spot_img

Se listen: Her er ti af Forsvarets milliondyre kunstværker og installationer

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er grundet det såkaldte kunstcirkulære nødt til at bruge en bestemt procentdel af dens håndværkerudgifter i forbindelse med nybyggerier og renovering på kunst. Her kan du se nogle af de kunstværker og -installationer, der de senere år har kostet Forsvaret millioner.

Forsvaret er i lighed alle øvrige statslige myndigheder underlagt bestemmelserne i det såkaldte kunstcirkulære. Det betyder blandt andet, at et beløb svarende til 1,5 pct. af alle håndværkerudgifter i forbindelse med renoveringer og nybyggerier skal øremærkes til kunstværker eller -installationer.

Læs også: Forsvaret tvunget til at bruge millioner på kunst, mens soldater mangler næsten alt

Nedenfor kan du se ti eksempler på de senere års kunstinstallationer på en række af Forsvarets tjenestesteder. Med undtagelse af “sansestien” på Almegårds Kaserne er alle værker et resultat af bestemmelserne i cirkulæret.

Stenmosaik i græsplænen i kasernegården på Haderslev Kaserne

Kunstværket på Haderslev Kaserne består af flere elementer. Blandt andet våbenskolde, betonbænke og et solur. Det ses her i sin næsten fulde form. Foto: Lene Færch Overgaard

Kunstværket består af »en række skulpturelle elementer placeret i et lineært forløb fra vest mod øst, der bl.a. kan læses som en soldats udvikling fra indkaldelse til hjemsendelse«. Af beskrivelsen, som kan læses på stedet, hedder det videre:

»Våbenskjoldene er fundamenter, der både via sine særlige sten samt visuelle symboler bærer fortællinger, som relaterer sig til regimentet og kasernen. Tæppet i midten symboliserer fundament og sammenhold. Rødbøgen (som endnu ikke er plantet, red.) repræsenterer tilhørsforholdet til lokalområdet og er et symbol på den sønderjyske landsdels omskiftelige historie og identitet. Tæppet og træet symboliserer, at vi sammen er en del af noget større. Betonbænkene er mellemrum, fysiske forhindringer i det lineære forløb, hvor kroppen kan stoppe op, og hvor der inviteres til pauser og mental tid til eftertanke. Soluret viser tiden og symboliserer, at vi er soldater i kortere eller længere tid, men også at vi hver især er en del af noget større, og at vi i fællesskab er forbundet til både fortid og fremtid.«

Værket er netop færdiggjort, men endnu ikke officielt indviet. Det sker forventeligt i november eller december i år.

Opført: 2022
Pris:
 1.200.000 kr.

Tjekkisk pindsvin/gyngestativ ud for Flyvestation Karup

Værket er udført af kunstneren Ion Sørvin og opstillet ved hovedvagten i Karup. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Panserkrydset på billedet – også kaldet et tjekkisk pindsvin – er udarbejdet af kunstnerkollektivet N55 i skikkelse af Ion Sørvin og står opstillet ud for hovedvagten ved Flyvestation Karup. Her ønskede Forsvaret sig en »rumlig udendørs skulptur, hvor kunstneren har forholdt sig til bl.a. funktionalitet og vejrbestandighed«, fremgår det blandt andet af ejendomsstyrelsens opgavebeskrivelse.

»Det afgørende i bedømmelsen af skitseforslaget er, at skitseforslaget forholder sig til det specifikke Værnsfælles Forsvarskommando / Flyvestation Karup samtidig med at det formidler et værk, der skaber et eget rum for kunstnerisk oplevelse. Endvidere vægtes det i bedømmelsen af skitseforslaget højt, at kunsten sætter en egen dagsorden.«

N55 skriver selv, at der er tale om »et monument, en skulptur, men samtidigt bare en brugsgenstand«:

»Vel at mærke en brugsgenstand som kan give en et øjebliks følelse af, at man er et barn igen, af vægtløshed. Hvor man kan lade tankerne flyve og slappe af, mens man gynger. Placeringen tæt på kantinen gør, at man vil kunne “hænge ud” og tage en pause eller afvikle et hurtigt uformelt møde ved skulpturen.«

Opført: 2019
Pris:
650.000 kr.

Sansesti (Nervebanen) på Almegårds Kaserne

Sansestien er lavet i beton og snor sig gennem Almegårds Kaserne på Bornholm med fordybninger og skæve vinkler. Foto: Morten Brandborg

I 2019 anlagde Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse den såkaldte sansesti på Almegårds Kaserne. Stien – officielt Nervebanen – er ikke anlagt med baggrund i kunstcirkulæret, men som en del af Projekt Grønne Etablissementer, og snor sig gennem kaserneområdet afbrudt af en række fordybninger og grønne “søer”. I dommerbetænkningen var der stor begejstring at spore over forslaget fra det vindende konsortium:

»Masterplanen har et markant landskabeligt greb, hvor der etableres en grøn, blå og social nervebane, der binder bebyggelsen sammen og tilfører området som helhed og de enkelte bygninger i området en række landskabelige og sociale kvaliteter, og samtidig virker som regnvandsopsamling, skybrudssikring og skaber nye mødesteder og aktiviteter.«

Læs også: Almegårds Kaserne får sansesti til syv millioner, mens indkvarteringen halter

Soldaterne så anderledes kritisk på projektet og ironiserede blandt andet over det på Instagram-satireprofilen Hæren i Memes.

»Der er brugt penge ud af et tomt budget på noget, som ikke gavner nogen i deres hverdag overhovedet. Jeg har endnu ikke mødt nogen, som syntes, at det var en fed idé. Mens det regner ind gennem taget i bygning 67, mens der er rotter, og mens bygningen er så utæt, at det kan betale sig at hænge en teltflage foran vinduet, kan man trøste sig med at slå sanserne løs på en sti, som snor sig ulogisk rundt på kasernen fuldstændigt tilvokset af ukrudt,« lød skudsmålet fra en af de soldater, OLFI dengang talte med.

Opført: 2019
Pris:
7.000.000 kr.

“Lykken stå den kække bi”, bronzemonument på Dragonkasernen i Holstebro

Skulpturen “Lykken stå den kække bi” viser et møde mellem en historisk og en nutidig dragon. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bronzemonumentet “Lykken stå den kække bi” forestiller et møde mellem en historisk og en nutidig dragon, der mødes ved en bronzeport. Værket stod færdigt tidligere i år. På den cirkelformede base er nedfældet skelsættende årstal i dragonregimentets historie.

Skulpturen er udformet af Nanna Drewes Brøndum og kommer til at kræve løbende arbejde at holde pæn, skriver hun i den medfølgende beskrivelse af drift, ren- og vedligehold:

»Det anbefales, at skulpturen efterses jævnligt og at der foretages regelmæssigt vedligehold. Det anbefales, at skulpturen voksbehandles hvert andet år for at lette afrensningen. Disse voksbehandlinger skal udføres af fagfolk. (Skulpturstøberiet, som har støbt skulpturen, anbefales.)«

På Dragonkasernen skal man også være klar til at rykke hurtigt ud, hvis fugle i området vælger at besørge på værket:

»Hvis skulpturen er blevet ramt af fugleekskrementer, er det vigtigt at det fjernes så hurtigt som muligt, da fugleekskrementer har en ætsende effekt på især metal. Husk at bruge handsker og maske ved fjernelse af fugleekskrementer for at undgå smitte.«

Opført: 2022
Pris: 1.215.000 kr.

“Sløring”, grafisk tryk på foldevæg i bygning 474, Flyvestation Karup

Anne-Marie Pedersen står bag kunstværket “Sløring” på foldevæggen i bygning 474 samt akrylmaleri på væg i central trappeopgang i bygning 452 på Flyvestation Karup. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Kunstner Anne-Marie Pedersen står bag det store maleri på foldevæggen mellem kantinen og et mødelokale i bygning 474 på Flyvestation Karup. I værksfortegnelsen skriver hun selv følgende om motivet:

»Konturerne i sløringsmønsteret og deres måde at slynge sig på fik mig til at tænke på den måde skyerne på en blå himmel, langsomt, imens man betragter dem, antager skiftende former og figurer og forvandles til elefanter, bowlerhatte, vintergækker, salamandre, fingervanter, motorcykler, kringler, svaner og sværdfisk. Ligesom bladene løsnes fra træerne om efteråret og lader vinden føre sig rundt, på samme måde hvirvler de løsrevne figurer fra sløringsmønsteret rundt i luften. Som en kaotisk ballet. En koreografi for løsdele og vildfarne fragmenter. I billedet kan blikket slå sig til ro. Associationer og tanker kan frit gå på vandring, og som skyerne på himlen, forvandle sig og lade vinden føre sig rundt.«

Anne-Marie Pedersen står desuden bag et akrylmaleri på væggen i en trappeopgang i bygning 452, som har kostet 50.000 kroner.

Opført: 2018
Pris
: 250.000 kr.

Tidstavler på Kommandantgården, Kastellet

Tidstavlerne på Kommandantgården på Kastellet er opført i glas og spejl af billedkunstner Margrete Sørensen. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Tidstavlerne på Kommandantgården er opført i glas og spejl og består af otte baner af, der hver har sin egen historie/tema, her skitseret af billedkunstner og ophavskvinde Margrete Sørensen selv:

  1. Spire/Liv
  2. Død
  3. Barok
  4. Kalender
  5. Tids ur
  6. Månekalender
  7. Global/Jorden
  8. Historie/Kastellet

Ifølge Margrete Sørensen danner placeringen af de lodrette tavler »dialoger i rummet og smelter sammen. Oplevelsen veksler, når man passerer i rummet. Spejling og tegn giver en total oplevelse af tid, rum- og størrelse.«

Opført: 2016
Pris: 
500.000 kr.

“Double structure, sometimes repeated”, foliemaleri på Ryes Kaserne

“Double structure, sometimes repeated” er opført i bygning 10 på Ryes Kaserne i Fredericia. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vægdekoration anbragt på foldevæg mellem to spisesale. Vægudsmykningen “Double Structure, Sometimes Repeated” er skabt af kunstner Troels Aagaard og bygget op af »små delelementer, der sammen danner flere sammenhængende strukturer.«

Troels Aagaard forklarer videre:

»Den bagvedliggende struktur, eller baggrunden, synes at være et netværk af forgreninger, der tilsyneladende symmetrisk spejler sig omkring en vertikal midterakse. Ud fra denne akse stråler et net af forskellige grålige nuancer. Dette net fungerer som baggrund og plaster for yderligere strukturer, nemlig forgrunden, og som fiks­punkt for hele kompositionen. Øjet har et fast holdepunkt i baggrunden, hvor imod forgrun­den ikke er statisk, men langt mere levende og vanskelig at fastholde med ét blik. De forre­ste strukturer er dannet af mindre byggesten, der sammen danner et nærmest fejende, or­ganisk tæppe af sammenflettede figurer. Der er bevægelse i figurerne og de har deres cen­trum i et fælles epicenter, hvorfra de alle fire nærmest stråler ud fra. Figurerne danner et illusionistisk rum indad i fladen og antyder, at alt ikke sker på overfladen. Bevægelsen ud ad i billedet er flydende og dynamisk, og man kan nærmest fornemme lyden fra strukturerne, der bevæger sig over fladen.«

Opført: 2012
Pris:
455.000 kr.

“Moving Horizon”, grafik/fotomontager i Hangar 23, Flyvestation Karup

“Moving Horizons” er placeret i Hangar 23 på Flyvestation Karup. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Værket “Moving Horizons” er udarbejdet af Birgitte Munk og består dels af latexprint på UV Clear-folie, digitalprintet tapet på ”ArtFleece”, sandblæst folie og fotogravure. Det tager ifølge Munk afsæt i de steder, hvor helikoptereskadrillen Eskadrille 723 opererer:

»Der er brugt inspiration fra nord og syd i form af billeder og materialer. Der er brugt ord og begreber fra eskadrillens verden, der blandt andet er opstået i dialog med medarbejderne og arkitekten. Kunstværket tager også afsæt i arkitekturen og bygningens rummelige muligheder og neutrale farvesætning, der har fungeret som et åbent lærred, som det kunstneriske projekt har kunnet udfolde sig på.«

Birgitte Munk beskriver selv værket som »et rummeligt værk, der bevæger sig i forhold til dagen, lys og årstider og interagerer med ens færden rundt i bygningen«.

Opført: 2016
Pris:
450.000 kr.

“Granaten”, skulptur på Hjørring Kaserne

Skulpturen “Granaten” er opført i bohusgranit af kunstner Laila Westergaard og stod færdig i 2014. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Skulpturen “Granaten” blev udarbejdet i perioden 2011-2014 af billedhugger Laila Westergaard. Den står placeret i et bassin på forpladsen ved bygning 50A nær hovedindgangen til Hjørring Kaserne.

»Granaten var som udgangspunkt en tolv tons tung granitklump, som er blevet formet til en krukke, hvis mønster tager udgangspunkt i håndgranaten og ædelstensgranaten og således kommer til at stå og vibrere mellem det smukke og det skrækindjagende. I de mere end 200 felter, der er dannet i mønsteret, er håndhuggede billeder af soldaternes hverdag i krig og i fred, liv og død, menneskers leg og kamp med hinanden for sjov og i dybeste alvor, gensyn og begravelse, billeder af familier og børn, af naturen, af fugle, af kærligheden, af alt det vi holder af. Ned igennem Granaten slår en kile af krigsbilleder og spalter tryghedens billeder. To gange gennemskærer kilen stenen og viser den bølgebevægelse, som krig og ufred skaber i vores tilværelse.«

Opført: 2014
Pris:
735.000 kr.

Stålskulptur på Ringsted Kaserne

Kuplen ved Ringsted Kaserne er opført af Rene Schmidt i december 2013 og er inspireret af Pantheon i Rom. Foto: Oplev Ringsted

Kuplen er placeret centralt i et mindre haveanlæg på Ringsted Kaserne, som huser Veterancentret. Ifølge kunstner Rene Schmidt er kuplen »tænkt som en åben pavillon, åben mod himlen og verden« og inspireret af Pantheon i Rom samt geometrien i den arktiske iglo.

»I kuplens laserskårne metal mødes således tradition og fremtid. Konstruktionen signalerer styrke i sammenhold og refererer til Veterancentrets våbenskjold: Til fællesskab og netværk, uendelige og ubrydelige bånd.«

Opført: 2013
Pris:
500.000 kr.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Kim lund
Læser
Kim lund
21. oktober 2022 9:29

I mangler det omfangsrigesteb af dem alle. Kunstværket på Vordingborg kaserne.

Lars Fløche
Læser
Lars Fløche
23. oktober 2022 15:22

Nu er det heller ikke de mest befordrende kunstværker, som I er blevet prakket på her. De største og de dyreste er faktisk de værste. Hvem hos Forsvaret har udvalgt dem ?