Kom nu ind i kampen, OLFI!

7
Poul Skadhede er group CEO i konsulenthuset Valcon, formand for DI Hovedstaden og har derudover en fortid som reserveofficer i Hæren. Privatfoto

KOMMENTAR: Nej, det er ikke forfærdeligt, at Forsvaret skal effektivisere, og Forsvaret har ikke taget skade af at få tilført civil ekspertise. Vi skal ikke uddanne militære officerer til at udføre opgaver, som civile med en anden baggrund kan gøre bedre. Sæt fokus på problemerne i stedet for at føre korstog mod forandringerne!

OLFI begynder at blive lidt trist at høre på. Gammeldags. OLFIs seneste artikel og analyse af det netop indgåede forsvarsforlig kunne indikere, at det er skidt, at forsvarsbudgettet er forøget, og at Forsvaret som alle andre konstant afkræves effektivisering. Tonen er, at “alt-var-bedre-i-gamle-dage”, og “Forsvaret-kan-ikke-gøre-det-bedre-lad-det-fortsætte-ligeud”. Endelig er der den konstante OLFI-tone om, at de eneste, der kan bidrage til ledelse og forbedring af Forsvaret, er folk i uniform. Ævl!

Artiklens hovedpointe (rekruttering og fastholdelse af motiverede medarbejdere) er jo god nok og yderst relevant. Men hvorfor skal den have en præambel om alt det ovenstående? Forhold som er ligegyldige for hovedtemaet (fastholdelse og motivation), og som fremstår postulerende. Jeg vil gerne knytte et antal kommentarer til de tre konstanter i OLFI’s artikler om Forsvaret.

1) Forsvarsbudgettet er for lavt, og at løftet kommer for sent i perioden

Vi kunne jo starte med at glæde os over, at budgettet rent faktisk stiger. Og glæde os over det niveau, som det vil have ved forligets udløb om seks år, som man næppe kan forestille sig at falde derfra. Jeg ville faktisk på Forsvarets og Danmarks vegne være langt mere bekymret, hvis den store stigning kom næste år – for så at falde de kommende fem år. Så ville vi ende et skidt sted ift. det forlig, der skal laves for 2024 og fremad. Er det det, som, OLFI synes, ville være fornuftigt?

Artiklen fortsætter under billedet …

20180203 TEASER forlig
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om det netop indgåede forsvarsforlig …

Lad os kigge lidt praktisk på den forøgelse, der kommer: Ville Forsvaret overhovedet være i stand til fornuftigt at bruge forøgelsen hurtigere? Ville man kunne anskaffe det nye materiel hurtigere? Ansætte mere personel hurtigere? Næppe. Jeg synes, at alt taler for at budget-kurven har den rette hældning. Og at en kurve, der hældte den anden vej, ville være katastrofal.

Om størrelse af løftet og de historiske besparelser: Det er jo politik! Man kan argumentere for, at vi burde have en fuld division i stedet for en fuld brigade etc. Men det er jo en politisk prioritering. It’s done OLFI – move on!

2) Det er forfærdelig, at Forsvaret skal effektivisere sig selv:

Dette er en anden konstant i OLFI’s artikler. Tænk sig – man stiller krav om konstant bedre ressourceanvendelse i Forsvaret. Uh-ha, grimme mænd! Sikkert i noget civilt tøj. Men vi kunne jo vende udsagnet rundt og se, om det giver mening: Forsvaret udnytter i øjeblikket enhver krone optimalt, og det kan bare ikke lade sig gøre at operere mere effektivt. Punktum.

Forsvaret er verdens bedste til indkøb. Forsvaret er verdens bedste til vedligeholdelse. Forsvaret er verdens bedste til træning og uddannelse af soldater. Faktisk burde alle organisationer og virksomheder i hele verden flokkes til det danske forsvar for at lære om, hvorledes man optimerer forholdet mellem anvendte kroner og skabt effekt. Giver de udsagn mening? Næppe.

Så søde OLFI, velkommen til 2018. Året hvor ALLE forventes at blive bedre HELE TIDEN. Hvis OLFI finder tåbelige besparelser – så bring dem frem i lyset. Men lad være med at lave korstog mod det faktum, at der stilles konstante krav om effektiviseringer. Selvfølgelig gør der det. Ellers ville jeg også være en ked-af-det-skatteborger.

3) Forsvaret har taget gigantisk skade af den gennemførte ”civilisering”

Dette er en sidste konstant hos OLFI. Folk, der ikke bærer uniform, har skadet Forsvaret. De forstår ikke egenarten. De har bragt nye begreber ind (uh-ha). Det er bl.a. dem, der står bag alt det der effektivisering (dobbelt uh-ha) og har skubbet til, at man kan begynde at se en sammenhæng mellem ressourceanvendelse og resultater/kapaciteter (UH-HA!).

Vi gør det lige igen og vender den rundt. I OLFI’s perspektiv må det altså så være sådan, at officerer mv., der er uddannede til at føre tropper højre og venstre om bakken, også per definition er de bedst kvalificerede til at bedrive indkøb, anskaffelser, vedligeholdelsesplanlægning, økonomistyring etc etc.? Come on OLFI! Der har historisk været GIGANTISK in-efficiens i primært støttefunktionerne, bl.a. drevet af, at dem der har bemandet dem simpelt hen ikke har været kvalificerede. Det har bl.a. betydet et forsvar, hvor ressourcefordelingen mellem støtte- og operativ struktur er skæv – vi skal jo have pengene anvendt i fronten!

Artiklen fortsætter under billedet …

20180128 TEASER Forlig
Klik på billedet, hvis du vil læse baggrundsartiklen om det nye forsvarsforlig …

Og der er stadig noget at hente. Vi skal da ikke anvende penge til at uddanne officerer etc. – for så at kaste dem hen i et kontor, hvor de skal lave noget, de ikke er uddannede til, ikke er gode til og ikke er årsagen til, at de oprindeligt trak i uniform. Selvfølgelig skal vi anvende civilt uddannede specialister og ledere hvor muligt. Alt andet ville være tosset. Og ja – selvfølgelig giver det gnidninger, misforståelser etc. mellem de operative (i uniform) og de civile (som støtter). Selvfølgelig. Men igen, søde OLFI: Vær specifik omkring udfordringerne i stedet for ideologisk imod den bevægelse. Den er nødvendig – og den er god!

Jeg er utroligt glad for OLFI. Danmark har brug for debat om Forsvaret! Danmark har brug for et endnu bedre (og sikkert større) forsvar. OLFI’s rolle bør være den konstruktivt kritiske. Den, der afdækker de specifikke forbedringsområder (f.eks. senest designmanual sagen). Men OLFI skal ikke tage det synspunkt, der hedder ”giv-os-noget-mere-så-tingene-kan-blive-som-de-var”. Tingene var ikke bedre i ”gamle dage” (udover størrelsen af det samlede forsvar). Forsvaret bliver stadigt bedre. Dygtigere kapaciteter. Bedre træning. Skarpere soldater. Bedre udstyr. Mere effektivt. OLFI – det er GODT! Og så er der ting der kan og skal gøres bedre – lad os debattere dem. Konstruktivt og kritisk.

Dette debatindlæg er også at finde som kommentar under OLFI’s artikel om, at forsvarsforliget overser Forsvarets største udfordring.

PoulSkadhede
Poul Skadhede er group CEO i konsulenthuset Valcon, formand for DI Hovedstaden og har derudover en fortid som reserveofficer i Hæren. Privatfoto
guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer