spot_img

Jægerkorpset lavede opvisning med formationsspring til privat konfirmation

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

En privat konfirmation på Birkelse Gods i Nordjylland gav i 2018 Jægerkorpset en helt unik chance for at øve en »kompleks indsættelse« med faldskærm »i et stressende miljø foran publikum«. Således stillede Flyvevåbnet en redningshelikopter på beredskab til rådighed, og Jægerkorpset betalte løn til springerne til gavn og glæde for konfirmanden og det private selskab.

Lørdag den 28. april 2018 var en stor dag i Aalborg. Om formiddagen var der gudstjeneste i domkirken Budolfi, hvor bl.a. kronprinsesse Mary var med til at kaste glans over begivenheden. Det var hun for at deltage i fejringen af konfirmanden Holger Skeel, som er søn af kammerherre Jørgen og Marie-Louise Skeel – bedre kendt som Jouggi og Malou. Ægteparret er nogle af kronprinsparrets næreste venner og bor på Birkelse Gods ved Aabybro små 20 km nordvest for Aalborg.

Efter gudstjenesten fortsatte det private selskab til Birkelse Hovedgård, og her fik såvel konfirmanden som gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. Det skete, da soldater fra Jægerkorpset lavede opvisning med formationsspring i faldskærm fra en af Forsvarets EH-101 helikoptere. OLFI ville gerne have interviewet generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen om baggrunden for opvisningen, men han ønsker ikke at stille op til et mundtligt interview. OLFI ville også gerne have interviewet oberstløjtnant Kåre Jakobsen, som er chef for Jægerkorpset. Men heller ikke han ønsker at stille op til interview. I stedet har OLFI sendt spørgsmål på mail, som er besvaret af Specialoperationskommandoen.

»Jægerkorpset gennemførte træningsspring med faldskærm lørdag den 28. april 2018 i Nordjylland og havde i den forbindelse bl.a. planlagt en landezone tæt ved Birkelse Hovedgård på samme tid, som konfirmationen blev gennemført.«

Lille landezone i stressende miljø

Nogle kunne få den tanke, at formationsspringet måske blev idéudviklet, iværksat og gennemført på grund af den royale deltagelse i den private fest, men det er ifølge Specialoperationskommandoen ikke tilfældet. I stedet var konfirmationsfesten en unik chance for at træne en svær disciplin, som ifølge Specialoperationskommandoen ikke lader sig gøre i hverdagen på Flyvestation Aalborg.

»Formålet med faldskærmstræningen og træningsspringene den pågældende dag var bl.a. at øve og gennemføre en kompleks indsættelse og landing – i dette tilfælde med flere springere på en lille landezone i et stressende miljø foran publikum. Derved kunne der opnås en ekstra træningsværdi sammenlignet med et almindeligt faldskærmsspring med landing på eksempelvis Flyvestation Aalborg. Når flere springere skal lande på svære og ukendte landezoner foran tilskuere, øges stressniveauet for den enkelte springer, da der er mange ting, der skal koordineres i forhold til afspring, formation i luften m.m. Der skal herudover leveres en perfekt landing, ulig almindelige træningsspring uden tilskuere, hvor en alternativ landezone altid kan vælges uden ”konsekvenser”,« skriver Specialoperationskommandoen.

Ifølge Specialoperationskommandoen var et sekundært formål med træningsspringet »at give familien Skeel en synlig påskønnelse af den store støtte og velvillighed, som gods- og lodsejeren altid udviser over for Jægerkorpset, når der anmodes om tilladelse til at anvende gods- og lodsejerens jordbesiddelser, skove og vandløb i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, hvilket Jægerkorpset vederlagsfrit har draget nytte af gennem ca. 40 år«.

Specialoperationskommandoen oplyser videre, at der i den pågældende uge 17 i 2018 blev gennemført faldskærmsspring og træningsspring med deltagelse af bl.a. strategiske partnere.

»Derudover blev det Jægerkorpset bekendt, at der var konfirmation ved gods- og lodsejeren på Birkelse Hovedgård. Ved gennemførelse af et faldskærmsspring på Birkelse Hovedgård ville operatørerne kunne gennemføre yderligere træning og herigennem opnå endnu et træningsmål, som ikke var opnået i løbet af ugen. På den måde blev det samlede træningsudbytte forbedret,« lyder det i det skriftlige svar.

Jægerkorpset initierede og godkendte aktiviteten

Specialoperationskommandoen oplyser videre, at det var Jægerkorpset, som »initierede denne aktivitet«, der var godkendt af Kåre Jakobsen. Soldaterne medbragte ifølge Specialoperationskommandoen ikke våben under formationsspringet, som skete fra en Flyvevåbnets redningshelikoptere. Jægerkorpset dækkede ifølge Specialoperationskommandoen udgifterne for korpsets soldater, som var dækket rent forsikringsmæssigt og »fik ydelser for de timer, som de anvendte på at gennemføre træningen«. Samtidig fik Flyvevåbnets helikopterpiloter også noget ud af flyvningen, som blev godkendt af fartøjschefen.

»Flyvninger med gennemførelse af faldskærmsdrop understøtter Flyvevåbnets kvalifikationskrav for besætninger på EH-101 helikopteren. Fartøjschefer godkender flyvninger, der gennemføres under en vagtperiode. Dette var også gældende på den aktuelle flyvning.«

OLFI har på baggrund af Specialoperationskommandoens svar rettet henvendelse til Malou Skeel, som er medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Jammerbugt Kommune. Hun kan ikke »helt genkende« OLFIs beskrivelse af begiveheden, men ønsker derudover ikke at stille op til interview. I stedet har hun sendt denne sms:

»I forhold til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er der ingen relation til vores families mærkedage. Vores børns mærkedage er absolut private anliggender.«

Specialoperationskommandoen oplyser, at hverken chefen for Specialoperationskommandoen eller forsvarschef Bjørn Bisserup var orienteret om aktiviteten.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

6 KOMMENTARER

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
DenGamleGarder
Læser
DenGamleGarder
24. juli 2020 7:52

Jeg ved, at hvis man ser tilbage i det nyere forsvars historie (siden efter 2. verdenskrig), så har der været rigtig mange episoder af denne slags. Men som oftest i forbindelse med ansatte i forsvarets private mærkedage (primært bryllupper og begravelser). Og det meste har nok kunnet tilskrives, at der skulle trænes alligevel, og derfor har der ikke været nogen reel merudgift for forsvaret.

Men hold nu op med at forsøge at bortforklare det – det lyder som en god gang gulvbas med en hel strygersektion, når man ikke toner rent flag. Selvfølgelig var det ikke tilfældigt, at det lige skete den dag og på det tidspunkt – for så kunne de vel ligeså fint have sprunget ud ved kirken til glæde for endnu flere borgere. Tag ansvar for jeres gerninger, også når I er blevet “opdaget” og lad være med at bortforklare det, men forklar, at der ikke var nogen reel merudgift for landet og at træningen skulle gennemføres alligevel.

Og til alle de, der nu i tidens hotteste tendens, sidder tilbage og føler jer krænket. Den her slags manøvrer er med til at øge glæden ved at arbejde i forsvaret (hvis man er heldig og kan få det arrangeret), det øger i min optik støtten til forsvaret i sin helhed, og så er det vel ikke anderledes end når brandvæsenet udlægger skum til arrangementer, en redningshelikopter der vises frem på en strand/havn, et åbent hus på forsvarets skibe, flyvestationer og kaserner, eller når gardehusarerne rider byridt i Slagelse. Det er altid til gavn for forsvaret og den holdning landets indbyggere har til samme – og der er ikke nogen reel merudgift.

Rasmus
Læser
Rasmus
24. juli 2020 10:42

Pointen er som jeg ser det, at valget af arrangementer, hvor der sker private opvisninger, bør ske på baggrund af nogle formelt nedskrevne, saglige og objektive kriterier (forvaltningsreglerne jf. kurserne til de ansatte) Jeg er egentlig helt enig i, at politikerne er gået al for langt generelt med at begrænse de offentlige ansattes privileger til skade for loyalitetsfølelsen overfor arbejdspladsen i stedet for at sikre, at privilegierne bliver nedskrevne, saglige og objektive. Særligt virker mange stramninger for de offentligt ansatte ikke proportionelle overfor de goder som de privatansatte samt politikerne selv nyder godt af.

DenGamleGarder
Læser
DenGamleGarder
24. juli 2020 11:03
Svar  Rasmus

Hej Rasmus, jeg tror ikke vi er uenige. I dette tilfælde må arrangementet siges at være endog meget privat. Men jeg ville ked af, hvis forsvaret blev begrænset i dets muligheder for at markere også private ting som brylluper, begravelser og afskedsreceptioner på en festlig måde, for forsvarets ansatte – alt sammen under den paraply, at træningsflyvninger, udspring, demonstrationer af kapaciteter alligevel skulle finde sted. Og det har så vidt jeg ved altid været gennemført under reglen om, at tjenesten skal tillade det. Så hvis redningshelikopteren pludselig havde skullet indsættes i dette tilfælde, så var det aldrig sket. Så det må aldrig blive et forventet gode, men hvis omstændighederne tillader det. Det skaber korpsånd. Jeg kunne give mange eksempler, hvor man ikke alene har gjort ting som det i artiklen, men der er også adskillige værnepligtige og fast tjenestegørende, der er blevet fløjet hjem til familien i fm. pludselige kriser i familien (alvorlig sygdom eller dødsfald), hvor tiden til at komme hjem var kritisk – det er en af de ting, som gør det værd at tjene i forsvaret – at nogen er villige til at gøre noget for en, fordi de kan – ikke fordi de skal.

Kim von Thun
Læser
Kim von Thun
4. august 2020 16:36

Godt brølt løve/gamle Garder…
Naturligvis skal vores – skatteyderes, penge – forvaltes ordentligt, og efter reglerne, men der må være en grænse for hvor ‘små sko’ enhederne skal tvinges ned i. De, af dig, nævnte eksempler på Forsvarets brug af midler, skal der være plads til, ellers ville Forsvaret være en tillukket stat i staten, som der bare skal betales til. Og der til skulle vi meget nødigt nå. Forsvaret Kan ikke reklamere for sin eksistens og sin kunnen udelukkende ved at være tilstede ved div. markeder, og lign. med et antal plakater, samt nogle få eksempler på deres våben og udrustning, som Hjemmeværnet sædvanligvis må nøjes med. Der skal mere til for HRN, SVN og FLV.! Deres tunge køretøjer, sejlende og flyvende enheder har en ganske høj ‘timepris’, men deres ‘opvisninger’ er et helt klart ‘must’. Tænk blot på hvor mange tilskuere FLV’s ‘åbent hus’ arrangementer tiltrækker. Åbenhed i forvaltningen, er navnet på ‘legen’, og det koster så et eller andet. Kald det så bare ‘pøbelfryd’, men jeg anser det for at være vigtigt.
Jeg startede som FLKSEV i 1967, og blev så ‘hængende’ i 42 år – dog ikke i den funktion/grad , men senere også i HRN, og senere igen tilbage til FLV. Så jeg har oplevet lidt af hvert…
Hvad angår ‘krænkelsesbevægelsen’. Det har jeg kun dyb foragt til overs for… Det er vanvid af værste skuffe, helt uden rod i virkeligheden!

Per Ødemark
Læser
Per Ødemark
23. juli 2020 14:02

Svarene fra Specops og Jægerkorpset giver anledning til et godt grin. Det lugter “en anelse” af, hvad vi i gamle dage kaldte en “cover my ass operation”. I samme kontekst giver “Malou”s SMS, ingen mening. Jeg forstår SLET ikke at gutterne gider at stille sig til skue i sådanne tåbelige sammenhænge. Man skulle tro at de drenge som samlet set har så mange års erfaring i butikken burde vide hvornår man siger; “det kunne være sjov, men det tror jeg vi siger nej tak til”

Rasmus
Læser
Rasmus
23. juli 2020 12:13

Der er formentlig en række forhold i Forsvaret historisk og kulturelt som der skal ryddes op i og være bedre styr på fremover, men skaderne i den konkrete sag virker trods alt virker til at være begrænsede, der ses jo også sager hvor politi og brandvæsen “kommer til” at deltage i private forestillinger. Det er selvfølgelig noget som der skal laves om på, og fremover kommer styr på, så Forsvaret indgår en rimelig aftale med godsejeren, hvor han betales efter reglerne i stedet for, at der indirekte kan være modydelser og særstatus i det, som der ikke er saglig belæg for.