spot_img

Kom nu ind i kampen, OLFI!

KOMMENTAR: Nej, det er ikke forfærdeligt, at Forsvaret skal effektivisere, og Forsvaret har ikke taget skade af at få tilført civil ekspertise. Vi skal ikke uddanne militære officerer til at udføre opgaver, som civile med en anden baggrund kan gøre bedre. Sæt fokus på problemerne i stedet for at føre korstog mod forandringerne!

OLFI begynder at blive lidt trist at høre på. Gammeldags. OLFIs seneste artikel og analyse af det netop indgåede forsvarsforlig kunne indikere, at det er skidt, at forsvarsbudgettet er forøget, og at Forsvaret som alle andre konstant afkræves effektivisering. Tonen er, at “alt-var-bedre-i-gamle-dage”, og “Forsvaret-kan-ikke-gøre-det-bedre-lad-det-fortsætte-ligeud”. Endelig er der den konstante OLFI-tone om, at de eneste, der kan bidrage til ledelse og forbedring af Forsvaret, er folk i uniform. Ævl!

Artiklens hovedpointe (rekruttering og fastholdelse af motiverede medarbejdere) er jo god nok og yderst relevant. Men hvorfor skal den have en præambel om alt det ovenstående? Forhold som er ligegyldige for hovedtemaet (fastholdelse og motivation), og som fremstår postulerende. Jeg vil gerne knytte et antal kommentarer til de tre konstanter i OLFI’s artikler om Forsvaret.

1) Forsvarsbudgettet er for lavt, og at løftet kommer for sent i perioden

Vi kunne jo starte med at glæde os over, at budgettet rent faktisk stiger. Og glæde os over det niveau, som det vil have ved forligets udløb om seks år, som man næppe kan forestille sig at falde derfra. Jeg ville faktisk på Forsvarets og Danmarks vegne være langt mere bekymret, hvis den store stigning kom næste år – for så at falde de kommende fem år. Så ville vi ende et skidt sted ift. det forlig, der skal laves for 2024 og fremad. Er det det, som, OLFI synes, ville være fornuftigt?

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om det netop indgåede forsvarsforlig …

Lad os kigge lidt praktisk på den forøgelse, der kommer: Ville Forsvaret overhovedet være i stand til fornuftigt at bruge forøgelsen hurtigere? Ville man kunne anskaffe det nye materiel hurtigere? Ansætte mere personel hurtigere? Næppe. Jeg synes, at alt taler for at budget-kurven har den rette hældning. Og at en kurve, der hældte den anden vej, ville være katastrofal.

Om størrelse af løftet og de historiske besparelser: Det er jo politik! Man kan argumentere for, at vi burde have en fuld division i stedet for en fuld brigade etc. Men det er jo en politisk prioritering. It’s done OLFI – move on!

2) Det er forfærdelig, at Forsvaret skal effektivisere sig selv:

Dette er en anden konstant i OLFI’s artikler. Tænk sig – man stiller krav om konstant bedre ressourceanvendelse i Forsvaret. Uh-ha, grimme mænd! Sikkert i noget civilt tøj. Men vi kunne jo vende udsagnet rundt og se, om det giver mening: Forsvaret udnytter i øjeblikket enhver krone optimalt, og det kan bare ikke lade sig gøre at operere mere effektivt. Punktum.

Forsvaret er verdens bedste til indkøb. Forsvaret er verdens bedste til vedligeholdelse. Forsvaret er verdens bedste til træning og uddannelse af soldater. Faktisk burde alle organisationer og virksomheder i hele verden flokkes til det danske forsvar for at lære om, hvorledes man optimerer forholdet mellem anvendte kroner og skabt effekt. Giver de udsagn mening? Næppe.

Så søde OLFI, velkommen til 2018. Året hvor ALLE forventes at blive bedre HELE TIDEN. Hvis OLFI finder tåbelige besparelser – så bring dem frem i lyset. Men lad være med at lave korstog mod det faktum, at der stilles konstante krav om effektiviseringer. Selvfølgelig gør der det. Ellers ville jeg også være en ked-af-det-skatteborger.

3) Forsvaret har taget gigantisk skade af den gennemførte ”civilisering”

Dette er en sidste konstant hos OLFI. Folk, der ikke bærer uniform, har skadet Forsvaret. De forstår ikke egenarten. De har bragt nye begreber ind (uh-ha). Det er bl.a. dem, der står bag alt det der effektivisering (dobbelt uh-ha) og har skubbet til, at man kan begynde at se en sammenhæng mellem ressourceanvendelse og resultater/kapaciteter (UH-HA!).

Vi gør det lige igen og vender den rundt. I OLFI’s perspektiv må det altså så være sådan, at officerer mv., der er uddannede til at føre tropper højre og venstre om bakken, også per definition er de bedst kvalificerede til at bedrive indkøb, anskaffelser, vedligeholdelsesplanlægning, økonomistyring etc etc.? Come on OLFI! Der har historisk været GIGANTISK in-efficiens i primært støttefunktionerne, bl.a. drevet af, at dem der har bemandet dem simpelt hen ikke har været kvalificerede. Det har bl.a. betydet et forsvar, hvor ressourcefordelingen mellem støtte- og operativ struktur er skæv – vi skal jo have pengene anvendt i fronten!

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse baggrundsartiklen om det nye forsvarsforlig …

Og der er stadig noget at hente. Vi skal da ikke anvende penge til at uddanne officerer etc. – for så at kaste dem hen i et kontor, hvor de skal lave noget, de ikke er uddannede til, ikke er gode til og ikke er årsagen til, at de oprindeligt trak i uniform. Selvfølgelig skal vi anvende civilt uddannede specialister og ledere hvor muligt. Alt andet ville være tosset. Og ja – selvfølgelig giver det gnidninger, misforståelser etc. mellem de operative (i uniform) og de civile (som støtter). Selvfølgelig. Men igen, søde OLFI: Vær specifik omkring udfordringerne i stedet for ideologisk imod den bevægelse. Den er nødvendig – og den er god!

Jeg er utroligt glad for OLFI. Danmark har brug for debat om Forsvaret! Danmark har brug for et endnu bedre (og sikkert større) forsvar. OLFI’s rolle bør være den konstruktivt kritiske. Den, der afdækker de specifikke forbedringsområder (f.eks. senest designmanual sagen). Men OLFI skal ikke tage det synspunkt, der hedder ”giv-os-noget-mere-så-tingene-kan-blive-som-de-var”. Tingene var ikke bedre i ”gamle dage” (udover størrelsen af det samlede forsvar). Forsvaret bliver stadigt bedre. Dygtigere kapaciteter. Bedre træning. Skarpere soldater. Bedre udstyr. Mere effektivt. OLFI – det er GODT! Og så er der ting der kan og skal gøres bedre – lad os debattere dem. Konstruktivt og kritisk.

Dette debatindlæg er også at finde som kommentar under OLFI’s artikel om, at forsvarsforliget overser Forsvarets største udfordring.

Poul Skadhede er group CEO i konsulenthuset Valcon, formand for DI Hovedstaden og har derudover en fortid som reserveofficer i Hæren. Privatfoto

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

7 KOMMENTARER

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Michael Amstrup Nielsen
Læser
Michael Amstrup Nielsen
6. februar 2018 12:57

Kære Poul. Interessant observationer og jeg er på nogle stræk enig. Jeg studsede dog over din kommentar, hvor du påpeger, at der stadig er noget at hente, og at vi ikke skal anvende penge til at uddanne officerer for så at kaste dem ind på et kontor, hvor de så skal lave noget, de ikke er uddannede til, og at man skal anvende civilt uddannede specialister og ledere, hvor muligt. For det første så kan man mig bekendt ikke udsende civile i militære funktioner. I din præmis om at udskifte dele af officerskorpset med civile specialister ligger der en ikke ubetydelig risiko for at Forsvaret kommer til at mangle officerer til international tjeneste. For det andet så er den nye generation af officerer bedre uddannet, forstået på den måde, at størstedelen allerede som minimum har en bacheloruddannelse, og adskillige kommer også med en kandidatgrad, hvilket gør, at de alt andet lige allerede inden starten på officersuddannelserne har en række akademisk kompetencer, som de kan bygge videre på både under og specielt efter, at de er udnævnt til premierløjtnanter. Det gør, at den nye generation af officerer nok gerne vil andet end at løbe til højre og venstre for bakken for nu at bruge dine egne ord. Da jeg var til optagelse til den nye officersuddannelse i Ballerup mødte jeg to Cand. Polit, en Cand. Scient Pol, en Cand. Soc, to Cand. Merc, men naturligvis også en lang række Bsc. Det er personer, der i deres civile karrierer med stor sandsynlighed ville skulle beskæftige sig med, JA, indkøb, anskaffelser, vedligeholdelsesplanlægning, økonomistyring etc. For det tredje så tror jeg også, at den nye generation af officerer helt automatisk vil tænke langt mere i at få tilegnet sig civile kompetencer, da det med en meget stor sandsynlighed vil være de færreste, der vil opnå en livslang ansættelse i Forsvaret, som jo tidligere var normen for rigtig mange linjeofficerer.

Eskild Rasmussen
Læser
Eskild Rasmussen
5. februar 2018 13:47

Det er altid nemt at være kæk, smart og selvsikker, når der er fred, fremgang og vækst. Det er når der er krise eller direkte krig, at alle kan se, hvem der er i stand til at bevare det kølige overblik og træffe de rigtige og nødvendige dispositioner.

Biblen har en lignelse, som i vores tider vel bør betragtes som en fortælling om en prepper og en ikke-prepper: Den ene byggede sit hus på sand, og da regnen og stormen kom, faldt huset fra hinanden. Den anden byggede sit hus på klippegrund, og huset stod fast. Vi kunne også illustrere samme simple pointe med børnehistorien om de tre små grise og den store stygge ulv.

Konklusion: Det duer ikke at være smart og tro, at vi kan spare en masse penge, hvis det svækker vores forsvarsberedskab. Det er som at tisse i bukserne for at få varmen. For det er jo det, der er ved at ske.

Poul Skadhede
Læser
Poul Skadhede
4. februar 2018 14:10

Peter,

Først tak for at bringe min kommentar som et debatindlæg. Som en skriver på FB viser det klasse. Jeg tænker at dit formål har været at skabe debat – og det må vel siges at være lykkes 🙂 .

Lad mig undskylde for brugen af ordet ”ævl” – det hører sig ikke til i debatten. Og til alle dem der er kritiske overfor om jeg overhovedet ved noget om Forsvaret: Jeg ved noget – men absolut ikke alt! Men det skal vel ikke hindre mig i at deltage i en debat? Er det ikke det vi har OLFI til? Vi meningsudveksler, faktaudveksler – og alle bliver klogere. Om man er i uniform eller ej. Har været eller ej. Er det ikke det der er formålet med debatten?

Min kommentar var jo dels en kommentar til den konkrete artikel, dels til den tone jeg synes der er på OLFI. Så du har måske ret i, at jeg strammer dine skriverier lidt til. Point taken. Men: Jeg synes, at det er meget svært at finde positive artikler eller kommentarer om Forsvaret på OLFI. Og jeg synes, at specielt debatklimaet er meget unuanceret og ”giv-os-noget-mere”-agtigt. Det er vel fair at sige, at de kommentarer mit eget indlæg har afstedkommet understreger dette. Hvis OLFI skal være et sted hvor vi debatterer Danmarks Forsvar (og ikke kun et sted for forsvarsentusiaster, der bekræfter hinanden i at alt er noget møg) skal vi finde den rette balance her.

Jeg er grundlæggende meget enig i hovedparten af det du skriver. OLFI skal absolut være kritisk – men (synes jeg) også konstruktiv og specifik. Og som også skrevet er jeg voldsomt glad for at dette medie findes og påtager sig rollen som debatskaber om Forsvaret.

Jeg har et par substanskommentarer (også til de relevante FB indlæg, tak for dem).

1) Om det ”substantielle løft”

Jeg er en af dem der synes at Forsvarsbudgettet er for lavt. Før og nu. Men det er jo min personlige holdning, og jeg anerkender at politikerne har mange prioriteter der skal tilgodeses. Og jeg synes i al stilfærdighed at politikerne (ledet af forsvarsministeren) har gjort det ganske godt med dette forlig. Trenden er vendt, og det er en bedrift i sig selv. Og jeg anerkender da, at man kan lave regnestykker der kan stille spørgsmålstegn ved hvor stort løftet reelt er. Men hvis vi kigger på det ud fra en kapacitetsvinkel er der da ting vi er nødt til at anerkende ER substantielle løft. Hvis vi tager Hæren som eksempel: Der kommer luftværn igen. Flere kampvogne, mere artilleri, panserværn etc etc. Og vi får igen en kampduelig brigade.

Er det ikke godt? Er det ikke bare mega hurra? Er det ikke et substantielt løft af Hærens kapacitet? Jeg kan bare ikke høre hurra-råbene på OLFI, bl.a. fordi diskussionen primært drejer sig om at finde hullerne i osten.

Der er på FB kommentarer omkring hældningskurven på budgetforøgelsen. Nogle er enige med mit synspunkt (kurven har en naturlig hældning med mest til sidst), andre anfører at FSV nemt kunne anvende pengene fornuftigt hurtigere. Jeg har ikke set de beregninger og betragtninger der ligger bag, men (modsat mange OLFI brugere) tror jeg faktisk at FSV ledere er rimeligt kompetente, så hvis de har regnet sig frem til denne kurve som den bedste, vælger jeg at tro på det.
Uagtet regnestykkerne vil jeg også fastholde, at det er bedst for FSV at kurven har den hældning den har – for den ender et højt sted, og det er et godt sted at starte diskussionerne om næste forlig fra.

2) Om effektiviseringer i FSV

Iblandt alle de seriøse kommentarer på FB og her virker det til, at der er enighed om at FSV selvfølgelig skal løbende effektivisere hvor man kan. Super. OLFI: Så må opgaven herfra være at finde de ”dumme” effektiviseringer der sikkert også finder sted. Og faktisk også at finde de steder, hvor effektiviseringer kunne finde sted, men ikke sker.
Peter, jeg er grundlæggende enig i at en spade skal kaldes for en spade. Hvad der er besparelser og hvad der er effektiviseringer kan jo imidlertid hurtigt blive en strid om ord. I min egen terminologi taler vi effektivisering når vi kan opstille de samme kapaciteter med lavere ressourceanvendelse. Og vi taler besparelser når vi nedlægger kapaciteter. Det er ikke nødvendigvis en rigtig anvendelse af ordene, men da forskellen på de to ord jo er vigtig for OLFI, vil det under alle omstændigheder nok være fornuftigt at forstå, hvordan de her defineres.

3) Om ”civiliseringen” af FSV

Peter, tak for at du ikke er forskrækket her. Om strukturen (styrelsesopdelingen) er den rigtige for FSV er jo en anden sag. Jeg kan nemt se udfordringerne (nærhed til brugerne, helhedsansvar). Men jeg kan også se de potentielle fordele (effektivitet og potentielt kvalitet).
Mit grundsynspunkt omkring besættelse er stillinger er ”bedste og billigste m/k på posten”. Og det er lige meget om det er en civil eller militær medarbejder. De fleste steder (i støttestrukturerne) skal der være et mix. Grundlæggende har jeg bare meget svært ved at se det fornuftige i at FSV skal anvende dyrt uddannede ledere (officerer og befalingsmænd) til ”civile” poster, som kan besættes af civile folk med uddannelse i det pågældende speciale – og folk FSV ikke har skullet bruge penge på at uddanne. Lad os da anvende vores uddannelseskroner på at lave taktiske førere – og anvende dem til det. Vi har i mange år ikke haft et mobiliseringsforsvar (kommer måske igen nu), så argumentet om at militære i støttefunktioner kan anvendes i operative funktioner i kriser har jeg svært ved at se holder.

Det er super med noget debat her. Den deltager jeg gerne i. Der er dog en del kommentarer jeg ikke forholder sig til – de står ganske fint alene.

Peter Ernstved Rasmussen
Læser
Peter Ernstved Rasmussen
4. februar 2018 14:56

Kære Poul. Tak for også at følge op på de mange kommentarer. Jeg tror i bund og grund ikke, at vi er så uenige, når det kommer til stykket 🙂 Jeg er meget enig i, at der skal være en balance, for at OLFI kan opfattes seriøst. Jeg skal ikke komme med undskyldninger – blot tilkendegive, at jeg stadig kun er alene og udfylder alle roller i OLFI ene mand.

Sommeren, efteråret og vinteren har været præget af budgetanalysen og forsvarsforliget, som det har været mig magtpåliggende at anlægge en kritisk tilgang til. Det skyldes ikke mindst, at Forsvaret og Forsvarsministeriet forsøgte at holde så meget som muligt lukket for offentligheden – tag bare budgetanalysen. Det er ikke sundt for demokratiet, og med den tilgang kommer jeg meget hurtigt i opposition.

Jeg er bevidst om overvægten af kritiske artikler – nogle kalder det slagside, men sådan har det nu måttet være i denne situation. Jeg bilder mig også ind, at min kritiske tilgang til Forsvarets ledelse – politisk som militær – er en vigtig årsag til, at så mange rent faktisk læser OLFI. Jeg vil samtidig sige, at det er sværere end som så at rette op på balancen, når dem, der efterlyser positive vinkler, gemmer sig og ikke ønsker at blande sig i debatten. Jeg kender mange – både generaler og admiraler, som nemt kunne argumentere for det ene og det andet tiltag, men det undlader – af hvilke årsager kan jeg kun gisne om.

Men tror mig, når jeg siger, at jeg ville elske at publicere debatindlæg, kommentarer og artikler med kilder, som ser mere positivt på situationen end mange af dem, som læser OLFI. Hvis vi skal have mere balance, må de på banen. Det ville klæde dem, og det ville klæde debatten. Jeg stiller gerne spalter til rådighed 🙂

Jørgen Kauling
Læser
Jørgen Kauling
4. februar 2018 12:30

Når Poul Skadhede kommer med det sarkastiske “alt var bedre i gamle dage” sætter han al kommunikation til vægs, og det ved han godt…fordi han selv er konsulent og kan det der konsulent snak om hvorfor vi skal gøre alt anderledes…og betale for forandringer for forandringernes skyld og bevis for at “konsulenterne er deres penge værd.
Det er totalt dræbende for en udveksling af meninger, at komme med den standard indvending, Se bare Peter gå i forsvars “mode” Det udviklinger ikke debatten men fastholder den på stedet. Man kunne kalde det Disruption.

Peter Ernstved Rasmussen
Læser
Peter Ernstved Rasmussen
3. februar 2018 23:43

Kære Poul. Lad mig først og fremmest takke dig for at komme med et skarpt og velargumenteret indlæg. Det sætter jeg meget stor pris på! Der er brug for alle holdninger og meninger i debatten – så bliv endelig ved med at komme med indspark – og bær over med den kritik, du allerede modtager på FB og nedenfor. Det er den del af gamet, når man blander sig debatten 🙂

Jeg synes dog også, at du strammer mine skriverier til noget, som jeg ikke helt kan genkende. Jeg har vist ikke sagt noget om, hvad jeg personligt mener om forligets størrelse. Men jeg har skrevet flere gange, at det hos mange medarbejdere klinger hult, når regeringen kalder det et substantielt løft. Det står jeg ved, for det er min oplevelse, når jeg taler med folk i den operative del af butikken – både høj og lav.

Jeg er på ingen måde modstander af effektiviseringer – tvært imod! Men der er forskel på effektiviseringer og besparelser, og det har Forsvarets medarbejdere for længst gennemskuet. At ”effektivisere” for 2,7 mia. kr. årligt og så pålægge endnu en ”effektivisering” på 950 mio. kr. er for at bruge dine egne ord ”ævl”. Det hedder besparelser. Og hvis politikere og ledelse kaldte det, hvad det var, ville opbakningen til at gennemføre dem være 30 gange større.

Jeg efterlyser ærlig kommunikation og en ledelse, der tør stå frem og kalde en spade for en spade. Det andet virker ikke, og det har konsekvenser for medarbejdernes lyst til at blive i butikken. Jeg har selv efterlyst civile kompetencer i Forsvaret, for det har der været brug for. Men den nye organisering i civile styrelser ser ud til at have ført flere ulemper end fordele med sig.

Jeg tror også, at det er vigtigt, at nogen fortæller i fuld offentlighed, hvilken stemning der hersker i Forsvaret. Det gør Forsvaret nemlig ikke selv, og det har politikerne behov for at vide. Jeg skal ikke gøre mig til dommer. Jeg kan bare konstatere, at ”civiliseringen” af Forsvaret har nogle voldsomt negative konsekvenser, som hverken politikere eller Forsvarets ledelse lader til at være særligt opmærksomme på. Det er farligt at tromle noget igennem uden at lytte til dem, som det hele handler om. Jeg ser det derfor som en vigtig opgave at gøre opmærksom på det.

Det handler ikke om at være gammeldags og ønske sig tilbage til fortiden. Det handler om at se virkeligheden i øjnene og tale åbent om den i stedet for at pakke kæmpe udfordringer og problemer ind i cellofan og gavepapir. Jeg opfatter mig egentlig forholdsvis moderne og entreprenant, og jeg hylder meget af den udvikling, som Forsvaret har været igennem. Men det er som journalist også min opgave at fortælle, når kejseren ikke har noget tøj på. Og det har han desværre ikke haft mange, mange gange i løbet af de to år, hvor jeg har drevet OLFI.

Johnny Petersen
Læser
Johnny Petersen
3. februar 2018 23:20

Hej Paul. Tak fordi du bekræfter alt hvad Olfi skriver.
Du er lige præcis det der er galt med vores system.

Syntes vi skal give konsulenterne flere penge hvis de er ligeså kloge som ham her Poul, han viser at de er alle penge værd og bare kan det der shit

Ps: Poul bare hvis du er i tvivl så er der en del sarkasme efter de to første linier.