Trods lange overskridelser af svarfrister og efterfølgende tavshed skylder Anders Lassen Fonden fortsat Civilstyrelsen en redegørelse med forklaring på styrelsens spørgsmål til fondens arrangementer og økonomi. Nu har fonden imidlertid antaget en advokat og dermed sikret sig endnu en udsættelse af svarfristen.

Den første svarfrist overskred Anders Lassen Fonden med en uge. Da Civilstyrelsen den 4. juni rettede henvendelse til Anders Lassen Fonden, bad den om svar den 18. juni, men det kom først den 25. juni. Den 29. juni bad Civilstyrelsen om en opfølgende redegørelse og satte – grundet sommerferien – svarfristen til den 16. august. Den frist ignorerede Anders Lassen Fonden helt og aldeles.

Først da OLFI den 27. september bad om aktindsigt i Anders Lassen Fondens svar, reagerede Civilstyrelsen og sendte en rykker til Anders Lassen Fonden med en fristudsættelse til den 25. oktober, hvilket var mandag i denne uge. Nu har Anders Lassen Fonden imidlertid fået endnu en fristudsættelse.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211026 TEASER ALF Civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om splid i Anders Lassen Fondens bestyrelse om fondens donorarrangement med Suspekt hos Frømandskorpset i maj 2019 …

Sagen om Anders Lassen Fondens aktivitetsdag for rapgruppen Suspekt på Marinestation Kongsøre i maj 2019 og ikke mindst en afklaring af fondens forvaltning af midler fortsætter med den ene overskridelse af svarfrister efter den anden. Senest har fonden hyret en advokat til at hjælpe sig med sagens håndtering. Det skriver kontorchef Birthe Jespersen fra Civilstyrelsen i en mail til OLFI tirsdag.

»Fredag forlængede vi fristen for fondens indsendelse af yderligere redegørelse til den 8. november 2021. Fonden har antaget en advokat, og denne skal have lejlighed til at sætte sig ind i sagen,« skriver hun.

Garant for retsstatens grundlæggende principper

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og arbejder ifølge sin hjemmeside for at »være garant for retsstatens grundlæggende principper«. Den er samtidig tilsynsmyndighed overfor ikke-erhvervsdrivende fonde og fungerer således som statens kontrolinstans i forhold til almennyttige fonde som eksempelvis Anders Lassen Fonden.

På trods af denne kontrollerende rolle reagerer ikke alle fonde med den respekt for Civilstyrelsens virke, som man måske kunne forvente. I hvert fald ikke Anders Lassen Fonden, der har kronprins Frederik som protektor og cheferne for henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset siddende i bestyrelsen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

Torsdag i sidste uge kunne OLFI fortælle, hvordan Civilstyrelsen har bedt Anders Lassen Fonden uddybe, hvad fonden egentlig bruger sine penge på, og hvordan økonomien i det hele taget hænger sammen. Det fremgår af det brev, som Civilstyrelsen den 29. juni sendte til Jeppe Handwerk, som er formand for Anders Lassen Fonden – og i øvrigt tidligere frømand, nær ven med kronprins Frederik og gudfar til prins Christian. Derudover står han bag kviktestfirmaet Copenhagen Medical og sælger materiel og ydelser til Forsvaret for millioner af kroner gennem sine virksomheder samlet under Copenhagen Group.

Klik her, hvis du vil læse Jeppe Handwerks og Anders Lassen Fondens indledende redegørelse til Civilstyrelsen

Ifølge Civilstyrelsens brev til Jeppe Handwerk springer fondens forbrug af midler i øjnene, hvorfor Anders Lassen Fonden altså er blevet bedt om en uddybning.

Artiklen fortsætter under playeren …

»Der fremgår af regnskabet for 2019, at der blev anvendt ca. 185.000 kr. til ”legatuddeling”. Administrations­omkostningerne var på ca. 250.000 kr. i alt. Det fremgår videre af regnskabet, at der i 2019 blev uddelt legater for 200.000 kr. Da omkostningerne og uddelingerne efter styrelsens opfattelse ikke står i rimeligt forhold til hinanden, bedes du nærmere redegøre for fondens arrangementer. Herudover bedes du oplyse nærmere om arrangementernes karakter, herunder kredsen af inviterede, program, udbytte/donationer m.v.,« skrev Civilstyrelsen den 29. juni.

Advokat skal udarbejde redegørelse

Det er denne opfølgende redegørelse fra Anders Lassen Fonden, som nu skal udarbejdes af en advokat og altså først kommer Civilstyrelsen i hænde en uge inde i november mere end fire måneder efter brevet fra Civilstyrelsen. Det betyder, at fondens økonomi nu yderligere belastes af uforudsete advokatudgifter. OLFI ved ikke, hvilken advokat Anders Lassen Fonden har valgt til at repræsentere fonden. Men Jeppe Handwerks og Copenhagen Groups advokat har tidligere svaret OLFI på vegne af Anders Lassen Fondens bestyrelse.

Advokaten hedder Michael Christiani Havemann, og da OLFI stillede en række spørgsmål til fondens brug af penge, var svaret ganske kontant.

»Dine øvrige spørgsmål ønsker Anders Lassen Fonden ikke at orientere dig om,« svarede Michael Christiani Havemann.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211020 teaser antonelli
Klik på billedet, hvis du vil læse om de menige frømænds reaktion på de mange ikketjenstlige aktiviteter, korpset deltager i …

Tirsdag aften har OLFI sendt en mail foruden en sms til Michael Christiani Havemann for at høre, om han fremadrettet repræsenterer fonden. Men Michael Christiani Havemann har endnu ikke svaret.

Gennem hele afdækningen af Anders Lassen Fondens aktiviteter og ikke mindst aktivitetsdag med Suspekt hos Frømandskorpset med skarpskydning, selvtillidsøvelser og watercast fra helikopter har OLFI forsøgt at få de øvrige bestyrelsesmedlemmer i tale. Den nuværende generalmajor Michael Hyldgaard, som er chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen, sad i Anders Lassen Fondens bestyrelse i 2019, men han oplyser gennem Forsvarskommandoen, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål om sagen. Heller ikke oberstløjtnant Kåre Jakobsen, som tilbage i 2019 var chef for Jægerkorpset, ønsker ifølge Forsvarskommandoen at svare på spørgsmål, og det gør kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach som chef for Frømandskorpset heller ikke. Da OLFI tilbage i april fik fat i den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leth, som i 1996 stiftede Anders Lassen Fonden og i dag er fast medlem af Anders Lassen Fondens bestyrelse, var der heller ikke megen åbenhed at spore.

»Tak for fremsendte. Jeg fornemmer, at du har kilet dig ind i en særlig opfattelse af ageren i fonden, som i min optik ikke har gang på jord. Det er bestyrelsens forretningsgang, at al kommunikation med pressen håndteres af fondens formand. Derfor henviser jeg til denne,« skrev han i en mail.

Og så var vi tilbage ved Jeppe Handwerk, som ikke ønsker at svare på spørgsmål fra OLFI om sagen. Tilbage står, at der kan gå lang tid, før Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen, hvilket kontorchef Birthe Jespersen da også erkender:

»Styrelsen har mange sager til behandling, så jeg kan desværre ikke angive hvornår, sagen behandles.«