Forældelsesfrister spøger hos auditør i efterforskningen af H.-C. Mathiesen

Forsvarsministeriets Auditørkorps er gået i gang med afhøring af vidner i efterforskningen af hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen. Han er endnu ikke blevet hverken... | lås

Forsvarschef opfordrer til anonyme henvendelser i Forsvarsavisens leder

Forsvarschefen ville ikke iværksætte en undersøgelse af hærchef H.-C. Mathiesens påståede magtmisbrug, fordi anklagerne fremført i OLFI bl.a. kom fra anonyme kilder. I det... | lås

Lyver nøglepersoner i notat fra Kammeradvokaten om Laila Reenberg?

Kammeradvokatens notat om Laila Reenberg indeholder både accept af en fejlagtig underretning, brud på notatpligten og påstande, som Forsvarsministeriet ikke kan dokumentere. Samtidig forekommer... | lås

Det kan da godt være, at der var fejl i Kammeradvokatens notat – og...

Forsvarsministeriet ser ingen problemer i, at der var en dokumenteret fejl i Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup. Konklusionen i notatet er på trods... | lås

Meget alvorligt, hvis ministerium har leveret usande oplysninger

OLFI har i dag afdækket fejl i Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup. Juraprofessor kalder det meget alvorligt, hvis Forsvarsministeriet har leveret forkerte oplysninger.... | lås

Denne mand dokumenterer fejl i Kammeradvokatens notat om Bisserup

I Kammeradvokatens notat om forsvarschef Bjørn Bisserup kan man læse, at alle aspiranter til Hærens Officersskole i 2010, som var lovet en plads, også... | lås

Vicedirektør tilbød chefens ægtefælle stilling, inden departementet sagde ok

Personaledirektør Laila Reenbergs mest fortrolige medarbejder i form af vicedirektør og oberst Peter Wass tilbød Laila Reenbergs ægtefælle stillingen som chef for 2. Eskadre,... | lås

»NAVN er meget egnet og svær at argumentere udenom ved opslag«

Chefen for Marinestaben vidste, at der i august var en bedre kandidat end kommandør Anders Friis til stillingen som chef for 2. Eskadre. Derfor... | lås

Kammeradvokaten frikender Laila Reenberg for brud på forvaltningsloven

Kammeradvokaten frikender personaledirektør Laila Reenberg, som har været under mistanke for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet i forbindelse med sin ægtefælles beordring i...

Mistilliden til Forsvarsministeriet og forsvarsministeren vokser dag for dag

ANALYSE: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen står overfor en gigantisk opgave med at genskabe tilliden til sig selv, til sin departementschef, til personaledirektøren, til finansdirektøren... | lås