spot_img

SOKOM beder Frømandskorpset om at undersøge egen medarbejder

Specialoperationskommandoen har det overordnede ansvar for den undersøgelse, som forsvarsministeren har iværksat efter OLFIs artikel om salg af militære jetski til Frømandskorpset. Undersøgelsen koncentrerer sig om en oversergent af reserven, som i foråret 2018 var udsendt med Frømandskorpset til Afrika og civilt har en lederstilling i virksomheden Copenhagen Global.

Frømandskorpset skal undersøge sig selv. Det fremgår af et svar på en aktindsigt, som OLFI har modtaget fra Forsvarskommandoen. Sagen drejer sig om mulig inhabilitet og eventuelt brud på tavshedspligten i forbindelse med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) køb af militære jetski til Frømandskorpset i foråret 2018. Af aktindsigten fremgår det, at Specialoperationskommandoen (SOKOM) den 29. april sendte en opgavebeskrivelse til Frømandskorpset med direkte ordre om at undersøge en navngiven medarbejder.

»Besvarelsen bedes udarbejdet som et notat, opstillet iht. ovenstående spørgsmål. Besvarelsen skal være så faktuel som mulig og kronologisk i relation til perioder, opgaver og kontaktflader, herunder personlige relationer. Frømandskorpset skal kontakte SOKOM, såfremt der er behov for at indhente information fra andre enheder, myndigheder eller styrelser,« skriver SOKOM til Frømandskorpset.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvem der lækkede militære hemmeligheder til Jeppe Handwerk og Copenhagen Global …

Undersøgelsen kommer i kølvandet på artiklen, ”Hvem lækkede oplysninger til Jeppe Handwerk om hemmelig handel?”, som OLFI publicerede for en måned siden. Heri kom det frem, at virksomheden Copenhagen Global i maj 2018 brød ind i en igangværende og hemmeligstemplet handel mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og den britiske leverandør Golden Arrow Marine. Ifølge OLFIs kilder var der indgået en fortrolighedsaftale med Golden Arrow Marine, som ikke måtte involvere andre parter i sagen uden FMIs godkendelse. Sådan en henvendelse kom imidlertid aldrig.

Af sagens dokumenter fremgik det, at FMI i juni 2017 indledte et fortroligt forhandlingsforløb med Golden Arrow Marine og i februar 2018 modtog et salgstilbud fra virksomheden. I marts meddelte Copenhagen Global pludselig FMI, at virksomheden var blevet eneforhandler af Golden Arrow Marines produkter i Danmark. Men da forhandlingerne om de militære jetski var i gang og foregik i hemmelighed, ignorerede FMI i første omgang henvendelsen fra Copenhagen Global.

Artiklen fortsætter under billedet …

Den 16. maj 2018 skrev Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI eller på engelsk DALO) til Copenhagen Global, at handelen mellem FMI og Golden Arrow Marine var annulleret og i stedet ville komme i EU-udbud, hvor Copenhagen Global var velkommen til at byde i konkurrence med andre. Screendump: OLFI

Da FMI og Golden Arrow Marine var enige om alle detaljer i handlen, sendte FMI den 2. maj 2018 en officiel købsordre til Golden Arrow Marine med besked om at underskrive aftalen inden for to uger – senest den 16. maj. Men den 9. maj 2018 modtog FMI en mail fra Copenhagen Global, som krævede at overtage handlen og få ordren på de militære jetski udstedt i Copenhagen Globals navn. Det afviste FMI indledningsvis, men da Golden Arrow Marine ikke underskrev købsordren inden for 14 dage, endte ordren en uge senere med at gå via Copenhagen Global – uden at handlen kom i EU-udbud som varslet af materiel- og indkøbsstyrelsen i forbindelse med bruddet med Golden Arrow Marine den 16. maj.

SOKOM har ingen aktier i den sag

Efter OLFIs gennemgang af sagen besluttede Forsvarsministeriets Auditørkorps ikke at undersøge sagen, da den først og fremmest handlede om et eventuelt brud på tavshedspligten. Sådanne forhold har en forældelsesfrist på to år, og da et eventuelt brud på tavshedspligten må være foregået før marts 2018, valgte auditørkorpset på den baggrund ikke indlede en undersøgelse.

Læs også: Minister beder Forsvaret om at undersøge mulig inhabilitet ved køb af jetski

Efterfølgende spurgte OLFI i Forsvarsministeriet, hvordan forsvarsminister Trine Bramsen (S) stillede sig til det forhold, at en ledende medarbejder i Copenhagen Global ifølge OLFIs kilder også har en rådighedskontrakt med Frømandskorpset. Hun bad på den baggrund Forsvarskommandoen om at undersøge sagen, og den opgave blev siden givet til generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen (SOKOM) og har Frømandskorpset underlagt.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse interviewet med brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen, som er vicechef i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og som ikke bekymrer sig om en eventuel lækage af militære hemmeligheder …

På baggrund af ministerens udmelding i OLFI skrev oberst Poul Ebstrup som vicechef i Specialoperationskommandoen den 27. april til kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, som er chef for Frømandskorpset:

»SOKOM finder ikke, at vi har nogen aktier i denne sag, men for en god ordens skyld vil vi gerne have en afdækning af, hvorvidt B rent faktisk har en rådighedskontrakt med Forsvaret, og i givet fald hvor stort hans engagement i Frømandskorpset er på den baggrund.«

Forhandler var udsendt med Frømandskorpset i april 2018

Det har han. Af aktindsigten fremgår det, at B er oversergent af reserven i Frømandskorpset ved siden af sit daglige virke i den ledende stilling hos Copenhagen Global, som bl.a. lever af at sælge højt specialiseret militært materiel til Frømandskorpset. I vinteren og foråret 2018 var han tillige udsendt i aktiv international tjeneste, skriver Jens Birkebæk Bach til SOKOM få timer senere.

»B fik rådighedkontrakt i december 2017, hvor han gennemførte træningstilstandsprøve og lægeundersøgelse samt blev iklædt. I løbet af vinter og forår 2018 deltog han henholdsvis i våbenomskoling og Tactical Combat Casualty Care-uddannelse (førstehjælp), i marts var han på missionsforberedende uddannelse, og i april var han udsendt på Military Assistance-opgave i Cameroun (COPALCO). Derudover var han indkaldt en dag i juni for at holde indlæg om reservens anvendelse i COPALCO-regi.«

Artiklen fortsætter under grafikken …

Grafik: OLFI

Dagen efter – den 28. april – kl. 21.14 modtog Forsvarskommandoen opdraget fra Forsvarsministeriet. I mailen med emneteksten ”TASKER: Undersøgelse vedr. sagen om køb af jetski” skriver kontorchefen for Veteraner, HR-Jura og IT, at Forsvarskommandoen bedes undersøge, om den pågældende befalingsmand af reserven »på nogen måde har haft en rolle på Forsvarets vegne i forbindelse med det pågældende indkøb, fx i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer eller har haft adgang til andre interne oplysninger om indkøbet. Endvidere bedes det undersøgt, om der kan være forekommet brud på tavshedspligten«.

Læs også: Chefen for Specialoperationskommando skal lede undersøgelse om køb af jetski

Dagen efter sendte Forsvarskommandoen opgaven videre til SOKOM, som samme aften befalede Frømandskorpset til at undersøge sagen.

»Frømandskorpset anmodes om at undersøge følgende: Bs tilknytning til Frømandskorpset med fokus på hans reservetjeneste. Bs indkommanderinger og opgaver i forbindelse hermed. I hvilket omfang B qua sin tilknytning til Frømandskorpset kan have haft og/eller fortsat har adgang til viden om forestående indkøb – herunder særligt det konkrete indkøb af jet-ski. Hvorvidt B har haft en konkret rolle i udarbejdelse af kravspecifikation til jet-ski eller har haft adgang til andre interne oplysninger om indkøbet. Hvorvidt der kan være forekommet brud på tavshedspligten i Frømandskorpset i forbindelse med indkøbet,« skrev SOKOM og bemærkede i den forbindelse, at »den tidligere besvarelse kan udbygges til besvarelse af denne opgavestilling«.

Man får den undersøgelse, som man beder om

Ifølge mailen fra Forsvarsministeriet skulle notatet være afleveret til ministeriet senest den 12. maj. Da OLFI søgte om aktindsigt i sagen den 3. maj, er svaret ikke omfattet af denne aktindsigt. OLFI har derfor sendt en ny begæring om aktindsigt med henblik på at læse Frømandskorpsets redegørelse.

Sten Bønsing er professor i jura ved Aalborg Universitet og en af landets førende eksperter, når det drejer sig om fortolkning af habilitet. Ifølge ham er der ikke noget juridisk galt i at iværksætte en intern undersøgelse.

»Nogle gange kan det være fint at starte med at bede en myndighed om at forholde sig til sin egen sag. Det er jo ikke sikkert, at det bliver det sidste ord. Af mange grunde kan det nogle gange være på sin plads at bede de involverede om at forholde sig til sagen. Nogle gange kan de involverede godt se, at der måske er et problem. Og hvis ikke, må man tage stilling til det efterfølgende,« siger han.

Kan man stole på, at undersøgelsen er grundig nok, når man skal undersøge sig selv?

»Man får selvfølge den undersøgelse, som man beder om. Så hvis man sætter folk til at undersøge sig selv, er sandsynligheden for kritik nok mindre, end hvis man beder andre om det.«

OLFI ville gerne have interviewet generalmajor Peter Boysen om, hvordan han sikrer sig, at Frømandskorpset kommer til bunds i undersøgelsen. Men sådan et interview ønsker chefen for SOKOM ikke at stille op til.

»Peter Boysen takker for nuværende nej til at stille op til interview om sagen.«

På baggrund af den indledende artikel om sagen valgte Copenhagen Group A/S at stævne denne signatur med krav om hårdest mulig straf efter straffelovens § 268 med en strafferamme på to års fængsel foruden et krav om at betale tort til Copenhagen Group A/S på 200.000 kr. Sagen er endnu ikke berammet ved Københavns Byret.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Lars Riber
Læser
Lars Riber
19. maj 2020 4:57

Bemærkelsesværdigt hvilket afslappet syn forsvarets ledelse har på lov om udbud og inhabilitet.
Den ene hånd vasker den anden…

Wedell Christensen
Læser
Wedell Christensen
17. maj 2020 20:35

Der er mange former for tidsspilde i Forsvaret. At en myndighed som her undersøger sig selv er en af dem. Endnu en fordom om Forsvaret bekræftes, mens ministeren åbenbart sidder på hænderne, når de andre inhabile mv. forhold i Forsvaret når offentligheden.