Hvorfor skulle Anders Lassen Fonden betale for leje af en privat helikopter, så rap-gruppen Suspekt kunne få lov at gennemføre et watercast? Chefen for Frømandskorpset giver én forklaring til auditørkorpset, og Jeppe Handwerk giver som formand for fonden en anden forklaring til Civilstyrelsen. Kronprins Frederik spiller en uheldig birolle i sagen, som er langt fra afsluttet.

Skal man tro på Jeppe Handwerks forklaring til Civilstyrelsen? Eller skal man tro på kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bachs forklaring til Forsvarsministeriets Auditørkorps? Det spørgsmål blæser i vinden over Marinestation Kongsøre, efter at Jeppe Handwerk som formand for Anders Lassen Fonden har skrevet en redegørelse til Civilstyrelsen. Det virker usandsynligt, at begge kan have ret.

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og er en såkaldt fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde, som fører tilsyn med, at disse fonde overholder fondsloven. I juni bad Civilstyrelsen Jeppe Handwerk som formand for Anders Lassen Fonden at aflevere en redegørelse. Opdraget kom på baggrund af afdækningen i OLFI af, hvordan Anders Lassen Fonden havde betalt for en privat chartret helikopter, så rap-gruppen Suspekt på en meget omtalt aktivitetsdag hos Frømandskorpset i Kongsøre i maj 2019 kunne få lov at prøve et såkaldt watercast, hvor man springer i vandet fra en helikopter i fart.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

Af Jeppe Handwerks redegørelse dateret den 25. juni fremgår det, at fonden »gennemfører løbende arrangementer for aktuelle og kommende donorer for derved at udbrede kendskabet fonden og dens formål. Dette kendskab til fonden og specialstyrkerne i Jægerkorpset og Frømandskorpset har stor betydning for de pågældende donorers interesse i at yde bidrag til fonden og er derfor væsentligt for fondens indtægtsgrundlag«.

Læs også: Civilstyrelsen undersøger Anders Lassen Fondens betaling af privat helikopter

»Anders Lassen Fonden inviterede en række sådanne donorer til en aktivitetsdag på Marinestation Kongsøre den 19. maj 2019. Én af de aktiviteter, vi denne dag tilbød gæsterne, var en watercastøvelse, hvor deltagerne selv kunne opleve udspring fra helikopter, ligesom specialstyrkerne praktiserer i aktion og under øvelser,« skriver Handwerk i sin redegørelse og fortsætter:

»Repræsentanter for disse donorer tog imod dette tilbud, der giver et for de fleste uforglemmeligt indtryk af specialstyrkernes virke. Da der op til afviklingen af arrangementet opstod ledige pladser, inviterede vi yderligere medlemmer af bandet Suspekt.«

Hvem var Anders Lassen Fondens donorer?

Ifølge Anders Lassen Fondens formand var Suspekts besøg altså en del af et større arrangement for flere af fondens donorer og repræsentanter for disse. Det står dog i skærende kontrast til det indtryk, man får ved at læse auditørkorpsets afhøringsrapporter af de medvirkende ved aktivitetsdagen, som rettelig fandt sted den 3. og ikke den 19. maj. Af rapporterne fremgår det, at medlemmerne af Suspekt var de eneste gæster, der deltog ved aktivitetsdagen. De øvrige tilstedeværende var derudover repræsentanter for Anders Lassen Fonden i form af Jens Birkebæk Bach, som er chef for Frømandskorpset, samt de frømænd, der var med til at facilitere aktiviteterne. I hvert fald nævnes eventuelle øvrige deltagere ikke med et ord i de mange siders rapporter.

Læs også: Anders Lassen Fonden betalte for privat helikopter til underholdningen af Suspekt

»Forespurgt oplyste vidnet, at besøget i Kongsøre var den 3. maj 2019. De var tre fra bandet, en producerpartner og tre-fire andre. De havde været cirka syv personer, som også havde været med, da de spillede ved Anders Lassen Fondens legatuddeling,« fremgår det således af afhøringen af et af Suspekts medlemmer.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Supekt ressourcer
Klik på billledet, hvis du vil læse, hvordan Forsvaret betalte for ammunition og brændstof, da rapgruppen Suspekt med hjælp fra Anders Lassen Fonden blev inviteret indenfor til en spektakulær aktivitetsdag i Frømandskorpset …

Nogenlunde samme toner lyder fra Suspekts produktionschef, som heller ikke nævner donorer med et ord, og det gør sig også gældende for Jens Birkebæk Bach, der selv sidder i bestyrelsen for Anders Lassen Fonden, men heller ikke kan huske andre tilstedeværende på dagen.

»Afhørte (Jens Birkebæk Bach, red.) blev forespurgt, hvem der var i Kongsøre, da Suspekt ankom. Afhørte oplyste, at han var til stede sammen med de instruktører, som deltog. Forespurgt, om der var andre til stede, oplyste han, at han ikke huskede, om der var andre, som havde fået rundvisning på dagen.«

Fortællingen om, at Suspekt blot var en del af en større gruppe, lader således ikke til at være opfattelsen blandt de personer, der var til stede på dagen.

Helikopter var lejet til brug for Suspekt

Et andet sted i Jens Birkebæk Bachs afhøringsrapport hos auditørkorpset fremgår det videre, hvorfor Anders Lassen Fonden overhovedet skulle betale for en civil helikopter.

»Anders Lassen Fonden havde også lejet en helikopter til dagen, så bandmedlemmerne fik et ”watercast” i havet. Dette kunne afhørte ikke bruge Forsvarets ressourcer på. Afhørte kunne træne sine frømænd på det, men kunne ikke tillade sig at ”smide Forsvarets ressourcer efter” civile til en sådan aktivitet.«

Jens Birkebæk Bach forklarer videre til auditørkorpset, at arrangementet med Suspekt slet ikke handlede om sikre Anders Lassen Fondens indtægtsgrundlag, som Jeppe Handwerk ellers forklarer til Civilstyrelsen.

»Forespurgt hvorfor Suspekt skulle have aktivitetsdagen i Kongsøre, forklarede afhørte, at det var et ønske om at ”være åben omkring”, hvad Forsvaret er, og hvad Frømandskorpset og specialstyrkerne er. Der er en policy i Forsvaret om, at Forsvaret skulle være åben mod ”civilsamfundet”,« fortæller Jens Birkebæk Bach til auditørkorpset.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211020 teaser antonelli
Klik på billedet, hvis du vil læse om de menige frømænds reaktion på de mange ikketjenstlige aktiviteter, korpset deltager i …

Jens Birkebæk Bach ønsker dog ikke at praktisere sin åbenhed over for pressen, og han har derfor konsekvent takket nej til at stille op til interview om sagen.

I sin skriftlige redegørelse til Civilstyrelsen gør Jeppe Handwerk det klart, at han ikke selv ser noget problem i, at Suspekt blev inviteret til aktivitetsdag i Kongsøre, og at der ingenlunde var tale om nogen betaling for gruppens optræden ved legatuddelingen to måneder forinden:

Læs Jeppe Handwerks redegørelse til Civilstyrelsen her

»Det er korrekt – som også nævnt ovenfor – at bandet Suspekt i marts 2019 havde optrådt vederlagsfrit, og at invitationen til watercast ikke var en ”betaling” for denne optræden. Anders Lassen Fondens midler er (langt fra) tilstrækkelige til at betale markedsprisen for en sådan optræden. Bandet Suspekt optrådte gratis alene som en anerkendelse af specialstyrkerne, som de i øvrigt også hylder i sangtekster,« skriver Jeppe Handwerk.

Smid mig som en frømand, sæt dig min kronprins

Det er korrekt, hvis man ellers betragter Suspekts omtale af Frømandskorpset i sine tekster som en hyldest. Tre uger efter Suspekts aktivitetsdag i Kongsøre sendte bandet den 24. maj 2019 singlen ”Gonzo” på gaden:

»Har røget så meget cigar, jeg stinker af Maradona / Få din røv herhen, så jeg ka’ stik’ dig på min sofa / Smid mig som en frømand, sæt dig på min kronprins / Du si’r, jeg’ kongen, når du ser, jeg har en stor svans / Rulleskøjter og hår på fissen / De sutter bollesprøjte som en pornofilm /Palperer prostata, braiserer min’ klodser / Vi’ Olsen-banden på euforiserende stoffer / Det’ lyden af at bli’ kneppet rigtigt godt og pronto / Min nosso er deliciozo, min musik er Gonzo.«

Læs også: Civilstyrelsen rykker Anders Lassen Fonden for svar på spørgsmål om økonomi

Af afhøringsrapporterne hos Forsvarsministeriets Auditørkorps fremgår det videre, at hele misæren med Suspekt opstod, da Jeppe Handwerk og kronprins Frederik mødte bandet på Smukfest i Skanderborg i 2018. Her spurgte Jeppe Handwerk ifølge afhøringsrapporterne formentlig på vegne af kronprinsen, om bandet ville spille gratis til en koncert i forbindelse med Anders Lassen Fondens legatuddeling, hvor kronprinsen ville deltage som protektor for fonden.

»Det er klart, at når xxxxxxxx spørger, så siger man ja,« forklarer et civilt medlem af Suspekt til auditørkorpset.

Efter den gratis koncert tyder meget på, at det netop var Jeppe Handwerk, der som Anders Lassen Fondens formand ringede og inviterede Suspekt på en aktivitetsdag hos Frømandskorpset, som altså ifølge Jeppe Handwerk i virkeligheden var en aktivitetsdag for Anders Lassen Fondens donorer og repræsentanter for disse.

Artiklen fortsætter under billedet …

20201218 TEASER Kystredningstjenesten Handwerk
Klik på billedet, hvis du vil læse historien om, hvordan Jeppe Handwerk ringede til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og bad om at få foretaget ændringer i kravsspecifikationerne på et udbud, som endnu ikke var offentliggjort …

Redegørelsen fra Anders Lassen Fondens formand stiller dog ikke Civilstyrelsens tilfreds. Allerede fire dage senere skriver Civilstyrelsen til Jeppe Handwerk:

»Der fremgår af regnskabet for 2019, at der blev anvendt ca. 185.000 kr. til ”legatuddeling”. Administrationsomkostningerne var på ca. 250.000 kr. i alt. Det fremgår videre af regnskabet, at der i 2019 blev uddelt legater for 200.000 kr. Da omkostningerne og uddelingerne efter styrelsens opfattelse ikke står i rimeligt forhold til hinanden, bedes du nærmere redegøre for fondens arrangementer. Herudover bedes du oplyse nærmere om arrangementernes karakter, herunder kredsen af inviterede, program, udbytte/donationer m.v.,« skrev fonden og gav Jeppe Handwerk en frist til at aflevere de supplerende oplysninger »senest den 16. august 2021«.

Den 27. september havde Civilstyrelsen imidlertid endnu ikke modtaget de efterlyste oplysninger fra Anders Lassen Fonden, og styrelsen forfattede derfor endnu et brev til Jeppe Handwerk.

»Under henvisning til Civilstyrelsens brev af 29. juni 2021, der vedlægges i kopi, skal styrelsen herved minde dig om at indsende yderligere redegørelse vedrørende fondens uddelinger og udgifter. Civilstyrelsen skal anmode dig om at indsende det udbedte inden 4 uger fra dette brevs dato.«

Denne frist udløber på mandag den 25.oktober. OLFI ville gerne have interviewet Jeppe Handwerk eller andre repræsentanter for Anders Lassen Fondens bestyrelse om sagen. Men det kommer ikke til at ske, oplyser Jeppe Handwerks advokat i en mail til OLFI.

»Jeppe Handwerk er på efterårsferie, men jeg kan oplyse, at du har ret i, at der er en datofejl – arrangementet var den 3. maj og ikke den 19. maj 2019. Dine øvrige spørgsmål ønsker Anders Lassen Fonden ikke at orientere dig om,« skriver Michael Christiani Havemann.

20211021 Civilstyrelsen
Anders Lassen Fonden skulle have afleveret sin opfølgende redegørelse til Civilstyrelsen den 16. august, men har endnu ikke svaret. Den nye frist udløber mandag.