Forsvarsministeriet har med Grundloven som begrundelse afvist at lade militære chefer holde oplæg på aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske konferencer, så længe der ikke er en ny regering. Men den udlægning afviser professor i jura, mens formanden for Folk & Sikkerhed mener, at ministeriet »afsporer enhver meningsfuld debat«.

Forsvarsministeriet tolker Grundloven alt for stramt. Det mener den pensionerede kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen, der som formand for Folk & Sikkerhed står bag organisationens forsvars- og sikkerhedspolitiske konference torsdag den 15. december hos Ingeniørforeningen i København.

Det var oprindeligt planen at lade værnscheferne for henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet holde oplæg om værnenes status og udfordringer, men det bliver der ikke noget af. Med afsæt i de igangværende regeringsforhandlinger har Forsvarsministeriet afvist at lade de militære chefer holde oplæg.

»Man er efterhånden nået til et punkt, hvor regeringsproblematikken bliver brugt som en bekvem dyne for at afspore enhver meningsfuld debat. Men processerne kører jo videre, og der er situationer, der gør det påkrævet, at vi får nogle diskussioner omkring det forsvar, vi skal have i fremtiden,« siger Torben Ørting Jørgensen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211122 TEASER FMN FolkSikkerhed
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om Forsvarsministeriet, som har stoppet militære chefers oplæg ved konference på Christiansborg …

OLFI har spurgt Forsvarsministeriet om officerernes mulige deltagelse, og i et skriftligt svar forklarer ministeriet, at der er tale om en »særlig situation« grundet valget.

»Dermed er regeringen nu et forretningsministerium. Rammerne for et forretningsministerium er reguleret i grundlovens § 15, stk. 2, hvoraf det følger, at de fungerende ministre – og dermed regeringen og statsadministrationen – kun må foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse,« skriver Forsvarsministeriets pressechef Morten Kaus og fortsætter:

»Det betyder, at en langt række aktiviteter i statsadministrationen i øjeblikket er sat på pause. I praksis indebærer det bl.a., at medarbejdere fra myndigheder på Forsvarsministeriets område som udgangspunkt ikke deltager som oplægsholdere eller paneldeltagere ved arrangementer, hvor der skal debatteres emner af politisk eller strategisk karakter.«

Forsvarsministeriet tolker Grundloven for stramt

Men den udlægning af Grundlovens bogstav er for stram og ikke korrekt. Det vurderer Sten Schaumburg-Müller, som er professor i jura på Syddansk Universitet i Odense.

»Når der i Grundloven står, at fungerende ministre i deres embede kun kan foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse, omhandler det netop de fungerende ministre. Det betyder ikke, at det også gælder hele statsadministrationen. For det andet er der forskel på at komme med vurderinger og at træffe beslutninger,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Læs også: Udbredt frygt for at udtale sig kritisk er et tegn på ytringssygdom i Forsvaret

Han henviser til, at Grundloven ikke siger noget om, at embedsmænd ikke må deltage i ubesluttende seminarer.

»Vidtgående beslutninger truffet i toppen af statsadministrationen vil være problematiske, når regeringen udgør et forretningsministerium. Men en debat, hvor den fagkyndige viden og vurderinger bringes til torvs, falder efter min vurdering ikke ind under Grundlovens § 15 eller de hensyn, der ligger bag,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Artiklen fortsætter under billedet …

20220912 teaser lyhne
Klik på billedet, hvis du vil læse om brigadegeneral Henrik Lyhnes bekymringer på Hærens vegne …

Han er dermed på linje med Torben Ørting Jørgensen, som har stor forståelse for den specielle politiske situation. Men den må ifølge ham ikke kortslutte al debat og inddragelse af militærfaglig ekspertviden.

»Når man har et forretningsministerium, er der selvfølgelig grænser for, hvad man kan foretage sig. Men man har skamredet paragrafferne det til det yderste. Når man benytter Grundloven som argument for ikke at dele en uklassificeret Nato-rapport og afvise at lade militære chefer holde oplæg, så synes jeg, at det får en anden karakter, end der var tiltænkt. Grundlovens forfædre ville sikre sig, at regeringer ikke kunne indgå politisk bindende aftaler, når der ikke var et mandat og operere ud fra. Det er man gået helt til yderligheden i fortolkningen af i øjeblikket, og der foregår altså ting i øjeblikket, som jo kræver, at man har en mulighed for at handle og agere også som regering navnlig i lyset af, at der er krig i Europa,« siger han.

Vil heller ikke stille op som privatpersoner

Det har ikke været muligt at få nogen ansvarlige i Forsvarsministeriet til at stille op til interview. Men i sit skriftlige svar skriver pressechefen, at Forsvarsministeriet gerne ser, at »medarbejdere fra ministerområdets forskellige myndigheder deltager i konferencer, debatter og lignende, hvor deres deltagelse kan understøtte en kvalificeret og åben debat om Forsvaret«. Bare ikke lige nu – i hvert fald ikke som repræsentanter for Forsvaret.

»Forsvarets medarbejdere kan naturligvis deltage i arrangementer og debatter som privatpersoner. Grundlovens regulering vedrørende rammerne for et forretningsministerium gælder selvsagt kun, i det omfang medarbejdere udtaler sig på Forsvarets vegne,« skriver Morten Kaus.

Læs også: »Det er en trussel mod demokratiet og udtryk for ministerens syge kontrolbehov«

Men pressechefens og Forsvarsministeriets åbning for deltagelse som privatpersoner klinger noget hult, når man spørger Folk & Sikkerhed, om værnscheferne så stiller op som privatpersoner til den kommende konference.

»Nej. Og derfor er vi i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre. Vi må jo konstatere, at de mennesker, som vi havde annonceret med, og som, vi troede, ville udtale sig takker nej eller ikke er tilgængelige på dagen. Så nu er vi i gang med at finde ekspertise blandt dem, der for nylig er blevet pensioneret eller har en indsigt og vilje til at udtale sig. Men det er naturligvis en kamp op ad bakke,« siger Torben Ørting Jørgensen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20221018 TEASER Nato rapport
Klik på billedet, hvis du vi læse artiklen om Forsvarsministeriet, som tilbageholder efterspurgt Nato-rapport til efter folketingsvalget …

Debatten om den militærfaglige ekspertises fravær i den offentlige debat og deltagelse i forsvars- og sikkerhedspolitiske konferencer kørte også for præcis et år siden. Dengang ville Folk & Sikkerhed også afholde en forsvars- og sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg i samarbejde med Folketingets Forsvarsudvalg. Også dengang fik de militære chefer besked på at blive hjemme.

Bærende billede: Forsvarsministeriets departement har givet generalmajor Gunner Arpe Nielsen mundkurv på og afvist, at han som chef for Hæren kan holde oplæg på Folk & Sikkerheds forsvarskonference om en uge. Foto: Forsvaret/Stine Nielsen

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer