Auditørkorpset overvejer fortsat, om det skal indlede en strafferetlig efterforskning af mistanker om vennetjenester, modtagelse af gaver og forhold omkring anskaffelsen af motorer til nye både i Frømandskorpset. Den handel involverer Copenhagen Group, som har fået den pensionerede kontreadmiral Nils Wang på lønningslisten. Professor kalder de personlige forbindelser i sagen for »noget sammenspiste«.

Da Forsvarsministeriets Auditørkorps i oktober 2018 indledte en forundersøgelse af generalmajor Hans-Christian Mathiesens mulige embedsmisbrug som chef for Hærstaben, varede den halvanden uge. Herefter udsendte auditørkorpset en pressemeddelelse med besked om, at den militære anklagemyndighed indledte en strafferetlig efterforskning.

Anderledes langsommelig er den forundersøgelse, som Forsvarsministeriets Auditørkorps i øjeblikket gennemfører i Frømandskorpset. Den 11. november rettede Forsvarskommandoen henvendelse til auditørkorpset og bad korpset om at undersøge mistanke om vennetjenester, modtagelse af gaver samt forhold omkring anskaffelsen af motorer til Frømandskorpsets nye både – de såkaldte RIB’er. Henvendelsen kom på baggrund af et interview, som OLFI gennemførte få dage forinden med chefen for Frømandskorpset, som hedder Jens Birkebæk Bach og i daglig tale går under kaldenavnet ”Pusling”.

Artiklen fortsætter under billedet …

20191111 TEASER FKP Pusling
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om muligt magtmisbrug i Frømandskorpset …

OLFI er vidende om, at efterforskere fra auditørkorpset har indkaldt vidner til at forklare sig om sagen for flere måneder siden. På den baggrund ville OLFI gerne have interviewet auditør Claus Risbjerg om, hvordan det kan tage snart fire måneder at afgøre, om sagen skal lukkes eller overgå til en regulær strafferetlig efterforskning. Claus Risbjerg ønsker imidlertid ikke at stille op til interview og har derfor bedt om at få OLFIs spørgsmål på skrift. Det er dog meget få af OLFIs spørgsmål, som auditøren svarer på.

»Forundersøgelsen af sagen er fortsat igangværende, og det er ikke muligt at angive en tidshorisont for, hvornår denne afsluttes og/eller måtte overgå til egentlig strafferetlig efterforskning,« skriver Claus Risbjerg som svar til et spørgsmål om, hvorfor forundersøgelsen trækker ud i flere måneder.

Læs også: Nær relation udfordrer auditørkorpsets uafhængighed i penibel sag

Efter OLFIs omtale af forhold i Frømandskorpset i november kom det frem, at sagen rummer et markant forhold omhandlende inhabilitet internt i auditørkorpset. Hans Herluf Pedersen er efterforskningschef i auditørkorpset, og så er han privat god ven med kronprins Frederik og derigennem nær bekendt med Jeppe Handwerk, som også er kronprinsens gode ven. Jeppe Handwerk ejer virksomheden Copenhagen Group, som har solgt de omtalte både og motorer til Frømandskorpset, og som auditørkorpset nu undersøger.

Nils Wang ønsker ikke selv at svare på spørgsmål

Kort efter nytår kunne dette medie fortælle, at Hans Herluf Pedersen samtidig gennem flere år har været vært for en art hemmelig loge, som ud over ham selv bl.a. tæller kronprins Frederik, forsvarschef Bjørn Bisserup, medlemmer af Forsvarets øverste ledelse foruden den pensionerede kontreadmiral Nils Wang, der har en fortid som chef for Forsvarsakademiet og i dag er civilansat halvtids-direktør i den maritime brancheorganisation Naval Team Denmark.

Artiklen fortsætter under billedet …

20200111 TEASER FC Loge
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om forsvarschefens hemmelige loge …

Hans deltagelse i det loge-lignende netværk er interessant, fordi han sideløbende med sit hverv som direktør i Naval Team Denmark er på lønningslisten hos Jeppe Handwerk og Copenhagen Group. Dette forhold betragter Nils Wang som et fortroligt anliggende mellem ham selv og Naval Team Denmarks bestyrelse, og han ønsker derfor hverken at be- eller afkræfte sit engagement hos Copenhagen Group. OLFI har derfor været i kontakt med Troels Severinsen, som er direktør i Logimatic og formand for Naval Team Denmark.

»Dengang vi ansatte Nils, fik han som en del af sin kontrakt lov til at sidde i nogle bestyrelser og udføre noget konsulentarbejde. Ellers havde vi nok ikke kunnet ansætte ham, eftersom han ikke opretholder en løn, der gør det muligt for os at have hånd og halsret over ham. De eksterne opgaver, som han har haft, har han spurgt bestyrelsen om, at det var ok med os, at han indtrådte i de bestyrelser og udførte det konsulentarbejde. Det, som jeg er bekendt med, har Nils fået bestyrelsens billigelse til. Det er jo primært medlemmer af Naval Team Denmark, og der kan man så spørge, om det er godt eller skidt. Men det er tilfældet.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20190905 Flagdag02
Den pensionerede kontreadmiral Nils Wang er i dag direktør i Naval Team Denmark og var i den forbindelse aktiv i forbindelse med Maritime Air Systems Technologies (MAST), som i september tiltrak over 40 internationale flådefartøjer til København. Arkivfoto: Ernstved

Hvad er det for opgaver, som han løser for Jeppe Handwerk?

»Jeg aner det ikke. Vi blander os ikke i, hvilke konsulentopgaver han løser. Vi har bare godkendt, at han udfører opgaver for Copenhagen Group. Det er jo ikke en del af hans ansættelse hos os, at vi skal afgøre, hvad han laver i de jobs. Vi har bare sagt ja til, at han må arbejde for den virksomhed,« siger Troels Severinsen.

Det hele virker noget sammenspist

Da OLFI i januar skrev om forsvarschefens hemmelige loge, var det samtidig første gang, at Troels Severinsen hørte om den. Efterfølgende har Troels Severinsen talt med Nils Wang om hans deltagelse i netværket, og det er ifølge formanden ikke noget, der skaber konflikt i forhold til Nils Wangs engagement i Naval Team Denmark.

»Det vedkommer ikke rigtigt mig at blande mig i, hvad Nils foretager sig i sin fritid,« siger Troels Severinsen.

Nils Wangs deltagelse i møderne med forsvarschefen, kronprinsen og efterforskningschefen i auditørkorpset er imidlertid opsigtsvækkende, idet det ikke hidtil har været offentligt kendt, at Nils Wang er på lønningslisten hos Copenhagen Group. Det mener ikke mindst Kurt Klaudi Klausen, som er professor i statskundskab på Syddansk Universitet i Odense. Han var en af flere eksperter, der i januar kritiserede forsvarschefens og kronprinsens deltagelser i det hemmelige og loge-lignende netværk, og han kalder de nye oplysninger om Nils Wang og Copenhagen Group for både relevante og interessante.

Læs også: Når monarkiets beskyttere svigter ansvaret 

»Det er selvfølgelig en lille verden, og hvem kender ikke hinanden, når man kommer op i toppen af hierarkiet? Omvendt er det et interessant og et uheldigt sammentræf, fordi man kan begynde at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor auditørkorpsets forundersøgelse trækker i langdrag. Der er tale om personer, som både kender hinanden og skal efterforske hinanden og samtidig har noget økonomisk i klemme hos hinanden. Det virker noget sammenspist,« siger Kurt Klaudi Klausen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20200106 HansHerluf2
I mange år arbejdede Hans Herluf Pedersen for PET som kronprins Frederiks livvagt. Her ses han ved siden af den royale karet under forberedelserne til kronprinsparrets bryllup i maj 2004. Foto: Torben Stroyer/Scanpix

OLFI er vidende om, at efterforskere fra auditørkorpset har indkaldt vidner til at forklare sig om sagen i Frømandskorpset for flere måneder siden. Ifølge forvaltningslovens regler om habilitet er alle underordnede som udgangspunkt inhabile, når chefen er erklæret inhabil. På den baggrund ville OLFI gerne vide, hvordan auditør Claus Risbjerg håndterer situationen med en forventeligt inhabil efterforskningschef, muligt inhabile efterforskere og det forhold, at auditøren selv er privat ven med sin efterforskningschef.

Claus Risbjerg ønsker dog ikke at fortælle, hvordan han rent praktisk løser problematikken om inhabilitet internt i auditørkorpset.

»Jeg er ansvarlig for de strafferetlige undersøgelser, der finder sted ved auditørkontoret. Det er herunder også mit ansvar, at strafferetlige undersøgelser gennemføres under iagttagelse af gældende habilitetsregler. Generelt kan det oplyses, at såfremt der måtte opstå inhabilitet i forhold til behandlingen af en sag ved auditørkontoret, vil den eller de pågældende medarbejdere ikke deltage i behandlingen af sagen,« skriver han.

OLFI opfordrer høfligt advokat Havemann til selvstudium

OLFI har også stillet en række spørgsmål til Nils Wang, som ikke ser nogen problemer med sine egne engagementer.

»Jeg har ingen habilitetsproblemer,« svarer han.

Denne signatur har gennem årene interviewet Nils Wang adskillige gange, og han var samtidig frem til pensionering en af de personer i Forsvarets øverste ledelse, som forstod at dyrke et tillidsfuldt forhold til pressen inklusiv dette medie. Men nu ønsker Nils Wang ikke længere at stille op til interview med OLFI.

»Jeg giver som altid gerne interviews til langt de fleste medier. Det kan du få bekræftet ved en simpel google-søgning. Det forudsætter imidlertid, at jeg har tillid til journalisten og dennes hensigter med interviewet. Du må derfor nøjes med skriftlige svar på skriftlige spørgsmål,« skriver Nils Wang.

OLFI har efterfølgende spurgt Nils Wang, hvorfor han har mistet tilliden til dette medie, men det ønsker han ikke at svare på. Søndag har OLFI sendt en sms til forsvarschef Bjørn Bisserup og spurgt ham, om han er vidende om Nils Wangs engagement hos Copenhagen Global, og om han også var det i forbindelse med møderne hos Hans Herluf Pedersen, men forsvarschefen har ikke svaret på OLFIs henvendelse.

OLFI har tillige fredag sendt en række spørgsmål til Jeppe Handwerk omhandlende Nils Wangs konsulentarbejde for Copenhagen Group og gjort opmærksom på, at dette medie agtede at offentliggøre artiklen i løbet af weekenden. OLFI har søndag rykket for svar med en oplysning om, at nærværende artikel ville blive publiceret søndag, hvilket medførte følgende svar fra Michael Christiani Havemann, som er advokat for Jeppe Handwerk og Copenhagen Group:

Artiklen fortsætter under billedet …

20200210 OLFI Handwerk Havemann
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs tak til Jeppe Handwerk og advokat Michael Christiani Havemann …

»Det vil i sig selv være en overtrædelse af de presseetiske regler, da De ikke har krav på svar søndag på spørgsmål, der er sendt frem fredag kl 14.00. En overtrædelse af de presseetiske regler vil – ud over nævnets sanktioner – medføre en betydelig skærpet strafferetlig vurdering af indholdet, hvilket De efter denne mail er bevidst om.«

OLFI har på den baggrund svaret Michael Christiani Havemann, at han tager fejl omkring de presseetiske regler. Det er således i fuld overensstemmelse med disse at give kilder “rimelig tid” – i dette tilfælde mere end to døgn – til at svare på spørgsmål. Som en høflig hjælp har OLFI derfor i et svar til Michael Christiani Havemann vedhæftet et link til Journalistforbundets guide til de selvsamme presseetiske regler med en venlig opfordring til selvstudium for advokaten.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer