spot_img

Missilproblem i Det Røde Hav skyldtes ukendt fejl på launcheren

Det var ikke som først antaget radar eller C2-system, der forhindrede”Iver Huitfeldt” i at affyre sine luftforsvarsmissiler, da fregatten i marts nedkæmpede fire droner i Det Røde Hav. Det var i stedet en fejl på missillauncheren, som nu er afinstalleret og sendt til nærmere undersøgelse. Det fremgår af Forsvarskommandoens redegørelse.

Efter et længere undersøgelsesforløb, står det nu lidt mere klart, hvad det var for en fejl, som i en halv time forhindrede fregatten ”Iver Huitfeldt” i at bruge sine luftforsvarsmissiler af typen Evolved Sea Sparrow (ESSM).

Som fregattens nu forhenværende skibschef efter skibets hjemkomst til Danmark slog fast, var det ikke en erkendt fejl, der udløste problemerne. Det var ellers den første antagelse, som også fremgik af det signal, han selv sendte hjem til Danmark fire dage efter nedkæmpelsen af de fire droner.

I stedet var det en hidtil ukendt fejl på skibets såkaldte MK56-launcher – altså selve det ”affyringsrør”, luftforsvarsmissilerne sendes afsted fra – der forårsagede miseren. Det konkluderer Forsvarskommandoen i den længe ventede tredje redegørelse af forløbet, som i dag er offentliggjort i en uklassificeret version:

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Også 35 mm kanon fejlede, da “Iver Huitfeldt” bekæmpede droner

»Baseret på gennemgang af data fra ”Iver Huitfeldts” engagement er den nuværende vurdering, at der er tale om en fejltilstand, der ikke er registreret tidligere. Det er endvidere vurderingen, baseret på gennemgang af data, at fejlkilden skal findes i tilknytning til det specifikke launcher-system, hvor første fejltilstand opstår. Det samlede launcher-system er derfor taget i land efter Iver Huitfeldts hjemkomst til Danmark, hvor den videre analyse fortsættes bl.a. i samarbejde med leverandøren.«

Fejl på kommando- og kontrolsystem, men APAR frikendt

I signalet hjem til Danmark sendt fire dage efter hændelsen kobler Sune Lund problemerne med missilerne sammen med en fejl på skibets kommando- og kontrolsystemet, C-Flex. Denne fejl var kendt i forvejen, men har ikke haft indvirkning i den konkrete situation, skriver Forsvarskommandoen:

»I forlængelse af hændelsesforløbet med launcher-systemerne opstår yderligere et hændelsesforløb, hvor besætningen utilsigtet får udløst en fejl i fregattens kommando- og kontrolsystem. Dette hændelsesforløb synes dog, baseret på nuværende datagrundlag, ikke at have haft indvirkning på den manglende mulighed for ESSM engagementerne, da dette forhold indtræffer efter, at ESSM engagementer ikke er muligt som følge af det første hændelsesforløb.«

Skibets APAR – multifunktionsradaren, som også var under mistanke tidligt i forløbet – er ”pure frikendt”:

»Der er på nuværende tidspunkt ikke indikationer på, at der er fejl på den anvendte radar,« slår Forsvarskommandoen fast i redegørelsen, som slutteligt går i rette med den pre-burst-problematik, som ifølge Sune Lunds signal skulle have forårsaget tidlige sprængninger af 76 mm-granater i op til hver andet tilfælde.

»Baseret på analyser af Iver Huitfeldt artilleriengagementet med 76 mm kanonen er det ikke muligt at eftervise de fejlrater, der umiddelbart blev oplevet af besætningen under engagementet den 9. marts 2024. Iver Huitfeldt medbragte 76 mm granater, som er produceret i såkaldte produktionsbatch fra 1989 og 1992. Ved en efterfølgende testskydning med fregatten Niels Juel, hvor samme produktionsbatch af granater blev anvendt, ses heller ikke tilsvarende fejlrater.«

Andre læste også

Lad os endelig bygge krigsskibe i Danmark – og købe ubåde i udlandet. Nu!

Abonnement
KOMMENTAR. Anbefalingerne fra et maritimt partnerskib peger på, at der med fordel kan genopbygges en langsigtet dansk produktion af krigsskibe. Projektet har sine naturlige fordele – og markante ulemper. Fokus på danske arbejdspladser må aldrig stå i vejen for behovet for igen at investere i ubåde. Tirsdag morgen lancerede forsvarsminister...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

9 KOMMENTARER

guest
9 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Mickei Reinhold Jacobsen
Læser
Mickei Reinhold Jacobsen
2. maj 2024 20:43

Hvis man tager de kyniske briller på, og det bør man taget Forsvarskommandoens og Departementets, tidligere track record i betragtning, så fratager den nye redegørelse Forsvarsministeren for ansvar, i forhold til ikke at have orienteret sine politiske kolleger om fregattens udfordringer.

Tydeligst set i interviewet med DFs ordfører, som stiller sig tilfreds med at det er en “flok mandfolk i Forsvarskommandoen, som har indrømmet fejlen og taget en for holdet”.

Ud over at det næsten vender sig i en, når man læser så overfladisk en tilgang til søfolkenes sikkerhed, ja så vidner det nok mest om politikernes manglende evne, til at sætte sig ind i komplekse militære operationer…
Når blot politikerne kan frikende sig selv, så er alt åbenbart i den skønneste orden.

Men hvad med kendskabet til udfordringerne med systemet, som nævnes allerede tidligt i forløbet?
Det oplyses at FMI er gjort bekendt med fejl, men at der ikke er gjort noget ved det inden udsendelsen.
Nu kan man så oveni problemer med missiler og granater så lægge udfordringer med CIWS systemet.
Ret beset så mangler vi bare et nedbrud på maskingeværet og chaff anlægget, førend sidste forsvarssystem er chefen i brovingen med sin tjenestepistol!

Vi snakker om samtidige fejl på 3 af skibets primære forsvarssystemer, og alt man kan svinge sig op til er, at stille sig tilfreds med den tredje udgave af en redegørelse.
En redegørelse hvor der forøvrigt igen nedtones alvoren af det signal, som skibschefen fremsendte umiddelbart efter hændelsen.
Fortolkningerne af det famøse signal er gået fra at være yderst alvorligt, til nu at kunne sidestilles med en hændelse på højde med en nedreven køreledning hos DSB.

Hvis vi tager tidligere sager, hvor Forsvaret har gjort det klart at der ikke er noget at komme efter, og hvor det så senere har vist sig, at det var der sørme alligevel, ja så skal man da være mere end almindelig naiv, hvis man accepterer det sidst fremlagte materiale.
Er der ingen der kan se det paradoksale i, at skibets 3 vigtigste forsvarssystemer ikke virker i en og samme indsættelse? Skal vi blot affinde os med, at det betragtes som 3 enkeltstående hændelser som uheldigvis skete i forlængelse af hinanden?
Ja hvad er odds for at dette vil ske igen..?

En ting er at vi efterhånden tager det for givet, at politikerne smutter uden om ansvaret.
Men hvor er reaktionerne på at besætningen var meget større fare, end først oplyst?
Det her er en sag som er langt mere alvorlig og ikke blot kan dækkes ind med fyringen af Forsvarschefen.

Anders Bandholm
Læser
Anders Bandholm
2. maj 2024 20:16

Den tidligere forsvarschef Flemming Lentfer har ikke haft nogen stor stjerne hos undertegnede, men medier og politikere har efter min mening hhv koblet og anvendt denne sag som direkte anledning til fyringen. Når nu sagen om IVERs problemer afdækkes yderligere, fremgår det for mig at se tydeligt, at det ikke var og ikke er så klokkeklar en skandale som blandt andet Olfi fremstiller i den oprindelige artikel. Og sammenhængen mellem IVERs problemer og Flemming Lentfers ansvar for samme fremstår nu endnu mere fjern, og sandt at sige helt grebet ud af den blå luft. Som ansat i Forsvaret gennem en årrække har jeg sat pris på Olfis journalistik om Forsvaret, herunder også de ofte kritiske artikler. Men i denne sag virker det som om de gule breaking-bjælker og den store opmærksomhed fra politikere og andre medier har forblændet og steget vores to venlige Olfi-journalister til hovedet. Tak for at sætte fokus på Forsvarets problemer, men skru venligst lidt ned for lysstyrken – den bliver sgu lidt skinger og EB agtig! Jeg frygter måske endda lidt den dag hvor Olfi retter lygten mod mit eget arbejdsområde! For hvem kan garantere et fejlfri virke, hvor alle potentielle fejl og problemer er erkendt og der er informeret højt og lavt om problemer og gerne hele vejen til ministeren og forligskredsen. Den tendens synes jeg er kedelig og medfører uhensigtsmæssig fokus på røvdækning. Særligt beklageligt i en situation hvor Forsvaret måske i højere grad har behov for risikovillighed med henblik på at komme hurtigere fremad i opbygningen.

Mickei Reinhold Jacobsen
Læser
Mickei Reinhold Jacobsen
4. maj 2024 5:05

Nu blev Flemming Lefner jo ikke fyret pga af fejlene på IVER. Han blev gået fordi han ikke oplyste Forsvarsministeren om, at der havde været forskellige fejl under nedskydningen af dronerne! Og når der samtidigt skal hele 2 redegørelser til, førend at Forsvarskommandoen kan ramme tonen, ja så er det vel ikke unaturligt at den politiske ledelse taber tilliden?

Hvis ikke OLFI skal “gå i gul bjælke” når de får et signal i hånden, hvor en skibschef afrapporterer betydelige fejl og mangler under et engagement, hvor besætningens liv og helbred reelt har været på spil, ja så har jeg personligt ikke forstået hvornår man så skal slå en historie op.

Og ja selvfølgelig skal man være risikovillig, når man er en institution som Forsvaret. Det ligge jo implicit i den opgave net Forsvaret løser.
Og hvis skibschefen har udvist risikovillighed i Røde Havet, så tager jeg hatten af for det.
Men det har intet med risikovillighed at gøre, når man sidder i Forsvarskommandoen og ikke formår at holde sin politiske ledelse orienteret om en skarp situation som en enhed netop har været ude i, hvor stort set alle enhedens forsvarssystemer svigter.

Hele narrativet om Flemming Lefners fyring, er efterhånden ved at tage form af barnebrudssagen og minksagen, hvor nogle føler sig trådt over tæerne, af helt andre grunde end dem som faktisk ligger til grund for hele miseren.

Frank Rasmussen
Læser
Frank Rasmussen
3. maj 2024 10:42

Hvor mange ESSM missiler affyrede frigaten, og hvor mange ramte?

Peter Høyer
Læser
Peter Høyer
2. maj 2024 16:47

OLFI Mener i stadig, at den historie var godt nok researchet?
I den her sag har I optrådt som en elefant i et glashus og forsøgt at bortforklare det med dårlig kommunikation fra Forsvaret, når det reelt var jer der gik i luften med en halv vind.
Normalt er jeg tilhænger af Olfi, men lige her skylder I Forsvaret en undskyldning.

Thomas Poulsen
Læser
Thomas Poulsen
2. maj 2024 20:01

Jeg mener det er jagten på sensations journalistik.

Siden 1992, har proffesionelle soldater fra hæren været i mindre til større kampe med de våben og materiel som har været til hånde. Det er ganske enkelt et vilkår som soldat.
Vi kæmper med det vi har og vi gør det godt.

Olfi har ganske enkelt ikke spalte plads nok de næste år hvis i skulle skrive om alle de soldater fra hæren som ikke har haft det beskyttelse beskyttelse, materiel, ammunition og våben de kunne have haft hvis forsvaret ikke blev besparret voldsomt, det er helt almindelig at afgørende våben ikke virker hver eneste gang, så gør vi noget andet, vi har andre våben og det er ik optimalt og alligevel går vi soldater ud i mørket med miner i jorden, civile klædte modstander, civile der gir os væk til modstanderen, usikkerhed og frygt, vores kammerater falder, vi sørger, og alligevel går vi ud igen og kæmper næste nat.

Respekt for soldaterne fra IH. Og det fortjener de.

Så er det her så lille en ting, med tilbageblik på Dansk styrke indsættelse og udfordringer de sidste 30 år. Det er pinligt at se hvor medier og politikker bruger vores forsvar til egen vinding, hvordan der påvirkes uden dybde gående faktuel viden, men ofte formodning eller konspirations teorier.
Har i overvejet om jeres kilde informationer har en agenda?

IH havde andre metoder og midler de forsvarede sig med, de fik ingen ridser i malingen, ingen tab, de gjorde det som soldater gør, vi kæmper og vi gør det godt. Og vi forsætter med at kæmpe så dem som ikke er soldater kan være trygge

Mickei Reinhold Jacobsen
Læser
Mickei Reinhold Jacobsen
4. maj 2024 5:25

Så det er ok at 3 forsvarssystemer svigter fordi der andre steder i Forsvaret også er oplevet unødige faremomenter under en indsættelse?
Og koster det nogle liv, så tørrer vi tårerne væk og kæmper videre uden at spørge os selv, om det nu også er fornuftigt at acceptere de vilkår vi er budt.

Det er sgu godt en mærkelig tankegang, der bliver lagt for dagen…

Artiklerne har ikke haft en hujende prut at gøre med hvorvidt soldaterne har gjort deres bedste eller ej.
Artiklerne har haft fokus på systemer der svigter uden nogen fornuftige forklaringer. Fejl som indrapporteres af skibschefen. Senere er der så også fokus på Forsvarschefen rolle, i forhold til at han skal bruge 2 forsøg på at lave en redegørelse og ikke mindst, at ministeren skal læse om udfordringerne i medierne, frem for at få det at vide fra sin Forsvarschef.

Det er fair at være kritisk overfor mediernes dækning af tingene, ja det er nærmest en pligt i dagens mediebillede. Men det er altså for nemt at skyde med spredehagl, uden at komme med konkrete eksempler på hvor medierne har begået fejl.

Hver gang danske soldaters liv og helbred bliver udsat for unødig fare, så er det en stor ting!
Det grænser til arrogance når man påstår, at så længe man kan gå fra episoden med livet i behold, ja så er alt ok og ikke noget rigtige soldater tænker mere over.

Min påstand er, at rigtige soldater tænker over hvad de har været igennem, og reflekterer over om de bliver budt de rigtige muligheder for at udføre deres job på den bedst mulige og ikke mindst sikre måde.
Evner man ikke denne refleksion, så er man måske bedst tjent med et job uden for porten, hvor omtanken for sit eget og kollegaernes liv ikke er en del af jobbet!

“Hverken ubesindig eller frygtløs” som en dansk søhelt engang udtrykte det.

Thomas Poulsen
Læser
Thomas Poulsen
6. maj 2024 21:22

Kære Mickey
Til dit første spørgsmål: Ja.

Når udfaldet er de nedskød trussel. Det normalt med funktions fejl når man har ældre våben og ammunition, og jeg tænker at skibschefen var klar over de forskellige udfordringer og han tog sine forbehold. Det viste sig han vurderede rigtig.

Soldater på jorden har ofte kun den luksus at anvende deres håndvåben overfor droner, og uden at vide det, men jeg håber det så var “last stand” formentlig det samme på IH.
Er det optimalt? Nej overhovedet ikke!
Men klap nu lige hesten inden det blir skingert

Jeg r overbevist om at fejl var blevet udbedret også uden de her breaking news i medier.

Din kommentar efterfølgende står du selv for, det er ikke noget Ut. Har ydret eller tænker.

Jeg er i stand til at læse og forstå og reflektere over artikkel og alt muligt andet i livet, mange tak for belæring. Og spekulere lidt over om et citat fra en skibs chef fra 1700 tallet er det som Forsvaret skal styre efter her i 2024, men fair det styre enkelt mand selv.

Jeg har stadig fuldstændig samme holdning og mening.

Oplever det som jagten på sensations journalistik.

Og de beskæmmer og gør ikke noget godt for os soldater.

I krise tider (og det ser vi ind i i fremtiden) bør vi rykke sammen og ikke sprede misinformation, men holde os til fakta.

Og diskutionen om hvem der havde ansvaret og skyld, det ved hverken du, medier eller Ut.
Det ved de impliceret og skal vi ik bare lade dem om den kamp
Vh TP