spot_img

Flere militære straffesager, men langt færre domme i 2020

Forsvarsministeriets Auditørkorps har oplevet en mindre stigning i antallet af militære straffesager, men en »markant anderledes« sammensætning af sager end tidligere. Desuden blev det til flere sanktioner, men færre domstolsafgørelser, fremgår det af auditørkorpsets årsberetning for 2020.

Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK) har netop udgivet sin årsberetning for 2020, der tegner et billede af flere iøjnefaldende tendenser.

I rå tal bød 2020 på i alt 864 nye straffesager, hvilket er syv procent flere end 2019. Der er udmålt sanktion – altså udstedt bødeforlæg eller faldet dom – i 448 sager, hvilket til gengæld svarer til en stigning på hele 37 procent i forhold til året før. Af disse 448 er 128 af sanktionerne udmålt for brud på den militære straffelov, hvor de hyppigste overtrædelser drejer sig om grov pligtforsømmelse, vagtforseelser og misbrug af rusmidler.

Hovedparten af de udmålte sanktioner består af bødeforlæg, og 2020 har givet anledning til langt færre domme end de foregående år med beskedne 36 domstolsafgørelser. Dette tal skal ses i forhold til det tilsvarende antal domme i 2017, 2018 og 2019; henholdsvis 194, 175 og 118.

Ligesom i 2019 har FAUK i løbet af 2020 haft særligt fokus på sager om magtmisbrug, nepotisme, misbrug af tjenestekort og krænkelsessager. FAUK har truffet afgørelse i lidt færre sager om misbrug af tjenstlige betalingskort end i 2019, mens der til gengæld blev sanktioneret i flere tilfælde. Krænkende adfærd førte til sanktioner for 29 forhold mod 14 i 2019. Indsatsen har på enkelte af områderne været suppleret af andre myndigheders oplysningskampagner for at komme problemerne til livs – indtil videre uden målbare resultater:

»Det må umiddelbart konstateres, at effekten af oplysningskampagnerne vedrørende håndtering af misbrug af kreditkort og krænkende adfærd endnu ikke har givet sig udslag i et fald i antallet af sanktioner på disse områder,« skriver auditørkorpset om denne del af indsatsen.

Markant færre sager om værnepligtiges udeblivelse

Det er også gået den gale vej på færdselsområdet, hvor FAUK har oplevet en »meget markant stigning« i antallet af sager om trafikforseelser – fra 135 i 2019 til 293 i 2020. Her skal en del af forklaringen imidlertid findes i en »justeret tilgang i samarbejdet med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om automatisk trafikkontrol,« fremgår det af årsberetningen.

Anderledes positivt ser tallene ved første øjekast ud i forhold til sager om værnepligtiges udeblivelse fra tjeneste, der er styrtdykket fra 2019 til 2020. Beskedne fire sager blev det til i 2020, mens de tilsvarende tal for de forudgående tre år var henholdsvis 173, 144 og 90. Årsagen til det drastiske fald er dog formentlig ikke, at Forsvarets værnepligtige anno 2020 opførte sig mere disciplineret end forgængerne.

Læs også: Auditørkorpset indstillet efterforskning af mobning på Hærens Sergentskole

I stedet har det bemærkelsesværdige fald at gøre med, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) grundet Covid-19-hjemsendelser ikke har videresendt sagerne til FAUK. De formastelige værnepligtige skal dog ikke regne med at slippe ustraffet af den grund, antyder FAUK i årsberetningen:

»Værnepligtssektionen har oplyst, at den manglende fremsendelse af sager har beroet på navnlig ressourcespørgsmål og hjemsendelsen af medarbejdernes i FPS i marts 2020. Auditørkorpset har på denne baggrund henstillet til Personalestyrelsen, at sagsbehandlingsprocessen hurtigst muligt styrkes, således at der sikres en smidig og effektiv sagsbehandling af sagerne, herunder med henblik på en hurtig afvikling af den aktuelle sagspukkel.«

Mulig svindel i ejendomsstyrelsen førte til sigtelse

FAUK har heller ikke sluppet sit tag i sagerne om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse om seniorsergenten, der leverede tjenesteydelser til ejendomsstyrelsen gennem sit eget firma …

Som OLFI kunne beskrive i marts 2020, kom en seniorsergent ved FES måneden forinden under efterforskning for at have leveret serviceydelser til styrelsen gennem sit private firma. Efterforskningen af det forhold blev afsluttet i juni og har resulteret i, at den pågældende medarbejder nu er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 155, der har følgende ordlyd:

»Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.«

Læs også: Auditørkorpset rejser ikke sigtelse mod Frømandskorpsets chef

Det er næppe heller gået mange OLFI-læseres næse forbi, at en anden sag, der blev bragt til offentlighedens kendskab gennem disse spalter, endte med domfældelse. Således blev tidligere chef for Hærstaben Hans-Christian Mathiesen dømt til først to måneders ubetinget fængsel for tjenestemisbrug, pligtforsømmelse med videre. Dommen blev anket og siden skærpet til tre måneders fængsel ved Vestre Landsret.

Yderligere 21 sager i 2020 endte med fængselsstraf, hvilket er nogenlunde på niveau med året før, skriver FAUK. Hovedparten af fængselsstraffene blev uddelt for brud på straffeloven.

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer