spot_img

Professor: ”Det nytter ikke, at ledelsen menings-monopoliserer hele etaten”

BAGGRUND: Forsvarsministeren får svært ved at komme igennem med sin indskærpelse om, at ansatte i Forsvaret kun må udtale sig som privatpersoner iført civilt tøj. Det mener flere eksperter, som samtidig kritiserer udmeldingen. Formanden for officererne mener, at Forsvaret begynder at minde om Nordkorea.

Det lyder godt, når forsvarschefen og forsvarsministeren hver især opfordrer medarbejderne til at blande sig i den offentlige debat. Men ifølge kritikerne gør de det hver i sær på en måde, som kun lægger en endnu tykkere dyne af tavshed ud over Forsvaret, end medarbejderne i forvejen oplever. Torsdag indskærpede forsvarsminister Peter Christensen (V) under et åbent samråd i Folketingets Forsvarsudvalg på Christiansborg, at soldater i uniform ikke længere skal bryde sig om at fremkomme med private holdninger til Forsvarets gøren og laden i pressen.

”Det er min forventning, at man som udgangspunkt ikke ytrer sig på egne vegne til pressen – altså som privatperson – når man er iført uniform,” sagde han og understregede, at der naturligvis er undtagelser – eksempelvis udsendte soldater, som er i tjeneste og bærer uniform døgnet rundt:

”Jeg erkender, at der kan opstå misforståelser om, hvornår man ytrer sig på egne vegne og har en udstrakt ytringsfrihed og hvornår man udtaler sig på myndighedens vegne. Derfor vil jeg bede forsvarets ledelse om at fastsætte retningslinjer i overensstemmelse med mine forventninger og efterfølgende kommunikere dem til de ansatte.”

Samråd på baggrund af ærlig og åbenhjertig officer

Samrådet var indkaldt af Alternativets freds- og forsvarsordfører, René Gade, efter at OLFI havde fortalt historien om oberstløjtnant Per L. Hinrichsen. I efteråret var han udsendt til Kuwait som Senior National Representative og fungerede som øverste danske officer i koalitionen mod Islamisk Stat. Af Værnsfælles Forsvarskommando blev han i oktober bedt om at stille op til interview med dagbladet information og DR, og i disse interview gav han en meget ærlig og åbenhjertig analyse af den irakiske hær, som ifølge Hinrichsen var korrupt, meget lidt samarbejdsvillig og uden evne og vilje til at tage livet af Islamisk Stat.

Udtalelserne stemte ikke overens med Forsvarets officielle linje og var set med Forsvarets øjne langt mere kritisk, end Forsvaret og koalitionen brød sig om. Forsvarsledelsen kaldte derfor Per Hinrichsen hjem til et møde med henblik på repatriering, men endte med at lade ham rejse tilbage til Kuwait uden anmærkninger, da alt, hvad oberstløjtnanten havde udtalt i interviewene, var i overensstemmelse med sandheden og i øvrigt flittigt rapporteret af Hinrichsen til både Forsvarets ledelse og det politiske niveau – og sagt et halvt år tidligere af den amerikanske forsvarsminister Ashton Carter.

”Det var først, da det kom i medierne, at det blev et problem,” som Per Hinrichsen sagde til OLFI.

Efterfølgende har både Forsvaret og forsvarsministeren fastholdt, at sagen om Per Hinrichsen ikke handlede om ytringsfrihed, da der var tale om en betroet officer, som udtalte sig på myndighedens vegne – og overskred sine beføjelser. Havde Per Hinrichsen derimod udtalt sig i civilt som privatperson, ville det ifølge forsvarsministeren ikke have været et problem. Men den holder ikke, mener René Gade fra Alternativet, som efter samrådet udtalte sig om sagen til Jyllands-Posten.

»Det er utroligt sørgeligt, at man som ansat i forsvaret – ikke mindst som Danmarks øverstbefalende i en konkret indsats – ikke kan formidle det, man mener, er nødvendigt for, at en operation skal lykkes. Når man laver den slags retningslinjer for folk, der har leveret hele deres liv til forsvaret og siger, at de ikke må have uniformen på, når de kommer med deres vurderinger, så synes jeg i den grad, at man kompromitterer deres ytringsfrihed,« sagde René Gade.

Undren, overraskelse og latterliggørelse på sociale medier

På de sociale medier blev forsvarsministerens udmelding modtaget med både undren, overraskelse og latterliggørelse. Peter Kim Laustsen forretter tjeneste ved Nato-hovedkvarteret i Bruxelles, og han spurgte på Twitter, hvad udmeldingen betyder for Forsvarsakademiets mediegruppe, som altid optræder i uniform, når pressen kalder og beder om aktuelle analyser.

Det fik major Karsten Marrup fra Forsvarsakademiets mediegruppe til at understrege, mediegruppen altid optræder i uniform og for egen regning, og at udmeldingen virker “underlig”.

Artiklen fortsætter under disse tweets …

Mere bramfrie blev kommentarerne på Facebook, hvor flere debatterede ministerens udmelding bl.a. på officersforeningen HOD’s facebookside.

“Det er så himmelråbende tragikomisk at man nu bør sige: “Det er min professionelle holdning men ikke faglige vurdering”, som standard før og efter et interview i Uniform … ,” skrev Jesper Høyer Zacho.

Baggrunden for debatten var elendige trivselsmålinger

Sagen om Per Hinrichsen kommer i forlængelse af en debat om medarbejdernes generelle ytringsfrihed i Forsvaret. Baggrunden for den debat tog sin begyndelse, da den fjerde trivselsmåling blandt Forsvarets medarbejdere i efteråret landede på forsvarschefens bord. Den viste, at over halvdelen af de ansatte i Forsvaret ikke følte sig motiveret i arbejdet, og at hver fjerde medarbejder aktuelt søgte arbejde uden for Forsvaret. blandt officererne var der tale om hver tredje, og alene i Hæren ledte næsten 40 pct. aktuelt efter job uden for Forsvaret. Samtidig viste trivselsmålingen, at tilliden til den øverste ledelse var skidt – og for nedadgående.

For at imødekomme kritikken rejste forsvarschef, general Peter Bartram, rundt til landets tjenestesteder, hvor han som et led i peptalken kom til – ganske udførligt – at true illoyale medarbejdere med en fyreseddel. Udtalelser, som han først beklagede efter en henvendelse fra Ombudsmanden og – kom det frem på et tidligere samråd med forsvarsministeren – en løbende dialog med Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel.

Læs: Forsvarschefen beklager udtalelser om illoyalitet og fyringer

Ombudsmandens udtalelse om debatkulturen i Forsvaret er lige på trapperne, men noget tyder på, at sagen langt fra slutter der. For med forsvarsministerens seneste indskærpelse og opdrag til forsvarschefen kommer sagen til fortsætte og udvikle sig, og flere eksperter tvivler på, at ministeren nogensinde kommer igennem med sin nye regel.

Udmelding fremmer ikke en åben og fri debat

En af dem er Sten Schaumburg-Müller, som er professor i medieret ved Syddansk Universitet i Odense og ekspert i rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Han har med interesse fulgt debatten om ytringsfrihed i forsvaret og mener, at der umiddelbart kan være en smule rationalitet i forsvarsministerens udtalelse om, at man som ansat bare kan smide uniformen, når man ønsker at udtale sig som privatperson. Men så simpelt kan man ifølge professoren alligevel ikke anskue den sag, og derfor er forsvarsministerens udtalelser problematiske og en farlig vej at gå ned ad.

”Ministerens udmelding flugter ikke særlig godt med de juridiske rammer. Desuden kan man roligt sige, at ministerens indskærpelse ikke ligefrem er en opfordring til en åben og fri debat. Og det er netop det, der er meningen med reglerne om ytringsfrihed for offentligt ansatte. De ansatte i den offentlige sektor spiller så vigtig en rolle for samfundet og demokratiet, at det ikke nytter noget, at ledelsen menings-monopoliserer hele etaten, så medarbejderne kun kan give udtryk for ledelsens holdning. Det duer simpelthen ikke i et demokratisk samfund.”

Artiklen fortsætter under billedet …

Sten Schaumburg-Müller er professor i medieret ved Syddansk Universitet i Odense og ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Han mener, at forsvarsministeren går ud ad en farlig vej, når han vil indskrænke soldaters mulighed for at ytre sig som privatpersoner iført uniform. Foto: Lars Emtekær
Sten Schaumburg-Müller er professor i medieret ved Syddansk Universitet i Odense og ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Han mener, at forsvarsministeren går ud ad en farlig vej, når han vil indskrænke soldaters mulighed for at ytre sig som privatpersoner iført uniform. Foto: Lars Emtekær

Samme holdning deler Jesper K. Hansen, som er formand for CS – den største fagforening i Forsvaret. Han fortæller, at hans første reaktion på ministerens udmelding var hovedrysten og en tanke om, at ministeren aldrig kommer igennem med sin indskærpelse. Den reaktion blev afløst af forbløffelse og undren.

”Jeg anser Peter Christensen for at være utroligt kompetent, og jeg har siden hans udnævnelse været glad for, at netop han blev forsvarsminister. Men i denne sag mener jeg, at han har ramt helt ved siden af skiven,” siger Jesper K. Hansen og uddyber:

“Det er essentielt, at Forsvarets ansatte har ret til at udtale sig og give deres mening til kende, også når de er iklædt deres arbejdstøj. Også når deres holdning eller udtalelser går imod de synspunkter eller interesser, som Forsvarets ledelse og Forsvarsministeriet måtte have. Hvis pressen kontakter en soldat for eksempelvis at spørge ind til hans arbejdsvilkår eller opgaver, er det jo ikke den civile Jens Jensen, han spørger, men derimod konstablen eller sergenten. Skulle Jens så kun have lov til at udtale det, som Forsvarets ledelse har besluttet, at han skal sige? Det er jo helt urimeligt,” siger Jesper K. Hansen.

Forsvarets debatkultur vækker minder om Nordkorea

Den holdning deler Niels Tønning. Han er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) og understreger, at der er 19.900 ansatte i Forsvaret med lige så mange individuelle holdninger til og om Forsvaret.

Niels Tønning er formand for Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD). Han har samtidig rang af oberstløjtnant - og ingen problemer med at udtale sig i uniform. Foto: HOD
Niels Tønning er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Han har samtidig rang af oberstløjtnant – og ingen problemer med at udtale sig i uniform. Foto: HOD

”De skal have ret til at udtrykke sig, og for dem er uniformen en del af deres profession. At sige til dem, at de ikke må udtale sig i uniform, vil være et besynderligt tilbageskridt. Det vidner om en fremmedgørelse i sin egen virksomhed og minder efterhånden om nordkoreanske tilstande. Man kan ikke monopolisere meningsdannelsen i Forsvaret. Men jeg giver ministeren ret i, at man er nødt til at gøre det klart over for sit publikum, når man udtaler sig som privatperson,” siger Niels Tønning.

Han mener, at forsvarsministeren med sin seneste udmelding er gået for langt, og han frygter for konsekvenserne blandt de ansatte.

”Jeg tror desværre, at hans udtalelser bare føjer mere til det eksisterende billede af en meget lukket debatkultur. Ministerens udtalelser kan være med til, at endnu flere stemmer med fødderne og forlader Forsvaret, fordi de oplever en kultur, som de ikke vil forenes med. Jeg tror ikke, at det her i sig selv får folk til at forlade Forsvaret, men det kunne godt være dét, der får dem til at træffe den endelige afgørelse,” siger Niels Tønning og fortsætter:

”Forsvarsministeren siger, at uniformen betyder ensartethed. Men det skulle nødigt være sådan, at der kun en holdning i Forsvaret, og det er den, man får at vide, at man har.”

Ifølge professor Sten Schaumburg-Müller er der heller ingen juridiske problemer i at bære uniform og udtale sig kritisk om ledelsen.

”Det er selvfølgelig OK for ministeren at pointere, at udtalelser skal være på egne vegne og ikke på Forsvarets. Men uniformen kan juridisk set ikke være det afgørende skel. Man kan til hver en tid løse det ved at sige, at man udtaler sig som privatperson,” siger Sten Schaumburg-Müller.

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer