Nyordning vil samle officersskoler på Svanemøllens Kaserne

2

Rygterne har svirret længe, men nu kan de også dokumenteres. Som et led i nyordningen af skoleområdet samles officersskolerne på Svanemøllens Kaserne. Hvad der skal ske med Frederiksberg Slot og Søværnets Officersskole på Holmen, nævner planerne ikke noget om.

Hvis forligspartierne følger anbefalingerne i den såkaldte budgetanalyse, må Hærens Officersskole forlade Frederiksberg Slot og flytte til Svanemøllens Kaserne. Det samme må Søværnets Officersskole, som i øjeblikket har adresse på Nyholm på den gamle Flådestation Holmen over for Amalienborg i København. Det kan man læse i budgetanalysens effektiviseringsforslag 3:

“Endelig sker en sammenlægning af uddannelsesaktivitet ved hhv. Frederiksberg Slot og Nyholm til Svanemøllens Kaserne, hvilket giver synergi for især lærerne,” står der.

Men det er langt fra det eneste punkt på skoleområdet. Med nyordningen kommer sergentuddannelserne på mellemlederniveau til at gennemgå samme ændringer, som allerede er foretaget på officersuddannelserne, hvorved man reducerer den samlede uddannelsesmængde. Den grundlæggende sergentuddannelse får et et større værnsfælles islæt, og “de to videreuddannelsesniveauer for mellemledere erstattes af en fuld akademiuddannelse, som dog ikke skal være en generel forudsætning for udnævnelse til en bestemt grad”, står der.

Omlægning kan påvirke det professionelle niveau negativt

Ifølge analysen har omlægningen nogle konsekvenser. Fremover vil der ske en strømlining af de fortsat værnsspecifikke sergentuddannelser og kun være et videreuddannelsesniveau for mellemledere, lige som store dele af den nuværende uddannelsesmængde for mellemledere afløses af sidemandsoplæring – også kaldet on-the-job-training (OJT) i den operative struktur.

Udnævnelse vil fremadrettet i højere grad ske inden for hovedniveauer efter en realkompetencevurdering og en ændret tilgang til videreuddannelse. En risiko ved omlægningen vil ifølge rapporten kunne opleves i kvaliteten af opgaveløsningen.

“Manglende ressourcer i den operative struktur til OJT-opgaven og/eller manglende prioritering heraf kan påvirke det professionelle niveau negativt,” står der, hvor risikoen dog vurderes som lav.

Ifølge analysen er der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig kapacitet til at huse alle elever på Svanemøllens Kaserne, hvorfor der et investeringsbehov på 30 mio. kr. Det skyldes, at der med nyordningen af skoleområdet “opstår et merbehov for enkeltmandsværelser, der skal huse 50-60 ekstra elever om dagen”.

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer