spot_img

Forsvaret gav ulovlig ordre til åbenmundet kaptajn

Man kan ifølge juridiske eksperter ikke lovligt pålægge en offentligt ansat at melde, når vedkommende vil udtale sig til pressen. Men det gjorde Forsvaret i 2013.

Ordren var ulovlig. Så klar er udmeldingen fra to juridiske eksperter, som OLFI har talt med og forevist referatet fra en tjenstlig samtale i Forsvaret for tre år siden. Dengang fik kaptajn Mads Silberg efter at have blandet sig i den offentlige debat om krigen i Afghanistan besked på, at han fremadrettet skulle give sin arbejdsgiver besked gennem presse- og informationsofficeren (PIO) ved Det Danske Internationale Logistikcenter (DANILOG), når han ville udtale sig til pressen.

»Medarbejderen er blevet gjort opmærksom på, at han inden optræden i medierne skal afgive en melding via kommandovejen – aktuelt via PIO/DANILOG – således, at Forsvaret bliver orienteret,« står der i referatet.

Men der gik Forsvaret ifølge de juridiske eksperter over grænsen og knægtede med ulovlige midler medarbejderens ytringsfrihed.

»Man kan ikke pålægge en medarbejder at melde, når han vil udtale sig i pressen. Det er i strid med loven,« siger Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet i Odense.

I februar 2013 blev oberstløjtnant Per Hinrichsen af Hærens Operative Kommando (HOK) pålagt at gennemføre en tjenstlig samtale med kaptajn Mads Silberg, som indeholdt en ulovlig ordre. Foto: Screendump
I februar 2013 blev oberstløjtnant Per Hinrichsen af Hærens Operative Kommando (HOK) pålagt at gennemføre en tjenstlig samtale med kaptajn Mads Silberg, som indeholdt en ulovlig ordre. Du kan klikke på billedet og se referatet i sin fulde ordlyd.

Han er professor og ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Samme opfattelse deler Trine Baumbach, som er lektor på Københavns Universitet og ligeledes ekspert i offentligt ansattes ytringsfrihed. Hun understreger, at hun ikke vil udtale sig om en konkret sag og udtaler sig derfor generelt om offentligt ansattes ytringsfrihed.

»Det fremgår af grundlovens §77, at vi må udtale os uden forudgående censur. Et krav fra en arbejdsgiver om, at en medarbejder internt skal varsle en offentlig ytring, er et forudgående indgreb og en form for censur. Den slags krav må man som arbejdsgiver i den offentlige sektor ikke stille. Det er en del af ytringsfriheden, at man ikke først skal have en godkendelse til at ytre sig,« siger Trine Baumbach.

Forsvarchef fik røffel af ombudsmanden

Sagen kommer frem nu, fordi ytringsfriheden i Forsvaret gennem de seneste måneder har været heftigt debatteret – og kritiseret. Senest kom ombudsmand Jørgen Sten Sørensen i slutningen af juni med en sønderlemmende kritik af forsvarschef Peter Bartram, som på en rundrejse til landets tjenestesteder havde truet ”illoyale medarbejdere” med en fyreseddel.

For Mads Silberg fik den tjenstlige ordre ingen konsekvenser, og han har siden været en flittig debattør – uden at melde til sine overordnede, når han ville blande sig i debatten. Dengang rystede han på hovedet ad irettesættelsen, og det gør han stadig.

»Jeg opfattede det som et klodset forsøg på at få mig til at holde kæft. Men det er samtidig bekymrende, at det overhovedet kan ske. Ombudsmandens nylige udtalelse understreger, at man i Forsvarets øverste ledelse stadig ikke aner, hvilke rettigheder medarbejderne har, eller hvordan man helt generelt skal håndtere ytringsfriheden,« siger Mads Silberg, som i dag forretter tjeneste ved Hjemmeværnskommandoen på Vordingborg Kaserne.

Velkendt oberstløjtnant gav irettesættelsen

Man kan kalde det paradoksalt, at det daværende Hærens Operative Kommando (HOK) pålagde oberstløjtnant Per Hinrichsen at gennemføre den tjenstlige samtale med Mads Silberg. I foråret trådte Per Hinrichsen selv frem og fortalte, hvordan han følte sin ytringsfrihed knægtet af Forsvaret efter i oktober at have udtalt sig ærligt til pressen om sit syn på den irakiske hærs evner og vilje til at bekæmpe Islamisk Stat. I dag ville han have håndteret en ordre fra sine foresatte om at gennemføre en lignende samtale anderledes.

»Set i lyset af hvad jeg selv har været igennem, ville jeg i dag have tilbagevist ordren som ulovlig,« siger Per Hinrichsen, som dengang var chef for DANILOG.

Ifølge både ham og Mads Silberg forløb samtalen aldeles udramatisk, fordi Per Hinrichsen i bund og grund fandt samtalen unødvendig og forkert. Han gav med andre ord kaptajnen sin fulde opbakning – og videreformidlede bare en ordre oppefra.

Generalmajor har ingen erindring om nogen ordre

Generalmajor H.-C. Mathiesen er i dag chef for Hærstaben, som har erstattet Hærens Operative Kommando i Forsvarets nye struktur. Tilbage i 2013 var H.-C. Mathiesen som brigadegeneral stabschef i HOK, og det var ham, som håndterede sagen med kaptajn Mads Silberg. Forsvaret oplyser, at man i Værnsfælles Forsvarskommando ikke har fundet indikation på, at H.-C. Mathiesen skulle have givet oberstløjtnant Per Hinrichsen ordre til at gennemføre en tjenstlig samtale.

Generalmajor H.-C. Mathiesen er chef for Hærstaben og ham, som i 2013 i det daværende HOK håndterede sagen med kaptajn Mads Silberg. Foto: Ernstved
Generalmajor H.-C. Mathiesen er chef for Hærstaben og ham, som i 2013 i det daværende HOK håndterede sagen med kaptajn Mads Silberg. Foto: Ernstved

Ifølge Hærstaben »husker H.-C. Mathiesen, at han i februar 2013 har meddelt Per Hinrichsen sin holdning til Mads Silbergs optræden på tv i uniform. Men generalen har ingen erindring om, at han skulle have givet ordre til en formel tjenstlig samtale«. OLFI har været i kontakt med H.-C. Mathiesen, men han ønsker ikke at uddybe ovenstående i et interview.

Foreholdt disse oplysninger siger Per Hinrichsen i dag:

»Jeg fik en direkte ordre om at indskærpe over for kaptajnen, at han ikke måtte udtale sig til medierne i sin tjenestetid, at han ikke måtte udtale sin private holdning til medierne iført uniform, og at han fremadrettet skulle melde ad kommandovejen forud for optræden i medierne. Jeg syntes, at det var forkert, og jeg havde selvfølgelig ikke gennemført samtalen, med mindre at jeg havde fået en direkte ordre om at gøre det.«

Ved at følge nedenstående link kan du læse baggrundsartiklen om samme sag:

Professor om ytringsfriheden i Forsvaret: “Det blæser i den helt forkerte retning”

Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen blev i efteråret 2015 kaldt hjem fra Kuwait med henblik på repatriering efter ærligt at have fortalt den danske presse om udfordringerne med den irakiske hær. Foto: Ernstved
Oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen gennemførte i 2013 en tjenstlig samtale, som han fandt forkert og ikke ville have afholdt med mindre, at han havde fået en direkte ordre om det. Foto: Ernstved

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer