BAGGRUND II: Kamptropregimenter forsvinder som niveau III myndigheder og videreføres som operative bataljoner. Musikkorps nedlægges, livgarden fortsætter som garderkorps, og Haderslev mister sin kaserne. Opdatering på det kommende forsvarsforlig.

I onsdags udsendte forsvarschef Bjørn Bisserup et nyhedsbrev til Forsvarets ansatte, hvori han garanterede Hærens kamptropregimenters overlevelse i forbindelse med det kommende forsvarsforlig. Den direkte årsag var denne artikel på OLFI, som seks dage tidligere afslørede de overordnede rammer for det kommende forlig. En del af det omhandlede nedlæggelsen af Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment, som vi kender regimenterne i dag.

Læs også: FC slår fast: Der bliver ikke nedlagt regimenter i det nye forlig

Oplysningen skabte en livlig debat og vakte ikke mindst stor politisk opmærksomhed. Så stor, at forsvarschefen så sig nødsaget til at bruge ferietiden på at udsende sin beroligende mail. Man kan spørge, hvor meget mailen i virkeligheden beroligede, idet forsvarschefen intet sagde om regimenternes fremtidige rolle i Hærens nye struktur – og slet ikke kommenterede de øvrige forhold i artiklen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Livgarden Teaser
Klik på billedet for at læse den første baggrundsartikel om det nye forsvarsforlig.

OLFI har efterfølgende talt med flere kilder tæt på processen, som understreger, at intet i artiklen er forkert. Bjørn Bisserups ”garanti” vil derfor formentlig blive genstand for debat og gjort til et spørgsmål om forsvarschefens troværdighed, når han afleverer sin militære anbefaling til Forsvarsministeriet om nogle uger.

Haderslev Kaserne rømmes og lukker

Lad mig forklare ved indledningsvis at fortælle om de opdaterede planer på Hærens område, og lad os begynde med organiseringen. Hæren har i dag en tostrenget struktur med både regimenter og operative brigader og bataljoner, og den vil fremover smelte sammen til en enstrenget operativ struktur. Fra toppen har Danske Division i dag hjemme på Haderslev Kaserne (artiklens bærende billede), men i den nye operative struktur bliver hovedkvarteret slået sammen med den nye operative stab i Karup og flytter derfor til Midtjylland.

På Haderslev Kaserne finder man i øjeblikket også 1. brigades hovedkvarter. Brigaden gennemfører missionsorienteret uddannelse af de enheder, som Hæren udsender til internationale missioner. I det nye forlig skal 1. brigade opbygges til en fuldt enkadreret og deployerbar brigade. Den skal primært bemandes med professionelle soldater fra en stående styrke og forventes at være fuldt operativ med både luftværn og efterretningskapaciteter ved det kommende forsvarsforligs udløb omkring 2022. Det skal ske med udgangspunkt i Holstebro, hvor brigadens hovedkvarter flytter til. Da Slesvigske Musikkorps allerede i dag bor i Slesvigske Musikhus på Louisevej i Haderslev, kommer kasernen til at stå tom og kan derfor afhændes.

Læs også: DF: Man kan ikke opbygge korpsånd uden regimenterne

Her hører det med til historien, at Slesvigske Musikkorps ikke af den grund er fredet, tvært om. Hæren råder i Jylland i øjeblikket over to musikkorps. Det i Haderslev og Prinsens Musikkorps på Skive Kaserne, som begge er de stolte efterladenskaber fra deres tidligere og nu nedlagte moderregimenter. I forbindelse med det nye forlig nedlægges et af de to musikkorps, og det tilbageværende bliver efterfølgende underlagt et nyt garderkorps, som også kommer til at indeholde resterne – eller videreførelsen – af Den Kongelige Livgarde.

Forsvarschefen lyver ikke

Og lad os bare fortsætte med Hærens kamptropregimenter. De bliver ifølge forsvarschef Bjørn Bisserup ”ikke nedlagt og eksisterer i de modeller for det fremtidige forsvar, der arbejdes med i regi af de pågående budgetanalyser”. Hmm. Jeg skal fra denne plads ikke påstå, at forsvarschefen lyver, så lad os i stedet skrive, at regimenterne forsvinder i deres nuværende form som selvstændige myndigheder på niveau III. I stedet underlægges de brigaderne som bataljoner på niveau IV. Jeg erkender, at det her hurtigt bliver et spørgsmål om tro. Andre ville bruge ord som ”nedlægges”, ”videreføres”, ”fortsætter”, ”transformeres” eller ”overflyttes”, men essensen er den samme: Regimenterne forsvinder som myndigheder på niveau III.

Læs også: Hvad ligger der egentlig i forsvarschefens garanti?

Og hvad bliver der så af dem? Jydske Dragonregiment fortsætter, videreføres, nedgraderes, transformeres, nedlægges og genopstår – you name it – som en bataljon på niveau IV under 1. brigade. Dermed forbliver Jydske Dragonregiment på Dragonkasernen i Holstebro, som får vokseværk med et brigadehovedkvarter og flere soldater. Hærens kampvogne vil fortsat være samlet her.

Ligeledes forbliver Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor det fortsætter som en bataljon under 2. brigade med hovedkvarter samme sted. Brigaden bliver en slags kapacitetsbrigade, der bl.a. skal stå for at uddanne værnepligtige på Hærens Basisuddannelse (HBU). Næstkommanderende i brigaden bliver chefen for Gardehusarregimentet, der lige som chefen for Jydske Dragonregiment får en skråstregsfunktion. På Antvorskov Kaserne vil man fremover samle alle Hærens Infanterikampkøretøjer (IKK), ligesom kasernen fortsat vil rumme Gardehusarregimentets hesteeskadron.

Den Kongelige Livgarde bliver til et garderkorps

Og hvad bliver der så af Den Kongelige Livgarde? Den har ikke ordet ”regiment” i sit navn og videreføres i en form for garderkorps som en bataljon på niveau IV under 2. brigade. Den vil fortsat uddanne HBU-soldater fra Garderkasernen i Høvelte og bevarer vagtkompagniet, som forretter tjeneste ved de kongelige slotte og palæer med base på Livgardens Kaserne i Gothersgade i København. Normalt er en bataljonschef oberstløjtnant, men i tilfældet med Den kongelige Livgarde gør man en undtagelse og bevarer en oberst som chef, som til gengæld får tilført det ikke nedlagte jyske musikkorps i sit nye garderkorps. Her kommer “det nye” musikkorps i familie med Den Kgl. Livgardes Tambourkorps og Den Kgl. Livgardes Musikkorps.

Gældende for alle tre regimenter er, at regimentsstabene nedlægges, og garnisonsstøtteelementerne på de tre kaserner samles i en central enhed, hvorved man primært sparer nogle få officersstillinger. Funktioner som værksteder, cafeterier, arbejdsmiljø, presse og information forsvinder ikke, men bliver samlet under brigadernes operative paraply.

Læs også: Nedlæggelsen af regimenter vil øge flugte fra Forsvaret

I forbindelse med købet af nye kampfly sidste år manglede der sammenlagt 840 mio. kr. i finansieringen, som Forsvaret fik til opgave at finde i tvungne ”effektiviseringer”. Forsvarschef Bjørn Bisserup er i realiteten kun sherif i en mindre del af butikken, som tæller det operative område og et budget på omkring syv mia. kr. ud af det samlede budget på omkring 23 mia. kr. om året. I den opdaterede forsvarsaftale fra juni 2016 fik han pålagt at finde ”effektiviseringer” for sammenlagt 600 mio. kr., mens Forsvarsministeriets øvrige styrelser skal finde de resterende 240 mio. kr. Pengene skal dels dække mankoen på de nye kampfly og udgifter til erstatninger til veteraner med psykiske men. Når effektiviseringerne er gennemført, vil forsvarsbudgettet i det nye forlig få tilført mellem tre og fem mia. kr. årligt til styrkelse af Forsvaret og indkøb af nye kapaciteter.

Tilføjelse mandag 17. juli kl. 10.25:

Ovenstående indgår i forsvarschefens militære anbefaling, som den ser ud i øjeblikket. Der kan endnu forekomme ændringer, ligesom at selve forliget først skal besluttes af de politiske partier, hvilket traditionelt medfører ændringer og justeringer til oplægget.

Denne artikel bygger på fortrolige samtaler med kilder tæt på processen om tilblivelsen af det kommende forsvarsforlig.

Editor OLFI

guest
9 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer