Fem år efter flytning til Svanemøllen kan officersskole være på vej retur til Nyholm

4
Klokken 12.00 den 13. april 2018 blev flaget på Søværnets Officersskole officielt nedhalet for sidste gang på Nyholm under overværelse af nuværende og tidligere kadetter, stab, lærere og andre for hvem skolen har haft betydning. Arkivfoto: Forsvaret

Med den øgede trussel mod Danmark og en massiv forøgelse af forsvarsbudgettet bliver der brug for både flere soldater og tjenestesteder. Det kan ende med at redde frasalget af Nyholm, og i Søværnet har man allerede planen klar for at genetablere Søværnets Officersskole på Holmen og aflyse udflytningen af Center for Sømilitær Teknik og officersskolens simulator.

Teksten i det eksisterende forsvarsforlig 2018-2023 er ganske klar.

”Partierne er enige om udflytning af Søværnets enheder fra Nyholm og frasalg af dele af Nyholm. Det indebærer, at Søopmålingen flyttes til Frederikshavn, Center for Dykning flyttes til Korsør, Center for Sømilitær Teknik flyttes til Korsør, Søværnets Officersskole flyttes til Svanemøllens Kaserne,” stod der i den aftaletekst, som partierne bag forsvarsforliget underskrev i januar 2018.

Udflytningen af Søværnets Officersskole var allerede sat på idéplan med forliget 2013-2017, da man besluttede en organisatorisk samling af de tre værns officersskoler under Forsvarsakademiet. I 2016 flyttede Flyvevåbnets Officersskole fra Jonstruplejren til Svanemøllens Kaserne, og i 2018 nåede drømmen om at samle officersskolerne på Svanemøllens Kaserne i et fælles campus-miljø næsten i mål.

Artiklen fortsætter under opslaget …

I april rykkede Søværnets officersskole under stor festivitas fra Holmen til Svanemøllens Kaserne, men i de afgørende forhandlinger tilbage i begyndelsen af januar 2018 satte de konservatives Rasmus Jarlov foden ned over for at flytte Hærens Officersskole. Han ville ikke være med til at flytte ”HO” fra Frederiksberg Slot til Svanemøllens Kaserne, og dermed døde idéen om at samle alle officersuddannelser under ét tag.

Drømmen om Svanemøllen som campus-miljø smuldrer

Nu kan hele tanken om Svanemøllens Kaserne som epicenter for officersuddannelserne være på vej til at smuldre. Mens udflytningen af Center for Dykning til Korsør og Søopmålingen til Frederikshavn er gennemført, lader de sidste faser i processen vente på sig. Flytningen af Center for Sømilitær Teknik til Korsør og Søværnets Officersskoles simulator til Svanemøllens Kaserne kræver etablering af nye faciliteter, og den endelige flytning af de to sidste dele af Søværnet fra Holmen har således hele tiden været planlagt til at skulle ske en gang i 2025/2026.

Men nu har krigen i Ukraine pludselig fået Søværnet og Forsvaret til at øjne en chance. Med det kommende forlig vil forsvarsbudgettet i løbet af de kommende syv år vokse fra 1,3 pct. af bnp til 2 pct. Med den markante genopbygning af Forsvaret bliver der brug for langt flere soldater, mere plads og flere tjenestesteder. Det har fået flere politikere og partier til at tale om at hive i nødbremsen og beholde bygningerne på Nyholm i stedet for at frasælge dem, som det ellers var planen.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

Nyordning vil samle officersskoler på Svanemøllens Kaserne

I Søværnet har man øjnet chancen for en ideel løsning. Udflytningen af Center for Sømilitær Teknik og Søværnets simulator koster adskillige millioner kroner, som man mener at kunne bruge meget bedre ved at aflyse flytningen, beholde begge dele på Nyholm og flytte Søværnets Officersskole tilbage i de gamle bygninger, som er skabt til undervisning af søofficerer – vel at mærke i det rette miljø på resterne af den gamle flådestation, der var base for flåden i over 300 år.

Den operation vil samtidig frigive lokaler på Svanemøllens Kaserne, som der rigeligt er brug for med det fremtidige aktivitetsniveau.

Konservative vil bevare Søværnet på Holmen

Ifølge OLFIs kilder er det ikke bare i Søværnet, at ideen lyder som sød musik. Det gør den også i Forsvarets ledelse, som med stor sandsynlighed skal til at etablere nye tjenestesteder og finde plads til de mange nye soldater, som vil blive konsekvensen af det øgede forsvarsbudget. For en gangs skyld har man mulighed for at omgøre en ærgerlig beslutning og spare mange millioner på at aflyse en allerede politisk vedtaget flytning.

Hos de konservative bakker forsvarsordfører Ramus Jarlov varmt op om tankerne.

»Vi vil meget gerne bevare Søværnets tilstedeværelse på Nyholm. Selvfølgelig skal vi lige se et bud på økonomien i det, men det ville være glædeligt, hvis det kunne lade sig gøre. Det vil være trist, hvis Søværnet helt skulle miste sin historiske base i København,« siger han.

Artiklen fortsætter under henvisningen …

»Fornuften har vundet med fredningen af Nyholm. Tak for det!«

Samme opbakning møder planerne hos Dansk Folkeparti, der ligesom de konservative var imod planerne om at forlade Holmen og sælge de historiske bygninger til højest bydende.

»Vi er imod at sælge Nyholm og støtter, at Søværnets Officersskole skal tilbage til Holmen. Vi mener ligeledes, at simulatoren skal blive, hvor den er. Søværnet på Nyholm er flere hundrede års tradition. Det skal vi ikke ændre på grund af en våd DJØF-drøm,« siger forsvarsordfører Alex Ahrendtsen.

Anderledes stiller på Danmarksdemokraterne sig i debatten. Forsvarsordfører Lise Bech mener »umiddelbart, at vi skal holde fast i den aftale, der blev besluttet i det eksisterende forsvarsforlig«, mens Liberal Alliance ikke »på det foreliggende grundlag« kan forholde sig til de nye tanker. Men forsvarsordfører Carsten Bach stiller sig kritisk overfor Forsvarets evne til at føre politisk vedtagne beslutninger ud i livet.

»Det er øjensynligt kutyme i Forsvaret ikke at efterleve de politiske beslutninger, hvilket der skal ændres på med det nye forlig,« siger han.

OLFI har sendt samme forespørgsel til Folketingets forsvarsordførere, men har alene fået svar fra ovennævnte.

guest
4 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer