BAGGRUND: Der var flere overraskelser i det forsvarsforlig, som søndag blev indgået mellem regeringen og DF, S og R. Bl.a. skal de nye maritime helikoptere have både sonar og torpedoer, ligesom Forsvaret igen skal have droner. Og så tyder alt på, at Slesvigske Fodregiment genopstår, ligesom Den kgl. Livgarde formentlig forbliver en selvstændig myndighed på niveau III.

Der har været spekuleret og debatteret heftigt, lige siden aftalen om køb af nye kampfly i juni sidste år pålagde Forsvaret en besparelse på en lille mia. kr. om året. Oven i de 15 pct. fra 2012 – vel at mærke. Regeringen og forligspartierne har gjort deres til at neddysse den side af det kommende forsvarsforlig, som over de kommende seks år tilfører Forsvaret 12,8 mia. kr. De store penge kommer først i slutningen af forliget, og dermed kommer Forsvarets medarbejdere fortsat til at opleve smalhals i lange tider om end i nye klæder.

Læse hele forligsteksen i det nye forsvarsforlig her 

Dermed er det samlede forsvarsforlig en pose blandede bolcher, som indeholder alle smagsvarianter. Det sure med det søde. For nogle mest surt – for andre mere sødt. Men en ting ligger fast. De sure bolcher ligger øverst og skal spises først, inden medarbejderne kommer ned til de mere søde sager om fire, fem og seks år. Således tilføres Forsvaret alene 800 mio. kr. Om året de kommende to år, og de store penge falder først for alvor i slutningen af forliget med 2,8 mia. kr. i 2022 og 4,8 mia. kr. i 2023.

Inden da skal Forsvaret på smalkost, og det får omfattende konsekvenser. 900 stillinger nedlægges, Forsvarets udviklingsvirksomhed barberes ned og samles i en værnsfælles enhed, uddannelser og kurser reduceres og slås sammen, funktionsniveauerne for en række stillinger sænkes, dansk udstationeret personel reduceres med 10 pct., der ansættes flere civile, hvor det er muligt, og ledelsesspændet øges på en række områder. Hotelovernatninger konverteres til overnatninger på »koncernens egne etablissementer«, og »forbruget af kontorartikler mindskes gennem en begrænsning i sortiment og tilgængelighed«. For nu bare at nævne nogle af de 39 spare-initiativer fra budgetanalysen, som udgør fundamentet i det nye forlig.

Slesvigske Fodregiment vågner af dvale

Den for længst annoncerede brigade på 4.000 professionelle soldater udgør den uden sammenligning største post i det nye forsvarsforlig. Meget af den har allerede været beskrevet indgående på OLFI, men flere detaljer er kommet frem med offentliggørelsen af forliget. Hærstaben og Danske Division sammenlægges i Karup, og staben ved 1. brigade flytter til Holstebro sammen med et stabskompagni som beskrevet i budgetanalysen.

Det efterlader umiddelbart Haderslev Kaserne tom, men kun for en stund. Her placerer man en let infanteribataljon, og dermed vender infanteriet tilbage til den gamle garnisonsby i stor styrke. Det var her, at Slesvigske Fodregiment havde hjemme ind til år 2000, og det får det snart igen – tyder alt på. Beslutningen er endnu ikke taget officielt, men ifølge Dansk Folkepartis Marie Krarup er det en formalitet, før det stolte regiment med rødder tilbage til 1778 genopstår efter 18 år i lighuset.

”Vi får en let infanteribataljon i Haderslev, og dermed får vi genoprettet Slesvigske Fodregiment. Det skal officielt vedtages af Forsvaret, men den ligger lige til højrebenet, når den nu skal være i Haderslev,« siger hun.

Forsvarschef Bjørn Bisserup kan ikke bekræfte, at regimentet genopstår, men han lægger ikke skjul på, at han finder helt naturligt.

»Når det nu ligger i den ende af landet, kunne det jo være nærliggende. Hvis ikke vi opretter det som selvstændigt regiment, skulle det underlægges et af de andre regimenter langt derfra i Høvelte, Slagelse eller Holstebro. Set i det lys kan man ikke udelukke, at det ville give god mening at oprette et selvstændigt regiment. Men jeg står ikke her og lover, hvordan vi gør,« siger han med et smil.

Holstebro får flere kampvogne

Ud over den lette infanteribataljon i Haderslev flyttes dele af 1. hovedkvartersbataljon til Fredericia, og i Varde nedlægges det helt nyetablerede efterretningsregiment og erstattes af en efterretningsbataljon. Ildstøtteafdelingen i Oksbøl tilføres et ekstra kanonbatteri, så man får en fuld afdeling med tre batterier, og samme sted placerer man også det nyetablerede luftværn.

»Så laver vi et luftværnsmissilbatteri, som naturligt skal ligge sammen med artilleriafdelingen i Oksbøl,« siger Bjørn Bisserup.

Af interne papirer fra budgetanalysen fremgår det, at Danske Artilleriregiment genopstår, hvilket ifølge forsvarschefen giver rigtig god mening. Men om det ender der, ved han endnu ikke, siger han. Til gengæld vil han gerne love flere kampvogne til Jyske Dragonregiment i Holstebro.

»Vi skal have tre fulde kampvognseskadroner – en til hver af de tre kampbataljoner plus nogle reservekampvogne. Derfor kommer vi til at bruge hele den flåde, vi har af kampvogne, som alle skal opgraderes, og vi kommer til at købe nye. Alt i alt kommer vi vel op omkring 50 kampvogne, men vi mangler endnu at få detaljerne på plads,« siger Bjørn Bisserup.

Det fremgår af forliget, at Hæren igen skal have en dronekapacitet, som placeres i Aalborg.

Udkantsdanmark vinder de nye stillinger i Forsvaret

På Bornholm har Forsvaret i øjeblikket en opklaringseskadron plus en eskadron bestående af bare to delinger. Ifølge forsvarschefen får fremtidens forsvar på Bornholm en fuld opklaringsbataljon bestående af tre fulde opklaringseskadroner, som skal kunne indsættes i ramme af brigaden eller tildeles kampbataljonerne »om nødvendigt«.

Den Kgl. Livgarde tilføres nogle flere værnepligtige, som bl.a. skal indgå i et ekstra fjerde vagthold som direkte støtte til politiet i tilfælde af et terrorangreb mod København eller andet sted. Samtidig ligger det i planerne, at cheferne for henholdsvis Jyske Dragonregiment og Gardehusarregimentet bliver næstkommanderende i de to brigader. Hvad, der skal ske med Den Kgl. Livgarde, ligger endnu ikke fast, og det skal der først til at træffes beslutning om nu, fortæller Bjørn Bisserup.

»Det er ikke sådan, at beskrivelserne i budgetanalysen er endelige. Det er aftalt med forsvarsministeren, at Forsvaret får en hvis frihed til at implementere forliget, og det snakker vi om nu, hvordan vi gør bedst,« siger forsvarschefen.

Chefen for Den Kgl. Livgarde får ikke nogen direkte krigsfunktion. Men ifølge OLFIs oplysninger et det hensigten at bevare livgarden som eneste regiment på niveau III med direkte reference til hærchefen.

Men på personelsiden ligger det fast, at Udkantsdanmark helt i tråd med regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser får langt størstedelen af de nye 1.600 nye arbejdspladser, som opstår inden for Forsvarsministeriets område med det nye forlig. Fratrukket de 900 stillingsnedlæggelser får Midtjylland sammenlagt +200, Syddanmark +400 og Bornholm +100.

Søværnet forlader Holmen i København

Når det kommer til de to blå værn, finder man den største overraskelse i Søværnet. Det har længe ligget i kortene, at fregatterne skulle have områdeluftforsvar i form af kortrækkende missiler af typen SM-2 og på længere sigt længererækkende missiler af typen SM-6. Det er imidlertid også beslutte at undersøge muligheden for at købe en såkaldt strike-kapacitet i form af Tomahawk missiler til de danske fregatter, og kigger man på forligets bilag 1 om den samlede økonomi, optræder ”strike” som et punkt sammen med områdeluftforsvar.

Men også det såkaldte Anti Submarine Warfare (ASW) får med forliget en større pakke, end det hidtil har været kendt. Fregatterne udstyres alle med sonar og anti-torpedosystemer til forsvar mod fjendtlige torpedoer. Men også de maritime helikoptere får både dyppe-sonar og torpedoer.

Til gengæld må Søværnet vinke farvel til officersskolen på Nyholm i København. Den historiske bygning afhændes og forventes at give et provenu på 300 mio. kr. Ligeledes fraflytter Søværnets øvrige enheder Holmen i København. Søopmålingen rykker til Frederikshavn, Center for Dykning og Søværnets Center for Sømilitær Teknik flytter til Korsør, mens officersskolen flytter sammen med Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne. Det lå i planerne, at også Hærens Officersskole (HO) skulle flytte til Svanemøllens Kaserne, men det fik de konservative afværget, og dermed forbliver HO på Frederiksberg Slot.

I Flyvevåbnet opbygges et National Air Operations Centre og et Special operations Air Task Group i Karup, ligesom der oprettes en Air Support Wing samme sted. Derudover tilføres der yderligere to besætninger til Forsvarets C-130J transportfly, og vedligeholdelsesstrukturen øges. Dermed øges transportflyenes mulige produktion af flyvetimer med ca. 20 pct.

Derudover rummer forliget 1,4 mia. kr. til styrkelse af det nationale cyberforsvar foruden et omfattende samarbejde mellem politi og forsvar. Du kan læse hele forligsteksten her.

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer