Kronprinsens ven og prins Christians gudfar truer OLFI med bål og brand

0
Jeppe Handwerk er kronprinsens nære ven gennem små 30 år og gudfar til prins Christian, som er kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys ældste søn og kommende kronprins. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

I et brev til OLFI onsdag aften lægger advokaten til kronprins Frederiks gode ven – Jeppe Handwerk – ikke fingrene i mellem. Hvis OLFI så meget som insinuerer kritik af klienten, kan OLFI imødese injuriesag med henvisninger til både straffeloven, injurielovgivningen og privatlivsbeskyttelsen. Læs advokatens brev i fuld længde her.

OLFI skal holde sin kæft. Nu. Sådan kan man kort oversætte det brev, som advokat Michael Christiani Havemann på vegne af sin klient onsdag aften sendte til denne signatur. Advokaten repræsenterer Jeppe Handwerk, som er kronprins Frederiks gode ven gennem små 30 år og ejer af firmaet Copenhagen Group. Firmaet leverer materiel til Forsvaret i stor stil herunder bl.a. til Frømandskorpset, hvor såvel Jeppe Handwerk som kronprins Frederik forrettede aktiv tjeneste i midten af 1990’erne.

Copenhagen Group har bl.a. leveret de hurtigtgående motorbåde – også kaldet RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat – eller på dansk gummibåde med hård bund) – som Frømandskorpset i disse uger er ved at få leveret. Bådene kostede 27 mio. kr. og blev købt af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til Frømandskorpset uden udbud. Men modsat Frømandskorpsets eksisterende både af samme type bliver de nye både leveret med en anden motor, som Jeppe Handwerk og Copenhagen Group har agenturet på. Det er bl.a. dette forhold, som Forsvarsministeriets Auditørkorps jævnfør en pressemeddelelse mandag fra Forsvarskommandoen nu skal undersøge, da der er mistanke om urent trav.

“Det skyldes, at der verserer påstande om vennetjenester, modtagelse af gaver og lignende ved nogle arrangementer i Frømandskorpset samt omkring valget af motorer til korpsets hurtiggående motorbåde,” skriver Forsvarskommandoen i sin pressemeddelelse.

”En sådan mistanke kan jeg naturligvis ikke sidde overhørig. Hvis der er foregået noget, der ikke skal i Frømandskorpset, så skal det undersøges. Derfor er det vigtigt for mig, at auditørerne nu ser på sagen,” siger generalmajor Peter Boysen som chef for Specialoperationskommandoen i den forbindelse.

Jeppe Handwerk ønsker kun positiv omtale

Som en del af sin research til den sag har OLFI tirsdag og onsdag været i korrespondance med Jeppe Handwerk og bedt om et interview. Jeppe Handwerk understreger over for OLFI, at han gerne svarer på spørgsmål, men ikke ønsker at stille op til et interview ansigt til ansigt. Det medførte, at OLFI onsdag formiddag sendte 28 spørgsmål til Jeppe Handwerk efterfulgt af endnu en mail med yderligere fem spørgsmål.

“Jeppe Handwerk har videresendt Deres nedenstående e-mail til mig; baggrunden for dette skridt er tonen i og vinklingen af Deres 28 spørgsmål. Spørgsmålene angår dels en række forretningsmæssige forhold i min klients private firma og hos dettes kunder. Sådanne forhold er private, og min klient er ikke berettiget til – og ønsker heller ikke – at offentliggøre sådanne forhold. Private virksomheder er, som De må vide, ikke underlagt aktindsigt. Der ud over angår nogle spørgsmål emner, som er personlige og ligeledes private om min klient og andre. Heller ikke sådanne ønsker min klient offentliggjort, jf. straffelovens § 264d,” skriver advokaten og fortsætter:

“Endelig efterlader tonen/vinklingen det indtryk, at De planlægger en omtale, der ikke vil være saglig korrekt, men derimod krænkende, som f.eks. beskyldninger om eller antydninger af, at min klient har handlet retsstridigt eller kritisabelt. Heller ikke dette vil blive accepteret. Jeg skal derfor hermed indskærpe Deres forpligtelse til at respektere såvel injurielovgivningen som privatlivsbeskyttelsen og beskyttelsen af kommercielle forhold.”

OLFI får ikke samtykke til krænkende omtale

Hvis OLFI ikke skulle have forstået budskabet i første omgang, bemærker advokaten “for en god ordens skyld”, at “ikke kun udtrykkelige beskyldninger, men også indirekte antydninger/insinuationer om uredelighed, er tilstrækkeligt til at fuldbyrde injurie- og bagvaskelsesbestemmelserne i straffelovens §§ 267 og 268, og at dette gælder både fremsættelser og viderebringelser fra andre.”

Advokaten slår videre “udtrykkeligt fast, at min klient ikke vil give noget samtykke til krænkende omtale; dette understreger jeg for at sikre bevis for, at De i givet fald har handlet strafferetligt forsætligt og derfor ikke kan forsøge at undgå straf- og erstatningsansvar for domstolene ved at henvise til, at De svævede i en ”misforståelse/vildfarelse” og ”troede”, at min klient var indforstået med omtale af den her nævnte karakter, og at De derfor ikke handlede forsætligt. Det er en type indsigelse, der ofte forsøges fremført af pressen,” skriver advokat Michael Christiani Havemann.

For en god ordens skyld forklarer advokaten videre, at OLFI ikke skal udlægge “denne henvendelse som om, at min klient forsøger at skjule noget”. Min klient har tidligere tilkendegivet at ville besvare spørgsmål fra Dem og har også allerede besvaret enkelte. Men tonen/vinklingen af de 28 spørgsmål bebuder tydeligt en forudindtagethed, så vi ikke kan forvente en saglig, men der imod en retsstridig og forkert omtale, hvilket min klient selvfølgelig ikke medvirker til”.

Slutteligt gør advokaten opmærksom på, at han er vidende om, at denne signatur i maj 2018 holdt et oplæg for medarbejderne i virksomheden Pro-Safe, som er en af Copenhagen Groups konkurrenter, “hvilket ikke er befordrende for min klients tillid til Deres reelle ærinde”.

Du kan læse advokatens brev i sin fuld længde her.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer