En privat konfirmation på Birkelse Gods i Nordjylland gav i 2018 Jægerkorpset en helt unik chance for at øve en »kompleks indsættelse« med faldskærm »i et stressende miljø foran publikum«. Således stillede Flyvevåbnet en redningshelikopter på beredskab til rådighed, og Jægerkorpset betalte løn til springerne til gavn og glæde for konfirmanden og det private selskab.

Lørdag den 28. april 2018 var en stor dag i Aalborg. Om formiddagen var der gudstjeneste i domkirken Budolfi, hvor bl.a. kronprinsesse Mary var med til at kaste glans over begivenheden. Det var hun for at deltage i fejringen af konfirmanden Holger Skeel, som er søn af kammerherre Jørgen og Marie-Louise Skeel – bedre kendt som Jouggi og Malou. Ægteparret er nogle af kronprinsparrets næreste venner og bor på Birkelse Gods ved Aabybro små 20 km nordvest for Aalborg.

Efter gudstjenesten fortsatte det private selskab til Birkelse Hovedgård, og her fik såvel konfirmanden som gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. Det skete, da soldater fra Jægerkorpset lavede opvisning med formationsspring i faldskærm fra en af Forsvarets EH-101 helikoptere. OLFI ville gerne have interviewet generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen om baggrunden for opvisningen, men han ønsker ikke at stille op til et mundtligt interview. OLFI ville også gerne have interviewet oberstløjtnant Kåre Jakobsen, som er chef for Jægerkorpset. Men heller ikke han ønsker at stille op til interview. I stedet har OLFI sendt spørgsmål på mail, som er besvaret af Specialoperationskommandoen.

»Jægerkorpset gennemførte træningsspring med faldskærm lørdag den 28. april 2018 i Nordjylland og havde i den forbindelse bl.a. planlagt en landezone tæt ved Birkelse Hovedgård på samme tid, som konfirmationen blev gennemført.«

Lille landezone i stressende miljø

Nogle kunne få den tanke, at formationsspringet måske blev idéudviklet, iværksat og gennemført på grund af den royale deltagelse i den private fest, men det er ifølge Specialoperationskommandoen ikke tilfældet. I stedet var konfirmationsfesten en unik chance for at træne en svær disciplin, som ifølge Specialoperationskommandoen ikke lader sig gøre i hverdagen på Flyvestation Aalborg.

»Formålet med faldskærmstræningen og træningsspringene den pågældende dag var bl.a. at øve og gennemføre en kompleks indsættelse og landing – i dette tilfælde med flere springere på en lille landezone i et stressende miljø foran publikum. Derved kunne der opnås en ekstra træningsværdi sammenlignet med et almindeligt faldskærmsspring med landing på eksempelvis Flyvestation Aalborg. Når flere springere skal lande på svære og ukendte landezoner foran tilskuere, øges stressniveauet for den enkelte springer, da der er mange ting, der skal koordineres i forhold til afspring, formation i luften m.m. Der skal herudover leveres en perfekt landing, ulig almindelige træningsspring uden tilskuere, hvor en alternativ landezone altid kan vælges uden ”konsekvenser”,« skriver Specialoperationskommandoen.

Ifølge Specialoperationskommandoen var et sekundært formål med træningsspringet »at give familien Skeel en synlig påskønnelse af den store støtte og velvillighed, som gods- og lodsejeren altid udviser over for Jægerkorpset, når der anmodes om tilladelse til at anvende gods- og lodsejerens jordbesiddelser, skove og vandløb i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, hvilket Jægerkorpset vederlagsfrit har draget nytte af gennem ca. 40 år«.

Specialoperationskommandoen oplyser videre, at der i den pågældende uge 17 i 2018 blev gennemført faldskærmsspring og træningsspring med deltagelse af bl.a. strategiske partnere.

»Derudover blev det Jægerkorpset bekendt, at der var konfirmation ved gods- og lodsejeren på Birkelse Hovedgård. Ved gennemførelse af et faldskærmsspring på Birkelse Hovedgård ville operatørerne kunne gennemføre yderligere træning og herigennem opnå endnu et træningsmål, som ikke var opnået i løbet af ugen. På den måde blev det samlede træningsudbytte forbedret,« lyder det i det skriftlige svar.

Jægerkorpset initierede og godkendte aktiviteten

Specialoperationskommandoen oplyser videre, at det var Jægerkorpset, som »initierede denne aktivitet«, der var godkendt af Kåre Jakobsen. Soldaterne medbragte ifølge Specialoperationskommandoen ikke våben under formationsspringet, som skete fra en Flyvevåbnets redningshelikoptere. Jægerkorpset dækkede ifølge Specialoperationskommandoen udgifterne for korpsets soldater, som var dækket rent forsikringsmæssigt og »fik ydelser for de timer, som de anvendte på at gennemføre træningen«. Samtidig fik Flyvevåbnets helikopterpiloter også noget ud af flyvningen, som blev godkendt af fartøjschefen.

»Flyvninger med gennemførelse af faldskærmsdrop understøtter Flyvevåbnets kvalifikationskrav for besætninger på EH-101 helikopteren. Fartøjschefer godkender flyvninger, der gennemføres under en vagtperiode. Dette var også gældende på den aktuelle flyvning.«

OLFI har på baggrund af Specialoperationskommandoens svar rettet henvendelse til Malou Skeel, som er medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Jammerbugt Kommune. Hun kan ikke »helt genkende« OLFIs beskrivelse af begiveheden, men ønsker derudover ikke at stille op til interview. I stedet har hun sendt denne sms:

»I forhold til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er der ingen relation til vores families mærkedage. Vores børns mærkedage er absolut private anliggender.«

Specialoperationskommandoen oplyser, at hverken chefen for Specialoperationskommandoen eller forsvarschef Bjørn Bisserup var orienteret om aktiviteten.

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer