Om få uger har Søværnet fået ny chef: Hvem?

2
Flotilleadmiral Torben Mikkelsen (tv), kommandør Henrik Ryberg (mf) og kommandør Carsten Fjord-Larsen (th) er alle mulige kandidater til at tage over som chef for Marinestaben (chef for Søværnet) efter kontreadmiral Frank Trojahn. Collage: Ernstved

ANALYSE: Tredje fase i Forsvarets store generalrokade foregår i disse uger, hvor både Søværnet og Flyvevåbnet skal have nye chefer. OLFI dissekerer felterne og ser i dag på mulige kandidater til at blive den nye chef for Marinestaben – og dermed Søværnet.

Forsvarets øverste ledelse gennemgår i disse måneder en foryngelse, når en række generaler går på pension. I januar tiltrådte Bjørn Bisserup som ny forsvarschef, og i februar satte han sit eget hold med udnævnelser af bl.a. den kommende viceforsvarschef og en række øvrige poster i Forsvarets øverste ledelse. Rokaden bevirkede et ryk i geledderne, og i Forsvarsministeriet er man nu i gang med at besætte de berørte stillinger heriblandt de kommende chefer for henholdsvis Søværnet og Flyvevåbnet.

Den øvelse stikker dybere end alene at finde de bedst egnede kandidater. Fordelingen af generalstillinger mellem værnene i de værnsfælles funktioner som forsvarschef, viceforsvarschef, styrelseschefer og stabschefer spiller ind og kan betyde, at man fra Forsvarsministeriets side vælger at udpege en person, som allerede er udnævnt til general frem for at ”hive en ny op” i rækken af generaler. Den problematik kan på grund af Flyvevåbnets forholdsvis mange generaler komme i spil ved udnævnelsen af en ny chef for Flyverstaben – hvilket er det samme som at være chef for Flyvevåbnet.

Omvendt er Søværnet alene repræsenteret i den øverste ledelse med kontreadmiral Nils Wang, som er chef for Forsvarsakademiet og går på pension om et år – og med kontreadmiral Finn Hansen, som den 1. juni går på pension og bliver afløst af Frank Trojahn. Han kommer fra stillingen som chef for Marinestaben, som dermed bliver ledig og skal besættes inden for få uger.

Søværnet får formentlig nye kapaciteter

OLFI vover i de kommende dage skindpelsen og sætter navne på nogle af de officerer, som kan være i spil til at overtage stillingerne som henholdsvis chef for Søværnet og Flyvevåbnet. Af hensyn til læselængden bliver kandidaterne præsenteret i to artikler, og vi begynder med Søværnet, som først får skiftet ud på chefposten. Marinestaben ligger under Værnsfælles Forsvarskommando og er placeret på Flyvestation Karup, hvor den kommende chef også får fast tjenestested. Dette forhold har en betydning for, hvem der søger – og måske i endnu højere grad ikke søger.

Artiklen fortsætter under billedet …

20170120 Willemoes 1
Fregatten F362 “Peter Willemoes” fotograferet i Middelhavet i maj 2014. Foto: Forsvaret

Og her begynder spekulationerne, for hvad er det så for en type leder, der skal føre Søværnet gennem de kommende effektiviseringer, som den igangværende budgetanalyse afstedkommer. Og hvad følger efter? De fleste er enige om, at særligt Søværnet i den kommende forligsperiode kommer til at spille en nøglerolle, og det skyldes flere faktorer. Regeringen har lovet at gå med i Natos ballistiske missilforsvar med en sensorkapacitet, hvilket vil sige en radar til at opfange indkommende ballistiske missiler placeret på en af de tre fregatter.

Derudover har regeringen lovet et »substantielt løft« til Forsvaret for at imødekomme det massive pres, som både USA, Nato og vore nabolande har lagt på Danmark for at komme op i nærheden af at bruge 2 pct. af bnp på forsvar. Udmeldinger fra regeringen og skiftende ministres markant øgede medieoptræden med netop dette budskab tyder på, at Forsvaret over de kommende 10 år vil blive tilført betydelige ressourcer, som gør det muligt en genindføre nedlagte kapaciteter eller investere i helt nye.

Skal kunne nedskyde missiler fra Kalliningrad

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtalte i fredags på TV2/News, at Danmarks skal kunne forsvare sig mod russiske missiler fra Kalliningrad, og det ligger i tråd med tidligere udtalelser om at købe områdeluftforsvar til de tre fregatter. Forsvarschefen har selv luftet tanken om måske en gang at udstyre fregatterne med angrebsmissiler som Tomahawk, hvilket kun briterne og amerikanerne råder over. Begge dele passer ind i den ligning, der hedder stor effekt for forholdsvis få penge, i og med at skibene og besætningerne allerede sejler og står til rådighed. Oven i dette skal lægges et øget fokus på Arktis og formentlig køb af sonar til de nye skibsbaserede helikoptere.

Artiklen fortsætter under billedet …

20170128 MH60R Sonar1
En amerikansk soldat fra Helicopter Maritime Strike Squadron placerer en sonarbøje i en MH-60R Seahawk helikopter fra US Navy om bord på destroyeren “USS Truxtun”. Den amerikanske Seahawk-helikopter MH-60R er skabt som en ubådsjæger. Den har plads til 25 sonarbøjer, som skydes ud fra siden af helikopteren. Danmark valgte at købe Seahawk uden sonar og har i stedet fået installeret en ekstra nødudgang. Foto: US Navy

Og hvem skal så være chef for alt dette? Her er der bred enighed om, at det med stor sandsynlighed bliver en person med mange års operativ erfaring, og i den liga skiller en person sig ud. Han er flotilleadmiral, hedder Torben Mikkelsen og er i dag chef for Søværnets Taktiske Stab (STS). Han har været operativ det meste af sin karriere og bl.a. været korvet-chef og chef på Standard Flexerne. Senest havde han ansvaret, da Danmark i august sidste år eskorterede kemiske våbenrester væk fra Libyen. Torben Mikkelsen har både været chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen, og han har været chef for ledelsessekretariatet samme sted under forsvarschef Knud Bartels. Han får et yderst positivt skudsmål som en kontant officer, der tør sige sin mening, og han er kendt for at være en krævende, men samtidig omsorgsfuld chef. Spørgsmålet er, om han er for operativ?

Artiklen fortsætter under billedet …

Torben Mikkelsen
Torben Mikkelsen er flotilleadmiral og chef for Søværnets Taktiske Stab (STS). Foto: Forsvaret

En anden kandidat med masser af operativ erfaring er kommandør Carsten Fjord-Larsen. Han er i øjeblikket chef for 2. Eskadre i Korsør, hvilket bl.a. omfatter støtteskibene og fregatterne. Carsten Fjord-Larsen er en stille personlighed, som har en skarp personlig profil og gode analytiske egenskaber. Gennem sin karriere har han både været ubådschef, korvetchef og chef på støtteskibene og fregatterne. Han har været med i flere af antipirateri-missionerne ud for Afrikas Horn, og TV3’s seere lærte ham at kende som den rolige chef i en af ”træfningerne” med pirater i dokumentarserien Piratjagt på TV3 (kan ses gratis her). Han nyder stor respekt blandt høj og lav i hele Søværnet og har samtidig erfaring fra Forsvarskommandoen, hvor han har siddet i planlægningsstaben og bl.a. været med til at lave forsvarsforlig.

Artiklen fortsætter under billedet …

Carsten Fjord Larsen
Kommandør Carsten fjord-Larsen er chef for 2. Eskadre og tjenestegørende på Flådestation Korsør. Foto: Trine Axelholm/Forsvaret

Eskorterede nødhjælp til Somalia for WFP

Den tredje kandidat har ikke helt den samme operative profil, selv om han har sejlet på både Nordatlanten med korvetter og inspektionsskibene.

Henrik Ryberg
Henrik Ryberg er kommandør og sidder i dag som vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Foto: Forsvaret

Han hedder Henrik Ryberg, er kommandør og vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Henrik Ryberg har en mere administrativ baggrund og har sideløbende med sin karriere i Forsvaret taget en HD i organisation og en master i offentlig administration på CBS, og så er han en af arkitekterne bag Forsvarets nye og meget omdiskuterede HR-strategi. Han har international erfaring fra den skarpe ende, da han i 2008 var chef på inspektionsskibet Thetis, som sikrede, at 6.800 ton nødhjælp blev sejlet sikkert til Somalia som led i World Food Programme. Han har tillige arbejdet i både forsvarsstaben og ved Forsvarsakademiet, og flere nævner ham som en lige så oplagt kandidat til at overtage som chef for netop Forsvarsakademiet, når kontreadmiral Nils Wang går på pension om et år.

Det var de tre mest oplagte, men der rumsterer en række øvrige navne, som det kan være værd at nævne. Gorm Bergqvist blev udnævnt som kommandør i 2011 og er i dag vicechef i Marinestaben. Han kunne derfor godt være i spil, men er det ikke – alene af den grund, at han først tiltrådte sin nuværende stilling for nogle måneder siden. En anden outsider kunne være kommandør Christian Rune, som i dag er stabschef på Forsvarsakademiet. Han har masser af operativ erfaring bl.a. som chef for Natos stående fregatstyrke (Standing Nato Maritime Group 1). Derudover var han militærassistent for daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Nogle beskriver ham som »forbandet dygtig« med imponerende analytiske evner. Når han formentlig alligevel ikke er i spil, skyldes det private forhold og en bopæl i København.

Kommandør Anders Friis har en profil, der sagtens kunne passe til stillingen som chef for marinestaben. Men han er netop tiltrådt som vicechef i Arktisk Kommando i februar og alene af den grund næppe i spil. I den henseende bør man nævne, at han privat danner par med Laila Reenberg, som er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer