Søværnet, Flyvevåbnet, materiel- og indkøbsstyrelsen, Forsvarsakademiet, vedligeholdelsestjenesten, personalestyrelsen, sanitetskommandoen og Hjemmeværnskommandoen bidrager alle med instruktører til uddannelsen af ukrainske soldater i Storbritannien for at aflaste Hæren. Det oplyser Forsvarskommandoen til OLFI.

På en hed dansk sommerdag stod forsvarsminister Morten Bødskov side om side med sine internationale pendanter, Ben Wallace fra Storbritannien og Oleksii Reznikov fra Ukraine. Samlet til et pressemøde i Kastellets historiske omgivelser slentrede nysgerrige turister forbi, mens Morten Bødskov annoncerede et yderligere dansk bidrag til Ukraine på den dansk-afholdte donorkonference. Forsvaret sender 130 instruktører til Storbritannien for at undervise ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder.

I skyggen af den bagende augustsol kunne Morten Bødskov fortælle OLFIs udsendte, at de 130 instruktører ville komme fra Forsvarets tre værn, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og dermed være en bredt repræsenteret instruktørskare. Det samme kunne han fortælle på onsdagens pressemøde i Panserværkstedet Sandholm, der dannede rammer for Forsvarsministeriets præsentation af et kasseeftersyn af Forsvaret aktuelle tilstand.

Artiklen fortsætter under billedet …

20220921 Hovelte2
Forsvarsminister Morten Bødskov (S) lancerede onsdag formiddag regeringens kasseeftersyn af Forsvaret. Det skete i Den Kgl. Livgardes Garageanlæg Sandholm, som ligger i forlængelse af øvelsesområde ved Høvelte. Foto: Ernstved

Hvor Forsvaret præcis vil finde instruktørerne, og hvad det får af konsekvenser for uddannelsen af danske soldater, kom han dog ikke nærmere ind på, da OLFI spurgte til dette.

»De, der skal bidrage til uddannelsen af det ukrainske forsvar, er folk, der har de kompetencer, som kommer bredt fra hele Forsvaret. Det er en kæmpe indsats, som er vigtig, og de bidrager til en historisk international indsats med at uddanne det ukrainske forsvar,« forklarede Morten Bødskov i værkstedsbygningen ved Høvelte.

Instruktører samles fra ministerområdet og reserven

OLFI erfarer, at omkring en tredjedel til halvdelen af instruktørerne vil være hærfolk, og at man vil inddrage reservister til opgaveløsningen. Hvor bredt man vil hverve de resterende instruktører herudover har indtil nu været usagt, men i et skriftligt svar oplyser Forsvarskommandoen, at de 130 instruktører ikke udelukkende skal findes i de tre værn, men derimod på hele ministerområdet og til dels i reserven.

Hvor kommer de resterende instruktører fra i Forsvaret?

»De instruktører, der udsendes til Storbritannien for at træne ukrainere i grundlæggende militære færdigheder, er samlet fra hele Forsvaret, herunder også fra Forsvarsministeriets øvrige styrelser. Aktuelt bidrager Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsakademiet, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Sanitetskommando og Hjemmeværnskommandoen således direkte med instruktører.«

Hvor stor en andel af instruktørerne vil komme fra reserven?

»Det er endnu uklart, hvor stor en del af reserven, der kommer til at indgå i træningsopgaven. Det er Forsvarets hensigt at anvende reserven i den udstrækning, det er muligt og under hensyntagen til, at de enkelte træningshold er sammensat hensigtsmæssigt til opgaven. Det bemærkes, at ”hensigtsmæssigt” i denne sammenhæng betyder, at træningsholdene skal bestå af soldater med forskellige kompetencer inden for fx førstehjælp og skydning. Forventeligt med en blanding af fastansatte og reservister.«

»Opgaveløsningen er lavet for at reducere belastning på Hæren«

Hæren har længe været belastet af en massiv opgaveportefølje, en pandemi og senest det forhøjede Nato-beredskab som følge af Ruslands krig mod Ukraine. Den brede hvervning af de 130 instruktører sker således også af hensyn til Hæren, som man med ekstraopgaver længe har presset på alt fra mandskab til materiel.

At man ikke kan trække mere på Hæren, får dog ingen konsekvens for opgavens løsning, slår Forsvarskommandoen fast. De ukrainske soldater skal lære grundlæggende militære færdigheder, og derfor sender Forsvaret ikke udelukkende hærfolk afsted som instruktører:

»Modellen, hvor hele ministerområdet bidrager til opgaveløsningen, er lavet for at reducere belastningen på eksempelvis Hæren. Da der er tale om træning i grundlæggende militære færdigheder, vurderes den valgte model at tilgodese det aktuelle behov. Foreløbige tilbagemeldinger fra det indsatte træningshold understøtter denne vurdering. Denne løsning har ikke konsekvenser for opgaveløsningen med træning af ukrainere.”

OLFI har forsøgt at få kontakt til Operationsstaben, men herfra er meldingen, at man har »rygende travlt« og endnu mangler at få meget på plads. Derfor har det ikke været muligt at få et klart svar på, om den kommende opgave i Storbritannien vil have konsekvenser for træningen af danske soldater i den pågældende periode.

»Da bidraget er samlet fra hele Forsvarsministeriets område, og opgaven fortsat er i en opstartsfase, er det for nuværende vanskeligt at vurdere den samlede effekt og konsekvens af opgaveløsningen.«

Bærende billede: En dansk seniorsergent underviser ukrainske soldater i basal navigation under den britiske træningsmission Operation Orbital. Billedet er fra 2018. Foto: Emma Kirketerp

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer