CS og HKKF i fælles front for nye uddannelser i Forsvaret

0
På øvelsen Sort Sol får sergenteleverne teste deres evner som enkeltkæmper og fører af en gruppe. Øvelsen er tilrettelagt, så eleverne udfordres psykisk og fysisk. Foto: Forsvaret/SSG Michael Ipsen

Centralforeningen for Stampersonel bakker op om HKKFs ønsker om en erhvervsuddannelse for konstabler og arbejder selv for at få gjort sergentuddannelsen til en akademiuddannelse.

Det er ikke kun HKKF, som ser fordele i at gøre konstabeluddannelsen til en erhvervsuddannelse. Det samme gør Centralforeningen for Stampersonel (CS) – den største faglige organisation i Forsvaret, der organiserer sergenter i hele Forsvaret og konstabler i de to blå værn.

Flemming Fage Sørensen
Flemming Fage Sørensen er specialkonsulent i Centralforeningen for Stampersonel (CS). Foto: CS

”Vi synes, at det er en rigtig god idé, og vi arbejder selv med det,” siger Flemming Fage Sørensen, der er specialkonsulent i CS.

I juni sidste år nedsatte Forsvarsministeriet en arbejdsgruppe bestående af personer fra Værnsfælles Forsvarskommando (VFK), Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), HKKF og CS. Arbejdsgruppen havde til opgave at gennemføre en systematisk kortlægning af relevante uddannelsesmuligheder i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) for militære medarbejdere i målgruppen.

I både HKKF og CS mener man, at der er gode og uudnyttede muligheder for kompetenceudvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne, og at det vil være til gavn for både medarbejderne og Forsvaret at få gjort de militære uddannelser AMU-godkendt. Det er fagforeningens uddannelsespolitiske målsætning, at uddannelser erhvervet i Forsvaret som grund-, efter- eller videreuddannelse skal kunne anerkendes på det civile arbejdsmarked.

HKKF lancerede forslag på Folkemødet

Aktuelt er debatten kommet på den uddannelsespolitiske dagsorden efter, at HKKF under Folkemødet på Bornholm lancerede et krav til politikerne til de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig om at give konstabler i Hæren en erhvervsuddannelse. Kravet ligger i tråd med et ønske fra CS, som går ud på at gøre sergentuddannelsen til en akademiuddannelse.

20170617HKKF06s
Under Folkemødet på Bornholm præsenterede Flemming Vinther (th) som formand for HKKF sit forslag om at gøre uddannelsen af konstabler til en erhvervsuddannelse. Det skete i en debat arrangeret af HKKF med chefredaktør Martin Krasnik (tv) fra Weekendavisen som moderator. Foto: Ernstved

Mens HKKF medlemmer er konstabler i Hæren, organiserer CS konstabler inden for de to blå værn – og sergenter i alle tre værn. I CS ønsker man også at give disse medlemmer en erhvervsuddannelse, men problematikken adskiller sig ifølge Flemming Fage Sørensen alligevel fra HKKF. Det skyldes, at konstablernes profiler ser forskellige ud i værnene.

Læs også: Erhvervsuddannelse for konstabler møder bred opbakning i Forsvaret

”Efter min opfattelse sigter HKKF’s erhvervsuddannelse på infanterisoldater, som ikke umiddelbart kan knyttes op på nogle andre faglige uddannelser. Vi har en anden udfordring i Søværnet og Flyvevåbnet. Vi har en masse specialistområder, som med fordel kan holdes op mod nogle civile uddannelser og ad den vej blive faglærte,” siger Flemming Fage Sørensen.

Har søgt penge for at afdække mulighederne

Eksempler kan være militærpolitifolk eller bevogtningspersonel, som med de rette kurser kan få en faglært vagtuddannelse. Eller kommunikations- og kampinformationsfolk kan med de rette kurser få en IT-supporteruddannelse, fordi deres uddannelse i Forsvaret i forvejen rummer meget IT for nu bare at nævne to.

I arbejdsgruppen under Forsvarsministeriet er der enighed om, at det kræver specialviden at få afdækket de eksisterende uddannelsesmulighederne i AMU-regi. Derfor har arbejdsgruppen valgt at søge penge i Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA).

”Vi er blevet enige om at søge penge i FUSA for at køre projekt og ansætte en konsulent med kendskab til både Forsvaret og arbejdsmarkedsuddannelserne. I CS er vi helt enige med HKKF i præmissen om, at hvis vi bare fortsætter som nu, bliver vores medlemmer sendt ud på det civile arbejdsmarked som ufaglærte. Dem er der ikke mangel på om 10 år. Der er mangel på folk med faglige kompetencer,” siger Flemming Fage Sørensen.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer