Ytringsfriheden er under pres i Forsvaret, og det er bekymrende, mener en professor og formanden for officersforeningen. For tre år siden indskærpede Forsvaret over for en officer, at han ikke længere måtte udtale sig som privatperson i uniform, og det krav er ifølge professoren formentlig ulovligt.

De ansatte i Forsvaret har gennem de seneste måneder fået nogle meget tydelige tilkendegivelser fra deres øverste ledelse om, hvad den opfatter som loyalt, og hvor den ser grænsen for de ansattes ytringsfrihed. I vinter slog forsvarschef Peter Bartram fast under en rundrejse til landets tjenestesteder, at han ønskede at fyre »illoyale medarbejdere«. Hvis generalen selv skulle være i tvivl om, hvordan medarbejderne opfattede den trussel, kan han spørge ombudsmanden:

”Udtalelserne var efter min opfattelse … fremsat i så faste og generaliserende vendinger, at de giver indtryk af, at kritiske ytringer, som de ansatte fremsætter på egne vegne i den offentlige debat, let ville kunne anses for et brud på loyalitetspligten over for Forsvaret med deraf følgende alvorlige personaleretlige konsekvenser,” skrev ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en sønderlemmende kritik af forsvarschefen i slutningen af juni.

Få dage inden ombudsmandens udtalelse fandt også forsvarsminister Peter Christensen (V) det nødvendigt at proppe et hold-kæft-bolche af de helt store ned i halsen på etatens ansatte. Det skete, da han under et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg sagde, at Forsvarets ansatte skal smide uniformen, hvis de ønsker at ytre sig privat om forhold i Forsvaret. Beskeden blev serveret med de vanlige og – må man konstatere – tvivlsomme floskler om, at ansatte i Forsvaret naturligvis har den samme ytringsfrihed som alle andre ansatte i den offentlige sektor.

Da ombudsmanden i slutningen af juni kom med sin opsigtsvækkende røffel til forsvarschefen, reagerede Peter Bartram ved spagfærdigt i en note på Forsvarets hjemmeside at tage »kritikken til efterretning«. Interview med medierne nægtede han at stille op til, og lige siden har radiotavsheden på forsvarschefens kanal været så larmende, at man i et uforvarende øjeblik kunne frygte, at kommunikationskanalerne var gået i stykker.

Kaptajn Mads Silberg (forrest) på opgave som CIMIC-officer i Afghanistans Helmandprovins i 2010. Privatfoto.
Kaptajn Mads Silberg (forrest) på opgave som CIMIC-officer i Afghanistans Helmandprovins i 2010. Privatfoto.

Forsvarets ledelse tisser på os

Gennem sommeren har OLFI talt med flere ansatte i Forsvaret, som opfatter forsvarschefens reaktion på ombudsmandens kritik som både arrogant og skammelig. De oplever, at Forsvarets øverste ledelse »tisser på os«, fordi forsvarschefen ifølge de samme kritikere med sin larmende tavshed så tydeligt signalerer, at han er fløjtende ligeglad med ombudsmandens kritik. En konference om ytringsfrihed og en debat med forsvarschefen på nettet forandrer ifølge dem intet. Men ingen ønsker at stå frem med navn af frygt for samme ledelses repressalier mod anderledes tænkende.

Den udbredte opfattelse af en tavshedskultur kan være svær at dokumentere. Den giver sig ofte udslag i en generel oplevelse af, at man som medarbejder bryder sin loyalitet, hvis man udtaler sig kritisk om Forsvaret.

Kaptajn Mads Silberg (øverste billede i midten) er dog en af dem, som meget direkte har oplevet et pres fra sine overordnede efter udtalelser i pressen. I 2010 var han udsendt som såkaldt CIMIC-officer (arbejdede med civilt-militært samarbejde) til Helmand, hvor han var udstationeret i patruljebase Armadillo. Efter sin hjemkomst begyndte han at blande sig i den offentlige debat og komme med kritiske perspektiver på den danske indsats i Afghanistan.

»Vi var en flok soldater, som kæmpede en hård og blodig kamp for at løse en opgave, der meget hurtigt viste sig at være umulig med de midler, som var til rådighed«, skrev Mads Silberg bl.a. i en kronik i Politiken i august 2012.

Siden er han flittigt blevet brugt af medierne som både kilde og analytiker, har skrevet flere kronikker og optræder ofte på tv som alternativ, når Forsvarets egen ledelse selv takker nej til kritiske spørgsmål.

Læs om samme sag: Forsvaret gav ulovlig ordre til åbenmundet kaptajn

I februar 2013 blev oberstløjtnant Per Hinrichsen af Hærens Operative Kommando (HOK) pålagt at gennemføre en tjenstlig samtale med kaptajn Mads Silberg, som indeholdt en ulovlig ordre. Foto: Screendump
Klik på dokumentet for at se det i fuld størrelse.

I februar 2013 var han aktiv i debatten omkring krigen i Afghanistan, og her optrådte han bl.a. i uniform under en debat i DR, hvor han udtalte sig som privatperson. Det fik det daværende Hærens Operative Kommando (HOK) til at bede hans lokale chef om at indkalde Mads Silberg til en tjenstlig samtale, hvor kaptajnen fik besked på 1) at lægge uniformen i forbindelse med optræden i medierne, 2) kun at udtale sig til medierne uden for arbejdstiden og 3) at melde ad kommandovejen forud for optræden i medierne.

Påbud er formentlig i strid med loven

Sten Schaumburg-Müller er professor på Syddansk Universitet og ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Han mener, at der hersker en vis usikkerhed, fordi spørgsmålet ikke er prøvet ved domstolene, og fordi ombudsmanden endnu ikke har udtalt sig om uniformsspørgsmålet. Men læser man ombudsmandens dugfriske udtalelse om forsvarschefen, tyder meget på, at alle tre påbud er problematiske og formentlig i strid med loven.

For lige at slå det fast, skriver ombudsmanden om reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed, at de er baseret på, at det »både er ønskeligt og nyttigt, at offentligt ansatte i vid omfang gør brug af ytringsfriheden og deltager i den offentlige debat med deres synspunkter og særlige viden« og fortsætter:

»De offentlige arbejdspladser har derfor et ansvar for at skabe en kultur, hvor det er legitimt og velset, at de ansatte deltager i debatter, som angår deres arbejdsområde og dermed også er med til at bidrage med oplysninger om eksempelvis de praktiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes på området.«

Ligner ikke en myndighed med gode forhold

På den baggrund har Forsvaret, forsvarschefen og forsvarsministeren ifølge Sten Schaumburg-Müller en ualmindeligt dårlig sag.

Sten Schaumburg-Müller er professor i medieret ved Syddansk Universitet i Odense og ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Han mener, at forsvarsministeren går ud ad en farlig vej, når han vil indskrænke soldaters mulighed for at ytre sig som privatpersoner iført uniform. Foto: Lars Emtekær
Sten Schaumburg-Müller er professor i medieret ved Syddansk Universitet i Odense og ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Han mener, at forsvarsministeren går ud ad en farlig vej, når han vil indskrænke soldaters mulighed for at ytre sig som privatpersoner iført uniform. Foto: Lars Emtekær

»Man roser ikke ligefrem medarbejderne for at blande sig i den offentlige debat. Man siger: ”I må godt sige noget, men I skal ikke prøve på at gøre det i uniform!” Det er ret oplagt, at det blæser i den helt forkerte retning. Det virker til, at Forsvaret har et alvorligt problem, når en forsvarschef kan slippe af sted med så bombastiske udtalelser. Referatet fra den tjenstlige samtale med Mads Silberg ser ikke pænt ud, og Forsvaret ligner ikke en myndighed, hvor der er gode forhold, og medarbejderne er glade,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Det har professoren ret i, hvilket hele fire tilfredshedsundersøgelser løbende har dokumenteret med en alarmerende og nedadgående tendens. Så sent som i efteråret viste den fjerde og foreløbigt sidste trivselsmåling, at færre end hver anden medarbejder følte sig motiveret i jobbet, hver fjerde søgte aktivt job uden for Forsvaret, og blandt officererne var det hver tredje. Samtidig var der en afgrundsdyb mistillid til Forsvarets øverste ledelse.

Hvis nogen havde troet, at det ville resultere i udskiftninger i Forsvarets øverste ledelse, tog de fejl. I stedet stjal den nyudnævnte forsvarsminister Carl Holst (V) billedet, mens Forsvarets øverste ledelse rettede henvendelse til samtlige medarbejdere og bad om forslag til, hvad ledelsen skulle gøre for at løse problemerne …

Afstemte holdninger med nordkoreanske kommisærer i VFK

Som officer er Mads Silberg organiseret i Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD). Her finder formand Niels Tønning det bekymrende, at forsvarsministeren ønsker at indskrænke ytringsfriheden med sit uniformsforbud, fordi det ifølge formanden »ikke ligefrem er fremmende for ytringsfriheden eller i overensstemmelse med ombudsmandens opdrag«.

Niels Tønning er formand for officersforeningen og meget kritisk over for forsvarsministeren ønske om at indskrænke de ansatte i Forsvarets ytringsfrihed. Foto: HOD
Niels Tønning er formand for officersforeningen og meget kritisk over for forsvarsministeren ønske om at indskrænke de ansatte i Forsvarets ytringsfrihed. Foto: HOD

»Hvis man ikke kan signalere sin professionelle stolthed ved at bære sin uniform, undergraver man en af de vigtigste styrker i Forsvaret – nemlig det professionelle særkende, som er knyttet tæt til uniformen,« siger Niels Tønning.

Hvad er din reaktion, når du ser referatet af Mads Silbergs tjenstlige samtale og samtidig hører forsvarsministerens seneste ytringsforbud?

”Det er direkte ødelæggende og et udtryk for, at man vil uniformere ytringerne. Det vil sige, at man stik imod ombudsmandens ønske får de samme enslydende og unuancerede indlæg politisk afstemt med de nordkoreanske kommissærer i Værnsfælles Forsvarskommando.«

Hvad burde Forsvaret gøre i stedet?

»Det, der skal være styrken i Forsvaret er, at folk med deres faglighed kan udtale sig også kritisk om Forsvarets ledelse eller den linje, som der er lagt. Ting ser anderledes ud, når man sidder i en gummibåd end fra brovingen på et hangarskib. Det kan godt være, at personellet på de lavere niveauer ikke har baggrunden for at udtale sig på et helhedsorienteret niveau. Men da er det Forsvarets ledelses ansvar at omfavne kritikken, komme den i møde og forklare, hvorfor at man er nødt til at træffe en anden beslutning. Hvis man som leder ikke kan det og i stedet siger, at medarbejderne slet ikke må komme med deres mening, så er man med til at kvæle debatten,« siger Niels Tønning.

Tilbage i Odense kalder professor Sten Schaumburg-Müller Forsvarets optræden for »ironisk« og »dobbeltmoralsk«, når man ser på, hvorfor Danmark sender soldater ud i verden i internationale missioner.

»Det gør vi for at kæmpe for demokrati og ytringsfrihed, som vi plejer at hylde. I det lys ser Forsvarets egen ageren helt åndssvag ud.«

Generalmajor H.-C. Mathiesen er chef for Hærstaben. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen eller svare på, hvilke rammer der gør sig gældende i dag, fordi Forsvaret i øjeblikket er ved at udarbejde bestemmelser om Forsvarets ansattes rammer for ytringsfrihed.

Ved at klikke på linket nedenfor kan du læse nyheden om samme sag.

Læs også: Forsvaret gav ulovlig ordre til åbenmundet kaptajn

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer