spot_img

Jordskælv på vej i Forsvaret – regimenter og skoler står til nedlæggelse

BAGGRUND: I udspillet til et kommende forsvarsforlig vil Forsvaret finde 600 mio. kr. til effektiviseringer i den operative struktur ved at nedlægge Hærens kamptropregimenter i form af Den Kgl. Livgarde, Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment. Men også skoler og stabe forsvinder.

Officielt skal det kommende forsvarsforlig først forhandles på plads i efteråret. Men bag murene i Forsvarsministeriet og forsvarskommandoen er de overordnede linjer i forliget for længst tegnet, og på Christiansborg har de vigtigste samarbejdspartnere nikket godkendende til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) føler. Forsvarsordførerne fra forligspartierne (V, K, DF, LA, R og S) er...

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

13 KOMMENTARER

guest
13 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Henrik B. Andersen
Læser
Henrik B. Andersen
8. juli 2017 22:04

Pas på med at tolke for meget i detaljen, da der ingen detaljer er i disse lækkede oplysninger. Så alt snak og bekymring om hvordan skole- og kursusvirksomhed skal foregå fremover, det er interessant, men bør ikke give frustration på så løst et grund. Jeg ser mere denne artikel og de lækkede oplysninger som en politisk melding.

Og den kommer perfekt midt i sommerferien, som skal sende chokbølge gennem hæren, for at forberede alle på de ændringer der kommer til november/december 2017. Til den tid har de fleste accepteret de ændringer i strukturen for regimenter, skoler og den operative struktur.

Da Hæren og de operative enheder blev sprunget over den øvrige struktur blev endevendt i indeværende forsvarsforlig, så er det kun naturligt turen kommer nu. Især når der er store bevillinger på ind i Hæren, så er det sidste chance i dette efterår, hvis der skal gøres op med vaner, traditioner og uhensigtsmæssig struktur for de kommende 10-15 årige periode.

Og jeg er enig i at, man ikke skal undervurdere hvilket setup der skal til, før man får en eneste kampsoldat at udsende. Altså vil hovedet være ret stort i forhold til kroppen – især hvis befalingsmænd tæller med i “hoved” jf. artiklen. På den anden side er der noget galt, når Hæren næste ikke kan overkomme at udsende 200-300 soldater til Estland, uden at alt andet er underdrejet og presset. Siger og skriver 200-300. Altså kun 200-300 operative soldater!!!
Helt ærligt – så er der altså noget helt galt i den nuværende struktur og sammensætning.

Anders Bang Christoffersen
Læser
Anders Bang Christoffersen
8. juli 2017 15:34

En forhenværende ansat følger bekymret med fra sidelinien – håber det bedste for de ansatte men frygter det værste

Ole Burde
Læser
Ole Burde
8. juli 2017 9:10

Når man laver dybtgående reformer i en militærstruktur , så sku’ det gerne være et resultat af FRISKE erfaringer og konklutioner fra en KRIG . Derfor er det lidt foruroligende at intet nævnes i den samenhæng , hverken fra P.E.R. ‘s side eller fra nogen af komentarerne her på siden ….selvfølgelig er det muligt at regulære kamperfaringer er ‘boblet op’ fra afganistan osv og er blevet integreret i reformen , men selve det at man kan have en strukturel refom uden at de regulære kamperfaringer spiller en HOVEDROLLE …ja det får mig til at frygte for at Danmarks forsvar er blevet Post-Militært !

sabonim38
Læser
sabonim38
7. juli 2017 18:43

Jeg har svært ved at se, at man kan undgå kursusstrukturen. Det betyder, at specialister i fremtiden skal undervises ved enhederne. Dette tror jeg ikke på kommer til at virke indenfor mange specialer. Her kan jeg bare tænke på sygehjælpere og CBRN-personel og beregnere…

Særligt indenfor CBRN-verden har der været store problemer i den decentrale struktur i rigtigt mange år, men hvis CBRN-centeret forsvinder, tror jeg også dette forsvinder igen…

Det bliver spændende at se hvordan man har tænk dette skal iværksættes… Jeg tror desværre ikke på, at det kommer til at virke

Anders Puck Nielsen
Læser
Anders Puck Nielsen
7. juli 2017 13:45

Jeg synes det er svært at se forskel på den type af besparelser som vi lavede sidste gang hvor den operative struktur blev friholdt, og disse forslag, som så sparer på den operative struktur.

Karsten Marrup
Læser
Karsten Marrup
6. juli 2017 20:17

Den gamle sang om indianere vs høvdinge skal ses i kontekst. Det kræver x antal stabsofficerer for at få et forsvar til at fungere (personeladministration, økonomiadministration, materielindkøb osv.). Hvis man har et meget lille forsvar med en smal operativ kapacitet og dermed få indianere, kommer forholdet til at se skævt ud. Problemet er, at førnævnte funktioner ikke kan undværes og kun i meget begrænset omfang er afhængig af størrelsen på den operative kapacitet. Hvis man derimod har et stort forsvar med en bred og robust kapacitet, kommer forholdet til at se helt anderledes ud. Med andre ord – det er ikke hovedet, der er for stort, men kroppen der er blevet alt for lille.

Anders Puck Nielsen
Læser
Anders Puck Nielsen
7. juli 2017 13:40

Ja, det er en mærkelig antagelse at officerer eller sergenter pr. definition er høvdinge.

Lars Hansen
Læser
Lars Hansen
7. juli 2017 18:29

Dengang vi havde et forholdsvist stort værnepligtsbaseret mobiliseringsforsvar – op mod 280.000 mand i 1970’erne – da gjorde det ikke noget, at vi havde en forholdvis stor forvaltning- og støttestruktur – eftersom denne var besat med officerer og befalingsmænd, der alle havde en stråstregsfunktion i krigsstyrken – med nedlæggelsen af mobiliseringsforsvaret bliver forvaltning- og støttestrukturen uforholdsmæssig stor.

Men også de ceremonielle opgaver fylder meget i vores nu lille og fragmenteret ekspeditionsforsvar – VTKMP, HESK, DNBR og hele fem musikkorps/tamburkorps – hvad man bør forholde sig til i en tid, hvor man skærer/effektiviserer i den operative struktur.

Nicolaj Nielsen
Læser
Nicolaj Nielsen
7. juli 2017 18:56

Hej Karsten,
Jeg kan godt følge dig i, at der skal være et x-antal stabsofficerer for at have et militær til at fungere, ligegyldigt hvor lille/stor den operative kapacitet er.
Men problemet med stabsofficerne – i hvert fald dem som arbejder med materielindkøb, økonomiadministration mv., – er at de ikke duer i krig. Kunne en løsning ikke være, at man gav dem en bifunktion (/funktion), som disse stabsofficerer skulle bestride under krig, og som de igennem et par øvelser hver år vil blive trænet i? “Every man is a rifleman”. Jeg har et indtryk af, at man gjorde det under den kolde krig, dog har jeg ikke alderen til at erindre, hvordan Forsvaret var opbygget dengang.
– Nicolaj.

sabonim38
Læser
sabonim38
8. juli 2017 5:32

Det virker så underligt at stabsofficer løbende bliver udsendt, hvis de ikke kan anvendes i krig. Og som jeg forstår det, så er det jo ikke en bifunktion, som man vil give dem – men man vil flytte funktionerne ud til brigaderne og lign. Som jeg læser det, så vil befalingsmænd, gruppefører og andre funktioner, som i dag kraver en efteruddannelse, blive løst ved brigaderne.

Skal brigaderne så nu have et kursuskontor og gennemføre udviklingen indenfor disse specialer, eller forventer man at al viden kan komme fra sidemandsoplæring?

Vil brigaderne så også have den samme uddannelse, og vil det ikke bare være forældet viden, som vil blive videreført over tid?

Når jeg høre om civile erhvervsuddannelser, så gennemføres dette i et sammenspil mellem praktik og skoleophold – men nu bliver skolerne jo lukket jf. artiklen. Så hvem skal give uddannerne (sidemændene ) viden ude i enhederne? Og kom ikke at sig, at den kan komme fra dem selv, får så er viden forældet om 4 år, når det nye forlig skal forhandles.

Nej, der er behov for studie og udviklingsvirksomheden, som sker ved skolerne – og denne viden skal også videreformiddelse i den ene eller anden form – det er jo ikke kun infanterister, som uddannes ved brigaderne, men også rigtig mange specialister. Men disse specialister vil forsvinde i fremtiden, eller blive bortprioriteret decentralt, da der ikke vil være tid og ressourcer til at uddanne og/eller træne dem.

Hvis du spørger mig, så har man overhoved ikke tænkt på, hvem som uddanner, dem som skal uddanne

Jeppe Plenge Trautner
Læser
Jeppe Plenge Trautner
8. juli 2017 15:24

Hvis et flertal af officererne og befalingsmændene fik en krigsfunktion ved siden af deres administrative hovedfunktion, ville mange opretholde en professionel militær tilgang til tjenesten lige som under Den Kolde Krig, og hvor var vi så henne? Det ville fuldstændig undergrave de nuværende styringsidealer! Og husk på at Forsvaret i dag kun har 350 oberster og oberstløjtnanter, knap 1.050 majorer og end ikke 1.100 kaptajner til at skabe det nødvendige grundlag for de lige godt 300 (tre hundrede) infanteristers indsats. Der er brug for at bremse afgangen af (sidemandsoplærte) officerer, så infanterister og den slags kan blive endnu mere øvede. Klart og logisk, ikke sandt?

Steen Holm Iversen
Læser
Steen Holm Iversen
6. juli 2017 19:08

Og dermed er kursen imod en ny skandale i SKATs dimensioner under udvikling. Endnu et forlig uden respekt for sammenhængskraft og organisatorisk DNA.

sabonim38
Læser
sabonim38
8. juli 2017 5:41

Fuldstændig enig. Om 4 år, så er Forsvaret kørt ned til sokkeholderne, og al specialviden vil forsvinde. Al studie og udviklingsviden vil forsvinde eller blive bortprioriteret ved enhederne, hvilket betyder, at vi vil have en masse enheder, som kan skyde, grave og løbe, men så heller ikke andet.

Og flugten fra Forsvaret vil da kun stige med disse fustrationer, som jeg er sikker på vil komme.

I det mindste, så har jeg ud fra artiklen svært ved at se, hvordan Forsvaret har tænkt sig at læse opgaven rent praktisk, når man i det civile uddannelsevæsn jo netop anvender skoleophold og lign. Det er en manglende forståelse og respekt fra erhveret soldat at tror at alt kan komme som sidemandsoplæring, og der ikke skal ske en eller anden form for uddannelse/efteruddannelse.

Derudover er fagforeningernes ambition omkring erhvervsuddannelses jo nok skudt i sænk – for hvordan vil dette kunne løses som værende sidemandsoplæring.

Dette udmelding henviser til, at vi i princippet kun er intereseret i infanteri i det danske Forsvar, og at de ikke skal kunne løse mange af de andre specialopgaver.