Derfor overdrager Auditørkorpset sagen om finansdirektøren til politiet

0
I august 2017 optrådte Værnsfælles Forsvarskommandos finansdirektør i en stort opsat artikel i Djøfbladet. Artiklen var skrevet af Mads Matzon og billederne taget af fotograf Kåre Viemose. Screenshot: Djøfbladet

ANALYSE: Når Auditørkorpset har valgt at sende sagen om finansdirektør AE til politiet, vidner det om en grundig efterforskning og en bestyrket mistanke mod finansdirektøren, som har god grund til at sove uroligt. At efterforskningen mod kæresten er lukket, var ventet.

Man kan udlede meget af sagen mod Forsvarskommandoens finansdirektør AE med ansvar for et budget på 10 mia. kr. årligt. I 2015 ansatte hun en major fra Hæren i en stilling som chef for planlægning og analyse i den nyoprettede økonomidivision i Karup. Kort tid efter blev han udnævnt til oberstløjtnant og trådte dermed ind i Forsvarets chefgruppe.

Siden avancerede han til vicechef under AE, mens han udviklede et kæresteforhold til sin chef, som i begyndelsen af 2018 blev gravid. Inden da havde hun i december 2017 givet sin kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. I januar-februar 2018 blev parret enige om at adskille kærlighed og arbejde, og derefter gjorde oberstløjtnanten en bemærkelsesværdig karriere, som kulminerede med en beordring i stillingen som bataljonschef ved Jyske Dragonregiment, uden at denne havde været slået op i fri konkurrence.

Artiklen fortsætter under billedet …

20190116 TEASER Skilsmisse
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om finansdirektør AE, som tildelte sin kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. uden at orientere foresatte myndighed om sin inhabilitet …

Ifølge OLFIs oplysninger var såvel den daværende hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen såvel som Forsvarsministeriets Personalestyrelse fuldt vidende om det problematiske og muligvis ulovlige forhold. Men i stedet for at skride til handling løste “man” sagen i mindelighed og fik ekspederet den militært ansatte kæreste godt på vej uden om de gængse principper om at søge sine stillinger.

Handlede først efter medieopmærksomhed om nepotisme

Først da OLFI i oktober rullede sagerne om nepotisme, brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet, tjenesteforsømmelser og muligt magtmisbrug i Forsvarsministeriets rækker en masse ud, besluttede Forsvarsministeriet at bede Auditørkorpset om at undersøge forholdet mellem finansdirektøren og hendes kæreste.

Det er den undersøgelse, som nu er afsluttet. Af pressemeddelelsen fremgår det, at Auditørkorpset i sin efterforskning har gennemført en del afhøringer og modtaget et omfattende materiale til belysning af sagen.

Læs også: Auditørkorpset overdrager sag om finansdirektør til politiet

Forsvarsministeriets Auditørkorps er specielt på den måde, at det alene kan efterforske og rejse sager mod militært ansat personel – den såkaldte påtalekompetence. Da AE er civilt ansat, kan Auditørkorpset ikke bygge efterforskning op omkring hende. Men Auditørkorpset kan godt modtage belastende oplysninger og materiale mod en civilt ansat, selv om det efterforsker mod en militært ansat. Af dagens pressemeddelelse kan man konkludere, at dette er sket i sagen omhandlende finansdirektøren og hendes kæreste.

Overdragelsen til politiet vidner om en bestyrket mistanke

Det var ventet, at Auditørkorpset ville indstille efterforskningen mod oberstløjtnanten uden at rejse sigtelse. Ifølge Auditørkorpset er der ikke en “rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold”, som kan forfølges af den militære anklagemyndighed. Det skyldes ikke mindst, at oberstløjtnanten var den underordnede og finansdirektøren chefen, som havde ansvaret.

Når Auditørkorpset nu har sendt sagens akter til Midt- og Vestjyllands Politi, vidner det om en bestyrket mistanke mod finansdirektøren. Havde Auditørkorpset intet fundet i sagen med AE, ville den militære anklagemyndighed have lukket sagen. Det skete ikke. I stedet kan vi konkludere, at der i sagen er fremkommet så belastende materiale, at Auditørkorpset har fundet det nødvendigt at overdrage materialet til politiet og den civile anklagemyndighed. Når dette sker, bliver Forsvarsministeriets Departement ligeledes orienteret.

Det betyder, at AE arbejdsgiver i disse dage gennemlæser alt det materiale, som Auditørkorpset har indsamlet. Hvad det indeholder, ved vi ikke. Men meget tyder på, at kæresteparret har spundet sig selv i en jungle af løgne for at dække over forhold, som ikke nødvendigvis tålte dagens lys. OLFI har selv set eksempler på dette i den respektive sag, som det imidlertid ikke er muligt at beskrive i detaljer.

Forsvarsministeriet kan ikke lukke sagen i dølgsmål

Nu ligger sagen så hos politiet og i Forsvarsministeriet Departement. Her kræver det ingen juridisk afgørelse eller domsfældelse for en arbejdsgiver at træffe en personalemæssig afgørelse, såfremt ledelsen konkluderer, at finansdirektøren ikke har levet op til sit ansvar. Men spørgsmålet er, om ikke ledelsen i Forsvarsministeriet helst tier sagen ihjel?

Læs også: Ministerium undersøger finansdirektør for nepotisme

For hvem skulle i givet fald træffe afgørelsen? Forsvarsministeren, som kaldte Kammeradvokatens kritik af departementschefen og forsvarschefen for “petitesser”? Eller departementschefen, som selv fik kritik af Kammeradvokaten for en sammenlignelig forteelse – at have siddet med i et møde, hvor departementschefens hemmelige kæreste fik tildelt et engangsvederlag på 75.000 kr.?

Når finansdirektør AE alligevel har god grund til at sove uroligt, skyldes det først og fremmest Auditørkorpset, som har gennemført en grundig og langvarig efterforskning med afhøring af vidner og indsamling af en del materiale. Ved at udsende en pressemeddelelse om overdragelsen af sagen til politiet demonstrerer Auditørkorpset, at sagen er afgørende vigtig – også for offentligheden. Samtidig betyder beslutningen, at Forsvarsministeriet ikke bare kan lukke sagen i dølgsmål. Sagen kræver en forklaring, som vi alle venter på i spænding.

Editor Ernstved bylinephoto

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer