spot_img

Danske soldater i Grønland tjener det samme over tid

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT: Danske soldater i Grønland er ikke stillet økonomisk ringere end deres kolleger i Danmark. Til gengæld kan de drage fordel af at have læst op på grønlandske skatte- og pensionsregler inden afrejse fra Danmark og derved undgå overraskelser, skriver Kim Neumann Nielsen, der er chef for den grønlandske skattestyrelse.

I artiklen ”Skatte- og pensionsproblemer endnu ikke løst for danske soldater i Grønland” mener stationsleder Flemming Hougaard (FH) i Kangerlussuaq, at problemet med beskatning af danske soldaters pensionsindbetaling i Grønland ikke er løst, da det – efter hans mening – er et administrativt tungt system at være omfattet af.

Indtil 2017 gav Grønland fradrag ved indbetaling til danske pensionsordninger. Og når medarbejderne gik på pension, blev deres pensionsudbetaling beskattet. Det var situationen for mange faggrupper på det grønlandske arbejdsmarked.

Problemet for Grønland var, at mange boede i Danmark på udbetalingstidspunktet. Derfor tilfaldt beskatningen af den udbetalte pension den danske statskasse. Den situation var økonomisk uholdbar for Grønland, og derfor vedtog et flertal i Inatsisartut (Grønlands parlament) at ændre loven, så indbetalinger til danske pensionsordninger nu bliver beskattet på indbetalingstidspunktet. Til gengæld er udbetalinger fra disse pensionsordninger skattefrie på udbetalingstidspunktet.

Læs også: Udeblevne feriepenge og grønlandsk pensionsrod kan gå ud over fastholdelsen

Som udgangspunkt bliver den enkelte medarbejder m.v. stillet økonomisk ens, uanset hvornår beskatningen af pensionen indtræffer. Det udbetalte beløb fra en pensionsopsparing bliver i sidste ende det samme, uanset om man beskatter indbetalingerne løbende eller først beskatter pensionen på udbetalingstidspunktet. Det er måske ikke intuitivt, men man kan selv prøve at regne efter.

Med andre ord: Danske soldater, politifolk, skolelærere, jurister m.v. i Grønland bliver ikke ringere stillet økonomisk af lovændringen i 2016.

Indgår gerne i dialog om administrative problemer

Flemming Hougaard mener, at det er et administrativt kaos for udsendte danske soldater, at de nu vil få to forskellige typer af pensionskonti hos deres pensionsselskab, da en del af beløbet skal beskattes – og den anden del er skattefri. På det punkt er danske soldater imidlertid ikke anderledes stillet end de mange andre danske statsborgere, som i længere tid arbejder i Grønland inden pensionering i Danmark.

Det er i denne forbindelse vigtigt at fastslå, at de grønlandske pensionsregler fungerer uden større besvær for langt de fleste udefrakommende på det grønlandske arbejdsmarked. Man kan selvfølgelig mene, at det ville være nemmere for folk, hvis de grønlandske regler bare var helt magen til de danske, men man kan nu engang ikke rejse ud i verden for at arbejde og forvente, at alle andre har indrettet sig efter ens egne ønsker.

Læs også: Den danske stat lader hånt om udsendte i rigsfællesskabet

Da Grønlands Selvstyre i sin tid forberedte lovforslaget om fremrykning af beskatningen af pensionsindbetalinger, var vi i tæt dialog med bl.a. danske pensionskasser, for at få den praktiske side på plads. Her er det vores erfaring, at den problemstilling blev løst på udmærket vis.

Hvis der er specifikke administrative problemstillinger i relation til opgørelse af indbetaling af pension for Forsvarets ansatte, indgår vi gerne i en dialog om dette.

Helt grundlæggende vil jeg dog gerne endnu engang tydeliggøre, at man for hverken ansatte i Forsvaret, politiet eller inden for andre fag bør afholde sig fra at søge tjeneste i Grønland på grund af de grønlandske pensionsregler. Men det kan være en god idé at sætte sig lidt ind i bl.a. pensions- og skattereglerne inden man tager afsted, så man undgår overraskelser. Det gælder for tjeneste i Grønland som i resten af verden.

Privatfoto

Andre læste også

Striden mellem jakkesæt og uniformer har udviklet sig til »borgerkrig«

Abonnement
INTERVIEW. Håndteringen af fregatsagen udstiller den gensidige mistillid mellem politikere, officerer og embedsmænd, der gennemsyrer forsvarsområdet. Det mener politisk analytiker Lars Trier Mogensen, som samtidig peger på, at Elbit-sagen i sig selv kunne have kostet Flemming Lentfer jobbet. Til syvende og sidst skal der dog andet og mere til...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

7 KOMMENTARER

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Flemming Hougaard
Læser
Flemming Hougaard
26. april 2021 12:22

Tråden er ved at blive lidt rusten. Men skattestyrelseschef Kim Neumann Nielsen inviterede til dialog. Et ganske specifikt spørgsmål skal lyde: Hvor er de opkrævede tvungne indbetalinger henne? Man beskriver at de bliver indbetalt til den pensionskasse, som man sædvanligvis benytter. Alternativ oprettes en pensioneringskonto. Da der ikke er foretaget indbetalinger til CS-pensionsfond, så må der være oprettet en pensioneringskonto. Vil du administrativt være en god ide, at der udsendes et kontoudtog? Hvor er pengene? Jeg har sendt email til skattestyrelsen, men ikke fået svar. For mig at se, så må der NETOP være problemer med forvaltningen.

Flemming Hougaard
Læser
Flemming Hougaard
19. marts 2021 16:37

Tak for dit hurtige svar Kim Neumann Nielsen. Du bagatelliserer vores situation og især din sidste bemærkning om at sætte sig ind i reglerne virker lidt hånfuld. Jeg havde egentlig skrevet et længere svar, men det er formålsløst at blive ved at skrive for I ændrer ikke jeres forvaltningspraksis. Jeg er dog ærgerlig over at i tager penge op ad lommen på os og forvandler ca. 3500,- om måneden, som vi skal have i hånden hver måned, til en udbetaling fra vores pensionsopsparing over 10 år, når vi går på pension. Den kunne I godt have reddet. Det adresserer du slet ikke. Jeg har opfordret vores politikere til at overveje om ikke vi skal over på dansk skat i stedet og på udetillægslignende vilkår. Til sidst, hvordan forrenter vores danske pensionsselskab det manglende beløb, som nu er faldet i den grønlandske statskasse?

Svend-Erik Hansen
Læser
Svend-Erik Hansen
19. marts 2021 17:50

Selvstyret på Grønland bidrager mig bekendt ikke med skatteindtægter til statskassen, så de omtalte pensionsskatter må retteligt falde i den grønlandske landskasse.

Flemming Hougaard
Læser
Flemming Hougaard
19. marts 2021 18:42

Jeg kommenterede det ikke i første omgang. Skattechefen henholder sig til, at det er en uholdbar situation, at indbetalinger til en dansk pensionskasse var fradragsberettiget og derfor valgte man at fremskynde beskatningen. Ellers vil Grønland gå glip beskatningen i Danmark. Mig bekendt har jeg ikke kunne fradrage indbetalinger på en arbejdsgiver betalt pension. Heller ikke før 2017. Så umiddelbart kan jeg ikke se problemet. Det er en one-way street. Jeg ser kun 770 kr. i ekstra skat, og mindre til CS-fonde at arbejde med. Så ja, det ligner et kunstgreb. En B-indtægt for at få flere penge i statskassen. Sagen sat helt på spidsen. Trækprocenten på 48 bliver også anvendt på den ekstra pensionsbeskatning, som tilfalder den grønlandske statskasse. Den burde jo være på 42%. I mit tilfælde, så mister jeg 95,- pr. måned. Sjovt ikke? Men det er tilsyneladende noget man skal læse op på og sætte sig ind i, før man søger eller bliver beordret til tjeneste i Grønland.

Svend-Erik Hansen
Læser
Svend-Erik Hansen
19. marts 2021 18:55

Selvstyret på Grønland har en landskasse, ikke en statskasse.
Men helt grundlæggende virker det absurd, at selvstyret overhovedet er involveret i beskatning af pensionsaftaler omhandlende Forsvarets tjenstgørende personel.

DenGamleGarder
Læser
DenGamleGarder
18. marts 2021 11:53

Selvom den gode styrelseschef har ret i sine udregninger vedr. beskatning ved indbetaling eller ved udbetaling, så overser han en stor forskel f.eks. i forhold til de danskere som er udsendt til NATO eller til andre enheder, måske lige med undtagelse af FN.
I alle disse tilfælde er den udsendte 100% skattepligtig til Danmark og skal ikke beskattes i det land, de er udstationeret til, af den indkomst de har fra den danske stat. Det er kun, hvis de har biindtægter, at beskatning i udstationeringslandet kan komme på tale. Dette gælder også for evt. medfølgende familie. Det betyder også, at man har stemmeret til danske valg og ydelser fra danske myndigheder, eks. børne- og ungeydelser fra Udbetaling Danmark.
Så påstanden om, at man som udsendt til Grønland ikke er dårligere stillet end soldater i danmark eller udstationerede til andre lande holder ikke.
Forsvaret burde sikre sig, at deres medarbejdere er stillet lige, ligegyldigt hvorhen i verden de sendes.

Svend-Erik Hansen
Læser
Svend-Erik Hansen
19. marts 2021 9:09

Styrelseschefens udtalelse er pinlig i og med, at selvstyret ikke bidrager med skatteindtægter til hverken statskassen generelt eller Forsvaret specifikt.
Alligevel presser man citronen og beskatter Forsvarets ansatte på Grønland, som på ingen måde er tilknyttet selvstyret.