Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) erkender at have været alt for optimistisk i sin vurdering af tidshorisonten for Kabuls fald. Det var ikke nogen overraskelse, at den afghanske hovedstad faldt, men det kom bag på efterretningstjenesten, at det skete i år, forklarer fungerende chef Svend Larsen. Militæranalytiker mener, at fejllæsningen svækker tilliden til FE.

Regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har siden Kabuls fald søndag den 15. august været genstand for hård kritik for ikke at have reageret rettidigt på truslen fra Taleban. Nu får han og landets politikere imidlertid indirekte støtte fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som indrømmer, at tjenesten byggede sine efterretninger på oplysninger, der ikke stemte overens med virkeligheden i Afghanistan.

»Det var ikke en overraskelse, at Kabul faldt, men hastigheden, som det skete med, havde vi ikke anset som sandsynlig. Vi baserede vores vurderinger på det efterretningsgrundlag, vi havde til rådighed fra blandt andet egen indhentning, Forsvaret og internationale partnere, men det har vist sig, at vores vurdering simpelthen var for optimistisk,« Svend Larsen, som er chef for Forsvarets efterretningstjeneste i en opsigtsvækkende pressemeddelelses fra tjenesten.

FE fremlagde sin vurdering for Folketingets partier mandag den 9. august, og det er formentlig denne vurdering, der har betydet, at evakueringen af personalet på den danske ambassade og de afghanske ansatte ikke blev fremrykket.

»Mindre sandsynligt, at Kabul falder i år«

»Indtil umiddelbart før Talibans magtovertagelse var FE’s vurdering, at det var mindre sandsynligt, at Kabul ville falde inden udgangen af året,« skriver efterretningstjenesten i pressemeddelelsen onsdag.

Netop denne udlægning var, hvad der blev præsenteret for udenrigs- og forsvarsordførerne. Tirsdag besøgte Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen programmet Frontlinjen på Radio4, hvor et af spørgsmålene netop handlede om de efterretningsrapporter, som politikerne i Udenrigspolitisk Nævn modtog fra FE.

»Uden at sige hvad der stod i den, så var det sort i forhold til, at det nu er hvidt. Det var fuldstændig et andet billede end det, der var virkeligheden. Desværre,« sagde Michael Aastrup Jensen.

Hans Peter Michaelsen har en fortid i Forsvaret og er i dag selvstændig og uafhængig militæranalytiker. Ifølge ham er udmeldingen et alvorligt skud for boven for Danmarks udenrigsefterretningstjeneste, som sår tvivl om kvaliteten af FE’s risikoanalyser.

»Det er noget af en indrømmelse, og den rokker alvorligt ved FE’s troværdighed. Tjenesten skal ikke forudse begivenheder, men den skal have fingeren på pulsen, så den kan give et retvisende billede. Det er der meget, der peger på, at den ikke har haft her.«

Hvad siger det om FE’s efterretninger?
»Jeg spørger mig selv, om de overhovedet har de rigtige kilder. Eller hvad bygger de deres kilder på?«

Dansk styrkechef advarede i juni om Kabuls snarlige fald

Onsdag kunne Berlingske fortælle, at den danske chef for 130 soldater i Kabul umiddelbart inden sin hjemrejse sendte en dyster situationsrapport til operationsstaben i Forsvarskommandoen:

»ANDSF (den afghanske regeringshær, red.) er udfordret på stort set alle parametre, og TB (Taliban, red.) vinder frem. I maj måned gennemførte TB 130 angreb på distriktscentre, sammenlignet med 32 i maj måned 2020. 15 distriktscentre er blevet erobret af TB i maj måned alene, og der løber til stadighed meldinger ind om ANDSF poster som forlades uden kamp. Hertil kommer TB nu fuldstændige dominans på Highway 1 og tilnærmelsesvis isolation af Kabul. Sikkerhedssituationen i landet er stærkt udfordret.«

Situationsrapporten understreger samme dystre billede, som en række analytikere har fremført med langt mere alvorlige analyser af situationen i og omkring Kabul end den, som FE seks dage før Kabuls fald videregav i fortrolighed til medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn. Hans Peter Michaelsen har læst den omtalte situationsrapport og undrer sig også over, hvordan den øjensynligt er blevet fejllæst.

»Jeg ved ikke, hvor FE har sine kilder fra. Det interessante er, at den danske styrkechef i Kabul i juni skriver hjem til operationsstaben i Forsvarskommandoen, at korthuset i Afghanistan er ved at falde sammen, og at det kan gå rigtigt hurtigt. Han beskriver, at afghanerne deserterer fra sikkerhedsstyrkerne, og man ved, at amerikanerne er ved at trække sig. Hvis jeg havde læst det den 23. juni, så havde jeg tænkt, at det her er et spørgsmål om tid – og kun kort tid,« siger han.

I FE giver fejltagelsen nu anledning til at igangsætte den selvransagelse, som Jeppe Kofod efter Talebans magtovertag italesatte nødvendigheden af. Efterretningstjenesten vil derfor »inddrage erfaringerne i det interne kvalitetsarbejde«, fremgår det desuden af pressemeddelelsen.

»Det er naturligt, at vi ser på vores vurderinger i denne sag. Efterretningstjenester i andre lande er i samme situation, og der har da også knyttet sig særlige udfordringer til situationen i Afghanistan, fordi adgangen til informationer er blevet svækket som følge af koalitionens tilbagetrækning. Disse forhold ændrer dog ikke på, at vi naturligvis skal lære af forløbet,« siger Svend Larsen.