus @simonjul1977 og @postmalone.«

Også Antonelli Orchestra fik et oplevelsesbesøg i Kongsøre

Men hvordan gik det til, at en af Danmarks hårdeste rappere fra Vestegnen i begyndelsen af august 2020 sad i et ydmygt lokale i auditørkorpsets afdeling hos Nordsjællands Politi i Gentofte og svarede på spørgsmål om et møde backstage med kronprinsen på Smukfest i 2018? Baggrunden er et interview, som dette medie gennemførte med Jens Birkebæk Bach i november 2019. Han er kommandørkaptajn og chef for Frømandskorpset i Kongsøre.

Artiklen fortsætter under billedet …

20191111 TEASER FKP Pusling
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om muligt magtmisbrug i Frømandskorpset …

Under interviewet i Frømandskorpsets pejsestue kom det frem, at Jens Bach, som i daglig tale går under sit frønavn ”Pusling”, havde haft bandet Antonelli Orchestra på et oplevelsesdøgn i Kongsøre, hvor bandet bl.a. havde sejlet i de såkaldte RHIBer. Det er hurtigtsejlende gummibåde med hård bund, og bandet var derudover sprunget i vandet fra Frømandskorpsets hangar på havnemolen i Kongsøre, ligesom det havde sejlet på militære jetski og overnattet på marinestationen med diverse prøvelser indlagt undervejs. Under besøget havde Jens Bach allokeret to frivillige frømænd til at passe på bandet, forklarede han.

Efter interviewet talte OLFI med generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen og dermed Jens Bachs nærmeste foresatte. På baggrund af OLFIs interview med Jens Bach bad Peter Boysen chefen for Frømandskorpset om en redegørelse. Den afleverede Jens Bach dagen efter, og på baggrund af den bad Forsvarskommandoen auditørkorpset om at undersøge sagen med henblik på at afdække, om der havde fundet embedsmisbrug sted i Frømandskorpset.

Efter næsten halvandet års efterforskning besluttede auditørkorpset i februar at afslutte efterforskningen uden at rejse sigtelse mod Jens Bach. Sagen blev dog oversendt til disciplinarchefen, som i dette tilfælde er generalmajor Peter Boysen som chef for Specialoperationskommandoen. Han sendte sagen direkte videre til Forsvarsministeriets Personalestyrelse for at få juristerne i personalestyrelsen til at vurdere, om sagen skal have personaleretslige konsekvenser for Frømandskorpsets chef. Den sag er endnu ikke afgjort – i hvert fald ikke officielt.

Kunne »helt vildt godt tænke sig« at spille for Frømandskorpset

Tilbage i bøgeskoven i Skanderborg i 2018 var kronprins Frederik sammen med sin gode ven Jeppe Handwerk, der har en fortid som frømand og marineoverkonstabel i Frømandskorpset i midten af 1990’erne sammen med kronprinsen, hvor Handwerk fik frønavnet “Rolex”. Jeppe Handwerk er tillige gudfar til prins Christian og formentlig kronprinsens allernærmeste ven. Jeppe Handwerk ejer virksomheden Copenhagen Group, som ud over at levere covid-kviktest i hovedstadsområdet gennem Copenhagen Medical også sælger udstyr og materiel for millioner af kroner til Forsvaret og i særdeleshed Frømandskorpset gennem virksomheden Copenhagen Global, ligesom han sidder som næstformand i Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD) under DI. I samtalen mellem kronprinsen, Jeppe Handwerk og Suspekt blev der ikke lagt skjul på, hvilket arrangement Suspekt skulle spille til.

»Arrangementet var Anders Lassen Fondens legatuddeling,« fremgår det af en afhøringsrapport.

Artiklen fortsætter under billedet …

20180810 Smukfest backstage
Kronprins Frederik sammen med sine venner back stage under Smukfest i Skanderborgs bøgeskov i august 2018. Foto: Niels Henrik Dam/Scanpix

Anders Lassen er kendt som den første danske specialoperationssoldat. Han deltog på britisk side i adskillige vovemodige og farefulde operationer bag nazisternes linjer og var flere gange i åben ildkamp under Anden Verdenskrig – og var bl.a. med til at oprette Special Boat Service, som er den britiske pendant til Frømandskorpset. Anders Lassen døde i krigens afsluttende fase i april 1945 af tysk geværild i Commachio i Italien i en alder af bare 24 år og blev posthumt tildelt Victoriakorset, som er den højeste militære orden, der kan tildeles personel i de britiske og Commonwealth’ styrker.

Fonden med Anders Lassens navn er stiftet af den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leth i 1996. Af fundatsen fremgår det, at bl.a. har til formål at »belønne betydningsfuld militær indsats« og »støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militærpersonel, at tilgodese personer, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold«, ligesom fonden har til formål at »knytte Anders Lassen som et forbillede til Jægerkorpset og Frømandskorpset og derved knytte tættere bånd mellem de to korps«.

Artiklen fortsætter under billedet …

20191126 AndersLassenFonden
Tilbage i 2018-2019 bestod bestyrelsen i Anders Lassen Fonden af kronprins Frederik (protektor), Jeppe Handwerk (formand), oberst Michael Hyldgaard (næstformand), Jens Bach (chef for Frømandskorpset), Kåre Jakobsen (chef for Jægerkorpset), Nicolai Moltke-Leth (stifter) og Christian Danneskiold Lassen (kasserer). I dag er Michael Hyldgaard trådt ud af bestyrelsen, og det samme er Kåre Jakobsen, da han ikke længere er chef for Jægerkorpset. Screendump: Anderslassenfonden.dk

Nicolai Moltke-Leth sidder selv i bestyrelsen af fonden, som har Jeppe Handwerk som formand og kronprinsen som protektor. Af Anders Lassen Fondens hjemmeside fremgår det, at kronprinsen tillige sidder med i bestyrelsen, men han optræder dog ikke som medunderskriver på fondens årsrapporter. Derudover er de respektive chefer for henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset fødte medlemmer af fondens bestyrelse, og endeligt har Christian Danneskiold Lassen som kasserer og Anders Lassens nevø et sæde i bestyrelsen. Tilbage i 2019 sad den daværende oberst og nuværende generalmajor Michael Hyldgaard tillige i bestyrelsen.

En gang om året uddeler fonden legater, og det var i forbindelse med denne legatuddeling i marts 2019, at Anders Lassen Fonden gerne ville have Suspekt til at spille – uden honorar.

»Det kunne Suspekt ”helt vildt godt tænke sig”,« fremgår det af en afhøringsrapport.

Og således blev det. Torsdag den 7. marts 2019 holdt Anders Lassen Fonden sin legatuddeling – ifølge afhøringsrapporterne formentlig i Eigtveds Pakhus – i København, og efterfølgende holdt fonden en fest for nuværende og tidligere jægersoldater og frømænd og medlemmer af Politiets Aktionsstyrke (AKS), hvor bandet Suspekt spillede gratis.

»Suspekt fik ikke noget honorar for at spille til legatoverrækkelsen. De gjorde det af fri vilje. Dog blev deres udgifter dækket. Koncerten i marts blev spillet for de gamle frømænd, og det gik rigtig godt,« fortæller Suspekts produktionschef.

Regningen for transport, leje af udstyr etc. løb op i 26.000 kr., og den blev sendt til Anders Lassen Fonden, som betalte for udgifterne i forbindelse med koncerten.

Vidner giver to forskellige forklaringer

Når man nærlæser rapporterne fra afhøringerne, er der imidlertid en væsentlig forskel i udlægningen af, hvordan aftalen med Suspekt kom i stand. Ifølge bandet spurgte en person med relation til Anders Lassen Fonden i bøgeskoven, om »de ville spille til et arrangement, som han havde«. Da kronprinsen alene er protektor i Anders Lassen Fonden, er der med stor sandsynlighed tale om et andet medlem af bestyrelsen – nemlig Jeppe Handwerk, som er formand for Anders Lassen Fonden og ifølge OLFIs oplysninger var det eneste andet medlem af Anders Lassen Fondens bestyrelse backstage ved bøgescenerne på Smukfest natten til lørdag den 11. august 2018.

»Forespurgt om det var XXXXX XXXXXXXX, som på vegne af XXXXXXXX anmodede Suspekt om at spille til Anders Lassen Fondens legatuddeling, svarede vidnet: ”Ja”,« forklarer Suspekts produktionschef til auditørkorpset.

Læser man rapporten fra vidneafhøringen af et andet bestyrelsesmedlem af Anders Lassen Fonden, lyder der imidlertid en helt anden forklaring. Til auditørkorpset har Jens Bach forklaret, at Suspekt »ad omveje« selv havde spurgt, om bandet måtte komme og spille gratis.

»Bandet var ikke blevet bedt om at spille, men havde selv spurgt,« står der i Jens Bachs afhøringsrapport.

Det fremgår ikke, om det var formanden i form af Jeppe Handwerk, som havde forklaret Frømandskorpsets chef, at Suspekt selv havde henvendt sig og tilbudt en gratis koncert. Under alle omstændigheder gik der kun et par uger efter koncerten i Anders Lassen Fonden, før bandet atter en gang fik en henvendelse fra kontaktpersonen i relationen til kronprinsen og Frømandskorpset. Af produktionschefens vidneafhøring kan man læse følgende passage:

»Forespurgt hvordan Suspekt blev inviteret til Kongsøre, forklarede vidnet, at det ikke skete under Anders Lassen Fondens legatuddeling, hvor vidnet ikke selv deltog. Det var sket i ugerne efter, hvor XXXXXXXXXXX spurgte, om de havde lyst til at få en tur til Kongsøre for at se dette. Det ville Suspekt enormt gerne.«

»Vidnet havde ”hele vejen igennem” på fornemmelsen, at uanset om han talte med XXXXX XXXXXXXX eller XXXXXXX, at det var på XXXXXXXX opfordring – alt hvad de lavede i den sammenhæng. Forespurgt hvorfor vidnet fik den fornemmelse, oplyste han, at det skyldtes, at det var XXXXXXXX, som havde haft kontakten lige fra starten. XXXXXXXX var til stede ved Anders Lassen Fonden, hvor Suspekt talte meget med XXXXX XXXXXXXX, og han var til stede den 3. maj, hvor de var i Kongsøre. Det var XXXXX XXXXXXXX, som tog billeder, og det var ham, som gerne ville have taget billeder med ”drengene”. Vidnet fik den fornemmelse, at XXXXXXXX gerne ville give noget igen, eller hvis det var muligt, ville han gerne prøve at se, om man kunne give noget igen for det arrangement, som Suspekt havde givet til Frømandskorpset.«

Suspekt havde skabt et kulturelt samlingspunkt

Af Jens Bachs vidneafhøring fremgår det, at det var ham, der som chef for Frømandskorpset godkendte, at Suspekt kunne komme på besøg i Kongsøre.

»Forespurgt oplyste afhørte, at det var bestyrelsen fra Anders Lassen Fonden, som havde spurgt, om Suspekt kunne få en aktivitetsdag i Kongsøre. Afhørte var selv en del af bestyrelsen,« står der, og afhøringsrapporten fortsætter med bestyrelsens argumentation for at få Jens Bach til at åbne dørene for bandet:

»Suspekt havde været med til at ”skabe et kulturelt samlingspunkt” for alle ovenstående operatører på aftenen for legatuddelingen, og derfor blev der spurgt, om Suspekt måtte se Kongsøre. Forespurgt hvem fra bestyrelsen, der spurgte om lov til at invitere Suspekt til Kongsøre, herunder om det var formanden, forklarede afhørte, at det var en ”drøftelse”, de havde i bestyrelsen. Afhørte kunne ikke huske, hvem der spurgte direkte om det.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20200716 TEASER FKP
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om dårligt arbejdsmiljø i Frømandskorpset …

Den 3. maj 2019 besøgte Suspekt Frømandskorpset på Marinestation Kongsøre og fik her en aktivitetsdag ud over det sædvanlige. Det fremgår af Jens Bachs afhøring, at »der var et ønske om, at man lavede en masse aktiviteter på dagen, men det afviste afhørte, da det kostede Forsvaret ressourcer«.

Jens Bach forklarer i sin afhøringsrapport, at programmet for Suspekt var kortere end for Antonelli Orchestra, men derudover var det »næsten« samme program. Dog fik medlemmerne af Suspekt mulighed for at springe i vandet fra en helikopter i ca. tre meters højde og dermed gennemføre et såkaldt watercast.

»Dette kunne afhørte ikke bruge Forsvarets ressourcer på. Afhørte kunne træne sine frømænd på det, men kunne ikke tillade at ”smide Forsvarets ressourcer efter” civile til en sådan aktivitet. Afhørte havde givet dem en sejltur, som XXXXXXXXX fik, og de fik lov at hoppe i fra hangaren. De fik også lov til at skyde på skydebanen.«

Her skød Suspekt ifølge afhøringsrapporterne både med pistol og gevær, ligesom deres watercast blev foretaget fra en privatfinansieret, civil helikopter.

Ønskede ikke at svare på delikat spørgsmål

Således fik bandet Suspekt en oplevelse ud over det sædvanlige i begyndelsen af maj for to år siden. Det var ganske få måneder efter, at den nu dømte og forhenværende hærchef Hans-Christian Mathiesen var blevet hjemsendt mistænkt for magtmisbrug, og at såvel daværende forsvarschef Bjørn Bisserup som daværende departementschef Thomas Ahrenkiel havde fået kritik fra Kammeradvokaten for ikke at kende til forvaltningslovens regler om habilitet.

Artiklen fortsætter under billedet …

20200812 TEASER FKP Strip
Klik på billedet, hvis du vil læse historien om Specialoperationskommandoens sommerfest og dårligt arbejdsmiljø i Frømandskorpset …

Der havde således været rigeligt med friske advarsler om at tænke sig ekstra godt om, inden man som chef i Forsvaret begyndte at arrangere festlige aktiviteter for venner og bekendte. Om den mere moralske del kan man læse i Jens Bachs afhøringsrapport:

»Forespurgt om det havde været i afhørtes overvejelser, at det kunne se ud som om, at Suspekts besøg i Kongsøre var betaling for, at de havde spillet ved legatuddelingen, forklarede afhørte, at der ikke havde været noget ønske fra nogens side om, at Suspekt kom og spillede, hvis de fik en rundvisning. Afhørte blev spurgt, om han afgav forklaringen som anført for at holde XXXXXX ude og så ”selv tage skraldet”, og det virkede sådan på undertegnede, når afhørte ikke selv havde nævnt XXXXX som tilstedeværende til at begynde med i sin forklaring. Endvidere blev afhørte forespurgt direkte, om det var XXXXXX og XXXXXX, som forsøgte at påvirke afhørte til at tage en beslutning om, at Suspekt skulle have lov til at komme til Kongsøre og få omhandlende aktivitetsdag. Afhørte ønskede efter råd fra sin advokat ikke at svare på ovennævnte spørgsmål,« skriver den auditørfuldmægtige i rapporten.

Forsvaret indfører regelsæt for besøg på tjenestesteder

OLFI har til denne artikel rettet henvendelse til Forsvarskommandoen og bedt om et interview med kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, med generalmajor Peter Boysen og/eller med forsvarschef Flemming Lentfer. Men »da der er tale om en personalesag«, har ingen af de nævnte chefer ønsket at stille op til interview, skriver Forsvarskommandoen i en mail til OLFI.

I stedet har Forsvarskommandoen sendt en skriftlig udtalelse fra generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen og for Jens Birkebæk Bach. Generalmajoren skriver, at sagen har været med til at gøre det klart, at de generelle retningslinjer for besøgsarrangementer ikke har været tilstrækkelige. Forsvaret har derfor indført et regelsæt, der regulerer aktiviteter af lignende karakter, ligesom generalmajoren har iværksat et antal ledelses- og forvaltningsmæssige tiltag ved Specialoperationskommandoen for at sikre ordentlighed i forvaltningen og efterlevelse af Kodeks VII omhandlende god ledelse i det offentlige.

»Vi skal som alle andre i Forsvaret opføre os ordentligt. Specialoperationsstyrkerne er ikke og skal ikke være lukkede og afskåret fra offentligheden, og besøgsarrangementer er et væsentligt element i specialstyrkernes synlighed, ligesom det er en måde at komme i kontakt med fremtidens specialoperationsstyrkesoldater. Men det skal selvfølgelig foregå på en måde, som vi kan stå inde for,” siger Peter Boysen i mailen til OLFI.

OLFI ville også gerne have interviewet kronprins Frederik om hans rolle i sagen og har derfor rettet henvendelse til Kongehuset med en forespørgsel. Her afviser kommunikationschef Lene Balleby et interview med kronprinsen, men hun vil gerne knytte en kommentar til den aktuelle sag.

»Kongehuset ønsker til enhver tid at overholde gældende regler og retningslinjer, uanset hvilket område det drejer sig om. Det er også tilfældet i denne sammenhæng,« siger Lene Balleby.

Heller ikke Suspekt ønsker at tale mere om aktivitetsdagen på Marinestation Kongsøre.

»Der har jo for længst været en udredning på sagen, hvor de relevante fra vores lejr har udtalt sig til de gældende instanser. Så for os er ovenstående et afsluttet og lukket kapitel, som Suspekt ikke har yderligere kommentarer til,« skriver gruppens manager Wiebke Averbeck i en sms til OLFI.

Jeppe Handwerk har blokeret nummer på sin telefon

Ligeledes ville OLFI gerne have interviewet Jeppe Handwerk og spurgt ham, om det var ham, som på vegne af kronprinsen bad Suspekt om at spille gratis til et arrangement i Anders Lassen Fonden, hvor han selv er formand og kronprinsen protektor? OLFI ville ligeledes gerne have spurgt, om det var Jeppe Handwerk, som stod for al kontakten til Suspekt og var manden, som gerne ville have taget et billede med “drengene” foran helikopteren på Marinestation Kongsøre? OLFI ville også gerne have spurgt Jeppe Handwerk, om det var ham, der som formand for Anders Lassen Fonden forklarede for Jens Bach, at Suspekt selv havde tilbudt at give en gratis koncert og på den baggrund skulle have en aktivitetsdag i Frømandskorpset, selv om bandet overfor auditørkorpset har forklaret, at det blev spurgt og gav koncerten, fordi forespørgslen – som de forstod det – kom fra kronprinsen.

OLFI har derfor sendt en sms til Jeppe Handwerk og efterfølgende sendt en mail med forespørgsel om et interview. Den henvendelse har Michael Christiani Havemann som advokat for Jeppe Handwerk svaret skriftligt på. Advokaten skriver, at fordi Jeppe Handwerk og hans virksomhed Copenhagen Group A/S har stævnet OLFIs redaktør (og medforfatter på denne artikel) personligt og derfor har en verserende sag kørende ved domstolene om redaktørens og OLFIs journalistik, ønsker hans klient »af åbenlyse grunde – ind til denne sag er afgjort« ikke at lade sig interviewe af redaktøren eller andre på vegne af OLFI. Advokaten benytter i den forbindelse lejligheden til at komme med endnu en advarsel til OLFI:

»Strafbare beskyldninger/insinuationer vil blive retsforfulgt.«

Videre forklarer Michael Christiani Havemann, at han og Jeppe Handwerk flere gange har meddelt OLFIs redaktør, at kontakt til Jeppe Handwerk skal foregå gennem Michael Havemann.

»Jeppe Handwerk har nu af samme grund blokeret dit nummer på sin telefon.«

Der var fra OLFIs redaktørs side tale om en forglemmelse, og redaktøren har derfor beklaget den direkte kontakt til Jeppe Handwerk og lovet fremadrettet at respektere hans ønske. I en opfølgende mail skriver advokaten dog om Suspekts optræden ved Anders Lassen Fondens legatuddeling i marts 2019:

»Det arrangement, Anders Lassen Fonden forestod i 2019, som du spørger til, blev gennemført til opfyldelse af fondens formål og i overensstemmelse med alle gældende regler. Jeppe Handwerk er ikke som formand forpligtet til – og ønsker heller ikke – at redegøre over for dig for, hvilke overvejelser han i den forbindelse har gjort eller ikke gjort.«

Søndag aften kl. 22.12 skriver Michael Christiani Havemann til OLFI:

»Jeg kan oplyse, at Suspekts besøg hos Frømandskorpset ikke var betaling for bandets optræden for Anders Lassen Fonden. Besøget blev aftalt længe efter og uden sammenhæng med, om bandet skulle optræde eller ikke. Vi har foretaget aktindsigt i din aktindsigt hos auditørkorpset og er derfor bekendt med det materiale, du betegner som din primære dokumentation. Hvis du – som vi har oplevet tidligere, hvor du f. eks. mistænkeliggjorde min klient ved at udelade oplysninger om, at en leverance slet ikke skulle i udbud – ved meningsforstyrrende udeladelser fra de afhøringsrapporter, du har haft adgang til at læse, eller på anden måde bibringer ubegrundet usikkerhed om min klients ordentlighed, vil det selvsagt være skærpende.«

Frømandskorpset er ikke noget cirkus

Lad os efter denne indskærpelse fra advokat Havemann afslutte artiklen tilbage i Kongsøre, hvor OLFI interviewede Jens Bach tilbage i november 2019. Dér i pejsestuen forklarede chefen for Frømandskorpset, at han får et utal af henvendelser fra civile, som ønsker at besøge Frømandskorpset og opleve, hvordan det er at være frømand. Men det kræver, sagde Jens Bach dengang, noget særligt at få lov at komme inden for porten.

»Jeg får lister og alenlange anmodninger fra spejderklubber og andre, der godt kunne tænke sig at komme forbi. Det er jo meget besnærende. En gang i mellem holder vi døren åben. Men man skal have en indgangsvinkel. Man kommer ikke bare ind ad døren og siger, at vi kunne godt tænke os en oplevelsesdag. Nej, det er ikke et cirkus. Vi gør det, hvis vi kan se et formål med at invitere nogen ind,« sagde Jens Bach dengang.

Da auditørkorpset i forbindelse med den aktuelle efterforskning spurgte chefen for Frømandskorpset om nogenlunde det samme, handlede svaret om at skabe positiv omtale af Frømandskorpset.

»Forespurgt hvorfor Suspekt skulle have aktivitetsdagen i Kongsøre, forklarede afhørte, at det var et ønske om at være åben omkring, hvad Forsvaret og hvad Frømandskorpset og specialstyrkerne er. Der er en ”policy” i Forsvaret om, at Forsvaret skal være åben mod civilsamfundet. Hvis afhørte kunne få nogen til at fortælle Frømandskorpsets positive historier i det civile, så gjorde han dette.«

Det fremgår ikke i hvilken forbindelse, at Jens Bach så en mulighed for at få Suspekt til at sprede positive historier om Frømandskorpset. Et kig på Suspekts sociale medier afslører ikke umiddelbart nogen former for omtale af besøget eller reklame for Frømandskorpset, og man kan derfor let få den opfattelse, at det tvært om handlede om at holde besøget så hemmeligt som overhovedet muligt.

Og dog. Præcis tre uger efter Suspekts besøg ved Frømandskorpset sendte gruppen den 24. maj 2019 singlen ”Gonzo” på gaden. Den handler en smule om at være frømand og har også et royalt islæt.

»Har røget så meget cigar, jeg stinker af Maradona / Få din røv herhen, så jeg ka’ stik’ dig på min sofa / Smid mig som en frømand, sæt dig på min kronprins / Du si’r, jeg’ kongen, når du ser, jeg har en stor svans. / Rulleskøjter og hår på fissen / De sutter bollesprøjte som en pornofilm /Palperer prostata, braiserer min’ klodser / Vi’ Olsen-banden på euforiserende stoffer / Det’ lyden af at bli’ kneppet rigtigt godt og pronto / Min nosso er deliciozo, min musik er Gonzo.«

Læse nedenfor alle OLFIs artikler om venskabskorpset. Du kan også finde artiklerne under menubjælken TEMA her. 

TEMA – VENSKABSKORPSET

11.11.2019 Professor kalder chefens vennetjenester i Frømandskorpset for magtmisbrug
14.11.2019 Auditørkorpset går ind i sag om chefen for Frømandskorpset efter OLFIs interview
14.11.2019 Kronprinsens ven og prins Christians gudfar truer OLFI med bål og brand
19.11.2019 Skjult netværk af erhvervsfolk rådgiver ledelse i Specialoperationskommandoen
20.11.2019 Forsvaret offentliggør navnene på medlemmer af SOKOMs rådgivende organ
26.11.2019 Advokat for Jeppe Handwerk advarer OLFI og kommer med nye insinuationer
01.12.2019 Chefer ser ingen problemer i at deltage i krebsegilde i leverandørs private hjem
06.01.2020 Nær relation udfordrer auditørkorpsets uafhængighed i penibel sag
10.01.2020 Forsvarschefens hemmelige loge
11.01.2020 Hemmeligt netværk har holdt flere end to møder med kronprins Frederik
13.01.2020 Når monarkiets beskyttere svigter ansvaret
22.01.2020 Professor: Trine Bramsen bagatelliserer og dækker over forsvarschefens brøler
10.02.2020 OLFI siger tak for gode råd til Jeppe Handwerk og Copenhagen Global
20.02.2020 Forsvarschefen trækker i land – var måske til flere end to middage med kronprinsen
01.03.2020 Juridisk ”forundersøgelse” fortsætter på fjerde måned i Frømandskorpset
23.03.2020 ”Forundersøgelse” er ifølge auditørkorpset en regulær strafferetlig efterforskning
16.04.2020 Hvem lækkede oplysninger til Jeppe Handwerk om hemmelig handel?
17.04.2020 »Jeg er ikke bekymret«
17.04.2020 Copenhagen Group stævner OLFIs redaktør med krav om straf og 200.000 kr. i tort
24.04.2020 »Beskyldninger om ærekrænkelse er et middel til at gøre journalister tavse«
25.04.2020 Minister beder Forsvaret om at undersøge mulig inhabilitet ved køb af jetski
30.04.2020 Chefen for Specialoperationskommandoen skal lede undersøgelse om køb af jetski
14.05.2020 SOKOM beder Frømandskorpset om at undersøge egen medarbejder
16.07.2020 Frømandskorpset præget af dårligt arbejdsmiljø, mistrivsel og mistillid
23.07.2020 Jægerkorpset lavede opvisning med faldskærm til privat konfirmation
02.08.2020 Her sidder stripper på skødet af Frømandskorpsets chef
12.08.2020 Frømandskorpsets medarbejdere tager til genmæle i sag om strip
18.12.2020 FMI bad auditørkorps undersøge læk af fortrolige oplysninger til Jeppe Handwerk
18.02.2021 Auditørkorpset rejser ikke sigtelse mod Frømandskorpsets chef
25.04.2021 Forsvaret skærper regler for civile besøg efter vennetjenester i Frømandskorpset

 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer