Politikere vil have undersøgt personaledirektørs mulige lovbrud

0
Forsvarsordførerne Martin Lidegaard (R) og Jeppe Jakobsen (DF) ønsker en afklaring på, om personaledirektør Laila Reenberg har overholdt forvaltningsloven i forbindelse med hendes ægtefælles beordring i stillingen som chef for 2. Eskadre. Collagen er sammensat af to billeder fra Folkemødet på Bornholm. Collage og foto: Ernstved

Såvel De Radikale som Dansk Folkeparti forventer, at forsvarsministeren vil undersøge, om personaledirektør Laila Reenberg har fulgt loven i forbindelse med beordringen af hendes ægtefælle i stillingen som chef for 2. Eskadre. Ordfører kalder sagen for rystende.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) får endnu en sag at forklare i Folketingets Forsvarsudvalg om mulig nepotisme i Forsvarets allerøverste top. Såvel De Radikales forsvarsordfører Martin Lidegaard som Dansk Folkepartis Jeppe Jakobsen vil have en redegørelse og forsikring om, at alt gik efter bogen, da personaledirektør Laila Reenbergs ægtefælle i august blev beordret i stillingen som chef for 2. Eskadre, uden at denne stilling blev slået op.

Læs også: Personaledirektør brød loven, da ægtefælle fik eftertragtet stilling

Mandag kunne OLFI fortælle, hvordan juraprofessorerne Sten Bønsing fra Aalborg Universitet og Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet mener, at Laila Reenberg brød forvaltningsloven ved ikke at underrette sin foresatte myndighed om egen inhabilitet, da hendes ægtefælle – kommandør Anders Friis – blev beordret i stillingen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20171129 LailaReenberg 7
Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her står hun i øvelsesterrænet over for Høvelte Kaserne i Nordsjælland. Foto: Ernstved

»Det forekommer mig at være en usædvanlig praksis. Det er meget muligt, at Anders Friis er den rette mand til jobbet, og det hverken kan eller skal jeg vurdere. Men når to juraprofessorer råber vagt i gevær, må forsvarsministeren på banen og forsikre, at alt er gået til på ordentlig vis. Vi har brug for, at alle regler bliver overholdt – især i toppen af Forsvaret,« siger Martin Lidegaard.

I Dansk Folkeparti er forsvarsordfører Jeppe Jakobsen helt på linje med sin kollega fra De Radikale.

»Man tager sig til hovedet over, at man som direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke kender forvaltningsloven. Reglerne om inhabilitet burde være barnelærdom for enhver HR-jurist, og her er der tale om en direktør i en offentlig personalestyrelse. Det er ganske enkelt rystende,« siger Jeppe Jakobsen.

Forsvarets ledelse roder rundt i regler om inhabilitet

Sagen med direktøren i Forsvarsministeriets Personalestyrelse kommer bare få dage efter, at Forsvarsministeriet fritog generalmajor og hærchef Hans-Christian Mathiesen for tjeneste, at Auditørkorpset har indledt en forundersøgelse mod hærchefen, og at forsvarschefen er blevet beordret til at aflevere en redegørelse til ministeriet – alt sammen på baggrund af en mistanke om mulig nepotisme i Hærstaben. I den sag undlod Hans-Christian Mathiesen at orientere sin foresatte myndighed – forsvarschefen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse – om sin inhabilitet, da hærchefens kæreste blev optaget på to attraktive uddannelser og ansat i en stilling under hærchefen.

20180913 TEASER FPS
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om ledelseseksperternes kontante råd til Anders Friis og Laila Reenberg …

Nu viser samme problemstilling sig i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. I stedet for at orientere Forsvarsministeriets departement om sin egen inhabilitet lod direktør Laila Reenberg sin vicedirektør i form af oberst Peter Wass indstille til departementet, at direktørens ægtefælle skulle have det eftertragtede job som chef for 2. Eskadre. Stillingen er en af de mest eftertragtede i Søværnet al den stund, at stillingen ofte fører til videre avancement i det militære hierarki som admiral og chef for Søværnet.

Hvad siger du til, at personaledirektøren gav opgaven med at indstille til departementet til sin vicedirektør?

»Det er udtryk for en dårlig dømmekraft. Hun burde jo sige, at stillingen skulle slås op, og at behandlingen og udvælgelsen burde ske af et uvildigt bedømmelsesudvalg, så hun var helt ude af processen. Det kan godt være, at hendes mand er den bedst egnede. Men at hun går til sin vicedirektør, som sikkert også gerne vil videre i systemet, lægger et voldsomt pres på ham.«

Mener du at denne sag er håndteret, så Laila Reenberg og Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan undslå sig en mistanke om nepotisme i den sag?

»Nej. Hvis man er i nærheden af noget, hvor den tanke kunne opstå, skal man jo gå med både livrem og seler. I denne sag har direktøren hverken gået med livrem eller seler.«

Laila Reenberg har sat sin egen stilling som personaledirektør på spil

Ifølge Jeppe Jakobsen er der behov for at få afdækket, om det er normal praksis at beordre chefer på kommandør- og oberstniveau i stillinger uden at slå stillingerne op. Dernæst må politikerne få en afklaring på, om personaledirektøren – som juraprofessorerne mener – har brudt forvaltningsloven.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER HC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

Hvis hun, som juraprofessorerne mener, har handlet i strid med forvaltningsloven – hvad skal konsekvensen så være?

»Der må man se, hvilke muligheder for straf det kan give. Er straffen tilstrækkeligt hård, går jeg stærkt ud fra, at man ikke kan fortsætte som direktør for personalestyrelsen. Men det må vi få afklaret fra en uvildig instans,« siger Jeppe Jakobsen, som heller ikke tøver med at give et par venskabelige råd til ægteparrene Hr. og Fru Mathiesen og Laila Reenberg og Anders Friis.

»Mit råd til Laila Reenberg og Anders Friis er det samme, som jeg vil give til Hans-Christian Mathiesen og hans kone: At man skal være lykkelig for at finde kærligheden, men at man så også må indrette sit liv derefter, hvis ægtefællen arbejder i det samme system. Havde jeg stået i samme situation, ville jeg have talt med min kone om ikke, at en af os skulle prøve at finde en anden karrierevej,« siger Jeppe Jakobsen.

Martin Lidegaard vil afvente svarene fra forsvarsministeren, før han fælder dom.

»For begge sager gælder, at Forsvarsministeriet må undersøge dem og vende tilbage med svar. Men hvis det viser sig, at der forekommer nepotisme i begge sager, så ser det alvorligt ud,« siger Martin Lidegaard.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer