Mulighed for brigade med bare to delinger i hver kampvognseskadron

5
De danske Leopard 2-kampvogne skal i de kommende år opgraderes fra version A5 til A7, og i december 2017 blev den forbedrede 120mm kanon på den danske prototype testet i Oksbøl. Foto: Forsvaret

Der går flere år, før Hærens nye brigade har kampvogne nok til en fuld enkadrering med tre delinger i hver eskadron. Ind til da kan kampvognseskadroner med bare to delinger komme på tale. Men det koster, og beslutningen er endnu ikke taget, fortæller hærchef Hans-Christian Mathiesen.

I Hæren glæder man sig over udsigten til om nogle år at få tre fulde kampvognseskadroner med opgraderede Leopard 2-kampvogne til den seneste version A7. Det store spørgsmål er, hvad man gør ind til da? Skal man ændre organisationen, så Hæren i god tid bliver enkadreret med tre kampvognseskadroner, eller skal man vente, til der rent faktisk er både kampvogne og mandskab til at køre dem?

Det er et af de spørgsmål, som generalmajor Hans-Christian Mathiesen som chef for Hærstaben skal træffe afgørelse om i løbet af de kommende måneder.

»I forligsaftalen står der, at vi skal op på tre kampvognseskadroner af 14 vogne og så et antal rådighedsvogne. Det er bestemt også hensigten, at det kommer. Aktuelt er vi i gang med implementeringsfasen, og den handler om, hvordan og hvornår vi kan gøre det,« siger generalmajoren, som i daglig tale går under navnet ”HC”.

Hæren råder alene over 38 operative kampvogne

Hæren råder i dag over flere end 50 Leopard 2 A5 ”skrog”, som Hans-Christian Mathiesen kalder dem, hvoraf dog kun de 38 er kampdygtige. De resterende er for længst taget ud af drift og har primært været anvendt til reservedele for de operative kampvogne. De 38 operative kampvogne fordeler sig i to eskadroner med 14 kampvogne i hver, og så har man 10 kampvogne i reserve – såkaldte rådighedsvogne.

I løbet af de kommende år vil alle Hærens kampvogne gennemgå en midt-livs- opgradering til version A7, hvilket inden for kampvogne ifølge eksperter er state-of-the-art. Opgraderingerne gælder også de hidtil pensionerede kampvogne, og hele opgraderingsprojektet er bestilt i det forrige forsvarsforlig og ligger ifølge hærchefen i tre såkaldte batches i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

For at holde de to nuværende kampvognseskadroner rullende sender Hæren først de gamle og udslidte skrog til Krauss-Maffei Wegman i München, hvor de bliver skilt ad til mindste skrue og repareret, svejset, malet og opgraderet. Tre af dem får endvidere revet tårnet af og bliver bygget om til Leopard 2 broslagningsvogne, hvilket du kan læse meget mere om her.

Hærchefen lover tre fulde eskadroner med udgangen af 2023

Pengene til at udvide strukturen i Hæren falder imidlertid først i anden halvdel af forliget, når finansrammen til Hæren vokser med ressourcer til at ansætte og uddanne soldater til en tredje kampvognseskadron. Men Hans-Christian Mathiesen tvivler ikke på, at Hæren i det netop indgåede forlig kommer i mål med tre fulde kampvognseskadroner.

»Vi når at få kampvognene til tre eskadroner i det her forlig, og vi når også at ansætte og komme i gang med uddannelsen af soldaterne til tre kampvognseskadroner. På nuværende tidspunkt er det derfor min klare vurdering, at vi har tre fulde kampvognseskadroner på dragonkasernen i Holstebro ved udgangen af forliget i slutningen af 2023,« siger han.

Men hvad så med organiseringen og enkadreringen? Det har internt i Hæren været drøftet, om man skal opdele de 38 eksisterende kampvogne i tre eskadroner. Men det koster, fordi flere enheder med færre vogne koster lønsum til flere medarbejdere.

»Vi kan godt fordele de 38 kampvogne, så vi har tre kampvognseskadroner med hver to delinger. Det vil sige, at hver eskadron består af 10 kampvogne, og så har vi stadig otte rådighedsvogne. Men det er bare ikke et neutralt regnestykke, fordi man skal bruge en ekstra eskadronchef, en ekstra næstkommanderende og en ekstra stabsdeling. Det drøfter vi med brigaden, og derfor er det ikke besluttet endnu,« siger hærchefen.

Brigadechef overtager kommandoen 1. januar 2019

Ifølge ham kan Hæren ikke på nuværende tidspunkt forvente at fremrykke ressourcer til et tidligere tidspunkt end det, som er planlagt i forliget. Dermed kan Hæren under alle omstændigheder først begynde at opbygge nye eskadroner i slutningen af forligsperioden. Men den nye brigades struktur tager ifølge hærchefen allerede form til næste år.

»Det er vores forventning, at vi i Hæren går mod ”begyndelsen til enden” på forligsimplementeringen i 2019 med en ny myndighedsstruktur og etablering af den nye 1. brigade, som er en ganske stor myndighed med over 4.000 soldater. Chefen får kommandoen over alle fløjbataljoner ved alle regimenter, når vi kommer hen til 1. januar 2019.«

Hvornår beslutter I så, om I vil etablere tre eskadroner nu med færre vogne?

»Det gør vi i løbet af nogle måneder. Jeg vil ikke udelukke, at vi laver tre eskadroner allerede næste år. Men den 1. januar 2019 ser panserbataljonen næsten ud som i dag med den undtagelse, at meget af kampvognsekspertisen fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl bliver tilført panserbataljonen i en S7 (træning og uddannelse, red.). Den har en sådan størrelse og kompetence, at der fortsat kan finde uddannelse af vognkommandører etc. sted på betryggende vis. Men det betyder også, at al uddannelse af kampvognssoldater fremover foregår ved eskadronkasernen. Det eneste, der vil være tilbage i Oksbøl, er kampvognsværkstedet. Men det overvejer vi også, om vi kan flytte til Holstebro,« siger Hans-Christian Mathiesen.

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer