INTERVIEW: Transparency International udviser forståelse for, at Forsvarsministeriet i helt særlige situationer vælger at ansætte specialiserede personer i stillinger uden opslag. Fordi det foregår overalt i det offentlige. Men den praksis kan alene forsvares, hvis man er fuldstændigt åben omkring processen og beslutningen om at gå på kompromis med reglerne, mener formand Jesper Olsen.

Som uddannet jurist kender han udmærket statens ansættelsesregler for stillinger i den offentlige sektor. De skal som hovedregel følge principperne i opslagsbekendtgørelsen for ansættelse af tjenestemænd i staten, som gør det lovpligtigt at slå alle stillinger op for at sikre den bedst kvalificerede i stillingen.

Alligevel udtrykker Jesper Olsen som formand Transparency International Danmark en hvis forståelse for, at det i helt særlige situationer kan være i orden at gå på kompromis med reglerne og ansætte en person, uden at stillingen kommer i opslag.

»Jeg er helt med på hvordan reglerne er, og jeg står ikke og siger, at man skal bryde dem. Men jeg kan godt se situationer, hvor en myndighed på forhånd ved, hvilken person der skal have jobbet. I de få situationer risikerer vi, at myndigheden opfører et lille “teaterstykke” med stillingsopslag og jobsamtaler og efterfølgende kan klappe sig selv på skulderen og sige, at den har overholdt alle regler, selv om den godt vidste på forhånd, hvem der ville få jobbet,« siger han.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210629 TEASER MortenBaek
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan departementschef Morten Bæk fra Forsvarsministeriet fik ansat en nær kollega fra Klimaministeriet uden at slå stillingen op, før kollegaen var ansat …

Jesper Olsens udmelding kommer, efter at OLFI har kunnet afdække, hvordan Morten Bæk som nytiltrådt departementschef i Forsvarsministeriet den 26. oktober ansatte Christina Boesgaard Carlsson til at opbygge og lede den nyoprettede Taskforce Strategisk Forandring. Stillingen blev imidlertid først slået op den 10. november, og fem dage inden ansøgningsfristens udløb forklarede departementschefen i en intern mail til departementets medarbejdere om Taskforce Strategisk Forandring:

»Christina Carlsson er nu indlånt fra Klimaministeriet for at lede det arbejde. Hun har været med på kontormøderne for – ligesom mig – at få indblik i organisationen. Det har været virkelig værdifuldt,« skrev Morten Bæk.

Man skal være åben og transparent

I Transparency International skyldes Jesper Olsens holdning først og fremmest, at den ulovlige praksis foregår mange steder i den offentlige sektor, hvor der ifølge ham er sagligt gode argumenter for at gøre en undtagelse. Andre steder bliver der “spillet skuespil” over for en masse håbefulde ansøgere ved at lave omfattende proforma-stillingsopslag, selv om ansættende myndighed allerede ved, hvem den vil ansætte.

Problemet med de mange små ”teaterstykker” rundt omkring i den offentlige sektor er ifølge Jesper Olsen, at de er med til at sløre, hvad, alle ved, at der allerede foregår. Derfor kan han helt principielt »godt leve med«, at en myndighed i sjældne og helt særlige tilfælde ansætter uden opslag. Men det kræver opfyldelsen af tre meget vigtige kriterier for Jesper Olsen.

»For det første skal man være helt åben og transparent om, hvad der foregår og hvorfor. Man skal kunne forklare, hvorfor man i dette særlige tilfælde har valgt ikke at følge de personalemæssige ansættelsesregler, og man skal kunne forsvare sin beslutning. Hvis der er en god og fornuftig forklaring, vil det styrke ledelsen. Men hvis ikke man kan argumentere sagligt for sin beslutning, og man ikke vil forsvare den offentligt, så har man et problem,« siger Jesper Olsen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210629 TEASER Juridiskeeksperter

For det andet skal den ansatte uden sammenligning være den bedst egnede til stillingen, og for det tredje må der ifølge Jesper Olsen ikke være nogen familiære bånd eller private venskaber mellem den ansættende og den ansatte. Et grundigt fagligt kendskab til den ansatte og en tidligere samarbejdsrelation bør i den forbindelse ikke være diskvalificerende, mener Jesper Olsen.

»Det er afgørende, at der ikke er en venskabelig relation, som er jobbet uvedkommende. I sagen fra Forsvarsministeriets departement har den nye departementschef brug for at skabe en forandring af kulturen. Han har brug for en, der kan levere på den opgave, og så vælger han en, som, han ved, kan løse den opgave. I få og udvalgte situationer kan det være principielt ok, så længe der er et sagligt hensyn,« siger han.

Lukkethed skaber kontraproduktivitet

I den konkrete situation fra Holmens Kanal 9 har Forsvarsministeriet og departementschefen ifølge Jesper Olsen helt åbenlyst forbrudt sig mod et af disse kriterier ved at afvise at stille op til interview, trække svar i langdrag og svare uden om på konkrete spørgsmål. Det hjælper heller ikke, at Forsvarsministeriet har ignoreret to aktindsigter om ansættelserne af Christina Boesgaard Carlsson og personaledirektør Janni Torp Kjærgaard, som Morten Bæk selv ansatte som vicedirektør i Energistyrelsen, da han var direktør samme sted.

Hvad betyder det for sagen, at Forsvarsministeriet lukker i og ikke vil svare på helt oplagte spørgsmål?
»Det betyder populært sagt, at Forsvarsministeriet skyder sig selv i foden. Måske har Forsvarsministeriet lavet den rigtige ansættelse. Hvis det er tilfældet, skal man ikke frygte for kritik fra mig, så længe man er åben om det. Men ved at være lukket om processen tager man kraften og styrken ud af den ansættelse. Den kulturændring, som Christina Carlsson skulle være med til at lave på Forsvarsministeriets område, undergraver ministeriet ved ikke at stille op og forsvare ansættelsen. På den måde kommer ansættelsen til at virke kontraproduktiv og kommer i virkeligheden til at understøtte den gamle kultur, som hun ellers skulle være med til at ændre.«

Hvad betyder det for den tillid til Forsvarsministeriet, som departementschefen og Christian Boesgaard Carlsson skulle være med til at genopbygge?
»Det styrker ikke tilliden. Alene det, at du ringer og spørger mig om sagen, er et meget godt udtryk for, at der er noget galt.«

Hvad betyder det for departementschef Morten Bæk?
»Det devaluerer noget af hans ledelseskraft, og det er dumt, for vi har brug for den. Jeg har som formand for Transparency International i Danmark brug for den kulturændring, som han er ansat til at levere. Derfor ærgrer det mig også at se hans ledelseskraft blive devalueret pga. af hans lukkethed og håndtering af denne sag,« siger Jesper Olsen.