spot_img

SVM vil tilføre Forsvaret milliarder og ligestille værnepligten

Står det til SVM-regeringen, skal værnepligten udvides til 11 måneder og gælde for både mænd og kvinder. Den vil samtidig tilføre forsvarsområdet yderligere 40,5 milliarder kroner over fire år, så Danmark allerede fra næste år lever op til Natos to pct.-målsætning, uden at bidrag til Ukraine medregnes.

Danske kvinder skal fremover finde plads i kalenderen til at deltage i Forsvarets Dag. Det er i hvert fald SVM-regeringens ambition, at værnepligten skal kønsligestilles, annoncerede tre af dens mest fremtrædende ministre på et pressemøde i Statsministeriets spejlsal.

Her præsenterede Mette Frederiksen (S), flankeret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), desuden en massiv økonomisk indsprøjtning på i alt 40,5 milliarder kroner i perioden 2024-2028.

Den skal blandt andet gå til jordbaseret luftforsvar og en række investeringer, hovedsageligt i Hærens 1. Brigade – bl.a. infanterikampkøretøjer og kampvogne. Brigaden skal desuden udvides til at tælle 6.000 mand.

»Danmark skal ikke ligge i ly af andre lande,« lød det fra Mette Frederiksen, da hun indledningsvis satte ord på behovet for en markant styrkelse af Forsvaret, som kommer oveni i de 155 milliarder, som allerede er afsat i forsvarsforliget. De nye midler skal, ligesom de allerede vedtagne, ses som en direkte reaktion på Ruslands aggression, slog alle tre ministre fast på pressemødet.

Værnepligtige skal forrette operativ tjeneste

Bliver milliardinvesteringerne vedtaget af forligskredsen, vil det bringe forsvarsudgifterne op på et beløb svarende til de forjættede to procent af bnp, selv hvis man ikke medregner bidragene til Ukraine. Tælles disse med, vil Danmark fra næste år bruge 2,4 pct. Det er ikke set siden 1983, men det er såre nødvendigt, slår forsvarsministeren fast.

»Den sikkerhedspolitiske situation har udviklet sig til det værre, siden vi indgik aftalen om et nyt forsvarsforlig i juni 2023. Rusland forbereder sig på langvarig krig, og udviser en fortsat aggressiv adfærd, der inden for få år vil kunne udgøre en potentiel trussel mod Nato-lande. Derfor skal vi fremrykke investeringerne i en række slagkraftige og efterspurgte militære kapaciteter, så vi hurtigst muligt kan bidrage med dem som en del af Natos samlede forsvar.«

Nok så historisk er annonceringen af regeringens planer om at kønsligestille værnepligten. Fremover skal både mænd og kvinder forrette værnepligtstjeneste på lige vilkår, hvilket er et nybrud i dansk forsvarspolitisk historie.

Også værnepligtsperiode og -optag står foran at blive forøget betragteligt. Fra i dag at omfatte 4.700 værnepligtige, der er i trøjen i fire måneder, skal der i fremtiden være tale om 5.000 mænd og kvinder, som aftjener værnepligt i 11 måneder. De nye rekrutter kan samtidig se frem til at skulle indgå i den operative tjeneste.

»Værnepligtige vil som udgangspunkt gennemgå fem måneders basisuddannelse, og i de efterfølgende seks måneder vil de værnepligtige blive anvendt i operativ tjeneste samt modtage supplerende uddannelse. Det gælder dog ikke særtjenester såsom Livgarden og Garderhusarerne, som fortsat vil have en anderledes ordning, om end der vil kunne ske tilpasninger afhængig af det operative behov,« fremgår det på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Opstilling af 1. Brigade fremrykkes

Regeringen lægger også op til at fremrykke efterlevelsen af flere centrale Nato-styrkemål. Danmark har gennem en årrække forsømt at opbygge 1. Brigade, som fra tid til anden har været omtalt som ”Hærens knytnæve” uden dog at have nogen særlig slagkraft. Den skulle have stået klar og operativ i en middeltung version ved indgangen til 2024 og i en tung udgave i 2032.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

»Brigaden er et prioriteret styrkemål, som vi skal levere på tidligere«

Opstillingen er flere gange blevet udskudt, og i Forsvarets eget oplæg til forligspartierne kunne man læse, at den tidligst kunne være klar i sin middeltunge version i 2034. Den tidshorisont blev siden undsagt af forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som til OLFI og flere andre medier slog fast, at det var alt for sent.

Udover at kunne stille med en kampklar brigade allerede i 2028, lægger regeringen op til at udruste Hærens lette infanteribataljon i Haderslev med pansrede køretøjer, »så dens fleksible enheder bedre kan løse opgaver i verdens brændpunkter«.

Opbygningen af en dansk antiubådskapacitet skal være færdiggjort i 2029, og Søværnets store enheder kan også se frem til tidligere end planlagt at modtage nye nærluftforsvarsmissiler.

Andre læste også

Bidens alderdom og talefejl overskyggede Nato-topmødet i Washington

Abonnement
ANALYSE: Nato-topmødet i Washington afslørede, at Nato nok står mere samlet og stærkere end i mange år. Men fremtiden afhænger helt af det amerikanske præsidentvalg i november, og derfor var alle øjne rettet mod den amerikanske præsident. Løfterne til Ukraine fra topmødet er massive. Men den økonomiske støtte er...

Kommentér artiklen ...

12 KOMMENTARER

guest
12 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Bjørn Toft Madsen
Læser
Bjørn Toft Madsen
13. marts 2024 11:54

Så er der jo nu en chance for at styrke den europæiske forsvarsindustri ved at købe Aster 30 (SAMP/T) batterier, i stedet for Patriot. De koster væsentligt mindre og har en bredere løsningsvifte – selv om de har lidt mindre rækkevidde. De penge vi sparer kan vi jo så bruge på et par GlobalEyes for at opdage luft-baserede trusler tidligere.

Men nej, vi ender nok med tiggerskålen foran Trump endnu en gang.

Jens Martin Dietz
Læser
Jens Martin Dietz
13. marts 2024 12:49

ja ja lad os se hvornår de kommer, penge fra sidste forlig er jo ikke dukket op endnu.
Der er ikke kommet en krone ud til enhederne endnu

Ebbe Christensen
Læser
Ebbe Christensen
13. marts 2024 13:10

FVCH udtalelser om tidsrammer for opstilling af en tung brigade, herunder begrebet “specialinfanteri” er jo ikke kommer udelukkende fra ham selv! Der har jo været såk. eksperter, der også har “rådgivet”!
HVIS HVIS, det hele skal blive til noget, før alle kompetente soldater har forladt firmaet, MÅ man da udskifte en del af den civile og militære top, og reorganisere hele apparatet af “styrelser”!

Anders von der Recke
Læser
Anders von der Recke
13. marts 2024 12:19

Det bliver spændende. Spændende bliver det også hvor det placerer det fejlindkøbte artillieri (Eblit Atmos), om der skal indkøbes K9 Thunder

Morten Rasmussen
Læser
Morten Rasmussen
13. marts 2024 13:34

Hvad har man tænkt sig at de værnepligtige skal inkaldes til og for? Vi har jo ikke ret meget sat sætte dem til. Og hvilke kadrer har man tænkt sig står klar til at uddanne dem? Det kunne være spændende se folk i toppen af Frosvaret udtale sig om realismen i regeringens “plan”, som nok mest er en hensigtserklæring eller ønskeliste. Trykprøvning mangler.

Jens Nielsen
Læser
Jens Nielsen
13. marts 2024 13:19

Jeg vil rigtig gerne være positiv og juble over at der endelig investeres i forsvaret – men min livserfaring tilsiger mig at jeg lige skal klappe hesten og så også SE at der rent faktisk KOMMER penge til forsvaret.
Vores politikere er jo verdensmester i at snakke og snakke og holde flotte skåltaler uden bund i – lad os håbe at dette her er undtagelsen, hvor der rent faktisk sker noget.
Men hvor er investeringerne i hjemmeværnet??
Jens

Harald Olsen
Læser
Harald Olsen
13. marts 2024 12:54
  • og hvis man samtidig,på europeisk niveau, følger forslaget fra øverste chef i konsernet AIRBUS, så kan både penger spares og gøre forsvarsevnen væsentlig bedre i forhold til et mål om at gøre det umulig for nogen at tænke på at angripe Europa militært.
Jørgen Kauling
Læser
Jørgen Kauling
13. marts 2024 11:56

Der menes nok RM-3 og ikke Sea Sparrow

Claus S Nielsen
Læser
Claus S Nielsen
14. marts 2024 7:11

Politisk naivitet,at at tro på at forsvaret kan styrkes ved at øge værnepligten! Det er da indlysende for de fleste,- dog ikke politikere at når værnepligt er aftjent,stopper folk igen! Ihvertfald de fleste!!
der skal være erfarne folk til at uddanne dem! Det er fastholdelse,der er det vigtigste! Samt i den grad arbejdsforhold og ikke mindst lønnen!
som er en skændsel for de folk som bliver!
vil folk virkelig lade sig udsende på mission, og sætte livet på spil for de pebernødder! Idag!,- jeg gjorde det ikke!

Søren Schnieber
Læser
Søren Schnieber
14. marts 2024 7:05

Rigtig velskrevet artikel Kasper.

Hvis jeg ellers har forstået både Kvindelige veteraner, tjenestegørende kvinder og Værnepligtige korrekt er det ikke den saglige ligestilling (man kan det samme mv.) men at kvinder vil have samme “pligt” som deres mandlige kollegaer.
Pligten eller det vi i vores daglige debattere kaldes værnepligt stammer fra Grundloven’s (GL)§81 Som helt præcis siger følgende:
“ Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.”.
Lidt forsimplet og uvidenskabeligt er Grundloven 4 stjernet, hvor EMRK 3, og alm. lov…altså et nuværende folketing er 2 stjernet. På juridisk Djøfsk udenbys kaldet legis Superior, Legis Inferioritet. Som paragraffen her er beskrevet er det en hjemmel til at FT “kan” pålægge danske mænd pligter som i sidste ende er at slå ihjel. Ingen pligt man kan få som embedsmand eller borger er større.
Nu bruger bestemmelsen ikke ordet “borger” men mænd hvilket er meget specifikt, man kan sige at skal kvinder have ægte men også “symbolsk” ligestilling er det ikke nok at alm. lov tages i brug fordi hvis man en gang har ment at noget skal have “hjemmel” i GL, så kan denne “pligt” ikke pålægges kvinder ved alm lov, man kan nok sminke liget i FT men et svin med læbestift er stadig en gris.
Lige Hrer ville GM Albinus sammen med hendes kvindelige Kollegaer nok udbryde Aha GL § 88 eller en gang varm lovmæssigt endetarms udstødning.
Her vil jeg nok stille bemærke Har GM IKKE bemærket hendes Luftvåben kollegaer? Har GM ikke bemærket at når GN Miley (US FC) siger det kan ikke lade sig gøre, Så gør GM Dam og hans kollegaer just det!
Hvis GM Albinus læste ordet i GL §81 som “Borger” og ikke som “mand” er problemet løst og GM har ret § 88 er en tung BIACH hvor folkeafstemninger indgår samt 40% af de stemmeberettige.
Findes der en “bagdør” ja det gør der faktisk, men det kræver at GM Albinus sammen med de værnepligtige kvindelige fastansatte, og kvindelige veteraner anlægger et anerkendelses søgsmål mod den danske stat hvorefter den danske stats skal anerkende at GL§81 skal læses som borger og ikke mand. Og sagen skal anlægges ved landsretterne, da den skal være endelig i Højesteret
Når jeg peger på GM Albinus er det for at signalere både indadtil, nedaftil men også overfor Retten at forsvarets Ledelse står i spidsen og går foran med et godt eksempel og er i fuld sync med de ansatte og Værnepligtige.
Nu er det ikke nogen hemmelighed at kvinderne har erobret “retterne” så man har nogen ørenlyd og Højesteret har jo en hvis mulighed for at Læse ordet mand som borger. Og når Højesteret har anerkendt den læsemåde er Grundloven lavet “om” således som GM og alle kvinderne ønsker.
Så jeg ville sige til GM Albinus ADM. Nelson havde Trafalgar GN Wellington Waterloo, Hvis De vælger slaget (i Retten) Vil det stå på deres Gravsten, og man bærer jo ikke denne uniform hvis man ikke er klar til at uddele Lidt øretæver (lettere omskrivning af Dansk GL i Kvindfo)
Skækscenariet er jo et politisk “substantiel løft, vi vinder i AFGH“ i form af lovsjusk og en kvinde bliver tvunget i trøjen, og hun anlægger en sådan sag hvor Højesteret beslutter sig for at en mand er en Mand i GL $ 81 og som følge heraf har FT ikke hjemmel til at lovgive om at pålægge kvinder en tilsvarende pligt uden ændring af GL (§88)

Fuld åbenhed Jeg er tilhænger af kvinder får værnepligt (fuld ligestilling)

Tonny Møller Nielsen
Læser
Tonny Møller Nielsen
13. marts 2024 12:03

Jamen flot der.
Varm luft i en kold tid.
Hvor er jjemmeværnrt i denne ligning

Thomas Dahl
Læser
Thomas Dahl
13. marts 2024 22:28

Kvinder skal ikke have værnepligt. At udsætte kvinder i den fødedygtige alder for frontlinjeindsats i en krig er folkedrab. De kan gøre deres pligt ved at få 2,3 børn i stedet..

Seneste kommentarer