spot_img

»Der er blevet igangsat en undersøgelse, efter ”Iver Huitfeldt” sendte sit signal«

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

INTERVIEW. Forsvaret reagerede på meldingerne om fejl på “Iver Huitfeldts” radar, ildstyringssystem og defekt ammunition ved at iværksætte en undersøgelse, som stadig er i gang. Men chefen for Søværnskommandoen kan ikke svare på, hvorfor hverken forsvarsministeren eller politikerne i Folketingets Forsvarsudvalg aldrig fik oplysninger om problemerne om bord på fregatten.

Den 13. marts sendte kommandørkaptajn og skibschef Sune Lund et alarmerende signal fra fregatten ”Iver Huitfeldt” til en række danske og internationale myndigheder herunder Søværnskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Men signalet blev aldrig sendt videre til politikerne.

Hvorfor ikke, og hvem har ansvaret for, at fregatten overhovedet blev sendt af sted med en fejlbehæftet radar, et ikke-fungerende kommando- og kontrolsystem og defekt ammunition? OLFI har i dag interviewet kontreadmiral Henrik Ryberg, som er chef for Søværnskommandoen.

Hvem har ansvaret for, at APAR-radaren og C-Flex kommando- og kontrolsystemet ikke virkede på ”Iver Huitfeldt”?

»Punkt 1: Det er nogle klassificerede oplysninger, du sidder med. I forhold til, om de virker eller ikke virker, så kan jeg ikke kommentere det. I forhold til det materielmæssige, så er det et delt ansvar. Vi har et operativt ansvar, og materiel- og indkøbsstyrelsen har et ansvar i forhold til det materielmæssige. Det vigtige er, at lige så snart den her situation opstod, og ”Iver Huitfeldt” sendte det signal, blev der igangsat en undersøgelse i samarbejde med Forsvarskommandoen og materiel- og indkøbsstyrelsen (FMI, red.) af de observationer, som skibet havde fremsendt på den dag. Uden at jeg kan gå i detaljer, kan man i hvert fald sige, at den endnu ikke afsluttede undersøgelse indtil videre har afdækket, at indholdet af det hjemsendte fra ”Iver Huitfeldt”, ikke i alle forhold er 100 procent gældende.«

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Fregat blev sendt ind i fjendtligt område med fejlramt radar og defekt ammunition

Hvad mener du med, at det ikke er 100 procent gældende?

“Det vil sige, at vi i fællesskab med både skibet og FMI har afdækket nogle af de ting, der blev hjemsendt, og nogle af de konklusioner eller vurderinger, der kan jeg i hvert fald sige, at ikke alle sammen er gældende. Mere detaljeret kan jeg ikke sige det, i og med, at det hele er klassificeret.«

Kan ikke svare i detaljer på grund af klassificering

Nu er det klassificerede dokument jo så ude i offentligheden, og så burde man nok kunne diskutere det. Men man kan i hvert fald spørge, om du som chef for Søværnet kendte til de her fejl, inden ”Iver Huitfeldt” sejlede afsted fra Korsør?

»Det var ikke et emne, vi snakkede om på det tidspunkt. Så man kan sige, at det er noget, der er kommet op i forbindelse med det engagement. Og det, der også er rigtig vigtigt, synes jeg, det er jo, at i forbindelse med alle operative indhold – der vil vi få nogle erfaringer og nogle læringer med de systemer, som vi har, selvom vi jo selvfølgelig altid i vores træningsmiljø prøver at gøre det så virkelighedsnært som muligt. Så den reelle læring, den kommer jo først i det operative miljø under live trusler. Så man kan sige, at den erfaring, vi har fået i forbindelse med Ivers indsættelse, det er jo noget, vi har fået efterfølgende. Vi har jo ikke haft “Iver” indsat i et operativt live miljø inden.

Men du siger, at det var ikke noget, I talte om. Jeg kan forstå ud fra det her signal, som Sune Lund sender hjem, at det var en problematik, der var velkendt, og den har været velkendt i årevis. Hvad siger du til? Tager han fejl her?

»Jeg kan ikke svare detaljeret på det i og med, at det er nogle klassificerede oplysninger. Jeg kan bare sige, at i forhold til de vurderinger, der lå, så er vi blevet klogere sidenhen. Og alle vurderinger, som blev fremsendt til os, er ikke 100 pct. gældende.«

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Forsvarsordførere er rystede og føler sig ført bag lyset af Forsvarets ledelse

Denne her fejl på APAR-radaren og på C-Flex kommando – og kontrolsystemet – er det noget, I har oplevet før?

»Det kan jeg ikke svare dig på, for det ved jeg faktisk ikke. Så teknisk detaljerede informationer har jeg ikke. Det er jo ikke sådan, at vi ikke hver gang, vi er operativt indsat, ikke observerer ting og sager, der sker med vores elektronik. Der har vores systemer nogle styrker og nogle svagheder, og dem kender vi jo til. Og det er jo den måde, vi træner med dem på.«

Forsvarsministeren kendte ikke til problemerne

Nu fremgår det så et svar fra forsvarsministeren, at han ikke kendte til de her oplysninger. Men du siger, at det er gået hjem til Søværnskommandoen og Forsvarets ledelse. Har forsvarschefen været orienteret om de udfordringer, der brager ombord på ”Iver Huitfeldt”?

»Vi har jo selvfølgelig et system, der gør, at når skibene rapporterer på den måde, så har vi jo fulgt ”Iver Huitfeldts” operationer dagligt på forskellige videokonferencer. Så på den måde har det jo været kendt i såvel Forsvarskommandoen som Søværnskommandoen og FMI, at den her undersøgelse er i gang. Så der er ikke noget hemmeligt i det.«

Hvordan kan det så være, at forsvarsministeren ikke er orienteret om de fejl, der blev observeret på ”Iver Huitfeldt” under det her droneangreb?

»Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg kender jo ikke det spørgsmål, du har stillet. I og med, at jeg heller ikke kender, hvordan og hvorledes ministeren er blevet orienteret. Jeg ved bare, i forhold til den daglige rapportering, at det finder sted.«

Hvorfor bliver det her holdt hemmeligt? Hvorfor går Forsvaret ikke ud og fortæller om de her udfordringer – i det mindste til ministeren og til de politikere, der har sendt fregatten af sted?

»Jeg kan sige dig, at vi har igangsat en undersøgelse lige så snart, at vi har erkendt problemstillingen. Og den undersøgelse er ikke afsluttet endnu.«

Men burde politikerne ikke være orienteret om, hvor alvorlig situationen var på fregatten under droneangrebet? Når skibschefen sender sådan et signal hjem, burde politikerne og forsvarsministeren som minimum ikke have været orienteret om det?

»Jeg kan ikke svare dig på det i og med, at jeg ikke ved konkret, hvordan og hvorledes rapporteringen er foregået. Udover at jeg ved fra min egen organisation, at det blev drøftet i forhold til de tilbagemeldinger, vi gav.«

Skibet blev meldt klar inden afsejling

Hvad sker der så med alt det her nu? Er situationen den samme på de andre fregatter? Er man i gang med at undersøge, om de fungerer, som de skal, eller hvad er situationen der?

»Ja, vi er i gang med sammen med materiel- og indkøbsstyrelsen og Forsvarskommandoen at undersøge de her ting, som er blevet fremsendt i “Ivers” tilbagemelding. Og det gælder jo for de skibe, der har de systemer, vi har.«

Hvordan tester man de her systemer, inden man sejler ind i et område? Jeg går ud fra, at systemerne er blevet testet, inden ”Iver Huitfeldt” sejlede afsted fra Korsør?

»Ja, jeg kan ikke lige sige dig i detaljer, hvordan det er blevet testet. Men ”Ivers” klargøring var jo et samarbejde både med FMI og vedligeholdstjenesten i forhold til at gøre ”Iver” 100 pct. klar. I forhold til at teste det enkelte system, så kan man jo sige, at de var i England, hvor mange af de her angrebsprofiler blev testet, i forhold til, hvordan vi har trænet besætningen op til den afsluttende inspektion i England. Og der kan man jo sige, at der har de jo vist, i forhold til den måde, vi har trænet, at de kan håndtere de trusler, vi snakker om.«

Så, det er stadig dit indtryk, at fregatten var klar, da den sejlede afsted fra Korsør?

»Vi har i hvert fald meldt skibet klar i forhold til de ting, vi har arbejdet med at klargøre skibet til at kunne indsætte. Det, der også er rigtig vigtigt at pointere, det er jo, at skibet under indsættelsen levede op til den måde, vi træner vores skibe på – nemlig med at blive ved med at kæmpe, indtil vi har nedkæmpet de mål med alle de systemer, vi har. Så man kan sige, at den erfaring, vi har fået med det lagdelte luftforsvar, den har jo også bevist, at den måde, vi træner skibene på, den virker. Så er der altid tekniske udfordringer og ting og sager, når man har et elektronisk system, som en fregat er.«

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Stop nu den manipulerende propaganda!

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvaret genvinder aldrig befolkningens tillid, før hele det militære system åbner mere op og begynder at kommunikere ærligt og troværdigt. Sagen om ”Iver Huitfeldt” blev håndteret katastrofalt, og den nu detroniserede forsvarschef Flemming Lentfer fortsætter i egen kamikazestil gennem sin advokat. Vi sagde det i kærlighed. ”Cirkus Mili” var...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

16 KOMMENTARER

guest
16 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Johann Jacobsen
Læser
Johann Jacobsen
2. april 2024 15:27

Jeres artikler har her på det seneste fået mindre skrifttyper, som desværre forringer læsningen betydeligt – i hvert fald for mig 😉

Per Elmstrøm
Læser
Per Elmstrøm
3. april 2024 7:29

Du kan ændre skrift til at blive mere læselig i dine windows indstillinger på en pc.

Jan Sørensen
Læser
Jan Sørensen
3. april 2024 19:23

Han snakker jo totalt sort (som en russisk politiker).

Med underlige ord og totalt uforståelige/intetsigende sætninger.

Han er da helt klart een af dem, der skal fyres!

Claus Andersen
Læser
Claus Andersen
4. april 2024 19:57

Jan,

Du ville være uundværlig for en HR organisation

Ironi ER anvendt!

Thomas Dahl
Læser
Thomas Dahl
2. april 2024 16:03

Som jeg har udtalt tidligere så kan Forsvaret ikke bringes på ret køl, og på rette kurs, uden en forudgående udrensning fra top og ned i hele Forsvarets/Forsvarsstyrelsens organisation.

Den korrupte kultur der har eksisteret i årtier i systemet skal fjernes, og erstattes med en sund og målorienteret organisationskultur hvor patriotisme, er grunden, og motivationen til at man vil være en del af Forsvaret.
Det kan kun ske hvis Forsvaret bliver nulstillet med en efterfølgende genopbygning fra bunden af. Det kræver at folketingets politikere har is i maven og kan leve med at Danmarks forsvar i en årrække kun vil bestå af Hjemmeværnet, medens de får opstillet realistisk og klart definerede langsigtede politiske mål, formål for organisations- og værnsopbygning, totalforsvarsstrategier, strategiske og taktiske militære doktriner på alle enhedsniveauer, midler, indkøbsstrategier, uddannelsesplaner for de nye officerer, befalingsmænd og menigt personel osv. osv. for hele Forsvaret.

Hvis det så kræver assistance og rådgivning fra udenlandske partnere må det i så fald være sådan, for det virker helt urealistisk at Forsvaret selv er i stand til dette længere..

Thomas Baiemler
Læser
Thomas Baiemler
2. april 2024 17:38

Kurrupt? Det må du lige uddybe…
Er a dre end civilt ansatte blevet dømt?

Thomas Dahl
Læser
Thomas Dahl
3. april 2024 18:36

Korruption består ikke kun af strafbare handlinger men også når der qua ‘new public management’ ansvarsfralægges i skandalesager, regler der er opstillet og lovligt udnyttes til selvberigelsen af enhver form, intrigemageri og undergravelse af indvider ud fra karrieremæssige hensyn, eller ideologiske/personlige motiver, som set ved fjernelsen af Jakob Ellemann og hvad det nu ser ud til også rettet mod Troel Lund Poulsen.

Korruption er først og fremmest en fordærvet sindstilstand drevet af egennyttighed, og/eller ideologi.

Henrik Bruun Andersen
Læser
Henrik Bruun Andersen
2. april 2024 17:41

Hvad er det for en indstilling ala Laissez faire, som kommer frem her. Der er menneskeliv på spil, og så omtale det alvorlige incident det som en IT test af et faktureringssystem, hvor “man” lige får ligge nærmere på senere, så det forhåbentlig bliver bedre til næste gang.
Vi er ikke i et test system, vi er i produktion med liv som indsat. Jeg er rystet!

Henrik Hammer
Læser
Henrik Hammer
3. april 2024 13:17

Jeg havde egentlig temmelig stor respekt for Henrik Ryberg, for hans tidligere udtalelser om forsvarets, og især Søværnets, tilstand, har virket fornuftige og velovervejede.
Den respekt er desværre gået fløjten med dette interview!
Hvor er det dog smart, og temmelig hovent, at henvise til at der er tale om klassificerede oplysninger, hver gang spørgsmålet bliver en smule kritisk. Hallo Henrik Ryberg, oplysninger er ude, så vi ved alle hvad det drejer sig om. Har man bevidst sendt folk afsted på en skarp mission velvidende, at visse sensorssystemer ikke fungerer efter hensigten, så har man ikke bare et kæmpe moralsk problem, men måske også et juridisk. Man er i hvert fald ikke egnet til at træffe så afgørende beslutninger som at sende et krigsskib i kamp.
Du burde skamme dig!

Jens Nielsen
Læser
Jens Nielsen
2. april 2024 22:19

Kæft en omgang gylle ham Henrik Ryberg lukker ud, er sådan nogen som ham og FC Flemming 7 år som burde udskiftes hvis vi engang skal have et forsvar som som rent faktisk har udstyr, materiel og våbensystemer som rent faktisk dur.

Jens

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
2. april 2024 17:18

Man må sige at Admiralens vise ikke er blevet sunget forgæves, man kan da trygt konkludere at admiralen har lært sig evnen at snakke sort, ikke siden “i did not have sex with that woman” eller en GM der måtte en tur i byretten, har man hørt mage – selv trump ville være flov, jeg acceptere blankt at en eks. Auditør mørkelægger en sådan undersøgelse, men i mine øjne så slipper hverken FT eller minister for at afdække det her til bunds, om det så er FT eller auditør/civil anklager så kommer man til at gøre det foran en dansk dommer for det skylder man Besætning, deres børn, deres ægtefæller, deres forældre, som man var millimeter fra at fratage deres kære.
Lad mig blot minde om at strafansvaret er anderledes (skærpet) for alle indvolverede når der er tale om OUT OF AREA da hverken FT / minister eller andre er nødtvungne til at agere. Der kan ligeledes være endog særdeles skrappe “arbejdsmiljø” regler der kan finde anvendelse.

At man har certificeret sin besætning til at kunne overleve i koldt vand er absolut ikke dermed sagt at det er lovligt at sende dem på bølgen blå i orkan velvidende at de har en punkteret redningsbåd og defekt redningsvest.

Det eneste tidpunkt at den slags lader sig gøre er når der udføres SAR operationer, og her er det kun skibschefen /fartøjschefen (EH 101) der kan foretage vurderingen og hvis ikke de har været orienteret på forhånd (så de kan foretage den risikovurdering) tja så klapper fælden eller burde jeg sige – så klikker Politi/MP ernes fine armbånd.

Nøgleord der kan komme i spil er her medvirken til forsøg, grov pligtforsømmelse, afværge fare for menneskeliv se også STFL $ 252 + ca en lastbil fuld af andre bestemmelser. Baseret på det klassificerede signal ville jeg mene at Auditør + civilt politi ville kunne få de krævede dommerkendelser hvis de anvender 252.
Fortsættet er jo her til at få øje på, man synger admiralens vise.

Thomas Baiemler
Læser
Thomas Baiemler
2. april 2024 17:42

Hmmm. Straffe? Hvilken straffe vil du så give de politikere som ikke tillader indkøbt det nødvendige materiel? Her tæller vi i alle værn.

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
4. april 2024 6:05

Hej thomas
Jeg taler på ingen måde om at straffe politikere eller ministre, men der er fri jagt på resten fsv. De har forbrudt sig mod loven.
Når jeg taler om straffe og en ransagningskendelse efter 252. Så er det for at identificere klassifikationen af fejlen på udstyret på fregatten. Når man har lov til at ransage + det løse og en tekniker eks i FMI bliver orienteret om at straframme er 8 år, og evt at man afhøres med en sigtedes rettigheder, så bliver man nok ikke betalt nok for at “slette mail” (se skattekommission) for mig at se så kan man kategorisere fejl som ubetydelig på ca. 3 måder med underkategorier og kombination.
A. At man virkelig mente at den var ubetydelig og ingen indflydelse havde på kampevne, og det har man ment i lang tid forud for udsendelse. (Mindre sandsynlig)
B. At man mente at den var ubetydelig da man fandt den for da man fandt fejlen var Lufttrussler meget mindre relevante (der har været en trusselsvurdering inde over som nu er forældet) og man får ikke lige om klassificeret fejlen da skibet skal til det røde hav med den nye trusselsvurdering. (Meget sandsynlig)
C. At man har på lavere niveau klassificeret denne fejl som kritisk grundet dens indflydelse på kampevne, hvorefter den et eller andet sted i staben bliver “nedklassificeret” til ubetydelig grundet pris, eller fordi nogen skal stille ubehagelige ?.

Jeg har i forskellig konstallationer i min karriere prøvet varianter af C.

B og C kan efter min opfattelse strafbare efter §252. Stk 1. Normalt ophæves denne BST at speciallove i arbejdsmiljø, men vi kan godt regne med at når missiler flyver så er det “egentlig militærtjeneste” og så lander vi tilbage i $252. Straffeloven gælder på statsskove uanset.

Den har et faredeligt (total Viggo til den), og der er egen vinding, og egen vinding er normalt ikke kun “penge”, men kan altså også være “prestigetab” tab af job karriere mv.. Et eksempel CH stiller ubehagelige ? Til NK hvis NK her er den nedklassificerende og CH “stiller jo Holdet” (se også statsadvokats indstilling til Østjyllands politi vedrørende skejby og tarmkræft) så er der Juridisk Jackpot på den enarmede, for så er der tale om tugt rasp og forbedringshus.

Eller sagt på en anden måde man må ikke tjene på at lægge rådne brædder på et stillads (se strafferetsbetænkning vedr. §252)

Søren

kim kristensen
Læser
kim kristensen
3. april 2024 17:57

Man får det dårligt når samtlige politikere nu står frem og kritisere at de ikke har været bekendt med, at fregatens våben, ammunition og systemer ikke virker efter hensigten. De samme politikere er skyld i, at fregatten er nød til, at anvende 30 årig ammunition, på lige så gamle genanvendte kanoner, at radar systemerne endnu ikke er udskiftet til nye der kan anvendes i forbindelse med moderne missil typer så som SM-6. Nye ESSM er selvsøgende efter affyring så vidt jeg ved, og de 32 VLS celler er stadigvæk tomme da de fornødne midler ikke har været tilført.
Det her er i højeste grad udtryk for konsekvensen af, at politikerne ikke har levet op til deres ansvar med, at sætte sig ind i kendt problematik og mangel på at leve op til de 2% tidligere. Problemet er skabt fra politisk hold mere end noget andet.

Jan Sørensen
Læser
Jan Sørensen
3. april 2024 23:23

Han taler jo totalt sort!

Jens Jacob Buus
Læser
Jens Jacob Buus
3. april 2024 21:47

Hvorfor uvildige undersøgelser?

Selvfølgelig er det forståeligt at der skal ryge et par hoveder i ledelsen som komplet har misforstået hele den situation som forsvaret står i. Troels Lund Poulsen har gjort det rigtige og få gjort en ende på elendig, uduelig og inkompetent ledelse og bragt penge til forsvaret. Om nogen politikker har han indblik i økonomien og forstår det er helt galt fat i organisationen.