Da Kystredningstjenesten i 2015 skulle have nye gummibåde, ringede Jeppe Handwerk fra virksomheden Copenhagen Contractors A/S til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og bad ifølge anmeldelse til auditørkorpset om at få ændret kravspecifikationerne, inden udbuddet var offentliggjort. Jeppe Handwerk vil ikke lade sig interviewe af OLFI, men bestrider dette forhold via sin advokat.

Der var noget helt galt. Sådan må man gå ud fra, at medarbejderen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) tænkte, da han havde lagt røret på efter en yderst besynderlig telefonsamtale. Den foregik i efteråret 2015. Medarbejderen var på arbejde i materiel- og indkøbsstyrelsen i Ballerups industrikvarter, hvor han i den maritime kapacitetsafdeling (KAMA) arbejdede på de afsluttende detaljer i et udbud omhandlende tre nye gummibåde til Kystredningstjenesten.

Da ringede telefonen. Hvad den efterfølgende telefonsamtale handlede om, kan man læse i en mail, som medarbejderen efterfølgende sendte til Forsvarets Auditørkorps, og som OLFI gennem en aktindsigt har fået lov at læse i auditørkorpsets lokaler hos Nordsjællands Politi i Gentofte.

»Den 22. september bliver FMT-MA-XXX (overstreget, red.) kontaktet pr. telefon af (overstreget, red.) fra firmaet Copenhagen Contractors A/S, der oplyser, at han er i besiddelse af en udbudsspecifikation på ovennævnte gummibåde, som endnu ikke er offentliggjort. (Overstreget, red.) læser op af specifikationen, og der er ingen tvivl om, at det er den korrekte specifikation. (Overstreget, red.) anmoder om, at den maximale længde på gummibåden ændres fra 740 til 750 cm, så han også kan byde på leverancen. (Overstreget, red.) vil ikke oplyse, hvor han har specifikationen fra.«

Læs også: Copenhagen Group stævner OLFI med krav om straf og 200.000 kr. i tort

Af en auditørrapport med sagsnummer 2015/001142 dateret den 5. oktober 2015 kan man læse, at henvendelsen »tyder kraftigt på, at (overstreget, red.) var i besiddelse af fortroligt udbudsmateriale«.

»Der er mistanke om, at en medarbejder i FMI uretmæssigt har udleveret specifikationer på gummibåde til brug for udbud, før udbuddet er offentliggjort. FMI har ikke mistanke om, hvem der kan have gjort det. Specifikationer er gemt på Q-drev, hvor det ikke er muligt at identificere, hvem der har kopieret eller printet dem. FMI har været i dialog med Forsvarets Koncern-IT (FKIT) omkring efterforskning.«

Det fremgår videre af rapporten, at sagen har været forelagt generalauditøren, og at det på den baggrund er besluttet, at auditørkorpset »foretager sædvanlig efterforskning«.

Forretningsmand med stor indflydelse og magt

Af dokumenterne hos Forsvarsministeriets Auditørkorps kan man ikke direkte læse, hvem det var fra Copenhagen Contractors A/S, der ringede og ifølge anmeldelsen læste direkte op af et udbudsmateriale, som endnu ikke var offentliggjort. Og det kan man så alligevel. Af et af de udleverede dokumenter fremgår det nemlig, at FMI »er blevet kontaktet af Jeppe Handwerk fra Copenhagen Contractors«.

Jeppe Handwerk er administrerende direktør i Copenhagen Contractors A/S og har en fortid som marineoverkonstabel i Frømandskorpset i 1990’erne sammen med kronprins Frederik, som i dag er en af Jeppe Handwerks nære venner. Så nær, at Jeppe Handwerk er gudfar til prins Christian, som er kronprinsparrets ældste søn og en dag skal være Danmarks konge.

I det hele taget er Jeppe Handwerk en person, som har stor indflydelse og magt ikke bare i forsvarsindustrien, men også i hele specialoperationsmiljøet. Således er Jeppe Handwerk formand for Anders Lassen Fonden, der har kronprinsen som protektor og cheferne for henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset i bestyrelsen. Jeppe Handwerk har siddet i Specialoperationskommandoens advisory board, men forlod det, da Frømandskorpset skulle købe nye gummibåde – en handel, som landede i en af Jeppe Handwerks virksomheder. Jeppe Handwerk er tillige næstformand i Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD) under Dansk Industri (DI) og har direktøren i brancheorganisationen Naval Team Denmark, den pensionerede kontreadmiral Nils Wang, på lønningslisten.

Artiklen fortsætter under billedet …

20200416 TEASER CopenhagenGlobal TWC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvem der lækkede militære hemmeligheder til Jeppe Handwerk og Copenhagen Global …

At det var Jeppe Handwerk, som tilbage i 2015 foretog telefonopkaldet til FMI, kan man også konkludere ved at læse de øvrige dokumenter i sagen. Af dem fremgår det, at Jeppe Handwerk på baggrund af sit telefonopkald til FMI blev afhørt som vidne i sagen af en auditørfuldmægtig i Copenhagen Groups lokaler på Sankt Annæ Plads i København den 2. februar 2016. Copenhagen Group A/S er moderselskab til Copenhagen Contractors A/S og har den i dag 51-årige Jeppe Handwerk som direktør og ejer sammen med sin hustru, Birgitte Zachau Handwerk. Parret ejer også datterselskaberne Copenhagen Contractors A/S, Copenhagen Global A/S og Copenhagen Election A/S sammen, som tillige alle har Jeppe Handwerk som direktør. Derudover ejer Jeppe Handwerk 100 pct. af selskabet Copenhagen Arctic A/S, som også er en del af Copenhagen Group A/S.

Af Copenhagen Groups hjemmeside fremgår det, at Jeppe Handwerk senest har etableret et aktieselskab med navnet Copenhagen Medical A/S, som sælger Covid-19 quick-test og bl.a. har et drive-in test center ved Bella Center i København. Men selskabet er ikke på nuværende tidspunkt registreret i CVR-registret og har ifølge cphgroup.com i øvrigt det samme CVR-nummer som Copenhagen Contractors.

Ønsker ikke at stille op til interview

OLFI har bedt Jeppe Handwerk om et interview omhandlende sin involvering i sagen om køb af tre gummibåde til Kystredningstjenesten i 2015. Jeppe Handwerk afviser imidlertid at stille op til interview med OLFI eller at svare på konkrete spørgsmål. Men han bekræfter dog gennem sin advokat, at han var i kontakt med FMI i den forbindelse. Og så peger han i første omgang på en unavngiven konkurrent som kilden til det fortrolige udbudsmateriale.

»Min klient modtog i 2015 information og specifikationer fra en udenlandsk samarbejdspartner, der havde modtaget en forespørgsel på kommende udbud fra en virksomhed i Korsør, der ønskede samarbejde. Jeppe Handwerk var usikker på, om bådene skulle i offentligt udbud og kontaktede derfor FMI med dette spørgsmål. Bådene kom efterfølgende i udbud. Dette tolkede min klient som, at det var en fejl, at det ikke var sket tidligere,« skriver advokat Michael Christiani Havemann til OLFI.

Samtidig afviser advokaten blankt, at hans klient skulle have været i besiddelse af fortroligt materiale.

»Min klient havde ikke adgang til fortrolige oplysninger.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20200210 OLFI Handwerk Havemann
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs tak til Jeppe Handwerk og advokat Michael Christiani Havemann …

Det udsagn er dog i modstrid med, hvad man kan læse i afhøringsrapporten fra auditørfuldmægtigens afhøring af Jeppe Handwerk. Her kan man meget nøje læse, hvad Jeppe Handwerk svarer på spørgsmålet om opkaldet til FMI og anklagen om at have bedt om at få ændret kravspecifikationerne, hvad angår længden på bådene til Kystredningstjenesten.

»Omkring opkaldet til (overstreget, red.) i september bekræftede han, at han var i besiddelse af spec, som han havde modtaget fra MST. Han forklarede, at han ikke havde ønsket at ændre længden som specificeret.«

Anklage må stå for Jeppe Handwerks egen regning

MST er en britisk motorbådsproducent i Liverpool, som Jeppe Handwerk på daværende tidspunkt forhandlede om at blive agent for. Ifølge dokumenterne hos auditørkorpset tyder noget på, at det langt fra var første gang, at fortroligt materiale omhandlende et kommende udbud blev lækket fra FMI. Det fremgår af rapporten fra afhøringen af Jeppe Handwerk, at han selv har mistanke om lækage af fortrolige oplysninger til en navngiven konkurrent.

»Vidnet har for et par år siden også talt med (overstreget, red.) fra FMT (det daværende Forsvarets Materieltjeneste, red.) omkring mistanke om, at der lækkes fra FMT. Han har i den forbindelse mistanke til at (overstreget, red.) kan være involveret i lækage. Han har ikke nogen konkret mistanke, men er bekendt med, at der tidligere har været en intern undersøgelse mod (overstreget, red.). Han har mistanke om, at (overstreget, red.) kan være i lommen på firma Pro-Safe i Korsør. Pro-Safe er efter afhørtes opfattelse også ”fishy”,« forklarer Jeppe Handwerk ifølge afhøringsrapporten til den auditørfuldmægtige.

Søren West er direktør i Pro-Safe A/S, og han anede ikke, at Jeppe Handwerk spredte rygter til auditørkorpset om, at Pro-Safe A/S skulle modtage lækkede oplysninger fra medarbejdere i materiel- og indkøbsstyrelsen. Samtidig afviser han, at anklagen skulle have noget som helst på sig.

»Det kommer noget bag på mig, og anklagerne må stå for Jeppe Handwerks egen regning. Bevæggrundene for at komme med sådanne ytringer vil jeg ikke kommentere yderligere. Vi er en lille virksomhed, som sælger maritimt materiel, reparationer og vedligeholdelse. Vi har i mere end 20 år haft et godt, seriøst og professionelt samarbejde med FMI, hvor udgangspunktet er taget i EU-udbud, som dygtige folk er med til at sikre, at de følger gældende regler på området,« siger Søren West.

Handwerk ønskede afdækning af lækage

Af rapporten fra afhøringen af Jeppe Handwerk fremgår det, at Jeppe Handwerk inden telefonopkaldet til FMI havde været i kontakt med en kommandør ansat i FMI.

»Han (Jeppe Handwerk, red.) bekræftede, som det fremgår af mail udfundet af Forsvarets Koncern-IT (FKIT), at han har været i dialog med kommandør (overstreget, red.), som han kender fra Naval Team Denmark,« står der.

Meget tyder på, at det var den nu pensionerede kommandør Per Bigum Christensen, der dengang var chef for Kapacitet Maritim (KAMA) i materiel- og indkøbsstyrelsen. I denne funktion havde han observatørstatus i brancheforeningen Naval Team Denmark, som Copenhagen Group er medlem af. Af rapporten fra afhøringen af Jeppe Handwerk fremgår det, at Jeppe Handwerk forklarer, at han »var blevet kontaktet af sin samarbejdspartner MST, Liverpool, der var kommet i besiddelse af spec. dokument via (overstreget, red.).«

Artiklen fortsætter under billedet …

20200106 TEASER LassenFonden
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om de krebsegilder, som Anders Lassen Fonden holder i Jeppe Handwerks private hjem med deltagelse af bl.a. cheferne for Specialoperationskommandoen og Frømandskorpset …

»Vidnet har selv en interesse i at få afdækket, hvem der udenom udbud har lækket dokumenter, således at nogen kan få en fordel frem for andre.«

OLFI har forsøgt at få en kommentar fra Per Bigum Christensen, som i dag er pensioneret fra Forsvaret og driver et almennyttigt boligselskab. Men det er ikke lykkedes at komme i kontakt med Per Bigum Christensen.

Nødvendigt at trække udbuddet tilbage

Ifølge afhøringsrapporten bekræfter Jeppe Handwerk altså at være i besiddelse af fortroligt og lækket materiale, som han og andre med samme forhåndsviden dermed kunne drage konkurrencemæssig fordel af. Den oplysning står i imidlertid i skærende kontrast til det svar, som advokat Michael Christiani Havemann skriver til OLFI på vegne af sin klient.

»Min klient forsøgte ikke at ændre specifikationer. Min klient havde ikke adgang til fortrolige oplysninger.«

Det fremgår videre af materialet fra auditørkorpset, at rammeaftalen på Kystredningstjenestens motorbåde var udløbet, og at nyindkøb derfor skulle i EU-udbud grundet beløbsstørrelsen på et par millioner kroner. Den pågældende sagsbehandler ved FMI forklarer under sin afhøring, at udbud normalt kommer i EU-udbudsavisen, hvorefter interesserede kan rette henvendelse og få tilsendt udbudsmaterialet med beskrivelse og specifikationer.

»I denne sag havde udbud ikke været i avisen endnu,« fortæller sagsbehandleren.

Det fremgår videre, at den afhørte sagsbehandler i FMI efter samtalen med Jeppe Handwerk fik »besked om at ændre i udbudsmaterialet, således at længdekravet blev ændret fra 7,40 meter +/- nogle procent, således at (overstreget)’s længdekrav blev tilgodeset«.

Artiklen fortsætter under billedet …

20200425 TEASER FMI vicechef
Klik på billedet, hvis du vil læse interviewet med brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen, som er vicechef i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og som ikke bekymrer sig om sådan noget som lækage af miliære hemmeligheder …

Det var imidlertid for sent, idet udbudsavisen var på vej på gaden med de oprindelige kravspecifikationer. Og derfor måtte FMI gøre kort proces.

»(Overstreget)’s besked kom efter, at udbud var sendt i EU-avisen. Det var derfor nødvendigt at trække udbud tilbage. Det er sket, men ej sat i avisen endnu.«

Jeppe Handwerk endte med ikke at byde

OLFI har på baggrund af materialet fra Forsvarsministeriets Auditørkorps søgt aktindsigt i det pågældende udbud og bedt om den juridiske begrundelse for at ændre udbudsmaterialet. En sådan skriftlig begrundelse er FMI imidlertid ikke i besiddelse af. Men det fremgår af det tilsendte materiale, at længdespecifikationen i det justerede udbudsmateriale går fra 720-760 cm, som Jeppe Handwerk havde ønsket det.

Selv om FMI trak udbuddet tilbage og ændrede på kravspecifikationerne for Jeppe Handwerks skyld, endte Jeppe Handwerk imidlertid med aldrig at byde på handelen. OLFI ville gerne have spurgt Jeppe Handwerk, om årsagen til det manglende bud var, at auditørkorpset havde indledt en efterforskning af, hvordan Jeppe Handwerk var kommet i besiddelse af det fortrolige udbudsmateriale – og derfor havde afhørt Jeppe Handwerk om sagen.

Læs også: »Beskyldninger om ærekrænkelser er et middel til at gøre journalister tavse«

Men det afviser Jeppe Handwerk gennem sin advokat.

»Min klient bød ikke på udbuddet, da kravspecifikationerne ikke matchede min klients daværende udvalg,« skriver Michael Christiani Havemann til OLFI.

Det fremgår videre af materialet, at auditørkorpset den 13. maj 2016 indstillede efterforskningen. Begrundelsen for afgørelsen var, at »der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået«.

»Det fremgår af sagens oplysninger, at udbudsmaterialet og tilhørende arbejdsdokumenter har været gemt elektronisk på et af FMI’s fælles ”Q-drev”, hvortil der var almindelig adgang for FMI medarbejdere. Det har derfor ikke været muligt at indsnævre kredsen af personel tilstrækkeligt til at kunne målrette efterforskningen yderligere,« skriver den militære anklagerfuldmægtig.

OBS: Læs snart OLFIs interview med brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen om sagen. Interviewet fandt sted i november, da Anders Mærkedahl Pedersen endnu var vicechef i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og inden, at han blev udpeget som fungerende chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer