Nyopført F-35 Campus i Skrydstrup kræver millioner afsat til kunst og udsmykning

5
Et af Danmarks F-35-kampfly på det nye hovedkvarter i F-35 Campus. Foto: Fighter Wing/Forsvaret

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har brugt et anseeligt millionbeløb på at udsmykke Forsvarets installationer, og senest er den nye campus til F-35 på Flyvestation Skrydstrup blevet udsmykket med “Himlens Haver” til tre mio. kr. Årsagen er det statslige kunstcirkulære, hvis bestemmelser hverken ejendomsstyrelsen eller nogen anden offentlig myndighed kan undslå sig. En dispensation kan være på vej.

Flyvevåbnet modtog for nylig de første eksemplarer af det længe ventede F-35-kampfly, som bliver hjemmehørende i Danmark. Til at huse flyene har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) opført det såkaldte F-35 Campus på Flyvestation Skrydstrup.

F-35 Campus er en topmoderne facilitet, som fordeler sig over i alt 300.000 m2, hvoraf de 35.000 m2 er nyopførte bygninger, herunder hangarer og værksteder. Byggeprojektet har været undervejs siden juni 2020, og det færdige resultat blev overdraget til Fighter Wing Skrydstrup 1. september i år. Slutpris: 1,3 mia. kroner. En anseelig sum, som samtidig betyder, at FES igen har været tvunget til at bruge et større millionbeløb på kunst og udsmykning.

Som OLFI tidligere har beskrevet, er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i lighed med alle andre offentlige bygherrer forpligtet til at afsætte halvanden procent af de samlede håndværkerudgifter til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med både nyopførelser og renoveringer af bygninger. Det er også tilfældet i Skrydstrup, hvor man dog ikke har brugt det fulde beløb:

»Der er brugt syv millioner kroner i alt. Der er brugt tre millioner til kunst inde i F-35 Campus og fire millioner kroner i lokalområdet uden for Flyvestation Skrydstrup,« oplyser FES i et skriftligt svar til OLFI.

»Vibrerer imellem det figurative og det abstrakte«

Om den nyindkøbte udsmykning til selve F-35 Campus – altså inden for hegnet på flyvestationen –  oplyser FES:

»I de seks gårdrum er ”Himlenes Haver” udført af billedkunstner René Schmidt: ”De 6 haver har en stemning/tone, der tager udgangspunkt i 6 biomer, som findes under nogle af de himle, Fighter Wing opererer i. Det bliver med planter, der er hårdføre, lever godt under vor himmel strøg og kan klare de specielle biotoper i de seks gårdhaver.” Dertil skulpturer i alle gårdrum udført i rustfrit stål.«

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Forsvaret tvunget til at bruge millioner på kunst, mens soldater mangler næsten alt

Udsmykningen i lokalområdet uden for flyvestationen er leveret af billedkunstner Benedikte Bjerre.

»Værket hedder ”Bigger Picture”. 80 x 80 meter landskab bestående af syv grupper klart farvede storskala aluminiumsskulpturer, der vibrerer imellem det figurative og det abstrakte. Hver skulpturgruppe er formgivet efter et eller flere landskabselementer fra de områder, danske fighter jets har fløjet i,« skriver FES.

De to værker har som nævnt kostet tilsammen syv mio. kroner. Halvanden procent af 1,3 mia. beløber sig ganske vist til 19,5 mio. kroner, men der er i cirkulæret intet krav om, at alle penge skal bruges på én gang.

»Bygherren kan anvende et større eller mindre beløb til kunstnerisk udsmykning på det enkelte byggeri, så længe der afsættes 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning for alt byggeri omfattet af Kunstcirkulærets anvendelsesområde for den pågældende bygherre,« fremgår det af en vejledning til cirkulæret.

Ikke alle millioner bruges på én gang

Ligesom der ikke er krav om, at alle 19,5 mio. kroner bruges på én og samme tid, giver cirkulæret også mulighed for at placere kunsten andetsteds end ved de nyopførte bygninger i tilfælde, hvor der er »begrænset adgang for offentligheden og/eller et meget begrænset antal brugere«. Det har i forbindelse med opførelsen af F-35 Campus blandt andet betydet, at FES har kunnet bruge fire mio. kroner på kunst placeret uden for flyvestationens område.

FES supplerer om beslutningen:

»Forklaringen er den, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse puljer midlerne til områder eller steder, hvor der giver mest mening med kunst og hvor flest får glæde af kunsten. Det er også det, der er gjort med de resterende midler på dette projekt, hvilket er i overensstemmelse med cirkulæret/bestemmelserne.«

Artiklen fortsætter under henvisningen …

»Landet er fortabt, fordi det er styret af venstreorienterede formningslærertyper«

Hvor og hvornår de resterende øremærkede midler vil finde anvendelse, står indtil videre ikke klart. OLFI har som opfølgning på ovenstående spurgt ejendomsstyrelsen, om pengene skal bruges inden for en bestemt tidsperiode, eller om der kan “spares op” over længere tid. Herfra lyder det dog, at man er ferieramt i denne uge, og at svaret derfor kan lade vente på sig.

Intern uenighed i regeringen

Med udgifterne til udsmykning af F-35 Campus på Flyvestation Skrydstrup føjes endnu et kapitel til historien om det statslige kunstcirkulære, som flere politikere på Christiansborg ønsker at give Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse dispensation fra henset til de mange andre udestående på Forsvarets tjenestesteder.

Tidligere har OLFI beskrevet, hvordan soldater på Haderslev Kaserne måbende så til, da en stenmosaik til en mio. kroner blev installeret i græsplænen i kasernegården, mens de tilstødende træningsfaciliteter henstår med huller i gulvet. Ud for Flyvestation Karup har et kombineret gyngestativ og tjekkisk pindsvin længe vakt undren, og på Bornholm klør soldaterne sig fortsat i skægget over den millondyre såkaldte sansesti, som blev anlagt på Almegårds Kaserne, hvor særligt indkvarteringsforholdene lader meget tilbage at ønske.

Historierne om kunstinvesteringer fik i februar Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Lise Bech, til at spørge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til mulighederne for at give dispensation fra reglerne i kunstcirkulæret.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Se listen: Her er ti af Forsvarets milliondyre kunstværker og installationer

»Jeg synes, at det er oplagt, at Folketinget drøfter cirkulærets anvendelse på Forsvarets område fremadrettet, da Forsvaret står overfor store investeringer i de kommende år,« skrev forsvarsministeren dengang i sit svar.

Med den melding gik han dog imod sin regeringskollega, social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theill (S), hvis ministerium har ansvaret for kunstcirkulæret, og som tidligere har udtrykt, at hun ikke ser grundlag for at uddele dispensation. Spørgsmålet deler også partierne – mens både Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne ønsker dispensationsmuligheder, er Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti imod.

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer