spot_img

Frømandskorpset ved ikke, hvad Suspekts og Antonellis besøg kostede af ressourcer

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forsvaret brugte både brændstof, ammunition og mandskabstimer foruden nat- og øvelsestillæg, da Antonelli Orchestra og rapgruppen Suspekt gæstede Frømandskorpset på spektakulære adventure-besøg. Men Forsvaret har ikke tal på, hvor meget besøgene reelt kostede, for Frømandskorpset fører ikke regnskab med ressourceforbruget ved civile besøg.

Frømandskorpset var i 2019 vært to gange for et par spektakulære aktivitetsdage for to populære bands og ”venner af huset”. I maj 2019 fik rap-gruppen Suspekt lejlighed til at prøve lidt af livet som frømænd efter at have optrådt gratis ved en lukket fest for specialoperationsstyrker efter en legatuddeling i regi af Anders Lassen Fonden. Senere samme år blev tv-bandet Antonelli Orchestra og kapelmester Claes Antonsen budt indenfor på Marinestation Kongsøre på initiativ af Jens Birkebæk Bach, som er kommandørkaptajn, chef for Frømandskorpset og privat ven med kapelmesteren.

OLFI har tidligere beskrevet, hvordan begge bands fik lejlighed til at sejle i de såkaldte RHIB’er (Rigid Hull Inflatable Boat), ligesom Suspekt også fik lejlighed til at skyde med skarpt med Frømandskorpsets våben. Derudover har Frømandskorpsets medarbejdere brugt arbejdstimer i form af hjælp til at planlægge, organisere og gennemføre de civile besøg. Men hvor meget det reelt har kostet Forsvaret at underholde de to bands og øvrige civile gæster hos Frømandskorpset, står til gengæld hen i det uvisse, for Frømandskorpset fører ikke regnskab over ressourceforbrug i forbindelse med civile besøg.

Dem har der været ca. 100 af på marinestationen mellem august 2017 og november 2019, og de dækker over alt fra skoleklasser, håndboldhold, private firmaer, leverandører, civile fra Forsvarets styrelser og så altså Suspekt og Antonelli Orchestra. Det fremgår af en række afhøringsrapporter og dokumenter, som OLFI har fået adgang til at læse hos Forsvarsministeriets Auditørkorps. Rapporterne stammer fra en undersøgelse af muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset, og efterforskningen blev indledt efter OLFIs besøg hos Frømandskorpset i november 2019.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

En gennemlæsning af afhøringsrapporterne giver imidlertid et markant fingerpeg om omfanget af Forsvarets ressourceforbrug i forbindelse med de to bands besøg på Marinestation Kongsøre. Ud over de førnævnte aktiviteter har Frømandskorpset ladet bandmedlemmerne sejle med militære jetski, skyde med pistol og gevær, springe ud fra hangar, gennemføre samarbejdsøvelser i havnebassinet i Kongsøre og flere andre aktiviteter. Derudover fik medlemmerne af Suspekt lejlighed til at gennemføre et såkaldt watercast, hvor de sprang i vandet fra en helikopter. Den var civil og lejet privat, men Frømandskorpset havde ifølge OLFIs oplysninger både dykkere i vandet og en båd til at samle bandmedlemmerne op.

Fik udbetalt natpenge og øvelsestillæg for Antonelli-besøg

Da OLFI i november 2019 besøgte Frømandskorpset, forklarede Jens Birkebæk Bach, at han i forbindelse med Antonelli Orchestras besøg i september 2019 alene havde brugt sin egen tid på besøget, og at han som chef hverken havde øvre eller nedre timetal på sin arbejdstid. Han nævnte ikke Suspekt, da OLFI spurgte, om han havde haft private besøg på marinestationen. OLFI spurgte også, om han havde brugt mandskab og udbetalt eksempelvis nattillæg til nogle medarbejdere.

»Der er to frivillige, som har hjulpet mig,« sagde Jens Birkebæk Bach dengang.

Når man i dag læser dokumenterne fra auditørkorpset, kan man konstatere, at den udtalelse er en sandhed med modifikationer. Det fremgår af auditør Claus Risbjergs skriftlige »forelæggelse af en række forhold vedrørende muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset« for generalauditør Lars stevnsborg den 25. september 2020.

»Det fremgår af sagens akter, at personel ved Frømandskorpset i forbindelse med gennemførelsen af de to aktivitetsdage har fået udbetalt almindelig arbejdstid og natpenge. To ansatte har i forbindelse med ”The Antonelli Orchestras” besøg også fået udbetalt øvelsestillæg.«

Ifølge dokumenterne har Jens Birkebæk Bach siden erkendt, at udbetalingen af øvelsestillæg var en fejl. Udbetalingen skete, selv om der ifølge OLFIs oplysninger i efteråret 2019 på grund af knappe ressourcer var skåret ned på antallet øvelsesdøgn for Frømandskorpsets operatører, ligesom natøvelser i en periode var indstillet. Når det drejer sig om arbejdstid, kan man ud af afhøringsrapporterne konstatere, at der er forskellige opfattelser af, hvor mange medarbejdere fra Frømandskorpset, som har deltaget i besøgene og brugt arbejdstid i forbindelse med aktivitetsdagene. Under Suspekts besøg var der ifølge Jens Birkebæk Bach tale om 4-5 tilstedeværende instruktører, mens Suspekt var på skydebanen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om muligt magtmisbrug i Frømandskorpset …

»Afhørte havde haft instruktører til at stå på skydebanen for at sikre, at sikkerheden var i orden. Ud over dette havde afhørte selv håndteret besøget,« fremgår det af en af en af hans afhøringsrapporter.

Et medlem af Suspekt forklarer dog, at flere tilstedeværende spillede en aktiv rolle i løbet af besøget.

»Forespurgt om der var andre fra Frømandskorpset, som havde deltaget på dagen, oplyste vidnet, at han ikke kendte navnene på disse, men at der var tale om cirka 10-15 mand. Disse folk viste rundt på basen. De sejlede også i en gummibåd, som skulle kæntre, hvor der var nogen, som holdt øje med dem. Her skulle man hjælpe hinanden op som en slags teambuilding.«

Om disse medarbejdere har deltaget i selve øvelserne eller ageret instruktører, er dog svært at bedømme ud fra afhøringsrapporten, og ingen fra Suspekt ønsker at udtale sig om besøget i Kongsøre. Ifølge Jens Birkebæk Bach er frømændenes arbejde i forbindelse med besøgsarrangementer en del af deres daglige tjeneste, som ikke udgør nogen merudgift for Frømandskorpset.

Ved ikke, hvem der har skudt

Frømandskorpset råder over flere 11 m RHIB’er med jetmotor, ligesom korpset råder over en række mindre RHIB’er med påhængsmotor. Netop de store motorbåde er dyre i drift og »meget ressourcetunge at bruge, så det skulle være planlagt med en aktivitet, før den blev sat i vandet,« har Jens Birkebæk Bach forklaret til auditørerne.

Han kan dog ikke redegøre for brændstofforbruget ved hverken Suspekts eller Antonelli Orchestras besøg eller nogen af de øvrige civile besøg på marinestationen.

»Forespurgt om det kunne oplyses, hvor mange gange man havde sejlet RHIB under de 100 besøg, oplyste afhørte, at det ikke var logget. Det fandtes i ”gamle dage”, hvor man udfærdigede en rapport en gang om året, hvoraf det fremgik, men loggen var ophørt for mere end 10 år siden. Det var de store RHIB, som kostede at sejle med. De blev ikke sat i vandet bare for et besøgs skyld. Hvis de var sat i vandet, kunne man godt give en hurtig tur på fem minutter ud og ind, mens systemet blev varmet op.«

Artiklen fortsætter under playeren …

Chefen for Frømandskorpset kan heller ikke i detaljer redegøre for hvem, der ud over Suspekt har fået lov at skyde med Frømandskorpsets våben, eller hvor meget ammunition korpset har brugt på civile gæster.

»Direkte adspurgt om afhørte kunne give et overslag på, hvor mange penge og materiel, herunder patroner, som Frømandskorpset havde brugt på besøgene under afhørtes tid som chef ved Frømandskorpset, oplyste han, at det kunne han ikke. Forespurgt oplyste afhørte, at der ganske givet havde været andre, som havde skudt hos Frømandskorpset end de nævnte, men afhørte vidste det ikke og kunne ikke svare på det.«

Vil ikke stille op til interview

Generalmajor Peter Boysen er chef for Specialoperationskommandoen og Jens Birkebæk Bachs nærmeste foresatte. Ifølge generalmajoren er ressourceforbrug en balancegang, når civile besøger tjenestesteder som marinestationen. Det forklarede han, da OLFI i november 2019 interviewede ham om Antonelli Orchestras besøg ved Frømandskorpset.

»Ja, det er en hårfin grænse. Hvis man bruger brændstof og medarbejderressourcer, så er jeg enig i, at det kan man ikke. Med mindre at det har et tjenestemæssigt formål,« sagde han dengang om Antonellis besøg.

Hvor mange af aktiviteterne, der har haft et tjenestemæssigt formål, kan OLFI ikke få svar på, og det fremgår ikke klart af dokumenterne hos auditørkorpset. Når forbruget af ammunition vækker en særlig interesse, skyldes det ikke mindst, at Forsvaret gennem adskillige år har haft et nærmest kronisk underskud af ammunition. Manglen er så alvorlig, at Nato skrev om det danske forsvars mangel på ammunition, da forsvarsalliancen i vinter sendte en kritisk rapport om dansk forsvar til regeringen.

Da OLFI i februar interviewede forsvarschef Flemming Lentfer, bekræftede generalen, at Forsvaret mangler ammunition i både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

»Det er rigtigt, at vi på ammunitionsdelen har brug for større lagre, end vi har i dag. Det er bare en konstatering, så det har de sådan set ret i,« sagde han i februar til OLFI med hentydning til Nato. Han tilføjede, at ammunition »står på behovslisten i forhold til den rådgivning, som jeg kan give til regeringen og til Folketinget, når der åbner sig mulighed for at diskutere den slags«.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse interviewet med forsvarschef Flemming Lentfer …

OLFI ville gerne have spurgt Jens Birkebæk Bach om hans overvejelser omkring at lade Suspekt skyde med skarp ammunition, men han har via Forsvarskommandoen afvist at stille op til interview. Heller ikke medlemmer af Suspekt har ønsket at svare på spørgsmål om besøget hos Frømandskorpset.

I februar indstillede Forsvarsministeriets Auditørkorps sin undersøgelse af muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset og besluttede i den forbindelse ikke at rejse sigtelse mod Jens Birkebæk Bach. I stedet overdrog auditørkorpset sagen til generalmajor Peter Boysen, der som chef for specialoperationskommandoen er disciplinarchef for Jens Birkebæk Bach. Generalmajoren har efterfølgende videregivet sagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der skal afgøre, om sagen skal have ansættelsesretlige konsekvenser for Frømandskorpsets chef.

OLFI har i marts søgt aktindsigt i personalestyrelsens afgørelse, men har endnu ikke modtaget noget svar.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Striden mellem jakkesæt og uniformer har udviklet sig til »borgerkrig«

Abonnement
INTERVIEW. Håndteringen af fregatsagen udstiller den gensidige mistillid mellem politikere, officerer og embedsmænd, der gennemsyrer forsvarsområdet. Det mener politisk analytiker Lars Trier Mogensen, som samtidig peger på, at Elbit-sagen i sig selv kunne have kostet Flemming Lentfer jobbet. Til syvende og sidst skal der dog andet og mere til...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

1 kommentar

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Wedell Christensen
Læser
Wedell Christensen
28. april 2021 17:22

Et er, at der tilsyneladende er penge nok, siden udgifterne til civile informationsbesøg ikke budgetteres og regnskabsføres. Noget andet og måske alvorligere er, om der er styr på hvem der er ansvarlig og betaler erstatninger, hvis de civile besøgende kommer til skade, lander forkert ved spring, brækker et ben etc. Godt at der var styr på skydningen.
Det gør det ikke bedre, men mere kompliceret, at der også er anvendt en civil indregistreret helikopter i et militært arrangement.