Det var ikke mange nye oplysninger, der kom frem på fredagens to samråd om regeringens håndtering af evakueringerne fra Afghanistan. Udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen var begge i ilden, men både de og oppositionen gentog løbende sig selv under de i alt tre timer, samrådene varede.

Oppositionen lugter efter en kaotisk evakueringssituation i Afghanistan for alvor ministerblod, og det har særligt den i forvejen pressede forsvarsminister Trine Bramsen (S) fået at føle.

Fredag var Bramsen sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kaldt i samråd om evakueringen af afghanske og danske ansatte på den danske ambassade i Kabul, før det ved et separat samråd senere på dagen kom til at handle om hendes eget kontroversielle besøg på Ærø, mens Kabul faldt til Taleban. Der kom dog ikke mange nye oplysninger frem på hverken det ene eller det andet af de to samråd, hvor ministrene igen forklarede den kaotiske evakueringssituation med, at regeringen ikke havde nogen nævneværdige indikationer på, at Taleban ville indtage Kabul, før det var for sent.

Oppositionen viste nok en gang stor interesse for de meget omtalte ugerapporter fra den danske styrkechef, men både Kofod og Bramsen afviste at have haft noget detaljeret kendskab til dem. Rapporterne indgik alene som »puslespilsbrikker« i FE’s helhedsvurdering, forklarede de to ministre, som altså begge afviste selv at have læst dem.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210917 fejlvurdering fe
Klik på billedet, hvis du vil læse om FE’s fejlvurdering af situationen i Afghanistan …

»Jeg forventer, at det kommende evalueringsarbejde vil kortlægge, hvordan ugerapporterne har indgået i myndighedernes arbejde, herunder sammenstykningen af det samlede efterretningsbillede fra FE. Jeg er ikke selv blevet præsenteret for de ugerapporter, som der spørges til,« fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod.

Han måtte også svare på en tidligere fremført kritik af, at evalueringen af forløbet i Afghanistan i første omgang skal undersøges af de involverede myndigheder selv, men den praksis har tidligere regeringer selv været med til at implementere, bemærkede han.

Er på arbejde døgnet rundt

De mange gentagelser udspillede sig også på dagens andet samråd, hvor Trine Bramsen stod alene i mødet med oppositionens kritik – eller næsten da, for partifællerne Jan Johansen, Kasper Roug og Annette Lind sad alle klar til at støtte forsvarsministeren. Sidstnævnte gav ligefrem udtryk for, at ministeren fortjente en medalje for sit søndagsarbejde under besøget på Ærø.

Læs også: Ministre gik til koncert og talte om sæler, mens Kabul faldt til Taleban

Også dette andet samråd bød mestendels på variationer af samme kritik af Trine Bramsens »valgkampstur« til Ærø. Svarene havde man også hørt før, og gik man ind til samrådet med en naiv forestilling om en opblødning mellem parterne, blev man slemt skuffet. Bramsen gjorde på sin side gældende, at turen med Marinehjemmeværnet var gennemført som tjenestestedsbesøg på Marinehjemmeværnets egen foranledning. Turen fulgte alle gældende forskrifter, lød det videre fra ministeren, som også understregede, at hun undervejs var i løbende kontakt med sit ministerium og involveret i alle nødvendige beslutninger vedrørende situationen i Afghanistan.

»Jeg har også fremover i sinde at besøge de mange ansatte og frivillige på Forsvarsministeriets område i hele landet, fordi det er afgørende for mit virke som forsvarsminister. Men jeg vil også understrege, hvad jeg har sagt flere gange før: Jeg har deltaget i alle relevante møder og beslutninger i forhold til Forsvarsministeriets del af evakueringsindsatsen. Som Danmarks forsvarsminister er jeg på arbejde døgnet rundt, året rundt, og uanset hvor jeg befinder mig.«

Forsvarsministeren gjorde med endnu en gentagelse klart, at hun ikke ville være taget til Ærø, hvis hun havde kendt til de oplysninger om situationen, der siden er kommet frem. Men det gjorde hun også, indvendte Sophie Løhde (V) med henvisning til et møde lørdag aften, hvor deltagerne angiveligt blev informeret om den tilspidsede situation i Afghanistan:

»Hvorfor beslutter man søndag, når alvoren er gået op for alle senest lørdag, alligevel at drage afsted på socialdemokratisk kampagnebesøg,« ville Løhde gerne vide.

Fortryder ikke billeder

Trine Bramsen forklarede, at fordi alle danske soldater var ude af Afghanistan allerede den 22. juni, var det først og fremmest sagsbehandling af ansøgninger fra afghanske tolke, der på dette tidspunkt lå på hendes bord. Det var først, da det stod klart, at civile fly ikke længere kunne lande i lufthavnen i Kabul, og danske Hercules-fly måtte indsættes, at situationen også i Forsvarsministeriet spidsede til. Havde hun vidst, hvad hun i dag ved, var hun ikke taget til Ærø, bedyrede hun.

Med andre ord blev også dette samråd til en gentagelse af, hvad man løbende har kunnet læse i dagspressen, og hverken kritik eller svar ændrede sig synderligt af at blive stillet og besvaret i udvalgslokalet på Christiansborg. Enkelte af de tilstedeværende politikere bemærkede da også, at man kørte i ring. De Radikales udenrigs- og forsvarsordfører omtalte således samrådene som »en rituel stammedans«, mens løsgænger Lars Løkke Rasmussen lagde sig i samme spor og bemærkede, at der var »noget dejlig genkendeligt rituelt» over den politiske tvekamp og dens »hårde angreb og hårde forsvar».

Artiklen fortsætter under billedet …

20210917 broendum
Klik på billedet, hvis du vil læse journalist og blogger Christian Brøndums forsvar for Trine Bramsen …

Først hen mod slutningen af fredagens andet samråd blev monotonien i spørgsmålene tilnærmelsesvis brudt, da samme Lars Løkke Rasmussen spurgte ind til, om Trine Bramsen af hensyn til signalværdien ville overveje at ændre på reglerne for ministres befordring i militære transportmidler, samt om ministeren fortrød nogle af de billeder, der har været vist i pressen – af henholdsvis koncertbesøget i Odense, besøget hos den lokale partiforenings campignvogn “Røde Grethe” eller Situation Room-billedet.

Det afviste ministeren klart, og derved blev det i denne omgang. Oppositionen har dog varslet en genoptagelse af begge dagens samråd.